แผ่นชิม

ShimStainless0.03mmx1m

Stainless Shim Width 0.03 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,340 ฿2,340
 

 

ShimStainless0.02mmx200x1m

Stainless Shim Width 0.02 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,040 ฿2,040
 

 

ShimStainless0.04mmx1m

Stainless Shim Width 0.04 mm ราคาต่อ 1 เมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,340 ฿2,340
 

 

ShimStainless0.15mmx1m

Stainless Shim Width 0.15 mm (สามารถตัดได้ถึงความยาว 100 เมตร) ราคาต่อ 1 เมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,340 ฿2,340
 

 

ShimStainless0.15mmx2ft

Stainless Shim Width 0.15 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,560 ฿1,560
 

 

ShimStainless0.15mmx1ft

Stainless Shim Width 0.15 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿780 ฿780
 

 

Shimbrass0.02mmx1ft

Brass Shim Width 0.02 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿400 ฿400
 

 

Shimbrass0.7mmx200x900

Brass Shim Width 0.7 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,000 ฿2,000
 

 

ShimStainless0.04mmx1ft

Stainless Shim Width 0.04 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿780 ฿780
 

 

ShimStainless0.03mmx1ft

Stainless Shim Width 0.03 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿780 ฿780
 

 

ShimStainless0.02mmx200x1ft

Stainless Shim Width 0.02 mm

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿680 ฿680
 

 

ShimStainless0.01mmx100x1ft

Stainless Shim Width 0.01 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿260 ฿260
 

 

Shimbrass0.05mmx300x1000

Brass Shim Width 0.05 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,500 ฿1,500
 

 

Shimbrass0.05mmx300x900

Brass Shim Width 0.05 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,500 ฿1,500
 

 

Shimbrass0.05mmx300x600

Brass Shim Width 0.05 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,140 ฿1,140
 

 

Shimbrass0.05mmx300x300

Brass Shim Width 0.05 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿570 ฿570
 

 

Shimbrass0.015mmx1ft

Brass Shim Width 0.015 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿400 ฿400
 

 

Shimbrass 0.07 mmx1ft

Brass Shim Width 0.07 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿400 ฿400
 

 

Shimbrass 0.03 mmx1ft

Brass Shim Width 0.03 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿400 ฿400
 

 

Shimbrass0.01mmx1ft

Brass Shim Width 0.01 mm

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿400 ฿400
 

 

Shimbrass0.6mmx200x1m

Brass Shim Width 0.6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,040 ฿2,040
 

 

Shimbrass0.6mmx200x2ft

Brass Shim Width 0.6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,360 ฿1,360
 

 

Shimbrass0.6mmx200x1ft

Brass Shim Width 0.6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿680 ฿680
 

 

Shimbrass0.5mmx200x1m

Brass Shim Width 0.5 mm

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿1,950 ฿1,950
 

 

Shimbrass1.0mm 1.0x300x1000

Brass Shim Width 1.0 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿3,321 ฿3,321
 

 

Shimbrass1.0mm 1.0x300x600

Brass Shim Width 1.0 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,321 ฿3,321
 

 

Shimbrass1.0mm 1.0x300x300

Brass Shim Width 1.0 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,070 ฿1,070
 

 

Shimbrass1.0mm 1.0x200x1000

Brass Shim Width 1.0 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,200 ฿2,200
 

 

Shimbrass1.0mm 1.0x200x600

Brass Shim Width 1.0 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,470 ฿1,470
 

 

ShimStainless1.0mm 1.0x300x1000

Stainless Steel Shim Width 1.0 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,646 ฿2,646
 

 

ShimStainless1.0mm 1.0x300x600

Stainless Steel Shim Width 1.0 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,646 ฿2,646
 

 

ShimStainless1.0mm 1.0x300x300

Stainless Steel Shim Width 1.0 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿980 ฿980
 

 

ShimStainless1.0mm 1.0x100x1000

Stainless Steel Shim Width 1.0 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,350 ฿1,350
 

 

ShimStainless1.0mm 1.0x100x600

Stainless Steel Shim Width 1.0 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿900 ฿900
 

 

Shimbrass0.6mmx1m

Brass Shim Width 0.6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,040 ฿2,040
 

 

Shimbrass0.6mmx3ft

Brass Shim Width 0.6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,040 ฿2,040
 

 

Shimbrass0.6mmx2ft

Brass Shim Width 0.6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,360 ฿1,360
 

 

Shimbrass0.6mmx1ft

Brass Shim Width 0.6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿780 ฿780
 

 

Shimbrass0.5mmx1m

Brass Shim Width 0.5 mm

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿2,000 ฿2,000
 

 

Shimbrass0.1x200x1000

Brass Shim Width 0.1 mm x 200

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿1,350 ฿1,350
 

 

Shimbrass0.1x200x600

Brass Shim Width 0.1 mm x 200

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿950 ฿950
 

 

Shimbrass0.1x200x300

Brass Shim Width 0.1 mm x 200

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿480 ฿480
 

 

Shimbrass0.2x200x1000

Brass Shim Width 0.2 mm x 200

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿1,350 ฿1,350
 

 

Shimbrass0.2x200x600

Brass Shim Width 0.2 mm x 200

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿950 ฿950
 

 

Shimbrass0.2x200x300

Brass Shim Width 0.2 mm x 200

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿480 ฿480
 

 

Shimbrass0.3x200x1000

Brass Shim Width 0.3 mm x 200

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿1,350 ฿1,350
 

 

Shimbrass0.3x200x600

Brass Shim Width 0.3 mm x 200

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿950 ฿950
 

 

Shimbrass0.3x200x300

Brass Shim Width 0.3 mm x 200

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿480 ฿480
 

 

Shimbrass0.4mmx1m

Brass Shim Width 0.4 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿2,040 ฿2,040
 

 

Shimbrass0.4mmx3ft

Brass Shim Width 0.4 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,040 ฿2,040
 

 

Shimbrass0.4mmx2ft

Brass Shim Width 0.4 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,360 ฿1,360
 

 

Shimbrass0.4mmx1ft

Brass Shim Width 0.4 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿680 ฿680
 

 

Shimbrass0.15mmx3ft

Brass Shim Width 0.15 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,350 ฿1,350
 

 

Shimbrass0.15mmx2ft

Brass Shim Width 0.15 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿950 ฿950
 

 

Shimbrass0.15mmx1ft

Brass Shim Width 0.15 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿480 ฿480
 

 

Shimbrass0.7mmx200x600)

Brass Shim Width 0.7 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,400 ฿1,400
 

 

Shimbrass0.7mmx200x300)

Brass Shim Width 0.7 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿700 ฿700
 

 

ShimStainless0.5mmx1m

Stainless Shim Width 0.5 mm (สามารถตัดได้ถึงความยาว 50 เมตร) ราคาต่อ 1 เมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,340 ฿2,340
 

 

ShimStainless0.5mmx2ft

Stainless Shim Width 0.5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,560 ฿1,560
 

 

ShimStainless0.5mmx1ft

Stainless Shim Width 0.5 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿780 ฿780
 

 

ShimStainless0.4mmx1m

Stainless Shim Width 0.4 mm (สามารถตัดได้ถึงความยาว 80 เมตร) ราคาต่อ 1 เมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,340 ฿2,340
 

 

ShimStainless0.4mmx2ft

Stainless Shim Width 0.4 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,560 ฿1,560
 

 

ShimStainless0.4mmx1ft

Stainless Shim Width 0.4 mm

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿780 ฿780
 

 

ShimStainless0.3mmx1m

Stainless Shim Width 0.3 mm (สามารถตัดได้ถึงความยาว 100 เมตร) ราคาต่อ 1 เมตร

ขายแล้ว 7 ชิ้น

฿2,340 ฿2,340
 

 

ShimStainless0.3mmx2ft

Stainless Shim Width 0.3 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,560 ฿1,560
 

 

ShimStainless0.3mmx1ft

Stainless Shim Width 0.3 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿780 ฿780
 

 

ShimStainless0.2mmx1m

Stainless Shim Width 0.2 mm (สามารถตัดได้ถึงความยาว 100 เมตร) ราคาต่อ 1 เมตร

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿2,340 ฿2,340
 

 

ShimStainless0.2mmx2ft

Stainless Shim Width 0.2 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿1,560 ฿1,560
 

 

ShimStainless0.2mmx1ft

Stainless Shim Width 0.2 mm

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿780 ฿780
 

 

ShimStainless0.1mmx1m

Stainless Shim Width 0.1 mm(สามารถตัดได้ถึงความยาว 100 เมตร) ราคาต่อ 1 เมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,340 ฿2,340
 

 

ShimStainless0.1mmx2ft

Stainless Shim Width 0.1 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿1,560 ฿1,560
 

 

ShimStainless0.1mmx1ft

Stainless Shim Width 0.1 mm

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿780 ฿780
 

 

ShimStainless0.09mmx1m

Stainless Shim Width 0.09 mm (สามารถตัดได้ถึงความยาว 5 เมตร) ราคาต่อ 1 เมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,340 ฿2,340
 

 

ShimStainless0.09mmx2ft

Stainless Shim Width 0.09 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,560 ฿1,560
 

 

ShimStainless0.09mmx1ft

Stainless Shim Width 0.09 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿780 ฿780
 

 

ShimStainless0.08mmx1m

Stainless Shim Width 0.08 mm (สามารถตัดได้ถึงความยาว 5 เมตร) ราคาต่อ 1 เมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,340 ฿2,340
 

 

ShimStainless0.08mmx2ft

Stainless Shim Width 0.08 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,560 ฿1,560
 

 

ShimStainless0.08mmx1ft

Stainless Shim Width 0.08 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿780 ฿780
 

 

ShimStainless0.07mmx1m

Stainless Shim Width 0.07 mm (สามารถตัดได้ถึงความยาว 5 เมตร) ราคาต่อ 1 เมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,340 ฿2,340
 

 

ShimStainless0.07mmx2ft

Stainless Shim Width 0.07 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,560 ฿1,560
 

 

ShimStainless0.07mmx1ft

Stainless Shim Width 0.07 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿780 ฿780
 

 

ShimStainless0.06mmx1m

Stainless Shim Width 0.06 mm (สามารถตัดได้ถึงความยาว 5 เมตร) ราคาต่อ 1 เมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,340 ฿2,340
 

 

ShimStainless0.06mmx2ft

Stainless Shim Width 0.06 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,560 ฿1,560
 

 

ShimStainless0.06mmx1ft

Stainless Shim Width 0.06 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿780 ฿780
 

 

ShimStainless0.05mmx1m

Stainless Shim Width 0.05 mm ราคาต่อ 1 เมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,340 ฿2,340
฿1,490 ฿1,490 -36%
 

 

ShimStainless0.05mmx2ft

Stainless Shim Width 0.05 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,560 ฿1,560
 

 

ShimStainless0.05mmx1ft

Stainless Shim Width 0.05 mm

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿780 ฿780
 

 

Shimbrass0.5mmx2ft

Brass Shim Width 0.5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,360 ฿1,360
 

 

Shimbrass0.5mmx1ft

Brass Shim Width 0.5 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿780 ฿780
 

 

Shimbrass0.8mmx1m

Brass Shim Width 0.8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,000 ฿2,000
 

 

Shimbrass0.3mmx1m

Brass Shim Width 0.3 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,000 ฿2,000
 

 

Shimbrass0.2mmx1m

Brass Shim Width 0.2 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,000 ฿2,000
 

 

Shimbrass0.1mmx1m

Brass Shim Width 0.1 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,000 ฿2,000
 

 

Shimbrass0.8mmx3ft

Brass Shim Width 0.8 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿2,040 ฿2,040
 

 

Shimbrass0.8mmx2ft

Brass Shim Width 0.8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,360 ฿1,360
 

 

Shimbrass0.8mmx1ft

Brass Shim Width 0.8 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿780 ฿780
 

 

Shimbrass0.7mmx3ft

Brass Shim Width 0.7 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,040 ฿2,040
 

 

Shimbrass0.7mmx2ft

Brass Shim Width 0.7 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,360 ฿1,360
 

 

Shimbrass0.7mmx1ft

Brass Shim Width 0.7 mm

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿780 ฿780
 

 

Shimbrass0.3mmx1ft

Brass Shim Width 0.3 mm

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿680 ฿680
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้