ดอกต๊าปเครื่อง-ต๊าปเลื้อยอย่างดี Spiral Machine Tap

SpiralTapHSSE-HTD-M14x2.0

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง HTD M14x2.0 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

SpiralTapHSSE-HTD-M22x2.5

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง HTD M22x2.5 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,605 ฿1,605
 

 

SpiralTapHSSE-HTD-M22x1.5

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง HTD M22x1.5 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,605 ฿1,605
 

 

SpiralTapHSSE-SXT 1" เกลียว 11 (NPT)

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง 1" เกลียว 11 (NPT) Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,568 ฿2,568
 

 

SpiralTapHSSE-SXT 3/4" เกลียว 14 (NPT)

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง 3/4" เกลียว 14 (NPT) Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,926 ฿1,926
 

 

SpiralTapHSSE-SXT 1/2" เกลียว 14 (NPT)

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง 1/2" เกลียว 14 (NPT) Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,498 ฿1,498
 

 

SpiralTapHSSE-SXT 1/8" เกลียว 27 (NPT)

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง 1/8" เกลียว 27 (NPT) Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿942 ฿942
 

 

SpiralTapHSSE-XTREME M22x2.5

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง XTREME M22x2.5 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,284 ฿1,284
 

 

SpiralTapHSSE-KUGEL1/2"-13

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง KUGEL 1/2" เกลียว 13 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿482 ฿482
 

 

SpiralTapHSSE-YG-M20x2.5

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M20x2.5 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,284 ฿1,284
 

 

SpiralTapHSSE-HTD-M30x3.5

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง HTD M30x3.5 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,280 ฿4,280
 

 

SpiralTapHSSE-3/4" - 16

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง 3/4" เกลียว 16 (UNF) Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,461 ฿2,461
 

 

SpiralTapHSSE-5/8" - 18

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง 5/8" เกลียว 18 (UNF) Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,391 ฿1,391
 

 

SpiralTapHSSE-HTD5/16"- 24

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง 5/16" เกลียว 24 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

SpiralTapHSSE-HTD-M2x0.4

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง HTD M2x0.4 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

SpiralTapHSSE-HTD-M16x20

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง HTD M16x2.0 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿963 ฿963
 

 

SpiralTapHSSE- YAMAWA M2.5x0.45

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YAMAWA M2.5x0.45 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

SpiralTapHSSE- YAMAWA M2x0.4

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YAMAWA M2x0.4 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

SpiralTapHSSE-SXT 1/16" เกลียว 28 (BSPT)

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง SXT 1/16" เกลียว 28 (BSPT) Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

SpiralTapHSSE-SXT-1/4"-18 NPT

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง SXT 1/4" เกลียว 18 (NPT) Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿963 ฿963
 

 

SpiralTapHSSE-SXT-3/8"-18 NPT

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง SXT 3/8" เกลียว 18 (NPT) Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,284 ฿1,284
 

 

SpiralTapHSSE-HTD-M20x1.5

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง HTD M20x1.5 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,300 ฿1,300
 

 

SpiralTapHSSE-KUGEL-M16x1.5

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง KUGEL M16x1.5 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿749 ฿749
 

 

SpiralTapHSSE-YG-M24x3.0

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M24x3.0 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,354 ฿2,354
 

 

SpiralTapHSSE-KUGEL-M16x2

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง KUGEL M16x2.0 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

SpiralTapHSSE-KUGEL-M18x2.5

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง KUGEL M18x2.5 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿910 ฿910
 

 

SpiralTapHSSE-KUGEL-M14x1.5

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง KUGEL M14x1.5 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

SpiralTapHSSE-KUGEL 1/8"-28

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง KUGEL 1/8" เกลียว 28 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿353 ฿353
 

 

SpiralTapHSSE-IS-M4x0.7

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง IS M4x0.7 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

SpiralTapHSSE-HTD1/8"-28

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง HTD 1/8" เกลียว 28 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

SpiralTapHSSE-HTD1/4"-19

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง HTD 1/4" เกลียว 19 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

SpiralTapHSSE-HTD-1/2เกลียว20

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง HTD 1/2" เกลียว 20 (UNF) Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

SpiralTapHSSE-YG-M10x1.25 ยาวพิเศษ

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M10x1.25 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿728 ฿728
 

 

SpiralTapHSSE-YG-M12x1.5 ยาวพิเศษ

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M12x1.5 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

SpiralTapHSSE-YG-M12x1.75x150 ยาวพิเศษ

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M12x1.75x150 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,605 ฿1,605
 

 

SpiralTapHSSE-YG-M10x1.5x150 ยาวพิเศษ

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M10x1.5x150 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,284 ฿1,284
 

 

SpiralTapHSSE-YG-M8x1.25x150 ยาวพิเศษ

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M8x1.25x150 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,017 ฿1,017
 

 

SpiralTapHSSE-YG-M12x1.25 ยาวพิเศษ

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M12x1.25 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

SpiralTapHSSE-YG-M6x1.0x150 ยาวพิเศษ

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M6x1.0x150 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿835 ฿835
 

 

SpiralTapHSSE-YG-M12x1.75 ยาวพิเศษ

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M12x1.75 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

SpiralTapHSSE-YG-M10x1.5 ยาวพิเศษ

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M10x1.5 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿728 ฿728
 

 

SpiralTapHSSE-YG-M8x1.25 ยาวพิเศษ

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M8x1.25 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

SpiralTapHSSE-YG-M6x1.0 ยาวพิเศษ

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M6x1.0 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿482 ฿482
 

 

SpiralTapHSSE-YG-M5x0.8 ยาวพิเศษ

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M5x0.8 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

SpiralTapHSSE-HTD-7/16เกลียว20

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง HTD 7/16" เกลียว 20 (UNF) Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿835 ฿835
 

 

SpiralTapHSSE-HTD-3/8เกลียว24

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง HTD 3/8" เกลียว 24 (UNF) Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿514 ฿514
 

 

SpiralTapHSSE-YG-1/2เกลียว12

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 1/2" เกลียว 12 (BSW) เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

SpiralTapHSSE-YG-5/16เกลียว18

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 5/16" เกลียว 18 (BSW/NC) เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

SpiralTapHSSE-YG-9/16เกลียว12

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 9/16" เกลียว 12 (BSW/NC) เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,070 ฿1,070
 

 

SpiralTapHSSE-YG-1เกลียว8

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 1" เกลียว 8 (BSW/NC) เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,889 ฿2,889
 

 

SpiralTapHSSE-YG-7/8เกลียว9

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 7/8" เกลียว 9 (BSW/NC) เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,140 ฿2,140
 

 

SpiralTapHSSE-YG-3/4เกลียว10

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 3/4" เกลียว 10 (BSW/NC) เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,605 ฿1,605
 

 

SpiralTapHSSE-YG-5/8เกลียว11

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 5/8" เกลียว 11 (BSW/NC) เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,070 ฿1,070
 

 

SpiralTapHSSE-YG-7/16เกลียว14

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 7/16" เกลียว 14 (BSW/NC) เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

SpiralTapHSSE-YG-3/8เกลียว16

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 3/8" เกลียว 16 (BSW/NC) เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿471 ฿471
 

 

SpiralTapHSSE-YG-3/16เกลียว24

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 3/16" เกลียว 24 (BSW) เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿310 ฿310
 

 

SpiralTapHSSE-YG-1/4เกลียว20

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 1/4" เกลียว 20 (BSW/NC) เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 15 ชิ้น

฿375 ฿375
 

 

SpiralTapHSSE-YG9/16

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 9/16" เกลียว 12 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,070 ฿1,070
 

 

SpiralTapHSSE-YG1

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 1" เกลียว 8 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,889 ฿2,889
 

 

SpiralTapHSSE-YG7/8

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 7/8" เกลียว 9 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,140 ฿2,140
 

 

SpiralTapHSSE-YG7/16

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 7/16" เกลียว 14 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

SpiralTapHSSE-YG5/8

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 5/8" เกลียว 11 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿1,177 ฿1,177
 

 

SpiralTapHSSE-YG3/4"-10

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 3/4" เกลียว 10 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,605 ฿1,605
 

 

SpiralTapHSSE-YG-M16x2.0

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M16x2.0 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿963 ฿963
 

 

SpiralTapHSSE-XTREME3/4"-10

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง XTREME 3/4" เกลียว 10 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿1,017 ฿1,017
 

 

SpiralTapHSSE-XTREME9/16"-12

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง XTREME 9/16" เกลียว 12 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

SpiralTapHSSE-XTREME5/8"-11

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง XTREME 5/8" เกลียว 11 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿730 ฿730
 

 

SpiralTapHSSE-XTREME7/16"-14

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง XTREME 7/16" เกลียว 14 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

SpiralTapHSSE-XTREME1/2"-12

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง XTREME 1/2" เกลียว 12 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿728 ฿728
 

 

SpiralTapHSSE-KUGEL1/2"-14

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง KUGEL 1/2" เกลียว 14 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿728 ฿728
 

 

SpiralTapHSSE-KUGEL1/4"-19

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง KUGEL 1/4" เกลียว 19 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿514 ฿514
 

 

SpiralTapHSSE-KUGEL3/8"-19BSPF

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง KUGEL 3/8" เกลียว 19 Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

SpiralTapHSSE-IS-5/8"-11

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง IS 5/8"เกลียว 11 ญี่ปุ่น Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿1,177 ฿1,177
 

 

SpiralTapHSSE-IS-M12x1.25

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง IS M12x1.25 ญี่ปุ่น Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿770 ฿770
 

 

SpiralTapHSSE-IS-M12x1.75

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง IS M12x1.75 ญี่ปุ่น Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿728 ฿728
 

 

SpiralTapHSSE-IS-M10x1.5

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง IS M10x1.5 ญี่ปุ่น Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿515 ฿515
 

 

SpiralTapHSSE-IS-M8x1.25

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง IS M8x1.25 ญี่ปุ่น Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 18 ชิ้น

฿410 ฿410
 

 

SpiralTapHSSE-IS-M7x1.0

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง VOLKEL M7x1.0 เยอรมัน Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿450 ฿450
 

 

SpiralTapHSSE-YG-M6x1.0

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M6x1.0 เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿325 ฿325
 

 

SpiralTapHSSE-IS-M6x1.0

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง IS M6x1.0 ญี่ปุ่น Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿325 ฿325
 

 

SpiralTapHSSE-IS-M5x0.8

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง IS M5x0.8 ญี่ปุ่น Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 12 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

SpiralTapHSSE-YG-M4x0.7

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M4x0.7 เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 14 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

SpiralTapHSSE-IS-M3x0.5

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง IS M3x0.5 ญี่ปุ่น Spiral Machine Tap HSSE

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้