สปริงเกี่ยวเหล็ก (Steel Tension Spring)

Steel Tension Spring Outer Diameter 18 mm สปริงยืด-สปริงดึง ขนาดความโต 18 mm

฿ 64 ฿ 64

Steel Tension Spring Outer Diameter 6 mm สปริงยืด-สปริงดึง ขนาดความโต 6 mm

฿ 32 ฿ 32

Steel Tension Spring Outer Diameter 36 mm สปริงยืด-สปริงดึง ขนาดความโต 36 mm

฿ 85 ฿ 85

Steel Tension Spring Outer Diameter 15 mm สปริงยืด-สปริงดึง ขนาดความโต 15 mm

฿ 32 ฿ 32

Steel Tension Spring Outer Diameter 26 mm สปริงยืด-สปริงดึง ขนาดความโต 26 mm

฿ 64 ฿ 64

Steel Tension Spring Outer Diameter 12 mm สปริงยืด-สปริงดึง ขนาดความโต 12 mm

฿ 64 ฿ 64

Steel Tension Spring Outer Diameter 15 mm สปริงยืด-สปริงดึง ขนาดความโต 15 mm

฿ 43 ฿ 43

Steel Tension Spring Outer Diameter 18 mm สปริงยืด-สปริงดึง ขนาดความโต 18 mm

฿ 64 ฿ 64

Steel Tension Spring Outer Diameter 11 mm สปริงยืด-สปริงดึง ขนาดความโต 11 mm

฿ 43 ฿ 43

Steel Tension Spring Outer Diameter 22 mm สปริงยืด-สปริงดึง ขนาดความโต 22 mm

฿ 64 ฿ 64

Steel Tension Spring Outer Diameter 12 mm สปริงยืด-สปริงดึง ขนาดความโต 12 mm

฿ 32 ฿ 32

Steel Tension Spring Outer Diameter 23 mm สปริงยืด-สปริงดึง ขนาดความโต 23 mm

฿ 64 ฿ 64

Steel Tension Spring Outer Diameter 20 mm สปริงยืด-สปริงดึง ขนาดความโต 20 mm

฿ 64 ฿ 64

Steel Tension Spring Outer Diameter 18 mm สปริงยืด-สปริงดึง ขนาดความโต 18 mm

฿ 32 ฿ 32

Steel Tension Spring Outer Diameter 20 mm สปริงยืด-สปริงดึง ขนาดความโต 20 mm

฿ 43 ฿ 43