แผ่นชิม

Brass Shim Width 0.4 mm

฿ 2,040 ฿ 2,040

Brass Shim Width 0.4 mm

฿ 2,040 ฿ 2,040

Brass Shim Width 0.4 mm

฿ 1,360 ฿ 1,360

Brass Shim Width 0.4 mm

฿ 680 ฿ 680

Brass Shim Width 0.15 mm

฿ 2,040 ฿ 2,040

Brass Shim Width 0.15 mm

฿ 1,360 ฿ 1,360

Brass Shim Width 0.15 mm

฿ 680 ฿ 680

Brass Shim Width 0.7 mm

฿ 2,000 ฿ 2,000

Brass Shim Width 0.7 mm

฿ 1,400 ฿ 1,400

Brass Shim Width 0.7 mm

฿ 700 ฿ 700

Stainless Shim Width 0.5 mm (สามารถตัดได้ถึงความยาว 5 เมตร) ราคาต่อ 1 เมตร

฿ 2,340 ฿ 2,340

Stainless Shim Width 0.5 mm

฿ 1,560 ฿ 1,560

Stainless Shim Width 0.5 mm

฿ 780 ฿ 780

Stainless Shim Width 0.4 mm (สามารถตัดได้ถึงความยาว 5 เมตร) ราคาต่อ 1 เมตร

฿ 2,340 ฿ 2,340

Stainless Shim Width 0.4 mm

฿ 1,560 ฿ 1,560

Stainless Shim Width 0.4 mm

฿ 780 ฿ 780

Stainless Shim Width 0.3 mm (สามารถตัดได้ถึงความยาว 5 เมตร) ราคาต่อ 1 เมตร

฿ 2,340 ฿ 2,340

Stainless Shim Width 0.3 mm

฿ 1,560 ฿ 1,560

Stainless Shim Width 0.3 mm

฿ 780 ฿ 780

Stainless Shim Width 0.2 mm (สามารถตัดได้ถึงความยาว 5 เมตร) ราคาต่อ 1 เมตร

฿ 2,340 ฿ 2,340

Stainless Shim Width 0.2 mm

฿ 1,560 ฿ 1,560

Stainless Shim Width 0.2 mm

฿ 780 ฿ 780

Stainless Shim Width 0.1 mm(สามารถตัดได้ถึงความยาว 5 เมตร) ราคาต่อ 1 เมตร

฿ 2,340 ฿ 2,340

Stainless Shim Width 0.1 mm

฿ 1,560 ฿ 1,560

Stainless Shim Width 0.1 mm

฿ 780 ฿ 780

Stainless Shim Width 0.09 mm (สามารถตัดได้ถึงความยาว 5 เมตร) ราคาต่อ 1 เมตร

฿ 2,340 ฿ 2,340

Stainless Shim Width 0.09 mm

฿ 1,560 ฿ 1,560

Stainless Shim Width 0.09 mm

฿ 780 ฿ 780

Stainless Shim Width 0.08 mm (สามารถตัดได้ถึงความยาว 5 เมตร) ราคาต่อ 1 เมตร

฿ 2,340 ฿ 2,340

Stainless Shim Width 0.08 mm

฿ 1,560 ฿ 1,560

Stainless Shim Width 0.08 mm

฿ 780 ฿ 780

Stainless Shim Width 0.07 mm (สามารถตัดได้ถึงความยาว 5 เมตร) ราคาต่อ 1 เมตร

฿ 2,340 ฿ 2,340

Stainless Shim Width 0.07 mm

฿ 1,560 ฿ 1,560

Stainless Shim Width 0.07 mm

฿ 780 ฿ 780

Stainless Shim Width 0.06 mm (สามารถตัดได้ถึงความยาว 5 เมตร) ราคาต่อ 1 เมตร

฿ 2,340 ฿ 2,340

Stainless Shim Width 0.06 mm

฿ 1,560 ฿ 1,560

Stainless Shim Width 0.06 mm

฿ 780 ฿ 780

Stainless Shim Width 0.05 mm (สามารถตัดได้ถึงความยาว 5 เมตร) ราคาต่อ 1 เมตร

฿ 2,340 ฿ 2,340

Stainless Shim Width 0.05 mm

฿ 1,560 ฿ 1,560

Stainless Shim Width 0.05 mm

฿ 780 ฿ 780

Brass Shim Width 0.5 mm

฿ 1,360 ฿ 1,360

Brass Shim Width 0.5 mm

฿ 780 ฿ 780

Brass Shim Width 0.8 mm

฿ 2,000 ฿ 2,000

Brass Shim Width 0.3 mm

฿ 2,000 ฿ 2,000

Brass Shim Width 0.2 mm

฿ 2,000 ฿ 2,000

Brass Shim Width 0.1 mm

฿ 2,000 ฿ 2,000

Brass Shim Width 0.8 mm

฿ 2,040 ฿ 2,040

Brass Shim Width 0.8 mm

฿ 1,360 ฿ 1,360

Brass Shim Width 0.8 mm

฿ 780 ฿ 780

Brass Shim Width 0.7 mm

฿ 2,040 ฿ 2,040

Brass Shim Width 0.7 mm

฿ 1,360 ฿ 1,360

Brass Shim Width 0.7 mm

฿ 780 ฿ 780

Brass Shim Width 0.3 mm

฿ 680 ฿ 680

Brass Shim Width 0.3 mm

฿ 1,360 ฿ 1,360

Brass Shim Width 0.3 mm

฿ 2,040 ฿ 2,040

Brass Shim Width 0.2 mm

฿ 680 ฿ 680

Brass Shim Width 0.2 mm

฿ 1,360 ฿ 1,360

Brass Shim Width 0.2 mm

฿ 2,040 ฿ 2,040

Brass Shim Width 0.04 mm

฿ 400 ฿ 400

Brass Shim Width 0.04 mm

฿ 800 ฿ 800

Brass Shim Width 0.04 mm

฿ 1,200 ฿ 1,200

Brass Shim Width 0.06 mm

฿ 400 ฿ 400

Brass Shim Width 0.06 mm

฿ 800 ฿ 800

Brass Shim Width 0.06 mm

฿ 1,200 ฿ 1,200

Brass Shim Width 0.08 mm

฿ 400 ฿ 400

Brass Shim Width 0.08 mm

฿ 800 ฿ 800

Brass Shim Width 0.08 mm

฿ 1,200 ฿ 1,200

Brass Shim Width 0.05 mm

฿ 400 ฿ 400

Brass Shim Width 0.05 mm

฿ 800 ฿ 800

Brass Shim Width 0.05 mm

฿ 1,200 ฿ 1,200

Brass Shim Width 0.03 mm

฿ 400 ฿ 400

Brass Shim Width 0.03 mm

฿ 800 ฿ 800

Brass Shim Width 0.03 mm

฿ 1,200 ฿ 1,200

Brass Shim Width 0.1 mm

฿ 680 ฿ 680

Brass Shim Width 0.1 mm

฿ 1,300 ฿ 1,300

Brass Shim Width 0.1 mm

฿ 2,100 ฿ 2,100

Brass Shim Width 0.5 mm

฿ 2,100 ฿ 2,100

Brass Shim Width 0.5 mm

฿ 1,400 ฿ 1,400

Stainless Steel Shim Width 1.0 mm

฿ 450 ฿ 450

Stainless Steel Shim Width 0.5 mm

฿ 450 ฿ 450

Brass Shim Width 1.0 mm

฿ 680 ฿ 680

Brass Shim Width 0.5 mm

฿ 700 ฿ 700

Brass Shim Set 6 Pcs. ICHIDA SANSHO

฿ 349 ฿ 349

แผ่นชิมทองเหลือง Brass Shim 0.1 mm

฿ 1,000 ฿ 1,000

แผ่นชิมทองแดง Copper 0.35 mm

฿ 890 ฿ 890