ลูกปืนตาเหลือก (Rod End)

New

Rod End 22x1.5L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,606 ฿1,606
 

 

New

Rod End 20x1.5L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,605 ฿1,605
 

 

New

Rod End 18x1.5L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,605 ฿1,605
 

 

New

RodEndsus16x2.0L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,177 ฿1,177
 

 

New

RodEndsus8x1.25L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

New

Rod End 12x1.75L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

New

Rod End 16x2.0R

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿1,177 ฿1,177
 

 

New

Rod End 8x1.25R

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

New

Rod End 10x1.5R

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿750 ฿750
 

 

New

Rod End 6x1.0R

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿236 ฿236
 

 

New

Rod End 6x1.0L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿236 ฿236
 

 

New

Rod End 8x1.25L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

New

Rod End3/8"x24L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿482 ฿482
 

 

New

Rod End3/8"x24R

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

New

Rod End1/4x28R

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

Rod End14x1.5L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿482 ฿482
 

 

New

Rod End14x1.5R

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿482 ฿482
 

 

New

Rod End8x1.25R

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

RodEnd8x1.25L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

RodEnd5x0.8L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

New

Rod End5x0.8L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿236 ฿236
 

 

New

Rod End5x0.8R

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿236 ฿236
 

 

New

Rod End6x1.0

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿236 ฿236
 

 

New

Rod End10x1.25L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

New

Rod End8x1.25L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

New

Rod End6x1.0L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

New

RodEnd10x1.5L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

New

Rod End10x1.5L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

New

Rod End12x1.25

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

New

Rod End12x1.25L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

New

Rod End12x1.75L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

New

SphericalPlainBearings 55-90-40/47

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,400 ฿1,400
 

 

New

SphericalPlainBearings 60-105-40/63

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,400 ฿1,400
 

 

New

SphericalPlainBearings 60-90-36/44

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,400 ฿1,400
 

 

New

SphericalPlainBearings 55-85-32/40

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿972 ฿972
 

 

New

SphericalPlainBearings 50-90-36/56

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,400 ฿1,400
 

 

New

SphericalPlainBearings 50-75-28/35

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿972 ฿972
 

 

New

SphericalPlainBearings 45-72-31/36

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,080 ฿1,080
 

 

New

SphericalPlainBearings 45-68-25/32

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿918 ฿918
 

 

New

SphericalPlainBearings 45-68-25/32

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿918 ฿918
 

 

New

SphericalPlainBearings45-68-25/32

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿918 ฿918
 

 

New

SphericalPlainBearings 40-62-22/28

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿626 ฿626
 

 

New

SphericalPlainBearings40-62-22/28

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿702 ฿702
 

 

New

SphericalPlainBearings40-62-28/33

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿702 ฿702
 

 

New

SphericalPlainBearings35-62-22/35

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿648 ฿648
 

 

New

SphericalPlainBearings35-55-26/30

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿540 ฿540
 

 

New

SphericalPlainBearings35-55-20/25

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿518 ฿518
 

 

New

SphericalPlainBearings30-50-23/27

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿464 ฿464
 

 

New

SphericalPlainBearings30-47-18/22

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿388 ฿388
 

 

New

SphericalPlainBearings25-47-18/28

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿410 ฿410
 

 

New

SphericalPlainBearings25-42-16/20

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿356 ฿356
 

 

New

SphericalPlainBearings20-42-16/25

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿410 ฿410
 

 

New

SphericalPlainBearings22-37-16/19

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿302 ฿302
 

 

New

SphericalPlainBearings20-35-12/16

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿302 ฿302
 

 

New

SphericalPlainBearings 20-32-14/16

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿302 ฿302
 

 

New

SphericalPlainBearings 18-42-16.5/23

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿540 ฿540
 

 

New

SphericalPlainBearings 18-35-16.5/23

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿540 ฿540
 

 

New

SphericalPlainBearings18-35-16.5/23

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿648 ฿648
 

 

New

SphericalPlainBearings18-33-16/20

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿540 ฿540
 

 

New

SphericalPlainBearings17-30-10/14

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿248 ฿248
 

 

New

SphericalPlainBearings18-42-17/23

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿810 ฿810
 

 

New

SphericalPlainBearings16-38-15/21

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿594 ฿594
 

 

New

SphericalPlainBearings15-26-9/12

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿248 ฿248
 

 

New

SphericalPlainBearings12-30-12/16

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

New

SphericalPlainBearings10-22-7/12

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿248 ฿248
 

 

New

SphericalPlainBearings8-16-5/8

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿313 ฿313
 

 

New

SphericalPlainBearings12-22-7/10

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿216 ฿216
 

 

New

SphericalPlainBearings10-19-6/9

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿248 ฿248
 

 

New

SphericalPlainBearings6-14-4

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿313 ฿313
 

 

New

RodEndCN3/4UNF

Right-Handed, External-Threaded Rod End

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿906 ฿906
 

 

New

RodEndCN1/2UNF

Right-Handed, External-Threaded Rod End

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

New

RodEndCN1/2UNFL

Left-Handed, External-Threaded Rod End

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

New

RodEndCN5/8UNF

Right-Handed, External-Threaded Rod End

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

New

RodEndCN5/8UNFL

Left-Handed, External-Threaded Rod End

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

New

RodEndCNM30x2.0

Right-Handed, External-Threaded Rod End

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,140 ฿2,140
 

 

New

RodEndCNM30x2.0L

Left-Handed, External-Threaded Rod End

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,140 ฿2,140
 

 

New

RodEndCNM24x2.0

Right-Handed, External-Threaded Rod End

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,605 ฿1,605
 

 

New

RodEndCNM24x2.0L

Left-Handed, External-Threaded Rod End

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,605 ฿1,605
 

 

New

RodEndCNM20x1.5

Right-Handed, External-Threaded Rod End

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

New

RodEndCNM20x1.5L

Left-Handed, External-Threaded Rod End

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

New

RodEndCNM18x1.5

Right-Handed, External-Threaded Rod End

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

New

RodEndCNM18x1.5L

Left-Handed, External-Threaded Rod End

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

New

RodEndCNM16x2.0L

Left-Handed, External-Threaded Rod End

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

New

RodEndCNM16x2.0

Right-Handed, External-Threaded Rod End

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

New

RodEndCNM16x1.5

Right-Handed, External-Threaded Rod End

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

New

RodEndCNM16x1.5L

Left-Handed, External-Threaded Rod End

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

New

RodEndCNM14x1.5

Right-Handed, External-Threaded Rod End

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿450 ฿450
 

 

New

RodEndCNM14x1.5L

Left-Handed, External-Threaded Rod End

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿450 ฿450
 

 

New

RodEndCNSTLM12x1.75L

Stainless Steel, Left -Handed, External-Threaded Rod End Stainless Steel

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿835 ฿835
 

 

New

RodEndCNSTLM10x1.5

Stainless Steel, Right -Handed, External-Threaded Rod End

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿749 ฿749
 

 

New

RodEndCNSTLM10x1.5L

Stainless Steel, Left -Handed, External-Threaded Rod End Stainless Steel

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿749 ฿749
 

 

New

RodEndCNSTLM8x1.25

Stainless Steel, Right -Handed, External-Threaded Rod End

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

New

RodEndCNSTLM8x1.25L

Stainless Steel, Left -Handed, External-Threaded Rod End Stainless Steel

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

New

RodEndCNSTLM6x1.0

Stainless Steel, Right -Handed, External-Threaded Rod End

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

New

RodEndCNSTLM6x1.0L

Stainless Steel, Left -Handed, External-Threaded Rod End Stainless Steel

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

New

RodEndCNSTLM5x0.8

Stainless Steel, Right -Handed, External-Threaded Rod End

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿235 ฿235
 

 

New

RodEndCNSTLM5x0.8L

Stainless Steel, Left -Handed, External-Threaded Rod End Stainless Steel

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿235 ฿235
 

 

New

RodEndCNFSM20x1.5

Right-Handed, External-Threaded Rod End

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿375 ฿375
 

 

New

RodEndCNFSM18x1.5

Right-Handed, External-Threaded Rod End

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

RodEndCNFSM16x2.0

Right-Handed, External-Threaded Rod End

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้