ดอกต๊าปเครื่อง-ต๊าปเลื้อยอย่างดี Spiral Machine Tap

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง HTD 1/2" เกลียว 20 (UNF) Spiral Machine Tap HSSE

฿ 856 ฿ 856

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M10x1.25 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 728 ฿ 728

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M12x1.5 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 856 ฿ 856

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M12x1.75x150 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 1,605 ฿ 1,605

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M10x1.5x150 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 1,017 ฿ 1,017

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M8x1.25x150 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 1,017 ฿ 1,017

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M12x1.25 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 856 ฿ 856

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M6x1.0x150 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 835 ฿ 835

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M12x1.75 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 856 ฿ 856

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M10x1.5 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 728 ฿ 728

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M8x1.25 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 589 ฿ 589

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M6x1.0 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 482 ฿ 482

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M5x0.8 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 535 ฿ 535

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง HTD 7/16" เกลียว 20 (UNF) Spiral Machine Tap HSSE

฿ 835 ฿ 835

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง HTD 3/8" เกลียว 24 (UNF) Spiral Machine Tap HSSE

฿ 514 ฿ 514

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 1/2" เกลียว 12 (BSW) เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

฿ 856 ฿ 856

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 5/16" เกลียว 18 (BSW/NC) เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

฿ 407 ฿ 407

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 9/16" เกลียว 12 (BSW/NC) เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

฿ 1,070 ฿ 1,070

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 1" เกลียว 8 (BSW/NC) เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

฿ 2,889 ฿ 2,889

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 7/8" เกลียว 9 (BSW/NC) เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

฿ 2,140 ฿ 2,140

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 3/4" เกลียว 10 (BSW/NC) เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

฿ 1,605 ฿ 1,605

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 5/8" เกลียว 11 (BSW/NC) เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

฿ 1,070 ฿ 1,070

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 7/16" เกลียว 14 (BSW/NC) เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

฿ 642 ฿ 642

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 3/8" เกลียว 16 (BSW/NC) เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

฿ 471 ฿ 471

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 3/16" เกลียว 24 (BSW) เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

฿ 310 ฿ 310

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 1/4" เกลียว 20 (BSW/NC) เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

฿ 321 ฿ 321

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 9/16" เกลียว 12 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 1,070 ฿ 1,070

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 1" เกลียว 8 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 2,889 ฿ 2,889

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 7/8" เกลียว 9 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 2,140 ฿ 2,140

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 7/16" เกลียว 14 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 642 ฿ 642

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 5/8" เกลียว 11 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 1,177 ฿ 1,177

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG 3/4" เกลียว 10 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 1,605 ฿ 1,605

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M16x2.0 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 963 ฿ 963

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง XTREME 3/4" เกลียว 10 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 910 ฿ 910

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง XTREME 9/16" เกลียว 12 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 407 ฿ 407

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง XTREME 5/8" เกลียว 11 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 730 ฿ 730

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง XTREME 7/16" เกลียว 14 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 407 ฿ 407

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง XTREME 1/2" เกลียว 12 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 728 ฿ 728

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง KUGEL 1/2" เกลียว 14 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 728 ฿ 728

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง KUGEL 1/4" เกลียว 19 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 514 ฿ 514

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง KUGEL 3/8" เกลียว 19 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 642 ฿ 642

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง IS 5/8"เกลียว 11 ญี่ปุ่น Spiral Machine Tap HSSE

฿ 1,177 ฿ 1,177

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง IS M12x1.25 ญี่ปุ่น Spiral Machine Tap HSSE

฿ 770 ฿ 770

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง IS M12x1.75 ญี่ปุ่น Spiral Machine Tap HSSE

฿ 728 ฿ 728

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง IS M10x1.5 ญี่ปุ่น Spiral Machine Tap HSSE

฿ 515 ฿ 515

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง IS M8x1.25 ญี่ปุ่น Spiral Machine Tap HSSE

฿ 410 ฿ 410

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง VOLKEL M7x1.0 เยอรมัน Spiral Machine Tap HSSE

฿ 450 ฿ 450

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M6x1.0 เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

฿ 325 ฿ 325

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง IS M6x1.0 ญี่ปุ่น Spiral Machine Tap HSSE

฿ 325 ฿ 325

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง IS M5x0.8 ญี่ปุ่น Spiral Machine Tap HSSE

฿ 300 ฿ 300

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M4x0.7 เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

฿ 300 ฿ 300

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง IS M3x0.5 ญี่ปุ่น Spiral Machine Tap HSSE

฿ 300 ฿ 300
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้