น็อตสตัดเกลียวสองข้าง Two-Sided Thread Bolt (Stud Bolt)

Studbolt M16x1.5x100

Two-Sided Thread Stud Bolt M16x2.0x2.0x100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

Studbolt M16x1.5x90

Two-Sided Thread Stud Bolt M16x2.0x2.0x90

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

Studbolt M16x1.5x75

Two-Sided Thread Stud Bolt M16x2.0x2.0x75

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

Studbolt M16x1.5x65

Two-Sided Thread Stud Bolt M16x2.0x2.0x65

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

StudboltM10x1.5x1.5x90

Two-Sided Thread Stud Bolt M10x1.5x1.5x90

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

StudboltM10x1.5x1.5x120

Two-Sided Thread Stud Bolt M10x1.5x1.5x120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

StudboltM10x1.5x1.5x50

Two-Sided Thread Stud Bolt M10x1.5x1.5x50

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿43 ฿43
 

 

StudboltM8x1.25x1.25x30

Two-Sided Thread Stud Bolt M8x1.25x1.25x30

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿33 ฿33
 

 

StudboltM24x3.0x3.0x110

Two-Sided Thread Stud Bolt M24x3.0x3.0x110

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿201 ฿201
 

 

StudboltM16x2.0x2.0x50

Two-Sided Thread Stud Bolt M16x2.0x2.0x50

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

StudboltM20x2.5x2.5x125

Two-Sided Thread Stud Bolt M20x2.5x2.5x125

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

StudboltM20x2.5x2.5x100

Two-Sided Thread Stud Bolt M20x2.5x2.5x100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

StudboltM20x2.5x2.5x80

Two-Sided Thread Stud Bolt M20x2.5x2.5x80

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

StudboltM20x2.5x2.5x60

Two-Sided Thread Stud Bolt M20x2.5x2.5x60

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

StudboltM16x2.0x2.0x150

Two-Sided Thread Stud Bolt M16x2.0x2.0x150

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿172 ฿172
 

 

StudboltM16x2.0x2.0x110

Two-Sided Thread Stud Bolt M16x2.0x2.0x110

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

StudboltM16x2.0x2.0x130

Two-Sided Thread Stud Bolt M16x2.0x2.0x130

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

StudboltM16x2.0x2.0x120

Two-Sided Thread Stud Bolt M16x2.0x2.0x120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

StudboltM16x2.0x2.0x100

Two-Sided Thread Stud Bolt M16x2.0x2.0x100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

StudboltM16x2.0x2.0x60

Two-Sided Thread Stud Bolt M16x2.0x2.0x60

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

StudboltM12x1.75x1.75x70

Two-Sided Thread Stud Bolt M12x1.75x1.75x70

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿59 ฿59
 

 

StudboltMM8x1.25x1.25x40

Two-Sided Thread Stud Bolt M8x1.25x1.25x40

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿48 ฿48
 

 

StudboltM10x1.5x1.25x65

Two-Sided Thread Stud Bolt M10x1.5x1.25x65

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿49 ฿49
 

 

StudboltM10x1.5x1.5x60

Two-Sided Thread Stud Bolt M10x1.5x1.5x60

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿49 ฿49
 

 

StudboltM20x2.5x155

Two-Sided Thread Stud Bolt M20x2.5x2.5x155

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

StudboltM20x2.5x130

Two-Sided Thread Stud Bolt M20x2.5x2.5x130

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

StudboltM20x2.5x100

Two-Sided Thread Stud Bolt M20x2.5x2.5x100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿135 ฿135
 

 

Studbolt1/2x4

Two-Sided Thread Stud Bolt 1/2"x4" Pitch 12 x Pitch 12 (BSW x BSW)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64 ฿64
 

 

StudboltM12x1.75x1.75x60

Two-Sided Thread Stud Bolt M12x1.75x1.75x60

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿64 ฿64
 

 

StudboltM13x1.5x1.5x65

Two-Sided Thread Stud Bolt M13x1.5x1.5x65

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

Studbolt5/8x4

Two-Sided Thread Stud Bolt 5/8"x4" Pitch 11 x Pitch 11 (UNC x UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿91 ฿91
 

 

Studbolt5/8x3

Two-Sided Thread Stud Bolt 5/8"x3" Pitch 11 x Pitch 11 (UNC x UNC)

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

Studbolt3/8x3

Two-Sided Thread Stud Bolt 3/8"x3" Pitch 16 x Pitch 16 (UNC x UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿43 ฿43
 

 

Studbolt3/8x2.1/2

Two-Sided Thread Stud Bolt 3/8"x2.1/2" Pitch 16 x Pitch 16 (UNC x UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿38 ฿38
 

 

Studbolt1/2x4.1/2

Two-Sided Thread Stud Bolt 1/2"x4.1/2" Pitch 12 x Pitch 12 (BSW x BSW)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64 ฿64
 

 

Studbolt1/2x3.1/2

Two-Sided Thread Stud Bolt 1/2"x3.1/2" Pitch 12 x Pitch 12 (BSW x BSW)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿59 ฿59
 

 

Studbolt1/2x3

Two-Sided Thread Stud Bolt 1/2"x3" Pitch 12 x Pitch 12 (BSW x BSW)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

Studbolt1/2x2.1/2

Two-Sided Thread Stud Bolt 1/2"x2.1/2" Pitch 12 x Pitch 12 (BSW x BSW)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿48 ฿48
 

 

Studbolt1/2x2

Two-Sided Thread Stud Bolt 1/2"x2" Pitch 12 x Pitch 12 (BSW x BSW)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿38 ฿38
 

 

StudboltM7x1.0x35

Two-Sided Thread Stud Bolt M7x1.0x1.0x33

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

Studbolt1/2

Two-Sided Thread Stud Bolt 1/2"x9/16" Pitch 20 x Pitch 12 (UNF x UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿40 ฿40
 

 

Studbolt5/8"xNCxNFx60

Two-Sided Thread Stud Bolt 5/8"xNCxNFx60 Pitch 11 x Pitch 18 (UNC/BSW x UNF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿96 ฿96
 

 

Studbolt3/8"xNCxNFx2"

Two-Sided Thread Stud Bolt 3/8"x2" Pitch 16 x Pitch 24 (UNC/BSW x UNF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿38 ฿38
 

 

StudboltM22x1.5x1.25x135

Two-Sided Thread Stud Bolt M22x1.5x1.25x135

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

StudboltM18x1.5x2.5x80

Two-Sided Thread Stud Bolt M18x1.5x2.5x80

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿139 ฿139
 

 

StudboltM16x1.5x1.5x57

Two-Sided Thread Stud Bolt M16x1.5x1.5x57

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64 ฿64
 

 

StudboltM14x1.5x1.5x80

Two-Sided Thread Stud Bolt M14x1.5x1.5x80

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

StudboltM14x1.5x1.5x50

Two-Sided Thread Stud Bolt M14x1.5x1.5x50

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

StudboltM14x1.5x1.5x140

Two-Sided Thread Stud Bolt M14x1.5x1.5x140

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿118 ฿118
 

 

StudboltM14x1.5x2.0x130

Two-Sided Thread Stud Bolt M14x1.5x2.0x130

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

StudboltM14x2.0x2.0x75

Two-Sided Thread Stud Bolt M14x2.0x2.0x75

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

StudboltM14x1.5x1.5x68

Two-Sided Thread Stud Bolt M14x1.5x1.5x68

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

StudboltM14x2.0x2.0x70

Two-Sided Thread Stud Bolt M14x2.0x2.0x70

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

StudboltM14x2.0x2.0x60

Two-Sided Thread Stud Bolt M14x2.0x2.0x60

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

StudboltM12x1.25x1.75x110

Two-Sided Thread Stud Bolt M12x1.25x1.75x110

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿96 ฿96
 

 

StudboltM12x1.25x1.75x65

Two-Sided Thread Stud Bolt M12x1.25x1.75x65

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64 ฿64
 

 

StudboltM12x1.75x1.75x50

Two-Sided Thread Stud Bolt M12x1.75x1.75x50

ขายแล้ว 35 ชิ้น

฿64 ฿64
 
สินค้าหมด

 

StudboltM10x1.5x1.5x155

Two-Sided Thread Stud Bolt M10x1.5x1.5x155

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

StudboltM10x1.25x1.5x150

Two-Sided Thread Stud Bolt M10x1.25x1.5x150

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

StudboltM10x1.25x1.5x120

Two-Sided Thread Stud Bolt M10x1.25x1.5x120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64 ฿64
 

 

StudboltM10x1.5x1.5x110

Two-Sided Thread Stud Bolt M10x1.5x1.5x110

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64 ฿64
 

 

StudboltM10x1.25x1.5x60

Two-Sided Thread Stud Bolt M10x1.25x1.5x60

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿43 ฿43
 

 

StudboltM10x1.5x1.5x55

Two-Sided Thread Stud Bolt M10x1.5x1.5x55

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿43 ฿43
 

 

StudboltM10x1.5x1.5x52

Two-Sided Thread Stud Bolt M10x1.5x1.5x52

ขายแล้ว 20 ชิ้น

฿43 ฿43
 

 

StudboltM10x1.25x1.5x50

Two-Sided Thread Stud Bolt M10x1.25x1.5x50

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿43 ฿43
 

 

StudboltM10x1.5x1.5x42

Two-Sided Thread Stud Bolt M10x1.5x1.5x42

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿43 ฿43
 

 

StudboltM10x1.25x1.5x45

Two-Sided Thread Stud Bolt M10x1.25x1.5x45

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿38 ฿38
 

 

StudboltM10x1.5x1.5x40

Two-Sided Thread Stud Bolt M10x1.5x1.5x40

ขายแล้ว 70 ชิ้น

฿38 ฿38
 

 

StudboltM6x1.0x45

Two-Sided Thread Stud Bolt M6x1.0x1.0x45

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11 ฿11
 

 

StudboltM6x1.0x40

Two-Sided Thread Stud Bolt M6x1.0x1.0x40

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿11 ฿11
 

 

StudboltM6x1.0x30

Two-Sided Thread Stud Bolt M6x1.0x1.0x30

ขายแล้ว 7 ชิ้น

฿11 ฿11
 

 

StudboltM6x1.0x20

Two-Sided Thread Stud Bolt M6x1.0x1.0x20

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11 ฿11
 

 

StudboltM8x1.25x25

Two-Sided Thread Stud Bolt M8x1.25x1.25x25

ขายแล้ว 20 ชิ้น

฿16 ฿16
 

 

StudboltM8x1.25x70

Two-Sided Thread Stud Bolt M8x1.25x1.25x70

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

StudboltM8x1.25x60

Two-Sided Thread Stud Bolt M8x1.25x1.25x60

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22 ฿22
 

 

StudboltM8x1.25x50

Two-Sided Thread Stud Bolt M8x1.25x1.25x50

ขายแล้ว 12 ชิ้น

฿16 ฿16
 

 

StudboltM8x1.25x40

Two-Sided Thread Stud Bolt M8x1.25x1.25x40

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿16 ฿16
 

 

StudboltM8x1.25x30

Two-Sided Thread Stud Bolt M8x1.25x1.25x30

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16 ฿16
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้