ดอกต๊าปเครื่อง-ต๊าปเลื้อยอย่างดี Spiral Machine Tap

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง XTREME 3/4" เกลียว 10 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 910 ฿ 910

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง XTREME 9/16" เกลียว 12 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 407 ฿ 407

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง XTREME 5/8" เกลียว 11 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 642 ฿ 642

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง XTREME 7/16" เกลียว 14 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 407 ฿ 407

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง XTREME 1/2" เกลียว 12 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 728 ฿ 728

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง KUGEL 1/2" เกลียว 14 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 728 ฿ 728

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง KUGEL 1/4" เกลียว 19 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 407 ฿ 407

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง KUGEL 3/8" เกลียว 19 Spiral Machine Tap HSSE

฿ 514 ฿ 514

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง IS 5/8"เกลียว 11 ญี่ปุ่น Spiral Machine Tap HSSE

฿ 1,177 ฿ 1,177

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง IS M12x1.25 ญี่ปุ่น Spiral Machine Tap HSSE

฿ 770 ฿ 770

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง IS M12x1.75 ญี่ปุ่น Spiral Machine Tap HSSE

฿ 727 ฿ 727

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง IS M10x1.5 ญี่ปุ่น Spiral Machine Tap HSSE

฿ 480 ฿ 480

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง IS M8x1.25 ญี่ปุ่น Spiral Machine Tap HSSE

฿ 380 ฿ 380

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง VOLKEL M7x1.0 เยอรมัน Spiral Machine Tap HSSE

฿ 450 ฿ 450

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M6x1.0 เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

฿ 300 ฿ 300

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง IS M6x1.0 ญี่ปุ่น Spiral Machine Tap HSSE

฿ 300 ฿ 300

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง IS M5x0.8 ญี่ปุ่น Spiral Machine Tap HSSE

฿ 280 ฿ 280

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง YG M4x0.7 เกาหลี Spiral Machine Tap HSSE

฿ 280 ฿ 280

ดอกต๊าปเลื้อยเจาะสแตนเลสเหล็กแข็ง IS M3x0.5 ญี่ปุ่น Spiral Machine Tap HSSE

฿ 280 ฿ 280