หมวดหมู่สินค้า PRODUCT CATEGORIES

สกรูน็อตชนิดต่างๆ (Bolts and Screws)

 


หัวน็อต-น็อตตัวเมีย (Nuts)

ต๊าปเกลียว ดอกเจาะ และ อุปกรณ์ทำเกลียว (Tap, Drill and Hole-Making Accessories) 

แหวนรอง แหวนล็อค แหวนกันคลาย (Washers)


ข้อต่อ (Fittings and Connectors)

ลิ่มแท่ง สลัก หมุดย้ำ วัสดุต่างๆ (Machine Keys, Pins, Bushing, and Materials)

ข้อรัด ห่วงล็อค สปริง (Clamp, Hook, and Spring)

 หมวดหมู่สินค้า เครื่องมือ คีม ประแจ อุปกรณ์ น้ำยายึด (Pliers, Wrench, and Adhesives)