ติดตามพัสดุย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2563 - มิถุนายน 2566
Historical Tracking Number December 2020 - June 2023
  

วันที่จัดส่งชื่อลูกค้า/บริษัทTracking numberผู้ให้บริการจัดส่ง
4 กรกฎาคม 2566บ. พูนทรัพย์Q7PDJ2ZHDHL
4 กรกฎาคม 2566คุณเริงชัยUYTACFV8DHL
4 กรกฎาคม 2566บ. อาร์ดับบลิวHXSHAA9QDHL
4 กรกฎาคม 2566บ. อาร์ดับบลิว44Y52UPRDHL
4 กรกฎาคม 2566บ. อาร์ดับบลิวCVX8RPNPDHL
4 กรกฎาคม 2566บ. อาร์ดับบลิวTT8VHHYNDHL
4 กรกฎาคม 2566บ. อินดิเพน679UBSNVDHL
4 กรกฎาคม 2566บ. โปรการ์ดJHR69Y8SDHL
4 กรกฎาคม 2566บ. ลิคควิดF3VJTBTPDHL
4 กรกฎาคม 2566บ. มาย พาร์ทA3LSEZL7DHL
4 กรกฎาคม 2566บ. สงวนวงษ์NC5X6AEXDHL
4 กรกฎาคม 2566ร้านศรีเพชรGENA2B5GDHL
4 กรกฎาคม 2566หจก. สยามETHV97DTDHL
4 กรกฎาคม 2566บ. พี.เอส779XY2QGDHL
4 กรกฎาคม 2566บ. อินเตอร์GVUH88V4DHL
4 กรกฎาคม 2566หจก.เค แอนด์ เอ็น6FHB98TQDHL
4 กรกฎาคม 2566รต.ปรีชาDVGNV5FSDHL
4 กรกฎาคม 2566บ. เอ็น156HRVQA7QDHL
4 กรกฎาคม 2566หจก.ธนโชติGZ6NT6NNDHL
4 กรกฎาคม 2566เอส.พีEN103183739THไปรษณีย์ไทย
4 กรกฎาคม 2566เอสอาร์พีEN103181769THไปรษณีย์ไทย
4 กรกฎาคม 2566เซอร์วู้ดEN103183040THไปรษณีย์ไทย
4 กรกฎาคม 2566ดิเอ็นจิเนียริ่งEN103182614THไปรษณีย์ไทย
4 กรกฎาคม 2566สหกิจEN103181640THไปรษณีย์ไทย
4 กรกฎาคม 2566ดับบลิวเอทีEN103186770THไปรษณีย์ไทย
4 กรกฎาคม 2566เจนเนอรัลEN103182662THไปรษณีย์ไทย
4 กรกฎาคม 2566สยามเอไอEN103181790THไปรษณีย์ไทย
4 กรกฎาคม 2566คุณสรวิชญ์EN103182716THไปรษณีย์ไทย
4 กรกฎาคม 2566คุณฤทธิพงษ์EN103187832THไปรษณีย์ไทย
4 กรกฎาคม 2566มีชัยขนส่งEN103181684THไปรษณีย์ไทย
4 กรกฎาคม 2566bigEN103183671THไปรษณีย์ไทย
3 กรกฎาคม 2566บ.ส.การช่างEN103177852THไปรษณีย์ไทย
3 กรกฎาคม 2566คุณศรีสุพจน์EN103174428THไปรษณีย์ไทย
3 กรกฎาคม 2566หจก.ภูคาคชรัตน์QK2U9QJXDHL
3 กรกฎาคม 2566หจก.ภูคาคชรัตน์F7L6PRE5DHL
3 กรกฎาคม 2566คุณณัฐทชาPBBP5C5DDHL
3 กรกฎาคม 2566บ. อินเตอร์ ซัพRZP46QXKDHL
3 กรกฎาคม 2566ฟูลฟิล แอนด์CUURBC6RDHL
3 กรกฎาคม 2566คุณธีรยุทธ์84LNDVNSDHL
3 กรกฎาคม 2566บจก.ฟิวเจอร์เทค3TUUN4PADHL
3 กรกฎาคม 2566บจก.นิว เด็ก..VHZRJ7JEDHL
3 กรกฎาคม 2566หจก.บอส ฮาร์ด..NKB98ZJZDHL
3 กรกฎาคม 2566หจก.คลองรั้ง..JVA8398FDHL
3 กรกฎาคม 2566บ.ส.การช่างEN103177852THไปรษณีย์ไทย
3 กรกฎาคม 2566คุณศรีสุพจน์EN103174428THไปรษณีย์ไทย
3 กรกฎาคม 2566ยามะเซอิEN103176477THไปรษณีย์ไทย
3 กรกฎาคม 2566สหยนต์EN103177455THไปรษณีย์ไทย
3 กรกฎาคม 2566เอส ที เคEN103177530THไปรษณีย์ไทย
3 กรกฎาคม 2566ทีซี บราเธอร์สEN103176327THไปรษณีย์ไทย
3 กรกฎาคม 2566เพ็ทพัลEN103177883THไปรษณีย์ไทย
3 กรกฎาคม 2566บดิณEN103174079THไปรษณีย์ไทย
3 กรกฎาคม 2566แฟร์เทคEN103177557THไปรษณีย์ไทย
3 กรกฎาคม 2566เค.วี.เอสEN103177526THไปรษณีย์ไทย
3 กรกฎาคม 2566บ.ซิน ยอง ไทยEN103177999THไปรษณีย์ไทย
3 กรกฎาคม 2566บ.เอ็น.ที.ทูลล์EN103176389THไปรษณีย์ไทย
3 กรกฎาคม 2566วงศ์จันทร์EN103176432THไปรษณีย์ไทย
3 กรกฎาคม 2566คุณอรรถพลEN103175732THไปรษณีย์ไทย
3 กรกฎาคม 2566คุณชิณพัฒน์EN103166982THไปรษณีย์ไทย
3 กรกฎาคม 2566คุณณิภัทร์พนEN103174975THไปรษณีย์ไทย
3 กรกฎาคม 2566คุณเจนจิราEN103177574THไปรษณีย์ไทย
3 กรกฎาคม 2566คุณประเศียรEN103177702THไปรษณีย์ไทย
3 กรกฎาคม 2566คุณปุญญพัฒน์EN103177923THไปรษณีย์ไทย
3 กรกฎาคม 2566คุณอภิญญาEN103176446THไปรษณีย์ไทย
3 กรกฎาคม 2566ซี เอส เอEN103177645THไปรษณีย์ไทย
1 กรกฎาคม 2566walterEN103164788THไปรษณีย์ไทย
1 กรกฎาคม 2566คุณขวัญแก้วEN103166333THไปรษณีย์ไทย
1 กรกฎาคม 2566คุณสิริวัชญ์EN103164774THไปรษณีย์ไทย
1 กรกฎาคม 2566คุณพรเพ็ญEN103166585THไปรษณีย์ไทย
1 กรกฎาคม 2566คุณพรเพ็ญEN103164964THไปรษณีย์ไทย
1 กรกฎาคม 2566คุณอาคมEN103166545THไปรษณีย์ไทย
1 กรกฎาคม 2566บ.เมดิคิวบ์EN103166072THไปรษณีย์ไทย
1 กรกฎาคม 2566หจก.เอ แอนด์EN103166775THไปรษณีย์ไทย
1 กรกฎาคม 2566บ.พรีเมียร์EN103166792THไปรษณีย์ไทย
1 กรกฎาคม 2566บ.จอยEN103161821THไปรษณีย์ไทย
1 กรกฎาคม 2566บ.อาร์ เอ วายEN103166276THไปรษณีย์ไทย
1 กรกฎาคม 2566บ.รังสิตพลาซ่าEN103166024THTHไปรษณีย์ไทย
1 กรกฎาคม 2566บ.ควอลิตี้EN103166112THไปรษณีย์ไทย
1 กรกฎาคม 2566บ.บีทไวส์EN103164859THไปรษณีย์ไทย
1 กรกฎาคม 2566หจก.ศรีประโคนชัยEN103166007THไปรษณีย์ไทย
1 กรกฎาคม 2566บ.ไทย พี เอสEN103166293THไปรษณีย์ไทย
1 กรกฎาคม 2566บ.ชยพลEN103165987THไปรษณีย์ไทย

วันที่จัดส่งชื่อลูกค้า/บริษัทTracking numberผู้ให้บริการจัดส่ง
30 มิถุนายน 2566คุณอวิรุทธิ์EO878060975THไปรษณีย์ไทย
30 มิถุนายน 2566คุณทวีปEO878060984THไปรษณีย์ไทย
30 มิถุนายน 2566บ.เอเซียEO878060998THไปรษณีย์ไทย
30 มิถุนายน 2566บ.ยูซีซีEO878061004THไปรษณีย์ไทย
30 มิถุนายน 2566คุณวิวEO037616060THไปรษณีย์ไทย
30 มิถุนายน 2566หจก.ไทย น่าEO878061018THไปรษณีย์ไทย
30 มิถุนายน 2566บ.เฟื่องEO878061021THไปรษณีย์ไทย
30 มิถุนายน 2566บ.ฤทธิ์ล้ำเลิศEO878061035THไปรษณีย์ไทย
30 มิถุนายน 2566บ.ฟิวเจอร์EO878061049THไปรษณีย์ไทย
30 มิถุนายน 2566บ.ท่อน้ำสากลEO878061052THไปรษณีย์ไทย
30 มิถุนายน 2566ร้านศรีเพชรEO878061066THไปรษณีย์ไทย
30 มิถุนายน 2566คุณอดิสรณ์EO878061070THไปรษณีย์ไทย
30 มิถุนายน 2566บ.เอเอ็มเอสEO878061083THไปรษณีย์ไทย
30 มิถุนายน 2566คุณประวิทย์EO878061097THไปรษณีย์ไทย
30 มิถุนายน 2566บ.ธนาดุลEO878061106THไปรษณีย์ไทย
30 มิถุนายน 2566คุณยอดEO878061110THไปรษณีย์ไทย
30 มิถุนายน 2566ศูนย์ซ่อมบำรุงEO878061123THไปรษณีย์ไทย
30 มิถุนายน 2566บ.เอส.ที.ยูEO878061137THไปรษณีย์ไทย
30 มิถุนายน 2566บ.แมกโนเลียEO878061154THไปรษณีย์ไทย
30 มิถุนายน 2566บ.คาบูกิEO037616073THไปรษณีย์ไทย
30 มิถุนายน 2566หจก.นาโนEO878061168THไปรษณีย์ไทย
30 มิถุนายน 2566คุณธีรพันธ์EO878061171THไปรษณีย์ไทย
30 มิถุนายน 2566หจก.นาโนEO878061185THไปรษณีย์ไทย
30 มิถุนายน 2566บ.แม่วงศ์EO878061199THไปรษณีย์ไทย
30 มิถุนายน 2566(__________)EN103155049THไปรษณีย์ไทย
30 มิถุนายน 2566อี เอ็ม ดีEN103156733THไปรษณีย์ไทย
30 มิถุนายน 2566บ.พี ไอ เอสEN103156574THไปรษณีย์ไทย
30 มิถุนายน 2566บ.เกรทเตอร์EN103156565THไปรษณีย์ไทย
30 มิถุนายน 2566บ.ลพบุรีEN103160809THไปรษณีย์ไทย
30 มิถุนายน 2566บ.ยูนิคEN103156543THไปรษณีย์ไทย
30 มิถุนายน 2566คุณต้องEN103154410THไปรษณีย์ไทย
29 มิถุนายน 2566บ.เค วี เอสEN103146722THไปรษณีย์ไทย
29 มิถุนายน 2566บ.เค พี ซัพพลายEN103146373THไปรษณีย์ไทย
29 มิถุนายน 2566บ.สตีดEN103146855THไปรษณีย์ไทย
29 มิถุนายน 2566บ.อู่เฮงหลีEN103148710THไปรษณีย์ไทย
29 มิถุนายน 2566บ.สุพัฒน์EN103146740THไปรษณีย์ไทย
29 มิถุนายน 2566คุณธีรยุทธEN103146798THไปรษณีย์ไทย
29 มิถุนายน 2566คุณธนะชิตEN103142164THไปรษณีย์ไทย
29 มิถุนายน 2566คุณพนมศักดิ์EO878060794THไปรษณีย์ไทย
29 มิถุนายน 2566บ.เอ็ม ดี เอสEO878060803THไปรษณีย์ไทย
29 มิถุนายน 2566บ.คิงส์EO878060817THไปรษณีย์ไทย
29 มิถุนายน 2566บ.แวร์ เทค EO878060825THไปรษณีย์ไทย
29 มิถุนายน 2566คุณสิทธิศักดิ์EO878060834THไปรษณีย์ไทย
29 มิถุนายน 2566หจก.เอ็ม เอ็ม เจEO878060848THไปรษณีย์ไทย
29 มิถุนายน 2566หจก.โอภาพัฒน์EO878060851THไปรษณีย์ไทย
29 มิถุนายน 2566บ.สยามสติลซินติEO878060865THไปรษณีย์ไทย
29 มิถุนายน 2566บ.อินเตอร์เทคEO878060882THไปรษณีย์ไทย
29 มิถุนายน 2566บ.อินเตอร์ไลน์EO878060879THไปรษณีย์ไทย
29 มิถุนายน 2566บ.กิตติฮาร์ดแวร์EO878060896THไปรษณีย์ไทย
29 มิถุนายน 2566คุณณัฐณภัทรEO878060905THไปรษณีย์ไทย
29 มิถุนายน 2566บ.ทรูเทคแมชซินEO878060919THไปรษณีย์ไทย
29 มิถุนายน 2566บ.ไทยคาลิEO878060922THไปรษณีย์ไทย
29 มิถุนายน 2566คุณณัฐชาตEO878060936THไปรษณีย์ไทย
29 มิถุนายน 2566บ.สยามโอคาบูระEO878060940THไปรษณีย์ไทย
29 มิถุนายน 2566บ.ทรู เทค แมชEO878060953THไปรษณีย์ไทย
29 มิถุนายน 2566บ.ซัน เพาเวอร์EO878060967THไปรษณีย์ไทย
29 มิถุนายน 2566หจก. ที.ซี.สถาพร กรุ๊ปCL42P8X2DHL
29 มิถุนายน 2566บ. เอสวี นิททันELHNAQAHDHL
29 มิถุนายน 2566คุณอภิสฤษฎิ์ BJYVEKUNDHL
29 มิถุนายน 2566บ.ยูช่า คอนสตรัคชั่นLDF2EL9DDHL
29 มิถุนายน 2566บ.ดี โปรดักชั่นQ6J8JUB7DHL
29 มิถุนายน 2566บริษัท ไทเท็กซ์ เอเซียZCHSGEXHDHL
28 มิถุนายน 2566คุณวรรธนะEO878060692THไปรษณีย์ไทย
28 มิถุนายน 2566คุณกรรณิกาEO878060701THไปรษณีย์ไทย
28 มิถุนายน 2566บ.เอ็น เอ็มEO878060715THไปรษณีย์ไทย
28 มิถุนายน 2566บ.โปโปโล่EO878060729THไปรษณีย์ไทย
28 มิถุนายน 2566บ.ถาวรธรรมวงษ์EO878060732THไปรษณีย์ไทย
28 มิถุนายน 2566บ.ณัฐพงษ์EO878060746THไปรษณีย์ไทย
28 มิถุนายน 2566หจก.ภูคาคชรัตน์EO037616025THไปรษณีย์ไทย
28 มิถุนายน 2566บ.สตาร์ อาร์เอฟไอEO878060750THไปรษณีย์ไทย
28 มิถุนายน 2566บ.สยามเมดิคอลEO037616039THไปรษณีย์ไทย
28 มิถุนายน 2566บ.คิดส์ แอนด์ คิทส์EO878060763THไปรษณีย์ไทย
28 มิถุนายน 2566บ.วรการEO878060777THไปรษณีย์ไทย
28 มิถุนายน 2566บ.อินโนเวทEO037616042THไปรษณีย์ไทย
28 มิถุนายน 2566บ.เจ.เค.เอสEO878060785THไปรษณีย์ไทย
28 มิถุนายน 2566บ.อี เอ็มดีEN103090780THไปรษณีย์ไทย
28 มิถุนายน 2566บ.เจ เคED669129927THไปรษณีย์ไทย
28 มิถุนายน 2566หจก.ธนโชติEO878060785THไปรษณีย์ไทย
28 มิถุนายน 2566บ.บ้านสวยEN103084461THไปรษณีย์ไทย
28 มิถุนายน 2566บ.สตรีทEN103079197THไปรษณีย์ไทย
28 มิถุนายน 2566บ.วัสดุและวิศวEN103090759THไปรษณีย์ไทย
28 มิถุนายน 2566บ.ลพบุรีEN103091799THไปรษณีย์ไทย
28 มิถุนายน 2566คุณอนงค์นาฏEN103090776THไปรษณีย์ไทย
28 มิถุนายน 2566บ.ยูช่า..LDF2EL9DDHL
28 มิถุนายน 2566บ.ไทเท็กซ์ ZCHSGEXHDHL
28 มิถุนายน 2566ศิริพรQ6J8JUB7DHL
28 มิถุนายน 2566บ.พรีเมี่ยร์ED669129927THไปรษณีย์ไทย
27 มิถุนายน 2566witEN103046698THไปรษณีย์ไทย
27 มิถุนายน 2566บจก.ซีเอส เอEN103046154THไปรษณีย์ไทย
27 มิถุนายน 2566บ.เอ ซีEN103044935THไปรษณีย์ไทย
27 มิถุนายน 2566บ.ซี เอส อีEN103046503THไปรษณีย์ไทย
27 มิถุนายน 2566หจก.บ้านแพงEN103044958THไปรษณีย์ไทย
27 มิถุนายน 2566บจก.กลอนกิจEN103046260THไปรษณีย์ไทย
27 มิถุนายน 2566คุณทัตติยาEO037615838THไปรษณีย์ไทย
27 มิถุนายน 2566คุณวิวEO878060573THไปรษณีย์ไทย
27 มิถุนายน 2566บ.คาร์นิวัลEO037615855THไปรษณีย์ไทย
27 มิถุนายน 2566บ.อาร์ วีEO878060587THไปรษณีย์ไทย
27 มิถุนายน 2566บ.จีเอ็มEO037615869THไปรษณีย์ไทย
27 มิถุนายน 2566บ.ไทยคาลิEO037615872THไปรษณีย์ไทย
27 มิถุนายน 2566บ.เตติวัฒน์EO878060595THไปรษณีย์ไทย
27 มิถุนายน 2566คุณอมรชัยEO878060600THไปรษณีย์ไทย
27 มิถุนายน 2566บ.ไทยสากลEO878060613THไปรษณีย์ไทย
27 มิถุนายน 2566บ.โปรเฟนเดอร์EO878060627THไปรษณีย์ไทย
27 มิถุนายน 2566คุณรุจิรัตน์EO878060635THไปรษณีย์ไทย
27 มิถุนายน 2566คุณธีระวัฒน์EO878060644THไปรษณีย์ไทย
27 มิถุนายน 2566หจก.พีเคบีEO878060658THไปรษณีย์ไทย
27 มิถุนายน 2566บ.บ้านสวยEO878060661THไปรษณีย์ไทย
27 มิถุนายน 2566คุณกันทิมาEO878060675THไปรษณีย์ไทย
27 มิถุนายน 2566สำนักงานพัฒนาKEX31087672460Kerry Express
27 มิถุนายน 2566บ.เอพีKEX31087685260Kerry Express
27 มิถุนายน 2566บ.อันนาKEX31087692372Kerry Express
27 มิถุนายน 2566บ.นิว เด็กKEX31087699876Kerry Express
27 มิถุนายน 2566บ.คอสมอสKEX31087718149Kerry Express
27 มิถุนายน 2566บ.ฮ้งเส็งฮวดEO103046503THไปรษณีย์ไทย
26 มิถุนายน 2566บ.เอ็น.โอ.พีKEX31086933850Kerry Express
26 มิถุนายน 2566บ.ไอทีKEX31086939460Kerry Express
26 มิถุนายน 2566บ.โป๊วกี่KEX31086942352Kerry Express
26 มิถุนายน 2566บ.อีสเทิร์นKEX31086955959Kerry Express
26 มิถุนายน 2566บ.ปรีดาพงศ์KEX31086962630Kerry Express
26 มิถุนายน 2566บ.แก้วมรกตKEX31086993224Kerry Express
26 มิถุนายน 2566บ.บีทีKEX31087005230Kerry Express
26 มิถุนายน 2566บ.ฟูลฟิลKEX31087025104Kerry Express
26 มิถุนายน 2566หจก.ดีดีอาร์เอKEX31087030718Kerry Express
26 มิถุนายน 2566บ.อีซีโอ้KEX31086960722Kerry Express
26 มิถุนายน 2566คุณพีรกรRSSM0000399732WKerry Express
26 มิถุนายน 2566คุณพิชญาKEX31086857061Kerry Express
26 มิถุนายน 2566คุณโฉมฉายKEX31087027180Kerry Express
26 มิถุนายน 2566คุณสุริยาKEX31086864640Kerry Express
26 มิถุนายน 2566K.walterKEX31086894640Kerry Express
26 มิถุนายน 2566K.PrawichKEX31086901475Kerry Express
26 มิถุนายน 2566คุณนุชจรีย์KEX31086959078Kerry Express
26 มิถุนายน 2566คุณสมยศKEX31086981820Kerry Express
26 มิถุนายน 2566คุณมณธนKEX31087026081Kerry Express
26 มิถุนายน 2566คุณแทนKEX31087028758Kerry Express
26 มิถุนายน 2566บ.แม่สอดEO878060560THไปรษณีย์ไทย
24 มิถุนายน 2566หจก.ชัยปกรณ์KEX31083904180Kerry Express
24 มิถุนายน 2566บ.คิงส์KEX31085342998Kerry Express
24 มิถุนายน 2566บ.เจเอสอาร์KEX31085342998Kerry Express
24 มิถุนายน 2566บ.สมิทธ์KEX31085343358Kerry Express
24 มิถุนายน 2566บ.เค.เจ.KEX31085723090Kerry Express
24 มิถุนายน 2566บ.โออีเอ็มKEX31085734730Kerry Express
24 มิถุนายน 2566บ.อะเวิร์ธKEX31085767236Kerry Express
24 มิถุนายน 2566บ.เจพีอาร์KEX31085782738Kerry Express
24 มิถุนายน 2566บ.บีทีKEX31085785230Kerry Express
24 มิถุนายน 2566หจก.วิสูทย์KEX31085787445Kerry Express
24 มิถุนายน 2566บ.เจ.เอส.วีKEX31085792686Kerry Express
24 มิถุนายน 2566บ.อันนาKEX31085801249Kerry Express
24 มิถุนายน 2566มหาวิทยาลัยเทคโนKEX31085890950Kerry Express
24 มิถุนายน 2566บ.คิวอลิตี้KEX31085892456Kerry Express
24 มิถุนายน 2566บ.โอบบุญKEX31085897000Kerry Express
24 มิถุนายน 2566บ.ตระการมอเตอร์KEX31085906960Kerry Express
24 มิถุนายน 2566คุณอานุภาพKEX31085794800Kerry Express
24 มิถุนายน 2566คุณนพพงษ์KEX31085277433Kerry Express
24 มิถุนายน 2566คุณแพรจันทร์KEX31085902750Kerry Express
24 มิถุนายน 2566คุณภราดรEN103025931THไปรษณีย์ไทย
24 มิถุนายน 2566บ.ดีดีซีEO878060556THไปรษณีย์ไทย
23 มิถุนายน 2566บ.โตดีEO037615775THไปรษณีย์ไทย
23 มิถุนายน 2566คุณธนาวุฒิEO878060525THไปรษณีย์ไทย
23 มิถุนายน 2566คุณทวีEO878060539THไปรษณีย์ไทย
23 มิถุนายน 2566บ.เอ.ไอEO878060542THไปรษณีย์ไทย
23 มิถุนายน 2566บ.เอ็นบีสเปชKEX31084693376Kerry Express
23 มิถุนายน 2566บ.กิจดำรงKEX31085053396Kerry Express
23 มิถุนายน 2566หจก.เอส ที ทีKEX31085076714Kerry Express
23 มิถุนายน 2566บ.ซีเคซีKEX31085081766Kerry Express
23 มิถุนายน 2566บ.ล้ำเจริญKEX31085087370Kerry Express
23 มิถุนายน 2566หจก.เอส อาร์KEX31085093834Kerry Express
23 มิถุนายน 2566บจก.พิพัฒน์KEX31085108338Kerry Express
23 มิถุนายน 2566หจก.สหรุ่งเรืองKEX31085124720Kerry Express
23 มิถุนายน 2566บ.เทอร์เรคKEX31085136630Kerry Express
23 มิถุนายน 2566บ.ทีโอพีKEX31085147786Kerry Express
23 มิถุนายน 2566หจก.ชัยธนาKEX31085154407Kerry Express
23 มิถุนายน 2566บ.หลุยส์ผลิตKEX31085172008Kerry Express
23 มิถุนายน 2566เอ็นเอสอาร์KEX31085217592Kerry Express
23 มิถุนายน 2566เดชการช่างKEX31085222456Kerry Express
23 มิถุนายน 2566สหมิตรKEX31085251890Kerry Express
23 มิถุนายน 2566บ.แกรนด์KEX31085267560Kerry Express
23 มิถุนายน 2566บ.พีเอ็นพีKEX31085069684Kerry Express
23 มิถุนายน 2566คุณวีระยุทธKEX31085019026Kerry Express
23 มิถุนายน 2566เกียรชัยการช่างKEX31085083678Kerry Express
23 มิถุนายน 2566คุณบุญเริ่มKEX31085143800Kerry Express
23 มิถุนายน 2566คุณชณินทร์KEX31085151766Kerry Express
23 มิถุนายน 2566คุณภานุพงศ์KEX31085173920Kerry Express
23 มิถุนายน 2566คุณมานพKEX31085268470Kerry Express
22 มิถุนายน 2566หจก.โชคทวีKEX31084077222Kerry Express
22 มิถุนายน 2566คุณซีEO878060508THไปรษณีย์ไทย
22 มิถุนายน 2566หจก.นานาวัสดุEO037615824THไปรษณีย์ไทย
22 มิถุนายน 2566คุณสุรเทพEO037616008THไปรษณีย์ไทย
22 มิถุนายน 2566คุณอรสาRSSM0000398974XKerry Express
22 มิถุนายน 2566คุณวริศราKEX31084629154ไปรษณีย์ไทย
22 มิถุนายน 2566คุณสุถาพรKEX31084653992ไปรษณีย์ไทย
22 มิถุนายน 2566บ.พัธ พาร์ทKEX31084604574ไปรษณีย์ไทย
22 มิถุนายน 2566คุณทศพรKEX31084093269ไปรษณีย์ไทย
22 มิถุนายน 2566คุณภาสกรKEX31084103303Kerry Express
22 มิถุนายน 2566คุณปภัชญาKEX31084103626Kerry Express
22 มิถุนายน 2566คุณอภิวัฒน์KEX31084104094Kerry Express
22 มิถุนายน 2566พระสารินKEX31084420388Kerry Express
22 มิถุนายน 2566โรงสีทองสมบูรณ์KEX31084433872Kerry Express
22 มิถุนายน 2566คุณวริากรKEX31084440855Kerry Express
22 มิถุนายน 2566คุณชานนท์KEX31084495580Kerry Express
22 มิถุนายน 2566คุณรพีพรKEX31084608245Kerry Express
22 มิถุนายน 2566คุรสุนันท์KEX31084663046Kerry Express
22 มิถุนายน 2566คุณแหม่มKEX31084473770Kerry Express
22 มิถุนายน 2566บ.สยามชัยโยกิกิKEX31084102285Kerry Express
22 มิถุนายน 2566บ.โซลาร์KEX31084132335Kerry Express
22 มิถุนายน 2566บ.หลุยส์ผลิตKEX31084405150Kerry Express
22 มิถุนายน 2566บ.ทีเอ็นKEX31084418778Kerry Express
22 มิถุนายน 2566หจก.ทวีKEX31084449020Kerry Express
22 มิถุนายน 2566บ.เอซีอีKEX31084462125Kerry Express
22 มิถุนายน 2566บแอลเอสพีKEX31084486022Kerry Express
22 มิถุนายน 2566บ.บิวท์เทคเวิลด์KEX31084499135Kerry Express
22 มิถุนายน 2566บ.ดวงแก้วKEX31084520031Kerry Express
22 มิถุนายน 2566หจก.เอ็น ซี เคKEX31084547450Kerry Express
22 มิถุนายน 2566บ.เจนเนอรัลKEX31084550423Kerry Express
22 มิถุนายน 2566บ.มอร์นิ่งKEX31084554595Kerry Express
22 มิถุนายน 2566บ.ไฮ เอ็นKEX31084558380Kerry Express
22 มิถุนายน 2566หจก. วิสูทย์KEX31084567852Kerry Express
22 มิถุนายน 2566บ.วิชบิลเดอร์KEX31084591250Kerry Express
22 มิถุนายน 2566บ.ที.เอส.เคKEX31084592678Kerry Express
22 มิถุนายน 2566บ.กลาสฟอร์มKEX31084598001Kerry Express
22 มิถุนายน 2566บ.กลาสฟอร์มKEX31084598001Kerry Express
22 มิถุนายน 2566บ.โฮฟ ดี.เคKEX31084600048Kerry Express
22 มิถุนายน 2566บ.เฟมัสKEX31084603580Kerry Express
22 มิถุนายน 2566บ.โรงเลื่อยจักรท่าเสาKEX31084609348Kerry Express
22 มิถุนายน 2566บ.เอฟอาร์KEX31084621860Kerry Express
22 มิถุนายน 2566บ.สยามนิวKEX31084626870Kerry Express
22 มิถุนายน 2566บ.สยามอิมพลีเม้นKEX31084628160Kerry Express
22 มิถุนายน 2566บ.เอ็มทีKEX31084633705Kerry Express
22 มิถุนายน 2566บ.เวิลด์KEX31084644290Kerry Express
22 มิถุนายน 2566บ.คาบูกิKEX31084652662Kerry Express
22 มิถุนายน 2566บ.ฟิวเจอร์KEX31084656224Kerry Express
22 มิถุนายน 2566หจก.เอ็ส เอ็มKEX31084659805Kerry Express

วันที่จัดส่งชื่อลูกค้า/บริษัทTracking numberผู้ให้บริการจัดส่ง
21 มิถุนายน 2566บ.ซุปเปอกู้ดEO878060445THไปรษณีย์ไทย
21 มิถุนายน 2566คุณวรมันEO878060454THไปรษณีย์ไทย
21 มิถุนายน 2566บ.ทีทีคูลEO878060468THไปรษณีย์ไทย
21 มิถุนายน 2566บ.ทรัพย์ยืนยงEO878060471THไปรษณีย์ไทย
21 มิถุนายน 2566คุณลภัสรดาEO878060485THไปรษณีย์ไทย
21 มิถุนายน 2566คุณวริศราEO878060499THไปรษณีย์ไทย
21 มิถุนายน 2566บ.โตคีEN103008893THไปรษณีย์ไทย
21 มิถุนายน 2566คุณชนาธิปEN103008978THไปรษณีย์ไทย
21 มิถุนายน 2566บ.ไอนาวKEX31083887757Kerry Express
21 มิถุนายน 2566บ.พรีซิซั่นKEX31083920042Kerry Express
21 มิถุนายน 2566บ.แอลทูบีKEX31083930546Kerry Express
21 มิถุนายน 2566บ.กฤษฎาKEX31083937012Kerry Express
21 มิถุนายน 2566บ.แอล เอสKEX31083939390Kerry Express
21 มิถุนายน 2566บ.เอส.ที.วีKEX31083941650Kerry Express
21 มิถุนายน 2566บ.เอเอ็นทีKEX31083950570Kerry Express
21 มิถุนายน 2566บ.วินวอลล์KEX31083957606Kerry Express
21 มิถุนายน 2566บ.บางกอกKEX31084052347Kerry Express
21 มิถุนายน 2566สถาบันวิจัยKEX31084054325Kerry Express
21 มิถุนายน 2566บ.เอ อีKEX31084058500Kerry Express
21 มิถุนายน 2566บ.ออสม่าKEX31084059590Kerry Express
21 มิถุนายน 2566บ.ฟอร์มิกาKEX31084060619Kerry Express
21 มิถุนายน 2566บ.พัธนKEX31084062750Kerry Express
21 มิถุนายน 2566บ.แสตนดาร์ดKEX31084067404Kerry Express
21 มิถุนายน 2566บ.มอเตอร์โฮมKEX31084067921Kerry Express
21 มิถุนายน 2566คุณอรรถพลKEX31084069699Kerry Express
21 มิถุนายน 2566หจก.ลีโอเท็คKEX31084072822Kerry Express
21 มิถุนายน 2566บ.อัลตร้าKEX31084079020Kerry Express
21 มิถุนายน 2566บ.ฮวาเทคKEX31084080467Kerry Express
21 มิถุนายน 2566หจก.เคี้ยนล้งอะไหล่KEX31084083776Kerry Express
21 มิถุนายน 2566บจก.สกายKEX31084087160Kerry Express
21 มิถุนายน 2566หจก.สามัญKEX31084088018Kerry Express
21 มิถุนายน 2566คุณกมลชนกKEX31083864570Kerry Express
21 มิถุนายน 2566คุณทิพวรรณKEX31083891770Kerry Express
21 มิถุนายน 2566คุณธนัฏฐาKEX31083895640Kerry Express
20 มิถุนายน 2566บ.วีด้าKEX31082791050Kerry Express
20 มิถุนายน 2566บ.เจ.เค.เอสKEX31082834720Kerry Express
20 มิถุนายน 2566บ.จี.เอKEX31082839792Kerry Express
20 มิถุนายน 2566บ.ยางโอตานิKEX31082840310Kerry Express
20 มิถุนายน 2566บ.เอสดับเบิลKEX31082842217Kerry Express
20 มิถุนายน 2566บ.กม.199KEX31082846615Kerry Express
20 มิถุนายน 2566บเอ็นเอสKEX31083262930Kerry Express
20 มิถุนายน 2566บ.เอฟพีซีKEX31083276858Kerry Express
20 มิถุนายน 2566บ.แม่น้ำKEX31083286152Kerry Express
20 มิถุนายน 2566บ.เค.พีKEX31083298022Kerry Express
20 มิถุนายน 2566บ.พิชิตภัชกุลKEX31083300488Kerry Express
20 มิถุนายน 2566บ.พาวเวอร์KEX31083308868Kerry Express
20 มิถุนายน 2566บ.โปรแมชKEX31083311050Kerry Express
20 มิถุนายน 2566บ.เอ ซี เอKEX31083314278Kerry Express
20 มิถุนายน 2566บ.ไทยคาลิKEX31083373490Kerry Express
20 มิถุนายน 2566บ.ซันไซน์KEX31083383557Kerry Express
20 มิถุนายน 2566บ.เอ.เอสKEX31083385182Kerry Express
20 มิถุนายน 2566บ.มิ่งเจริญKEX31083386992Kerry Express
20 มิถุนายน 2566หจก.304KEX31083393446Kerry Express
20 มิถุนายน 2566บ.สยามKEX31083438220Kerry Express
20 มิถุนายน 2566บ.ไทยKEX31083452290Kerry Express
20 มิถุนายน 2566บ.เอ็ม อาร์KEX31083453840Kerry Express
20 มิถุนายน 2566คุณวัฒนพลKEX31083376156Kerry Express
20 มิถุนายน 2566คุณขจรศักดิ์KEX31083377860Kerry Express
20 มิถุนายน 2566คุณภาณุวัฒน์KEX31083407910Kerry Express
20 มิถุนายน 2566คุณนเรศKEX31083410210Kerry Express
20 มิถุนายน 2566บ.ดีดีซีEO037615807THไปรษณีย์ไทย
20 มิถุนายน 2566คุณสุรเทพEO878060423THไปรษณีย์ไทย
20 มิถุนายน 2566คุณคชเณศEO878060437THไปรษณีย์ไทย
20 มิถุนายน 2566บ.ทีคEN102979702THไปรษณีย์ไทย
19 มิถุนายน 2566หจก.มหกิจKEX31081650394Kerry Express
19 มิถุนายน 2566บ.ธงชัยKEX31082478450Kerry Express
19 มิถุนายน 2566บ.อัลลอยKEX31082502481Kerry Express
19 มิถุนายน 2566บ.วาชินเทคKEX31082513498Kerry Express
19 มิถุนายน 2566บ.ทูลKEX31082526280Kerry Express
19 มิถุนายน 2566บ.โชคอนันท์KEX31082534154Kerry Express
19 มิถุนายน 2566บ.เอเอ็มซีKEX31082678742Kerry Express
19 มิถุนายน 2566หจก.อิเลคทริคอลKEX31082706068Kerry Express
19 มิถุนายน 2566บ.กิตติเจริญKEX31082761716Kerry Express
19 มิถุนายน 2566บ.บูรพาKEX31082763290Kerry Express
19 มิถุนายน 2566บ.ทีซีKEX31082769730Kerry Express
19 มิถุนายน 2566หจก.9KEX31082777465Kerry Express
19 มิถุนายน 2566บ.กิตติฮาร์ดแวร์KEX31082788072Kerry Express
19 มิถุนายน 2566ร้านชัยวัฒน์KEX31082466278Kerry Express
19 มิถุนายน 2566คุณอำพลKEX31082470608Kerry Express
19 มิถุนายน 2566คุณนุชลีKEX31082483170Kerry Express
19 มิถุนายน 2566พระสารินKEX31082489046Kerry Express
19 มิถุนายน 2566คุณวัชระKEX31082671430Kerry Express
19 มิถุนายน 2566คุณธีรพันธุ์KEX31082780408Kerry Express
19 มิถุนายน 2566คุณชัชพงศ์KEX31082668044Kerry Express
19 มิถุนายน 2566คุณอับดุลรอซะEO878060321THไปรษณีย์ไทย
19 มิถุนายน 2566หจก.สกายEO878060335THไปรษณีย์ไทย
19 มิถุนายน 2566บ.ซันเทคEO878060349THไปรษณีย์ไทย
19 มิถุนายน 2566คุณทศวรรษEO878060352THไปรษณีย์ไทย
19 มิถุนายน 2566บ.เอ.ไอEO878060366THไปรษณีย์ไทย
17 มิถุนายน 2566คุณปรียานุชKEX31081115986Kerry Express
17 มิถุนายน 2566คุณทวีKEX31081477624Kerry Express
17 มิถุนายน 2566คุณนำโชคKEX31081494190Kerry Express
17 มิถุนายน 2566คุณอานนท์KEX31081527752Kerry Express
17 มิถุนายน 2566คุณกนกรัตน์KEX31081604825Kerry Express
17 มิถุนายน 2566คุณวุฒิชาติKEX31081619942Kerry Express
17 มิถุนายน 2566บ.อินโดรามาKEX31081115230Kerry Express
17 มิถุนายน 2566หจก.ซูเกียรติการไฟฟ้าKEX31081456498Kerry Express
17 มิถุนายน 2566บ.เคเทคKEX31081459070Kerry Express
17 มิถุนายน 2566บ.ทรูเทคแมชKEX31081475280Kerry Express
17 มิถุนายน 2566บจก.นิพนธ์KEX31081480420Kerry Express
17 มิถุนายน 2566บ.ทรีรูทKEX31081485347Kerry Express
17 มิถุนายน 2566บ.ไพโอเนียKEX31081491064Kerry Express
17 มิถุนายน 2566หจก.เอส.เจKEX31081492781Kerry Express
17 มิถุนายน 2566บ.เพิ่มทวีKEX31081505692Kerry Express
17 มิถุนายน 2566บ.หลุยส์ผลิตKEX31081513110Kerry Express
17 มิถุนายน 2566บ.ธนาดุลKEX31081518368Kerry Express
17 มิถุนายน 2566โรงเรียนดรุณสิกขาลัยKEX31081601347Kerry Express
17 มิถุนายน 2566บ.ธรรมวิชญ์KEX31081618519Kerry Express
17 มิถุนายน 2566คุณนะโมKEX31081508833Kerry Express
17 มิถุนายน 2566คุณอับดุลรอซะEO878060321THไปรษณีย์ไทย
17 มิถุนายน 2566หจก.สกาย EO878060335THไปรษณีย์ไทย
17 มิถุนายน 2566บ.ซันเทคEO878060349THไปรษณีย์ไทย
17 มิถุนายน 2566คุณทศวรรษEO878060352THไปรษณีย์ไทย
17 มิถุนายน 2566บ.เอ.ไอ.เทคEO878060366THไปรษณีย์ไทย
16 มิถุนายน 2566คุณวราKEX31080495008Kerry Express
16 มิถุนายน 2566คุณชนกภัทร์KEX31080909600Kerry Express
16 มิถุนายน 2566คุณณพงศ์KEX31080918104Kerry Express
16 มิถุนายน 2566คุณเกรียงไกรKEX31080952792Kerry Express
16 มิถุนายน 2566คุณวสุวิทย์KEX31081074240Kerry Express
16 มิถุนายน 2566บ.เนชั่นแนลKEX31081066678Kerry Express
16 มิถุนายน 2566หจก.มาสเตอร์เวิร์คKEX31080493560Kerry Express
16 มิถุนายน 2566บ.เอฟอาร์KEX31080497234Kerry Express
16 มิถุนายน 2566บ.พีพีKEX31080804010Kerry Express
16 มิถุนายน 2566บ.สไตโรKEX31080805820Kerry Express
16 มิถุนายน 2566บ.ยูไนเต็ดKEX31080810138Kerry Express
16 มิถุนายน 2566บ.มารีนKEX31080812164Kerry Express
16 มิถุนายน 2566บ.ยูไนเต็ดKEX31080815275Kerry Express
16 มิถุนายน 2566บ.บอสตันKEX31080819289Kerry Express
16 มิถุนายน 2566บ.ที.เอ็ม.ซีKEX3108023074Kerry Express
16 มิถุนายน 2566บ.เอ็มทีอีKEX3108024318Kerry Express
16 มิถุนายน 2566บ.พรปิยะKEX31080896490Kerry Express
16 มิถุนายน 2566บ.เอช ไอ ทีKEX31080989982Kerry Express
16 มิถุนายน 2566บจก.จีเนียสKEX31081064836Kerry Express
16 มิถุนายน 2566บ.ริช เมทัลKEX31081067574Kerry Express
16 มิถุนายน 2566บ.เอ๊กซิเทร่าEN102965601THไปรษณีย์ไทย
16 มิถุนายน 2566บ.สีฟ้ารีสอร์ทEN102964875THไปรษณีย์ไทย
16 มิถุนายน 2566บ.นิวเวฟพลัสEO878060278THไปรษณีย์ไทย
16 มิถุนายน 2566คุณฤทธิพงษ์EO878060281THไปรษณีย์ไทย
16 มิถุนายน 2566บ.สาครสตีลEO878060295THไปรษณีย์ไทย
16 มิถุนายน 2566บ.เอ็ม วาย เอ็ม EO878060304THไปรษณีย์ไทย
16 มิถุนายน 2566หจก.เจ.วี.แบริ่งEO037615798THไปรษณีย์ไทย
16 มิถุนายน 2566หจก.อนศรEO878060318THไปรษณีย์ไทย
15 มิถุนายน 2566คุณชัยยุทธKEX31079856030Kerry Express
15 มิถุนายน 2566คุณเก่งKEX31080254574Kerry Express
15 มิถุนายน 2566คุณอิสราKEX31080261590Kerry Express
15 มิถุนายน 2566คุณพจนีKEX31080264899Kerry Express
15 มิถุนายน 2566คุณสมหวังKEX31080372975Kerry Express
15 มิถุนายน 2566คุณกรนิศKEX31080408700Kerry Express
15 มิถุนายน 2566คุณธีรพงศ์KEX31080445668Kerry Express
15 มิถุนายน 2566บ.กลอนกิจKEX31080384800Kerry Express
15 มิถุนายน 2566บ.ดี.บี.เอ็นKEX31080248584Kerry Express
15 มิถุนายน 2566บ.อินโดรามาKEX31080272110Kerry Express
15 มิถุนายน 2566บ.แอดวานซ์KEX31080341679Kerry Express
15 มิถุนายน 2566บ.สยามโพลลีแซคKEX31080369960Kerry Express
15 มิถุนายน 2566บ.สุธีKEX31080375111Kerry Express
15 มิถุนายน 2566บ.อึ้งลิ้มKEX31080380618Kerry Express
15 มิถุนายน 2566บ.ยง ฟงKEX31080386710Kerry Express
15 มิถุนายน 2566บ.ซอเมอร์วิลล์KEX31080395383Kerry Express
15 มิถุนายน 2566บ.เขาค้อKEX3108397612Kerry Express
15 มิถุนายน 2566หจก.เอส.อาร์.ไทร์KEX31080403936Kerry Express
15 มิถุนายน 2566บ.รัตน์ชัยKEX31080411290Kerry Express
15 มิถุนายน 2566หจก.เอส.อาร์.วินKEX31080401662Kerry Express
15 มิถุนายน 2566หจก.แชมป์KEX31080417532Kerry Express
15 มิถุนายน 2566บ.เอส เค บีKEX31080422368Kerry Express
15 มิถุนายน 2566บ.วงศ์จันทร์KEX31080436454Kerry Express
15 มิถุนายน 2566หจก.เจเคKEX31080440593Kerry Express
15 มิถุนายน 2566บ.บูรพาKEX310804422364Kerry Express
15 มิถุนายน 2566บ.ธนาดุลKEX31080443572Kerry Express
15 มิถุนายน 2566บ.ที.เอส.เคKEX31080444701Kerry Express
15 มิถุนายน 2566บ.เอ เชียKEX31080448360Kerry Express
15 มิถุนายน 2566หจก.เอ เอ็นKEX31080452448Kerry Express
15 มิถุนายน 2566บ.ซีทีซีKEX31080452985Kerry Express
15 มิถุนายน 2566บ.ลีนาแพ็คKEX31080454265Kerry Express
15 มิถุนายน 2566เบสโกEO878060264THไปรษณีย์ไทย
15 มิถุนายน 2566วีวี ซัพพลายEO037615784THไปรษณีย์ไทย
15 มิถุนายน 2566ไฮโดรRL708347705THไปรษณีย์ไทย
15 มิถุนายน 2566บ.คันไซEN102959464THไปรษณีย์ไทย
15 มิถุนายน 2566บ.คันไซEN102959464THไปรษณีย์ไทย
14 มิถุนายน 2566คุณรังสรรค์KEX31079660729Kerry Express
14 มิถุนายน 2566คุณสุทธิพลKEX31079666116Kerry Express
14 มิถุนายน 2566K.KattapongKEX31079767944Kerry Express
14 มิถุนายน 2566คุณระเบียบKEX31079821877Kerry Express
14 มิถุนายน 2566คุณสมภพKEX31079827264Kerry Express
14 มิถุนายน 2566คุณสุนิสาKEX31079690720Kerry Express
14 มิถุนายน 2566บ.พอร์ตKEX31079800968Kerry Express
14 มิถุนายน 2566บ.โรบอทKEX31079213478Kerry Express
14 มิถุนายน 2566บ.เอเบิ้ลKEX31079682333Kerry Express
14 มิถุนายน 2566หจก.อาร์เอพีKEX31079702007Kerry Express
14 มิถุนายน 2566บ.เชอร์วู้ดKEX31079764960Kerry Express
14 มิถุนายน 2566บ.ที.แสตนดาร์ดKEX31079771543Kerry Express
14 มิถุนายน 2566บ.บีที สกูรเฮ้าส์KEX31079777430Kerry Express
14 มิถุนายน 2566บ.ทาเคดะKEX31079780196Kerry Express
14 มิถุนายน 2566บ.โอตานิKEX31079787919Kerry Express
14 มิถุนายน 2566บ.ซีแอนด์ดับบลิวKEX31079790372Kerry Express
14 มิถุนายน 2566บ.เอส เจ บีKEX31079795796Kerry Express
14 มิถุนายน 2566บ. เค็พเลอร์KEX31079798876Kerry Express
14 มิถุนายน 2566บ.ไอคอนKEX31079804238Kerry Express
14 มิถุนายน 2566บ.โฟลเทคKEX31079806540Kerry Express
14 มิถุนายน 2566บ.ลิกมันKEX31079808842Kerry Express
14 มิถุนายน 2566หจก. ป.ประยูรKEX31079810315Kerry Express
14 มิถุนายน 2566หจก.วิสูทย์KEX31079812462Kerry Express
14 มิถุนายน 2566บ.แอ็คเทียสKEX31079813442Kerry Express
14 มิถุนายน 2566บ.ไอคอน เทคKEX31079814158Kerry Express
14 มิถุนายน 2566บ.มิตรKEX31079815130Kerry Express
14 มิถุนายน 2566หจก.เอส อาร์KEX31079817759Kerry Express
14 มิถุนายน 2566บ.วัลย์ดีKEX31079819287Kerry Express
14 มิถุนายน 2566บ.แม่วงศ์KEX31079829260Kerry Express
14 มิถุนายน 2566บ.เทอร์มินอลKEX31079834440Kerry Express
14 มิถุนายน 2566บ.เอ็กเซลKEX31079838650Kerry Express
14 มิถุนายน 2566หจก.เจเคEO878060255THไปรษณีย์ไทย
14 มิถุนายน 2566บ.เอเซียEN102953926THไปรษณีย์ไทย
14 มิถุนายน 2566บ.เวลแมนKEX31079775454Kerry Express
13 มิถุนายน 2566บจก.ฟอร์มูล่าKEX31079144066Kerry Express
13 มิถุนายน 2566บ.ลาซันย่าKEX31078932960Kerry Express
13 มิถุนายน 2566คุณพิชญาKEX31079108216Kerry Express
13 มิถุนายน 2566บ.ยูนีคKEX31078535591Kerry Express
13 มิถุนายน 2566บ.ทีเอ็นKEX31078940128Kerry Express
13 มิถุนายน 2566บ.ยูเอส. อีKEX31078944630Kerry Express
13 มิถุนายน 2566หจก.เอเชียKEX31078947940Kerry Express
13 มิถุนายน 2566หจก.เอสเอ็นอาร์KEX31078953578Kerry Express
13 มิถุนายน 2566หจก.อภินันทน์KEX31078957936Kerry Express
13 มิถุนายน 2566บ.ดีเอ็มวายKEX31078960590Kerry Express
13 มิถุนายน 2566บ.เคเทคKEX31078963940Kerry Express
13 มิถุนายน 2566บ.เอ็น.ทีKEX31078968790Kerry Express
13 มิถุนายน 2566บ.ด็อคคิวKEX31078972384Kerry Express
13 มิถุนายน 2566บ.พอร์ตKEX31078978736Kerry Express
13 มิถุนายน 2566หจก.อิน 2 เอ็มKEX31079060354Kerry Express
13 มิถุนายน 2566บ.เจ.เค.เอสKEX31079101928Kerry Express
13 มิถุนายน 2566คุณปริญญาKEX31079125080Kerry Express
13 มิถุนายน 2566บ.พรีซิซั่นKEX31079135680Kerry Express
13 มิถุนายน 2566บ.เลอKEX31079145039Kerry Express
13 มิถุนายน 2566หจก.โชคสีมาKEX31079153502Kerry Express
13 มิถุนายน 2566หจก.พี.ไอ.อีKEX31079155460Kerry Express
13 มิถุนายน 2566หจก.อู่ทองจักรกลKEX31079157538Kerry Express
13 มิถุนายน 2566บ.ซี.เอส.เอKEX31079178498Kerry Express
13 มิถุนายน 2566บ.เกรียงไกรKEX31079185948Kerry Express
13 มิถุนายน 2566บ.อะกรีบิKEX31079188440Kerry Express
13 มิถุนายน 2566คุณธนกรKEX31079189745Kerry Express
13 มิถุนายน 2566บ.นิว เด็กKEX31079191080Kerry Express
13 มิถุนายน 2566บ.อีชิโอ้KEX31079192450Kerry Express
13 มิถุนายน 2566คุณพัฒน์นรีEO878060216THไปรษณีย์ไทย
13 มิถุนายน 2566บ.ยูเรก้าEO878060220THไปรษณีย์ไทย
13 มิถุนายน 2566คุณรุ่งอรุณEO878060233THไปรษณีย์ไทย
13 มิถุนายน 2566บ.ธงชัยEO037615767THไปรษณีย์ไทย
13 มิถุนายน 2566บ.เบสโกEO878060247THไปรษณีย์ไทย
13 มิถุนายน 2566คาร์นิวัลED628253672THไปรษณีย์ไทย
12 มิถุนายน 2566บ.เสาศิลาEO037615740THไปรษณีย์ไทย

วันที่จัดส่งชื่อลูกค้า/บริษัทTracking numberผู้ให้บริการจัดส่ง
12 มิถุนายน 2566คุณสนับKEX31078246046Kerry Express
12 มิถุนายน 2566คุณชัยพรKEX31078487790Kerry Express
12 มิถุนายน 2566คุณกุศลKEX31078491115Kerry Express
12 มิถุนายน 2566คุณทิพาวรรณKEX31078469408Kerry Express
12 มิถุนายน 2566บ.สมบูรณ์KEX31078240310Kerry Express
12 มิถุนายน 2566บจก.อะมาก้าKEX31078262452Kerry Express
12 มิถุนายน 2566บ.เวิลด์ไวด์KEX31078295900Kerry Express
12 มิถุนายน 2566บ.โซลาร์KEX31078300720Kerry Express
12 มิถุนายน 2566บ.แกรนด์KEX31078305508Kerry Express
12 มิถุนายน 2566บ.ไทยอินเตอร์KEX31078309934Kerry Express
12 มิถุนายน 2566บ.เก็ท ริชKEX31078421110Kerry Express
12 มิถุนายน 2566บ.อึ้งลิ้มKEX31078433703Kerry Express
12 มิถุนายน 2566หจก.บุญเจริญKEX31078439715Kerry Express
12 มิถุนายน 2566บ.เอเชียKEX31078458594Kerry Express
12 มิถุนายน 2566บ.เจแอนด์ไอKEX31078483380Kerry Express
12 มิถุนายน 2566หจก.ศรีสุพจน์KEX31078499217Kerry Express
12 มิถุนายน 2566บ.ส.ณัฐนันท์KEX31078513760Kerry Express
12 มิถุนายน 2566หจก.เจเคEO878060202THไปรษณีย์ไทย
12 มิถุนายน 2566บ.ยูนิคEO037615753THไปรษณีย์ไทย
10 มิถุนายน 2566บ.ขวานทองKEX31077282161Kerry Express
10 มิถุนายน 2566คุณชัยยุทธ์KEX31077131802Kerry Express
10 มิถุนายน 2566คุณธวัชชัยKEX31077134500Kerry Express
10 มิถุนายน 2566โรงกลึงเอกชัยKEX31077347900Kerry Express
10 มิถุนายน 2566คุณนกKEX31077342467Kerry Express
10 มิถุนายน 2566บ.ยูเอสอีKEX31077082849Kerry Express
10 มิถุนายน 2566บ.เดอะซันสี่KEX31077091585Kerry Express
10 มิถุนายน 2566บ.โปรเซิฟKEX31077101228Kerry Express
10 มิถุนายน 2566บ.นานาภัณฑ์KEX31077106894Kerry Express
10 มิถุนายน 2566บ.เอ็มซีเอสKEX31077123250Kerry Express
10 มิถุนายน 2566บ.ฮิม แอนด์KEX31077129095Kerry Express
10 มิถุนายน 2566บ.เอ็สเจเคKEX31077159660Kerry Express
10 มิถุนายน 2566บ.เค.วี.เอสKEX31077163951Kerry Express
10 มิถุนายน 2566บ.ชัยชดาKEX31077165362Kerry Express
10 มิถุนายน 2566บ.แอ็คเทียสKEX31077168697Kerry Express
10 มิถุนายน 2566บ.เคแพคKEX31077180702Kerry Express
10 มิถุนายน 2566บ.ลิคควิดKEX31077197028Kerry Express
10 มิถุนายน 2566บ.สยามสติลKEX31077359190Kerry Express
10 มิถุนายน 2566บ.แพลทตินั่มKEX31077363088Kerry Express
10 มิถุนายน 2566บ.โตชิบาKEX31077389320Kerry Express
10 มิถุนายน 2566บ.สยามอิชิKEX31077391200Kerry Express
10 มิถุนายน 2566บจก.ไอชินKEX31077392213Kerry Express
10 มิถุนายน 2566บ.ไร่นาKEX31077393205Kerry Express
10 มิถุนายน 2566หจก.เอส.เค.EO878060193THไปรษณีย์ไทย
9 มิถุนายน 2566บ.ยู ซอร์สKEX31076408760Kerry Express
9 มิถุนายน 2566บ.เอ็น.ดี.รับร์KEX31076523909Kerry Express
9 มิถุนายน 2566บ.มาสเตอร์เทคKEX31076533420Kerry Express
9 มิถุนายน 2566ภัทรพลเอ็นจิเนียริ่งKEX31076736692Kerry Express
9 มิถุนายน 2566หจก.เอส ที ทีKEX31076739260Kerry Express
9 มิถุนายน 2566บ.ออโต้โมชั่นKEX31076743751Kerry Express
9 มิถุนายน 2566บ.ดี.พี.อีKEX31076747964Kerry Express
9 มิถุนายน 2566หจก.นิธิพัชร์KEX31076752910Kerry Express
9 มิถุนายน 2566หจก.พรพิพัฒน์KEX31076756520Kerry Express
9 มิถุนายน 2566บ.เคพีKEX31076760087Kerry Express
9 มิถุนายน 2566บ.พัธนKEX31076762677<