ติดตามพัสดุ Tracking Number
  
br />

วันที่จัดส่งชื่อลูกค้า/บริษัทTracking numberผู้ให้บริการจัดส่ง
1 ธันวาคม 2565คุณชนะชัยKEX20946235015Kerry Express
1 ธันวาคม 2565คุณอาภาภรณ์KEX20946237268Kerry Express
1 ธันวาคม 2565คุณสุปัญญาKEX20946245714Kerry Express
1 ธันวาคม 2565คุณอรรฐกรKEX20946251770Kerry Express
1 ธันวาคม 2565คุณธนิตKEX20946373084Kerry Express
1 ธันวาคม 2565หจก.เอ็ม.พี.เอKEX20945947860Kerry Express
1 ธันวาคม 2565บ.ทริปเปิ้ล อีKEX20946135715Kerry Express
1 ธันวาคม 2565บ.ป.ราชาKEX20946159874Kerry Express
1 ธันวาคม 2565บ.แสตนวอร์คKEX20946162074Kerry Express
1 ธันวาคม 2565บ.นอร์ทพาวเวอร์KEX20946178316Kerry Express
1 ธันวาคม 2565บ.ล้ำเจริญวิศวกรรมKEX20946183618Kerry Express
1 ธันวาคม 2565บ.กล้าการขายKEX20946226120Kerry Express
1 ธันวาคม 2565บ.ดี.บี.พีKEX20946228400Kerry Express
1 ธันวาคม 2565โปการช่างKEX20946229436Kerry Express
1 ธันวาคม 2565บ.เจนเนอรัลKEX20946230325Kerry Express
1 ธันวาคม 2565บ.แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่KEX20946233339Kerry Express
1 ธันวาคม 2565บ.เกรทฟู๊ดKEX20946238558Kerry Express
1 ธันวาคม 2565หจก.นิว พาวเวอร์KEX20946239693Kerry Express
1 ธันวาคม 2565บ.เพ็ทพัลKEX20946242836Kerry Express
1 ธันวาคม 2565บ.ที.เอส.เทรดดิ้งKEX20946243750Kerry Express
1 ธันวาคม 2565บ.พีเอ็นพี ซีลลิ่งKEX20946247756Kerry Express
1 ธันวาคม 2565บ.เอโอเอฟKEX20946249460Kerry Express
1 ธันวาคม 2565บ.คาเซ็มKEX20946307698Kerry Express
1 ธันวาคม 2565บ.เอส ไอ เคKEX20946416137Kerry Express
1 ธันวาคม 2565บ.ซีเฟรชอินดัสตรีKEX20946494470Kerry Express
1 ธันวาคม 2565บ.บาเดอร์KEX20946507454Kerry Express
30 พฤศจิกายน 2565คุณคุณาวุฒิKEX20944749944Kerry Express
30 พฤศจิกายน 2565บ.ชีอีพีKEX20944877813Kerry Express
30 พฤศจิกายน 2565คุณพิทักษ์พงศ์KEX20945027080Kerry Express
30 พฤศจิกายน 2565คุณปิยพงษ์KEX20945034016Kerry Express
30 พฤศจิกายน 2565คุณอรรถชัยKEX20945040360Kerry Express
30 พฤศจิกายน 2565คุณเต๋าKEX20945207424Kerry Express
30 พฤศจิกายน 2565นายทองพูนKEX20945226215Kerry Express
30 พฤศจิกายน 2565หจก. เคเอ็มอาร์KEX20944887610Kerry Express
30 พฤศจิกายน 2565บ.เอ็น แม็คKEX20944890926Kerry Express
30 พฤศจิกายน 2565บ.แสงไทยKEX20944900666Kerry Express
30 พฤศจิกายน 2565บ.เอ็ม แอนด์ เอ็มKEX20944904960Kerry Express
30 พฤศจิกายน 2565บ.ไฟโกKEX20944914580Kerry Express
30 พฤศจิกายน 2565บ.แสงเลิศKEX20944930646Kerry Express
30 พฤศจิกายน 2565บ.เอบีเอ็นKEX20944935570Kerry Express
30 พฤศจิกายน 2565บ. ดิแอลKEX20944948513Kerry Express
30 พฤศจิกายน 2565บ.พินนาเคิลKEX20944974725Kerry Express
30 พฤศจิกายน 2565บ.แอดวานซ์KEX20945198928Kerry Express
30 พฤศจิกายน 2565บ.วีทีKEX20945213608Kerry Express
30 พฤศจิกายน 2565บ.ซีดับบลิวKEX20945221728Kerry Express
30 พฤศจิกายน 2565บ.ที.เอ็น.พีKEX20945231780Kerry Express
30 พฤศจิกายน 2565บ.ยูทูมารีนKEX20944964190Kerry Express
29 พฤศจิกายน 2565คุณวสินธุ์KEX20943505006Kerry Express
29 พฤศจิกายน 2565คุณวัชรินทร์KEX20943722028Kerry Express
29 พฤศจิกายน 2565บ.อีจิชเทคKEX20942328630Kerry Express
29 พฤศจิกายน 2565บ.สยามตากKEX20943315708Kerry Express
29 พฤศจิกายน 2565บ.เอ ทีม เอฟ.อี.KEX20943320875Kerry Express
29 พฤศจิกายน 2565บ.ไทยพัฒนทรัพย์KEX20943323705Kerry Express
29 พฤศจิกายน 2565บ.เจ เจ พี ซัพพลายKEX20943325565Kerry Express
29 พฤศจิกายน 2565บ.นัมเบอร์ไฟว์KEX20943521624Kerry Express
29 พฤศจิกายน 2565บ.โอตานิKEX20943588103Kerry Express
29 พฤศจิกายน 2565บ.ชิราอิชิKEX20943594036Kerry Express
29 พฤศจิกายน 2565บ.พลวัตรKEX20943637438Kerry Express
29 พฤศจิกายน 2565หจก.นาร์ตากิKEX20943642207Kerry Express
29 พฤศจิกายน 2565บ.มอเตอร์โฮมKEX20943643719Kerry Express
29 พฤศจิกายน 2565บ.วิชชุดาKEX20943659709Kerry Express
29 พฤศจิกายน 2565บ.เอ็นซีอาร์KEX20943851848Kerry Express
29 พฤศจิกายน 2565คุณเมธีKEX20943864056Kerry Express
29 พฤศจิกายน 2565บ.เอ็น ดี พีKEX20943884090Kerry Express
29 พฤศจิกายน 2565หจก.อโศกสกุลKEX20943930900Kerry Express
28 พฤศจิกายน 2565บ.ไพรมัสKEX20937098336Kerry Express
28 พฤศจิกายน 2565บ.เค.พีKEX2094221140Kerry Express
28 พฤศจิกายน 2565บ.ซี แอนด์ เอ็นKEX20942282772Kerry Express
28 พฤศจิกายน 2565บ.ลีน่าแพ็คKEX20942293279Kerry Express
28 พฤศจิกายน 2565บ.ชูพันธุ์KEX20942298140Kerry Express
28 พฤศจิกายน 2565บ.ออสม่าKEX20942299915Kerry Express
28 พฤศจิกายน 2565บจก.เชาวนสตีลKEX20942304008Kerry Express
28 พฤศจิกายน 2565บ.เอสพีKEX20942310604Kerry Express
28 พฤศจิกายน 2565บ.เนื่องจำนงค์KEX20942314740Kerry Express
28 พฤศจิกายน 2565หจก.กนกศิลป์KEX20942321760Kerry Express
28 พฤศจิกายน 2565คุณธนิษฐ์KEX20942412960Kerry Express
28 พฤศจิกายน 2565บ.เอเชียKEX20942439774Kerry Express
28 พฤศจิกายน 2565บ.ยูเอสอีKEX20942549290Kerry Express
28 พฤศจิกายน 2565บ.ซันวิลล์KEX20942562655Kerry Express
28 พฤศจิกายน 2565บ.ดิแอลKEX20942588988Kerry Express
28 พฤศจิกายน 2565บ.ปิยะพัฒน์KEX20942589892Kerry Express
28 พฤศจิกายน 2565หจก.เอ แอนด์ ทีKEX20942634994Kerry Express
28 พฤศจิกายน 2565บ.จึงคุงกี่KEX20942635878Kerry Express
28 พฤศจิกายน 2565หจก.ซีเอ็มทีKEX20942639180Kerry Express
28 พฤศจิกายน 2565คุณสมยศKEX20942286165Kerry Express
28 พฤศจิกายน 2565คุณสิทธิพงษ์KEX20942288826Kerry Express
28 พฤศจิกายน 2565คุณนกพรKEX20942288834Kerry Express
28 พฤศจิกายน 2565ร้านวังม่วงKEX20942330670Kerry Express
28 พฤศจิกายน 2565นางสาวทรัพย์สุวรรณKEX20942332070Kerry Express
28 พฤศจิกายน 2565นิติบุคคลKEX20942352148Kerry Express
28 พฤศจิกายน 2565โสภณกลิ่นโสภณKEX20942410671Kerry Express
28 พฤศจิกายน 2565คุณทวีศักดิ์KEX20942415759Kerry Express
28 พฤศจิกายน 2565คุณอัครพลKEX20942425010Kerry Express
28 พฤศจิกายน 2565คุณฤทธิKEX20942432100Kerry Express
28 พฤศจิกายน 2565คุณศุภมิตรKEX20942541790Kerry Express
28 พฤศจิกายน 2565คุณภาวิณีKEX20942552855Kerry Express
28 พฤศจิกายน 2565HarryKEX20942637564Kerry Express
28 พฤศจิกายน 2565คุณมนตรีKEX20942645224Kerry Express
28 พฤศจิกายน 2565คุณดาKEX20942536610Kerry Express
26 พฤศจิกายน 2565หจก.ทรัพย์ทวีKEX20939870394Kerry Express
26 พฤศจิกายน 2565บ.วันพลัสKEX20939989868Kerry Express
26 พฤศจิกายน 2565บ.ซันวิลล์KEX20939994824Kerry Express
26 พฤศจิกายน 2565บ.รวมไทยKEX20939995922Kerry Express
26 พฤศจิกายน 2565บ.อาร์ อาร์ พีKEX20939998030Kerry Express
26 พฤศจิกายน 2565บ.แอล.เอสKEX20940001194Kerry Express
26 พฤศจิกายน 2565หจก.วาสนาสูงKEX20940008200Kerry Express
26 พฤศจิกายน 2565บ.เอส อาร์ ไทร์KEX20940008814Kerry Express
26 พฤศจิกายน 2565บ.สหวิทย์KEX20940014484Kerry Express
26 พฤศจิกายน 2565บ.ซุปเปอร์เทปKEX20940016096Kerry Express
26 พฤศจิกายน 2565บ.เจ.เค.เอสKEX20940111434Kerry Express
26 พฤศจิกายน 2565หจก.บำรุงรักษ์KEX20940220738Kerry Express
26 พฤศจิกายน 2565บ.ไอแคนKEX20940269957Kerry Express
26 พฤศจิกายน 2565บ.เดอะ วัน เทคKEX20940344369Kerry Express
26 พฤศจิกายน 2565บ.โทไคKEX20940006588Kerry Express
26 พฤศจิกายน 2565หจก.วิเชียรKEX20940346900Kerry Express
26 พฤศจิกายน 2565บ.เอฟเวอรีKEX20940348462Kerry Express
26 พฤศจิกายน 2565บ.ไทยยูเนี่ยนKEX20940351245Kerry Express
26 พฤศจิกายน 2565บ อัพบีทKEX20940389147Kerry Express
26 พฤศจิกายน 2565บ.เอสเอฟเอฟKEX20940461024Kerry Express
26 พฤศจิกายน 2565คุณอธิบดีKEX20939985054Kerry Express
26 พฤศจิกายน 2565คุณอานนท์KEX20940019528Kerry Express
26 พฤศจิกายน 2565คุณปฏิภาณKEX20940116410Kerry Express
26 พฤศจิกายน 2565คุณอรุณKEX20940187430Kerry Express
26 พฤศจิกายน 2565คุณเอกKEX20940356999Kerry Express
26 พฤศจิกายน 2565คุณธีรพันธุ์KEX20940360018Kerry Express
26 พฤศจิกายน 2565คุณกรนิศKEX20940442770Kerry Express
26 พฤศจิกายน 2565คุณสุรีรัตน์RSSM00003577590Kerry Express
br />

วันที่จัดส่งชื่อลูกค้า/บริษัทTracking numberผู้ให้บริการจัดส่ง
25 พฤศจิกายน 2565บ.ยูนิแอร์KEX20923449261Kerry Express
25 พฤศจิกายน 2565หจก.เคียนล้งKEX20937096922Kerry Express
25 พฤศจิกายน 2565บ.โซลาร์KEX20938250274Kerry Express
25 พฤศจิกายน 2565บ.คาเซ็มKEX20939057230Kerry Express
25 พฤศจิกายน 2565บ.กรุงเทพKEX20939076978Kerry Express
25 พฤศจิกายน 2565บ.บ่อวินKEX20939133754Kerry Express
25 พฤศจิกายน 2565บ.เกษมKEX20939138872Kerry Express
25 พฤศจิกายน 2565บ.อะซิมุทKEX20939140565Kerry Express
25 พฤศจิกายน 2565บ.ธรรมวิชญ์KEX20939146130Kerry Express
25 พฤศจิกายน 2565บ.เอส.วาย.เคKEX20939153126Kerry Express
25 พฤศจิกายน 2565บ.เอส.เอส KEX20939155294Kerry Express
25 พฤศจิกายน 2565หจก.สระบุรีKEX20939157806Kerry Express
25 พฤศจิกายน 2565บ.โบอินKEX20939159428Kerry Express
25 พฤศจิกายน 2565หจก.นิธิพัชรKEX20939165582Kerry Express
25 พฤศจิกายน 2565บ.เครนส์KEX20939169958Kerry Express
25 พฤศจิกายน 2565บ.เมดาอินKEX20939190130Kerry Express
25 พฤศจิกายน 2565บ.สีมาKEX20939312079Kerry Express
25 พฤศจิกายน 2565หจก.ไมโครKEX20939326258Kerry Express
25 พฤศจิกายน 2565บ.เจ.ซีKEX20939365287Kerry Express
25 พฤศจิกายน 2565บ.แมคคาทรอนิคส์KEX20939373886Kerry Express
25 พฤศจิกายน 2565บ.สมายล์KEX20939387620Kerry Express
25 พฤศจิกายน 2565โรงงาน บ.แกรนด์KEX209393394440Kerry Express
25 พฤศจิกายน 2565บ.เด่นไทยKEX20937760458Kerry Express
25 พฤศจิกายน 2565คุณวัชรกรณ์KEX20939093728Kerry Express
25 พฤศจิกายน 2565คุณธนัชพงศ์KEX20939147130Kerry Express
25 พฤศจิกายน 2565คุณนราศักดิ์KEX20939151910Kerry Express
25 พฤศจิกายน 2565คุณวันเพ็ญKEX20939155790Kerry Express
25 พฤศจิกายน 2565คุณกวีKEX20939375055Kerry Express
25 พฤศจิกายน 2565AlesandrED146228976THไปรษณีย์ไทย
24 พฤศจิกายน 2565บ.โอบบุญKEX20938203624Kerry Express
24 พฤศจิกายน 2565คุณกำพลKEX20938204727Kerry Express
24 พฤศจิกายน 2565บ.เอ็น แม็ค เอ็นจิเนียริ่งKEX20938206236Kerry Express
24 พฤศจิกายน 2565คุณอารีรัตน์KEX20937934302Kerry Express
24 พฤศจิกายน 2565บ.มิ่งเจริญเทรดดิ้งKEX20937097511Kerry Express
24 พฤศจิกายน 2565บ.อุดมโชคพัฒนาKEX20937097880Kerry Express
24 พฤศจิกายน 2565บ.ไทยเซ็นทรัลKEX20937098211Kerry Express
24 พฤศจิกายน 2565บ.ฟิวส์ริเทคKEX20937098560Kerry Express
24 พฤศจิกายน 2565บ.มีคับดีไซน์KEX20937098788Kerry Express
24 พฤศจิกายน 2565บ.เจ.ยู.เอ็น.เฟอร์นิเจอร์KEX20937099000Kerry Express
24 พฤศจิกายน 2565บ.ช.พัฒนกิจKEX20937099326Kerry Express
24 พฤศจิกายน 2565บ.รัตนชัย พาร์ทKEX20937100538Kerry Express
24 พฤศจิกายน 2565บ.สยามอิชิ ทูลลิ่งKEX20937101035Kerry Express
24 พฤศจิกายน 2565บ.เรเซอร์การไฟฟ้าKEX20937753114Kerry Express
24 พฤศจิกายน 2565คุณนุชจรินทร์KEX20937756184Kerry Express
24 พฤศจิกายน 2565บ.เคเทคKEX20937956688Kerry Express
24 พฤศจิกายน 2565บ.เอเอ็มซี ซิสเต็มKEX20938119170Kerry Express
24 พฤศจิกายน 2565หจก.ฟู้ด เบล์ทติ้งKEX20938196960Kerry Express
24 พฤศจิกายน 2565บ.พูนทรัพย์โลหะKEX20938198045Kerry Express
24 พฤศจิกายน 2565บ.สแปร์ พาร์ท.ที.เจKEX20938201544Kerry Express
24 พฤศจิกายน 2565หจก.จรินทร์โลหะกิจKEX20938217270Kerry Express
24 พฤศจิกายน 2565บ.แสงชัยซุปเปอร์สตีลKEX20938219652Kerry Express
24 พฤศจิกายน 2565บ.กานต์ธีราKEX20938221400Kerry Express
24 พฤศจิกายน 2565หจก.ชัยธนาไฟฟ้าKEX20938224670Kerry Express
24 พฤศจิกายน 2565บ.นิชิยามะKEX20938232997Kerry Express
23 พฤศจิกายน 2565นางสาวไพจิตรKEX20935855400Kerry Express
23 พฤศจิกายน 2565คุณธนวัตน์KEX20936729790Kerry Express
23 พฤศจิกายน 2565คุณอรณิชาKEX20936976371Kerry Express
23 พฤศจิกายน 2565บ.เอ็นทีKEX20936415126Kerry Express
23 พฤศจิกายน 2565บ.ก้าวหน้าKEX20936465990Kerry Express
23 พฤศจิกายน 2565บ.บดิณKEX20936556135Kerry Express
23 พฤศจิกายน 2565บ.ซอล์ฟเทคKEX20936566470Kerry Express
23 พฤศจิกายน 2565บ.ที ที ที สตีลKEX20936594788Kerry Express
23 พฤศจิกายน 2565องค์การพิธภัณฑ์KEX20936612360Kerry Express
23 พฤศจิกายน 2565บ. 168 เทวกุลเกษตรKEX20936717817Kerry Express
23 พฤศจิกายน 2565บ.ที.เอ็ม.ชีKEX20936719160Kerry Express
23 พฤศจิกายน 2565บ.ฟูตาบะKEX20936723997Kerry Express
23 พฤศจิกายน 2565บ.เอช เชม มอเตอร์KEX20936734995Kerry Express
23 พฤศจิกายน 2565บ.สมายล์KEX20936924203Kerry Express
23 พฤศจิกายน 2565บ.คิงส์ ออฟ วาล์วKEX20936929432Kerry Express
23 พฤศจิกายน 2565หจก.เรืองสรรค์KEX20936937064Kerry Express
23 พฤศจิกายน 2565บ.168 ELECTRICKEX20936971055Kerry Express
23 พฤศจิกายน 2565บ.เกรทวอลKEX20936974064Kerry Express
23 พฤศจิกายน 2565บ.นอร์ทพาวเวอร์KEX20936979620Kerry Express
23 พฤศจิกายน 2565บ.เอฟ เอKEX20936981612Kerry Express
22 พฤศจิกายน 2565อู่เล็กบริการKEX20931784672Kerry Express
22 พฤศจิกายน 2565ร้านวังทองยนต์KEX20935558628Kerry Express
22 พฤศจิกายน 2565คุณจักรKEX20935634411Kerry Express
22 พฤศจิกายน 2565ร้านอนันต์ไดนาโมKEX20935785474Kerry Express
22 พฤศจิกายน 2565บ.ธัญญกิจนครปฐมKEX20935793716Kerry Express
22 พฤศจิกายน 2565บ.พีวีทู แมชชีนเนอรี่KEX20935210018Kerry Express
22 พฤศจิกายน 2565บ.โลกปั้มน้ำKEX20935548946Kerry Express
22 พฤศจิกายน 2565บ.ซีเฟรชอินดัสตรีKEX20935573916Kerry Express
22 พฤศจิกายน 2565บ.ลอจิคอนKEX20935578628Kerry Express
22 พฤศจิกายน 2565บ.ทีเอ็มเอสKEX20935590319Kerry Express
22 พฤศจิกายน 2565บ.บาฟส์ อินเทคKEX20935601365Kerry Express
22 พฤศจิกายน 2565บ.ไทย อาโอกิKEX20935624474Kerry Express
22 พฤศจิกายน 2565บ.เวลเตอร์ เอสอีเอKEX20935629423Kerry Express
22 พฤศจิกายน 2565บ.เอเวอร์กรีน พลัสKEX20935666732Kerry Express
22 พฤศจิกายน 2565บ.เอ็น.บีKEX20935708770Kerry Express
22 พฤศจิกายน 2565หจก.ภูเก็ตเจริญยนต์KEX20935753690Kerry Express
22 พฤศจิกายน 2565บ.ไทรงามKEX20935758780Kerry Express
22 พฤศจิกายน 2565บ.จึงคุงกี่ประปาKEX20935789084Kerry Express
22 พฤศจิกายน 2565บ.ทริปเปิ้ลอีเทรดดิ้งEO037309166THไปรษณีย์ไทย
22 พฤศจิกายน 2565SKYTECHEO037309170THไปรษณีย์ไทย
22 พฤศจิกายน 2565บ.พีที โปรเกรสEO037309183THไปรษณีย์ไทย
22 พฤศจิกายน 2565บ.ทรัพย์ดี เอ็นจิเนียริ่งEO037309197THไปรษณีย์ไทย
22 พฤศจิกายน 2565บ.คอสมอสEO037309206THไปรษณีย์ไทย
21 พฤศจิกายน 2565บ.บี เอ็น เอ็น KEX20933639148Kerry Express
21 พฤศจิกายน 2565บ.ไทยคาลิKEX20934014910Kerry Express
21 พฤศจิกายน 2565บ.โรงงานสุราพิเศษKEX20933635334Kerry Express
21 พฤศจิกายน 2565บางกอก ทูลส์ เซ็นเตอร์KEX20933643568Kerry Express
21 พฤศจิกายน 2565บ.โลกปั้มน้ำKEX20933647820Kerry Express
21 พฤศจิกายน 2565บ.พาวเวอร์ ออนKEX20933651850Kerry Express
21 พฤศจิกายน 2565บ.บีเซนKEX20933660935Kerry Express
21 พฤศจิกายน 2565หจก.กระนวนวัฒนะยนต์KEX20933663830Kerry Express
21 พฤศจิกายน 2565สมเจตน์การช่างKEX20933674802Kerry Express
21 พฤศจิกายน 2565บ.เสรียนต์KEX20933679530Kerry Express
21 พฤศจิกายน 2565บ.ไทยอันเป่าKEX20933705470Kerry Express
21 พฤศจิกายน 2565บ.ชัยกษิตKEX20933839494Kerry Express
21 พฤศจิกายน 2565บ.ทีเอ็นKEX20933852578Kerry Express
21 พฤศจิกายน 2565บ.พงศกรกลการKEX20934019945Kerry Express
21 พฤศจิกายน 2565บ.บีนส์แอนด์บราวน์KEX20934050278Kerry Express
21 พฤศจิกายน 2565บ.ยูนิฟาย เอ็นจิเนียริ่งKEX20934059580Kerry Express
21 พฤศจิกายน 2565คุณศิวกรKEX20934046976Kerry Express
19 พฤศจิกายน 2565หจก.ทองหลางKEX20931470320Kerry Express
19 พฤศจิกายน 2565บ.บีเคเอสKEX20931507788Kerry Express
19 พฤศจิกายน 2565คุณนฤมลKEX20931509324Kerry Express
19 พฤศจิกายน 2565คุณธีรพงษ์KEX20931511170Kerry Express
19 พฤศจิกายน 2565บ.เขาเทริ์นKEX20931513096Kerry Express
19 พฤศจิกายน 2565ชากังราวKEX20931521233Kerry Express
19 พฤศจิกายน 2565คุณวีรยุทธิ์KEX20931527454Kerry Express
19 พฤศจิกายน 2565คุณองุ่นKEX20931557892Kerry Express
19 พฤศจิกายน 2565คุณพงษ์ศักดิ์KEX20931654752Kerry Express
19 พฤศจิกายน 2565หจก.เลิศสิริKEX20931436735Kerry Express
19 พฤศจิกายน 2565บ.บีเอ็นKEX20931458228Kerry Express
19 พฤศจิกายน 2565บ.ไฟโกKEX20931473480Kerry Express
19 พฤศจิกายน 2565บ.เอ ซี เอKEX20931474870Kerry Express
19 พฤศจิกายน 2565บ.เค.เจ.ทีKEX20931487788Kerry Express
19 พฤศจิกายน 2565บ.แอตลาสKEX20931491661Kerry Express
19 พฤศจิกายน 2565หจก.เคพีKEX20931492589Kerry Express
19 พฤศจิกายน 2565คุณเดชKEX20931494938Kerry Express
19 พฤศจิกายน 2565บ.ทรัยแทคท์KEX20931541216Kerry Express
19 พฤศจิกายน 2565บ.เงินทองKEX20931724172Kerry Express
19 พฤศจิกายน 2565หจก.สหอุดมKEX20931729652Kerry Express
19 พฤศจิกายน 2565บ.เอส ที เอสKEX20931476410Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565บจก.มิซูยาKEX20930431455Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565คุณใหม่KEX20930579940Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565หจก.ทองหลางKEX20930575480Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565บ.ไทยคาลิKEX20930576642Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565ประเวศฮาร์ดแวร์KEX20930139434Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565ร้านรวมพืชKEX20930566680Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565คุณชัยบัญชาKEX20930571694Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565บ.โกลบอลKEX20930572378Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565คุณอุธรณ์KEX20930574176Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565นายทองพูนKEX20930591440Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565คุณบุปผาKEX 20930630722Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565บ.เทียนเด้งKEX20930275070Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565เทคโนโลยีKEX20930384319Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565คุณวิชยุตม์KEX20930526520Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565บ.ฟูโซล่าร์KEX20930552450Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565บ.เดอะวันเทคKEX20930582748Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565บ.เนเจอร์KEX20930585216Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565หจก.สระบุรีKEX20930586110Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565บ.มิตรถาวรKEX20930599106Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565บ.อุตสาหกรรมKEX20930602530Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565บ.ไพรมัสKEX20930604251Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565หจก.ชัยพงษ์KEX20930606046Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565บ.สยามเมเชอร์KEX20930607820Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565บ.ซี.เอส.KEX20930608729Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565บ.โคชินKEX20930609844Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565บ.เคเทคKEX20930612758Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565บ.สยามตากKEX20930619870Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565บ.ดำรงKEX20930621546Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565บ.ธัญชิญะKEX20930622546Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565บ.ที.เอสKEX20930625870Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565บจก.พิพัฒน์KEX20930633266Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565บ.เอบีKEX20930637650Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565บ.ลูน่าKEX20930640872Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565บ.มายKEX20930644202Kerry Express
18 พฤศจิกายน 2565ก.รุ่งเรืองED146231374THไปรษณีย์ไทย
17 พฤศจิกายน 2565คุณภาณุวิชญ์KEX20928968390Kerry Express
17 พฤศจิกายน 2565คุณรุจิราKEX20928997570Kerry Express
17 พฤศจิกายน 2565uthaiKEX20929055952Kerry Express
17 พฤศจิกายน 2565คุณสิทธินนท์KEX20929128138Kerry Express
17 พฤศจิกายน 2565คุณคชาทองKEX20929209076Kerry Express
17 พฤศจิกายน 2565คุณนพดลKEX20929258608Kerry Express
17 พฤศจิกายน 2565บ.อุดมกิจ ฮาร์ดแวร์KEX20929343650Kerry Express
17 พฤศจิกายน 2565หจก.อาคเนย์รุ่งเรืองKEX20929349534Kerry Express
17 พฤศจิกายน 2565คุณเสกสรรค์KEX20929351395Kerry Express
17 พฤศจิกายน 2565บ.เด่นไทย สตีลKEX20929351403Kerry Express
17 พฤศจิกายน 2565คุณแว่นทิพย์KEX20929353371Kerry Express
17 พฤศจิกายน 2565บ.พรีซิชั่นซีเอ็นซีKEX20928972920Kerry Express
17 พฤศจิกายน 2565บ.ไฟโกKEX20928979740Kerry Express
17 พฤศจิกายน 2565บ.ไชย แมชชีนKEX20929032885Kerry Express
17 พฤศจิกายน 2565บ.เอส.ที.เค.เมทัลพาร์ทKEX20929049058Kerry Express
17 พฤศจิกายน 2565หจก.อิน2เอ็ม KEX20929160554Kerry Express
17 พฤศจิกายน 2565บ.พี เอ็น เทคโนโลยีKEX20929287078Kerry Express
17 พฤศจิกายน 2565บ.ซาราฟKEX20929288501Kerry Express
17 พฤศจิกายน 2565บ.วรการจักรกลKEX20929289913Kerry Express
17 พฤศจิกายน 2565บ.ยูซีเอฟ สแปร์ พาร์ทKEX20929292990Kerry Express
17 พฤศจิกายน 2565บ.โลกปั้มน้ำKEX20929296487Kerry Express
17 พฤศจิกายน 2565บ.ไทยธุรกิจอุตสาหกรรมKEX20929303590Kerry Express
17 พฤศจิกายน 2565บ.หนองขาว วิศวกรรมKEX20929305722Kerry Express
17 พฤศจิกายน 2565บ.ออโตเมชั่นKEX20929308966Kerry Express
17 พฤศจิกายน 2565บ.ไพโอเนียอินดัสเตรียลKEX20929313547Kerry Express
17 พฤศจิกายน 2565บ.สามดี พรีซิชั่นKEX20929315128Kerry Express
17 พฤศจิกายน 2565บ.เมมเบอร์ เทคKEX20929318868Kerry Express
17 พฤศจิกายน 2565บ.สมาร์ท ออโตเมชั่นKEX20929320760Kerry Express
17 พฤศจิกายน 2565หจก.ซุ่นไถ่จั่นอิมปอร์ตKEX20929323238Kerry Express
17 พฤศจิกายน 2565บ.สกาย อินดัสเทรียลKEX20929329104Kerry Express
17 พฤศจิกายน 2565บ.ไทยคาลิKEX20929336010Kerry Express
br />

วันที่จัดส่งชื่อลูกค้า/บริษัทTracking numberผู้ให้บริการจัดส่ง
16 พฤศจิกายน 2565บ.เอสเอ็มสมานKEX20927909995Kerry Express
16 พฤศจิกายน 2565คุณสุรเชษฐ์KEX20927984371Kerry Express
16 พฤศจิกายน 2565คุณเอกประวัติKEX20928089188Kerry Express
16 พฤศจิกายน 2565บ.เอ็นโอไอKEX20927782214Kerry Express
16 พฤศจิกายน 2565บ.โบอินKEX20927821850Kerry Express
16 พฤศจิกายน 2565คุณภรณ์ชยาKEX20927824578Kerry Express
16 พฤศจิกายน 2565บ.เอ ทีม เอฟ.อี.KEX20927826698Kerry Express
16 พฤศจิกายน 2565บ.นานาภัณฑ์KEX20927829248Kerry Express
16 พฤศจิกายน 2565บ.โรงเลื่อยจักรท่าเสาKEX20928012216Kerry Express
16 พฤศจิกายน 2565บ.เอ็มทีอีKEX20928083796Kerry Express
16 พฤศจิกายน 2565หจก.เคี่ยนล้งอะไหล่KEX20928087480Kerry Express
16 พฤศจิกายน 2565คุณวชิระKEX20928091450Kerry Express
16 พฤศจิกายน 2565บ.เมืองวิเศษKEX20928093936Kerry Express
16 พฤศจิกายน 2565บ.ซูมมิคKEX20928104850Kerry Express
16 พฤศจิกายน 2565บ.อนาลิสต์อินเตอร์KEX20928107016Kerry Express
16 พฤศจิกายน 2565บ.ฮานา เทรดดิ้งKEX20928112549Kerry Express
16 พฤศจิกายน 2565บ.พรีเมียร์ทค ซิสเตมส์KEX20928118224Kerry Express
16 พฤศจิกายน 2565บ.เมคคานิคัลKEX20928124488Kerry Express
16 พฤศจิกายน 2565หจก.เคี่ยนล้งอะไหล่KEX20928141607Kerry Express
15 พฤศจิกายน 2565คุณอัษดินKEX20926667056Kerry Express
15 พฤศจิกายน 2565คุณกรฤตKEX20926863516Kerry Express
15 พฤศจิกายน 2565บ.เรวีม่าKEX20926546520Kerry Express
15 พฤศจิกายน 2565บ.อินดิเพนKEX20926549105Kerry Express
15 พฤศจิกายน 2565หจก.โอภาพัฒน์KEX20926555575Kerry Express
15 พฤศจิกายน 2565บ.เคนยากุKEX20926560035Kerry Express
15 พฤศจิกายน 2565บ.อินทิเกรเทดKEX20926596363Kerry Express
15 พฤศจิกายน 2565บ.เอ อี ซีKEX20926610375Kerry Express
15 พฤศจิกายน 2565บ.เอ็มซีเอสKEX20926665600Kerry Express
15 พฤศจิกายน 2565บ.พลัสคอลKEX20926668287Kerry Express
15 พฤศจิกายน 2565บ.กฤษดาการKEX20926672136Kerry Express
15 พฤศจิกายน 2565บ.นอร์ทพาวเวอร์KEX20926673648Kerry Express
15 พฤศจิกายน 2565บ.ธนาKEX20926882030Kerry Express
15 พฤศจิกายน 2565บ.พาราเล็คKEX20926887700Kerry Express
15 พฤศจิกายน 2565หจก.อะบิลิทิKEX20926933545Kerry Express
15 พฤศจิกายน 2565บ.108 เครื่องจักรKEX20926938995Kerry Express
15 พฤศจิกายน 2565บ.สง่าสงวนKEX20926942950Kerry Express
15 พฤศจิกายน 2565หจก.กิจไพบูลย์KEX20926945860Kerry Express
15 พฤศจิกายน 2565คุณธาริณีEO037309121THไปรษณีย์ไทย
15 พฤศจิกายน 2565บ.วินน์EO037309135THไปรษณีย์ไทย
15 พฤศจิกายน 2565หจก.ไทย รุ่งบุญKEX20926929982Kerry Express
14 พฤศจิกายน 2565บ.พิชัยนาวีKEX20925144574Kerry Express
14 พฤศจิกายน 2565คุณเธียรรัตน์KEX20925184753Kerry Express
14 พฤศจิกายน 2565คุณบุญชิตKEX20925192152Kerry Express
14 พฤศจิกายน 2565ร้านบ้านสวนไบค์KEX20925197625Kerry Express
14 พฤศจิกายน 2565คุณสุรชัยKEX20925206428Kerry Express
14 พฤศจิกายน 2565ChiaShingKEX20925545858Kerry Express
14 พฤศจิกายน 2565บ.ที.แอล.ยู.เอ็นจิเนียริ่งKEX20925343190Kerry Express
14 พฤศจิกายน 2565คุณวุฒธิชัยKEX20925347204Kerry Express
14 พฤศจิกายน 2565บ.ฟิลพาร์ทKEX20925356398Kerry Express
14 พฤศจิกายน 2565บ.สุธี ยูไนเต็ดKEX20925361796Kerry Express
14 พฤศจิกายน 2565บ.ออโต้โมชั่นเวิร์คKEX20925363484Kerry Express
14 พฤศจิกายน 2565หจก.ทองหลางKEX20925365671Kerry Express
14 พฤศจิกายน 2565บ.ยูเนี่ยน เทคKEX20925462763Kerry Express
14 พฤศจิกายน 2565บ.เอเอ็นทีKEX20925473489Kerry Express
14 พฤศจิกายน 2565บ.โปรสเปค เทคโนโลยีKEX20925534730Kerry Express
14 พฤศจิกายน 2565บ.เอส วี เอส KEX20925539936Kerry Express
14 พฤศจิกายน 2565บ.อาสโกKEX20925550248Kerry Express
14 พฤศจิกายน 2565บ.ดิ แอลลิKEX20925585732Kerry Express
14 พฤศจิกายน 2565หจก.กิตติพัฒน์ซัพพลายKEX20925590274Kerry Express
14 พฤศจิกายน 2565พีเอ็ม แมชชีน โซลูชั่นKEX20925610266Kerry Express
14 พฤศจิกายน 2565คุณสุวรรณยะณาRSSM00003551974Kerry Express
14 พฤศจิกายน 2565คุณPatipolEO037309118THไปรษณีย์ไทย
12 พฤศจิกายน 2565บ.เกรทโอเรียนเต็ลKEX20923438779Kerry Express
12 พฤศจิกายน 2565บ.เอ็น เอ็มKEX20923439060Kerry Express
12 พฤศจิกายน 2565หจก.ส.ศรีสุขKEX20923440290Kerry Express
12 พฤศจิกายน 2565หจก.หาดใหญ่KEX20923443951Kerry Express
12 พฤศจิกายน 2565โครงการแข่งขัยหุ่นยนต์KEX20922647305Kerry Express
12 พฤศจิกายน 2565บ.มอเตอร์โฮมKEX20922962580Kerry Express
12 พฤศจิกายน 2565บ.ชัยชดาKEX20922963930Kerry Express
12 พฤศจิกายน 2565บ.อาชาโน๊ะKEX20922967426Kerry Express
12 พฤศจิกายน 2565บ.คริสปี้KEX20922972000Kerry Express
12 พฤศจิกายน 2565หจก.วีรพงษ์KEX20922974731Kerry Express
12 พฤศจิกายน 2565บ.โอบบุญKEX20922978827Kerry Express
12 พฤศจิกายน 2565บ.วี.เอส.ดีKEX20922992204Kerry Express
12 พฤศจิกายน 2565หจก.วิสูทย์KEX20923042904Kerry Express
12 พฤศจิกายน 2565บ.เอชทูKEX20923110850Kerry Express
12 พฤศจิกายน 2565บ.คิวพีKEX20923159298Kerry Express
12 พฤศจิกายน 2565บ.วีระยนต์KEX20923185151Kerry Express
12 พฤศจิกายน 2565บ.ออริก้าKEX20923295102Kerry Express
12 พฤศจิกายน 2565บ.พี.ซี.กรุ๊ปKEX20923302138Kerry Express
12 พฤศจิกายน 2565บ.จึงคุงกี่KEX20923303866Kerry Express
12 พฤศจิกายน 2565คุณพรหมพัฒน์KEX20922651996Kerry Express
12 พฤศจิกายน 2565คุณวรวิทย์KEX20922999536Kerry Express
12 พฤศจิกายน 2565คุณกัญญาKEX20923184050Kerry Express
12 พฤศจิกายน 2565นายฐาปกรณ์KEX20923226538Kerry Express
12 พฤศจิกายน 2565คุณดาKEX20922986460Kerry Express
11 พฤศจิกายน 2565บ.เอช ฮาร์ดแวร์KEX20921795280Kerry Express
11 พฤศจิกายน 2565บ.เคทีทีKEX20921897547Kerry Express
11 พฤศจิกายน 2565บ.แอดวานซ์ เอสพีKEX20922001804Kerry Express
11 พฤศจิกายน 2565บ.อะเวิร์ธKEX20922003418Kerry Express
11 พฤศจิกายน 2565หจก.โอ.เค.ดี.แมคคานิคKEX20922004400Kerry Express
11 พฤศจิกายน 2565บ.ไทยพัฒนทรัพย์KEX20922011106Kerry Express
11 พฤศจิกายน 2565บ.ไทยธุรกิจอุตสาหกรรมKEX20922012905Kerry Express
11 พฤศจิกายน 2565บ.โอบบุญ เอ็นจิเนียริ่งKEX20922025490Kerry Express
11 พฤศจิกายน 2565บ.บริษัท สมบูรณ์KEX20922028735Kerry Express
11 พฤศจิกายน 2565หจก.เจริญพัชรสินKEX20922029670Kerry Express
11 พฤศจิกายน 2565บ.สยาม พัลพ์โมลด์KEX20922031470Kerry Express
11 พฤศจิกายน 2565บ.พีที แมชชีนKEX20922036552Kerry Express
11 พฤศจิกายน 2565หจก.เบซิค เบ็สทKEX20922038696Kerry Express
11 พฤศจิกายน 2565บ.สุธี ยูไนเต็ดKEX20922039602Kerry Express
11 พฤศจิกายน 2565บ.ทิทโก้ (ม.กรีนเลค)KEX20922041956Kerry Express
11 พฤศจิกายน 2565บ.เอคสตรีมกรุ๊ปKEX20922043284Kerry Express
11 พฤศจิกายน 2565บ.รัตนชัยKEX20922045315Kerry Express
11 พฤศจิกายน 2565หจก.สมาร์ท กรุ๊ปKEX20922047920Kerry Express
11 พฤศจิกายน 2565หจก.อินฟินิตี้KEX20922049774Kerry Express
11 พฤศจิกายน 2565บ.เอพีเค แมชชีนเทคKEX20922053186Kerry Express
11 พฤศจิกายน 2565นายสมภพKEX20921807270Kerry Express
11 พฤศจิกายน 2565คุณชูเกียรติKEX20921809355Kerry Express
11 พฤศจิกายน 2565คุณเฉลิมชนม์KEX20921939371Kerry Express
11 พฤศจิกายน 2565หจก.ต่อโชค 111KEX20922023883Kerry Express
11 พฤศจิกายน 2565คุณนำโชคKEX20922040909Kerry Express
11 พฤศจิกายน 2565คุณกฤษฎาED105179326THไปรษณีย์ไทย
11 พฤศจิกายน 2565คุณมารุตEO037309095THไปรษณีย์ไทย
11 พฤศจิกายน 2565คุณพัชรินทร์EO037309104THไปรษณีย์ไทย
10 พฤศจิกายน 2565บจก.เคทีED105180633THไปรษณีย์ไทย
10 พฤศจิกายน 2565คุณณัจธพงศ์KEX20920381570Kerry Express
10 พฤศจิกายน 2565นายไพบูลย์KEX20920426198Kerry Express
10 พฤศจิกายน 2565คุณนิตยาKEX20920524464Kerry Express
10 พฤศจิกายน 2565คุณสุรชัยKEX20920682612Kerry Express
10 พฤศจิกายน 2565คุณประภัสสรKEX20920744748Kerry Express
10 พฤศจิกายน 2565คุณสุชาติKEX20920746126Kerry Express
10 พฤศจิกายน 2565นายอุสมานKEX20920785278Kerry Express
10 พฤศจิกายน 2565คุณสรรเพชญKEX20920792858Kerry Express
10 พฤศจิกายน 2565บ.โคจิทาดะKEX20920336620Kerry Express
10 พฤศจิกายน 2565บ.บ้านระกาศKEX20920386269Kerry Express
10 พฤศจิกายน 2565บ.เอ็นพีKEX20920401876Kerry Express
10 พฤศจิกายน 2565บ.ทราสโก้KEX20920414030Kerry Express
10 พฤศจิกายน 2565บ.ไฮเพรสKEX20920436658Kerry Express
10 พฤศจิกายน 2565บ.เอ็นทีKEX20920458650Kerry Express
10 พฤศจิกายน 2565หจก.สหกิจวัฒนาKEX20920510299Kerry Express
10 พฤศจิกายน 2565หจก.โกลเด้นแม็กKEX20920634810Kerry Express
10 พฤศจิกายน 2565บ.ธนาKEX20920641193Kerry Express
10 พฤศจิกายน 2565บ.แม็กซ์เครนKEX20920657981Kerry Express
10 พฤศจิกายน 2565บ.ฮูหวักKEX20920664084Kerry Express
10 พฤศจิกายน 2565บจก.แมกโนเลียKEX20920730940Kerry Express
10 พฤศจิกายน 2565บ.แปซิฟิคKEX20920732526Kerry Express
10 พฤศจิกายน 2565บ.นานาภัณฑ์KEX20920733142Kerry Express
10 พฤศจิกายน 2565บ.ไทยเซนทัลKEX20920733910Kerry Express
10 พฤศจิกายน 2565บ.วินเทคKEX20920735631Kerry Express
10 พฤศจิกายน 2565บ.สยามพาร์คKEX20920736493Kerry Express
10 พฤศจิกายน 2565บ.จี เจKEX20920739792Kerry Express
10 พฤศจิกายน 2565บ.ฮันกุกKEX20920741068Kerry Express
10 พฤศจิกายน 2565หจก.เอ็นซีKEX20920761352Kerry Express
10 พฤศจิกายน 2565บ.แสตนวอร์คKEX20920769396Kerry Express
10 พฤศจิกายน 2565บ.เอ็น แม็คKEX20920780030Kerry Express
10 พฤศจิกายน 2565บ.งามทรัพย์KEX20920783850Kerry Express
9 พฤศจิกายน 2565บ.ออสม่า อินเตอร์เทรดKEX20919226350Kerry Express
9 พฤศจิกายน 2565คุณจำลองKEX20919227850Kerry Express
9 พฤศจิกายน 2565บ.รุ่งเรืองฤทธาKEX20919229248Kerry Express
9 พฤศจิกายน 2565บ.เอฟดี ออโตเมชั่นKEX20919230668Kerry Express
9 พฤศจิกายน 2565บ.แวร์เทคKEX20919235965Kerry Express
9 พฤศจิกายน 2565บ.เจบีเอฟKEX20919237401Kerry Express
9 พฤศจิกายน 2565บ.เคเทค โปรดักส์KEX20919251564Kerry Express
9 พฤศจิกายน 2565บ.นิวเออีซีKEX20919253695Kerry Express
9 พฤศจิกายน 2565บ.ทีโพรอฟิทKEX20919254259Kerry Express
9 พฤศจิกายน 2565บ.โชคชัยKEX20919300535Kerry Express
9 พฤศจิกายน 2565บ.ซีพีเคเอ็มKEX20919304295Kerry Express
9 พฤศจิกายน 2565บ.พี.พี.เค.อินดัสตรี้ส์KEX20919308666Kerry Express
9 พฤศจิกายน 2565บ.นอร์ทพาวเวอร์KEX20919313936Kerry Express
9 พฤศจิกายน 2565K.Rose บ.จาบินKEX20919364758Kerry Express
9 พฤศจิกายน 2565คุณดำรงค์KEX20919516130Kerry Express
9 พฤศจิกายน 2565บ.ซี.เอส.เอKEX20919521130Kerry Express
9 พฤศจิกายน 2565บ.จึงคุงกี่การประปาKEX20919530906Kerry Express
9 พฤศจิกายน 2565บ.ฮาโก เอสKEX20919557967Kerry Express
9 พฤศจิกายน 2565บ.สีมาKEX20919559517Kerry Express
9 พฤศจิกายน 2565คุณปิยะวิตEO037309081THไปรษณีย์ไทย
9 พฤศจิกายน 2565บ.อเมซอน คัลเลอร์3212211010625NiM Express
9 พฤศจิกายน 2565คุณจามรKEX20919001290Kerry Express
9 พฤศจิกายน 2565คุณพรหมมาKEX20919250538Kerry Express
9 พฤศจิกายน 2565ร้านภูพานวัสดุKEX20919340360Kerry Express
9 พฤศจิกายน 2565นายฤทธิศักดิ์KEX20919428986Kerry Express
8 พฤศจิกายน 2565บ.เจเคKEX20918016646Kerry Express
8 พฤศจิกายน 2565บ.โอบบุญKEX20918034125Kerry Express
8 พฤศจิกายน 2565บ.เพสพรีชิชั่นKEX20918268691Kerry Express
8 พฤศจิกายน 2565บ.เอ็นริชKEX20918295702Kerry Express
8 พฤศจิกายน 2565บ.บีเอ็มพีKEX20918312590Kerry Express
8 พฤศจิกายน 2565บ.เคไอKEX20918313800Kerry Express
8 พฤศจิกายน 2565บ.เอ็น ดี พีKEX20918315136Kerry Express
8 พฤศจิกายน 2565บ.เค.พี.พีKEX20918316230Kerry Express
8 พฤศจิกายน 2565บจก.ไดมอนด์KEX20918318832Kerry Express
8 พฤศจิกายน 2565บ.แก้วเจริญKEX20918323688Kerry Express
8 พฤศจิกายน 2565หจก.โพลีเพ็ทKEX20918325004Kerry Express
8 พฤศจิกายน 2565บ.บีพีเอสKEX20918325768Kerry Express
8 พฤศจิกายน 2565หจก.เคพีKEX20918328950Kerry Express
8 พฤศจิกายน 2565บ.เอเชียมอเตอร์KEX20918332120Kerry Express
8 พฤศจิกายน 2565หจก.สุชนKEX20918334620Kerry Express
8 พฤศจิกายน 2565บ.เอส.ที.เคKEX20918338862Kerry Express
8 พฤศจิกายน 2565หจก.สยามเจริญพลKEX20918393927Kerry Express
8 พฤศจิกายน 2565บ.ทีเอสRSSM000035386H4Kerry Express
8 พฤศจิกายน 2565ห้างหุ้นส่วน ที-โอนRSSM000035387E5Kerry Express
8 พฤศจิกายน 2565บ.แสตนวอร์คKEX20918344779Kerry Express
8 พฤศจิกายน 2565คุณธิมาพลอยKEX20917871600Kerry Express
8 พฤศจิกายน 2565คุณธรรศKEX20918003510Kerry Express
8 พฤศจิกายน 2565คุณชุมพรKEX20918216939Kerry Express
8 พฤศจิกายน 2565คุณรัชชานนท์KEX20978343526Kerry Express
8 พฤศจิกายน 2565บ.พีทีKEX20918357815Kerry Express
8 พฤศจิกายน 2565คุณศราวุฒิRSSM0000353882PKerry Express
8 พฤศจิกายน 2565คุณคชาทองEO037309078THไปรษณีย์ไทย
br />

วันที่จัดส่งชื่อลูกค้า/บริษัทTracking numberผู้ให้บริการจัดส่ง
7 พฤศจิกายน 2565คุณนฤเบศKEX20915951236Kerry Express
7 พฤศจิกายน 2565นายบำรุงKEX20915983091Kerry Express
7 พฤศจิกายน 2565Mr.WiwatKEX20915995190Kerry Express
7 พฤศจิกายน 2565คุณอาทิศKEX20916157422Kerry Express
7 พฤศจิกายน 2565คุณนาถKEX20917064561Kerry Express
7 พฤศจิกายน 2565คุณจิราภรณ์KEX20917066210Kerry Express
7 พฤศจิกายน 2565คุณกันตภณKEX20917066886Kerry Express
7 พฤศจิกายน 2565กลุ่มเกษตรกรทำสวนKEX20913889189Kerry Express
7 พฤศจิกายน 2565บ.เอ ซี เอ เครื่องมือKEX20916426015Kerry Express
7 พฤศจิกายน 2565บ.ไทยเมทัลโปรดักส์KEX20916440430Kerry Express
7 พฤศจิกายน 2565บ.รวมใจโปรดักส์KEX20916445670Kerry Express
7 พฤศจิกายน 2565หจก.พัทลุงสกิลเทคKEX20916455200Kerry Express
7 พฤศจิกายน 2565บ.บีอาร์เอส พาร์ทKEX20916475724Kerry Express
7 พฤศจิกายน 2565หจก.ทองหลาง ฮาร์ดแวร์KEX20916478982Kerry Express
7 พฤศจิกายน 2565บ.เอส.ที.เค อริยะKEX20916481574Kerry Express
7 พฤศจิกายน 2565บ.สก๊อตอินดัสเตรียลKEX20916891504Kerry Express
7 พฤศจิกายน 2565บ.มิยาอูจิKEX20916897558Kerry Express
7 พฤศจิกายน 2565การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคKEX20916901868Kerry Express
7 พฤศจิกายน 2565หจก.ปรีชาฮาร์ดแวร์KEX20917070094Kerry Express
7 พฤศจิกายน 2565บ.สยาม แมสชีฟKEX20917071467Kerry Express
7 พฤศจิกายน 2565บ.ฮันกุก คอมเพรสเซอร์KEX20917074255Kerry Express
7 พฤศจิกายน 2565บ.เทอร์เรค คอร์ปอเรชั่นKEX20917077111Kerry Express
7 พฤศจิกายน 2565บ.ดราก้อน อีสเทิร์นKEX20917087188Kerry Express
7 พฤศจิกายน 2565คุณROSEEO037309033THไปรษณีย์ไทย
7 พฤศจิกายน 2565คุณเลิศพิสิฐEO037309047THไปรษณีย์ไทย
7 พฤศจิกายน 2565คุณวัฒนพลEO037309055THไปรษณีย์ไทย
7 พฤศจิกายน 2565บ.ที.เค.อีควิปเมนท์EO037309064THไปรษณีย์ไทย
5 พฤศจิกายน 2565คุณเชาว์ฤทธิ์KEX20913749267Kerry Express
5 พฤศจิกายน 2565คุณฐานิตาKEX20913886258Kerry Express
5 พฤศจิกายน 2565คุณมณฑลKEX20913897175Kerry Express
5 พฤศจิกายน 2565คุณณัฏฐพลKEX20913918915Kerry Express
5 พฤศจิกายน 2565คุณจีราภรณ์KEX20913979856Kerry Express
5 พฤศจิกายน 2565คุณสุภพงศ์KEX20914190961Kerry Express
5 พฤศจิกายน 2565คุณอภิมุขKEX20913781350Kerry Express
5 พฤศจิกายน 2565บ.ทรัพย์สมุชัยKEX20913852968Kerry Express
5 พฤศจิกายน 2565บ.เคพีKEX20913857184Kerry Express
5 พฤศจิกายน 2565บ.น้ำใสKEX20913867590Kerry Express
5 พฤศจิกายน 2565บ.เค ไพล์KEX20913869810Kerry Express
5 พฤศจิกายน 2565บ.ช้นKEX20913871620Kerry Express
5 พฤศจิกายน 2565บ.นอร์ทKEX20913873548Kerry Express
5 พฤศจิกายน 2565หจก.วิสูทย์KEX20913875543Kerry Express
5 พฤศจิกายน 2565บ.เอ็นเทคKEX20913876898Kerry Express
5 พฤศจิกายน 2565บ.ธาดารัตน์KEX20913878151Kerry Express
5 พฤศจิกายน 2565บ.เอ็มเอสพีKEX20913879790Kerry Express
5 พฤศจิกายน 2565บ.โอบบุญKEX20913882759Kerry Express
5 พฤศจิกายน 2565บ.เชาเทิร์นKEX20913892920Kerry Express
5 พฤศจิกายน 2565บ.ลีนาแพ็คKEX20913899900Kerry Express
5 พฤศจิกายน 2565บ.เจเอชชีKEX20913913993Kerry Express
5 พฤศจิกายน 2565คุณรัชรีวรรณKEX20913984282Kerry Express
5 พฤศจิกายน 2565บ.อัลทิเมทKEX20914102422Kerry Express
5 พฤศจิกายน 2565บ.เจเอสKEX20914203270Kerry Express
5 พฤศจิกายน 2565บ.แสงเลิศKEX20914206072Kerry Express
5 พฤศจิกายน 2565คุณผุษสดีRSSM000035350AWKerry Express
4 พฤศจิกายน 2565วัฒนาไพบูลย์สุขKEX20912638108Kerry Express
4 พฤศจิกายน 2565บ.เด่นไทน สตีลKEX20913000580Kerry Express
4 พฤศจิกายน 2565บ.เวลบอทKEX20912553880Kerry Express
4 พฤศจิกายน 2565บ.พินนาเคิลKEX20912575006Kerry Express
4 พฤศจิกายน 2565หจก.ตั้งสุระศักดิ์KEX20912585010Kerry Express
4 พฤศจิกายน 2565บ.เดนาก้าKEX20912593346Kerry Express
4 พฤศจิกายน 2565บ.ทีเคเอส เทคKEX20912643341Kerry Express
4 พฤศจิกายน 2565บ.โปรดัก เซ็นเตอร์KEX20912655187Kerry Express
4 พฤศจิกายน 2565บ.ประสิทธิ์ อุตสาหกรรมKEX20912665284Kerry Express
4 พฤศจิกายน 2565บ.บ้านสวย วิศวกรรมKEX20912678405Kerry Express
4 พฤศจิกายน 2565บ.ออโตเมชั่นKEX20912685423Kerry Express
4 พฤศจิกายน 2565บ.เอ็ม.ดี.แมชชีนเนอรี่KEX20912691700Kerry Express
4 พฤศจิกายน 2565คุณใบบัวKEX20912708664Kerry Express
4 พฤศจิกายน 2565บ.ฟู่ไท้ อินดัสเทรียลKEX20912853095Kerry Express
4 พฤศจิกายน 2565บ.เอสอาร์พี โพลีแพคKEX20912861485Kerry Express
4 พฤศจิกายน 2565บ.ถาวรอินเตอร์KEX20912864218Kerry Express
4 พฤศจิกายน 2565บ.ไทยธุรกิจอุตสาหกรรมKEX20912920250Kerry Express
4 พฤศจิกายน 2565บ.ไทรงามKEX20912952216Kerry Express
4 พฤศจิกายน 2565บ.ไท่ผิง เอทานอลKEX20912959540Kerry Express
4 พฤศจิกายน 2565บ.เอี่ยมธงชัยKEX20912984456Kerry Express
4 พฤศจิกายน 2565หจก.อาคเนย์รุ่งเรืองEO037308996THไปรษณีย์ไทย
4 พฤศจิกายน 2565คุณธนาภรณ์EO037309002THไปรษณีย์ไทย
4 พฤศจิกายน 2565บ.เอ็มทีอีEO037309016THไปรษณีย์ไทย
3 พฤศจิกายน 2565คุณธัลดลKEX20911343460Kerry Express
3 พฤศจิกายน 2565คุณวุฒิพงษ์KEX20911363938Kerry Express
3 พฤศจิกายน 2565คุณเรืองชัยKEX20911600454Kerry Express
3 พฤศจิกายน 2565บ.ศิลามาศKEX20910835938Kerry Express
3 พฤศจิกายน 2565บ.พีเคเคKEX20911212312Kerry Express
3 พฤศจิกายน 2565บจก.ชัคเชสKEX20911510314Kerry Express
3 พฤศจิกายน 2565บ.บีเอ็ดKEX20911513340Kerry Express
3 พฤศจิกายน 2565บ.เอ็ม.พีKEX20911515364Kerry Express
3 พฤศจิกายน 2565บ.สมาร์ทKEX20911517530Kerry Express
3 พฤศจิกายน 2565บจก.แมกโนเลียKEX20911519110Kerry Express
3 พฤศจิกายน 2565บ.ไทยเซ็นทัลKEX20911625379Kerry Express
3 พฤศจิกายน 2565บ.เอสคิวKEX20911528830Kerry Express
3 พฤศจิกายน 2565บ.เวนดี้KEX20911535562Kerry Express
3 พฤศจิกายน 2565บจก.ทิทโก้KEX20911542460Kerry Express
3 พฤศจิกายน 2565หจก.ไทยงามKEX20911595247Kerry Express
3 พฤศจิกายน 2565ธัญธนาพานิชย์KEX20911598951Kerry Express
3 พฤศจิกายน 2565บ.อินโวสตาร์KEX20911601738Kerry Express
3 พฤศจิกายน 2565บ.ไคฮาระKEX20911604042Kerry Express
3 พฤศจิกายน 2565บ.ไมน่าEO037308982THไปรษณีย์ไทย
2 พฤศจิกายน 2565บ.เอ็น.บีKEX20909776032Kerry Express
2 พฤศจิกายน 2565บ.เอ็มทีอีKEX20909779760