ตลับลูกปืน

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NSK เบอร์ No.51118 Dimension ขนาด 90x120x22

฿ 1,321 ฿ 1,321

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NTN เบอร์ No.51117Dimension ขนาด 85x110x19

฿ 1,016 ฿ 1,016

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing KOYO เบอร์ No.51116Dimension ขนาด 80x105x19

฿ 781 ฿ 781

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing FAG เบอร์ No. 51115 Dimension ขนาด 75x100x19

฿ 856 ฿ 856

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing FAG เบอร์ No. 51106 Dimension ขนาด 30x47x11

฿ 299 ฿ 299

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51118 Dimension ขนาด 90x120x22

฿ 1,321 ฿ 1,321

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51117 Dimension ขนาด 85x110x19

฿ 1,048 ฿ 1,048

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51116 Dimension ขนาด 80x105x19

฿ 802 ฿ 802

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51114 Dimension ขนาด 70x95x18

฿ 642 ฿ 642

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51113 Dimension ขนาด 65x90x18

฿ 535 ฿ 535

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51111 Dimension ขนาด 55x78x16

฿ 374 ฿ 374

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51110 Dimension ขนาด 50x70x14

฿ 321 ฿ 321

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51109 Dimension ขนาด 45x65x14

฿ 267 ฿ 267

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51108 Dimension ขนาด 40x60x13

฿ 289 ฿ 289

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51107 Dimension ขนาด 35x52x12

฿ 117 ฿ 117

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51105 Dimension ขนาด 25x42x11

฿ 214 ฿ 214

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51104 Dimension ขนาด 20x35x10

฿ 192 ฿ 192

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51103 Dimension ขนาด 17x30x9

฿ 171 ฿ 171

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51102 Dimension ขนาด 15x28x9

฿ 160 ฿ 160

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51101 Dimension ขนาด 12x26x9

฿ 160 ฿ 160

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51100 Dimension ขนาด 10x24x9

฿ 139 ฿ 139

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51305Dimension ขนาด 25x52x18

฿ 321 ฿ 321

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing HW เบอร์ No.51320Dimension ขนาด 100x170x55

฿ 1,605 ฿ 1,605

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51317Dimension ขนาด 85x150x49

฿ 1,338 ฿ 1,338

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing KOYO เบอร์ No.51317Dimension ขนาด 85x150x49

฿ 2,568 ฿ 2,568

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing KOYO เบอร์ No.51316Dimension ขนาด 80x140x44

฿ 2,568 ฿ 2,568

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51315Dimension ขนาด 75x135x44

฿ 1,338 ฿ 1,338

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing ZLZเบอร์ No.51312Dimension ขนาด 70x125x40

฿ 1,391 ฿ 1,391

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51312Dimension ขนาด 60x110x35

฿ 1,338 ฿ 1,338

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing SKFเบอร์ No.51312Dimension ขนาด 60x110x35

฿ 1,391 ฿ 1,391

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing KOYO เบอร์ No.51311Dimension ขนาด 55x105x35

฿ 1,391 ฿ 1,391

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing HW เบอร์ No.51310Dimension ขนาด 50x95x31

฿ 407 ฿ 407

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing GJP เบอร์ No.51309Dimension ขนาด45x85x28

฿ 428 ฿ 428

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing KOYO เบอร์ No.51307Dimension ขนาด 35x68x24

฿ 482 ฿ 482

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51309Dimension ขนาด 45x85x28

฿ 942 ฿ 942

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51308Dimension ขนาด 40x78x26

฿ 535 ฿ 535

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51306Dimension ขนาด 30x60x21

฿ 535 ฿ 535

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing KOYO เบอร์ No.51305 Dimension ขนาด 28x52x18

฿ 321 ฿ 321

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NSK เบอร์ No.51304 Dimension ขนาด 28x52x18

฿ 300 ฿ 300

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball BearingHW เบอร์ No.51220Dimension ขนาด 110x160x38

฿ 507 ฿ 507

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball BearingHW เบอร์ No.51220Dimension ขนาด 100x150x38

฿ 507 ฿ 507

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing KOYO เบอร์ No.51218Dimension ขนาด 90x135x35

฿ 507 ฿ 507

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball BearingHW เบอร์ No.51217Dimension ขนาด 85x125x31

฿ 507 ฿ 507

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51216Dimension ขนาด 80x115x28

฿ 963 ฿ 963

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51215Dimension ขนาด 75x110x27

฿ 963 ฿ 963

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51214Dimension ขนาด 70x105x27

฿ 910 ฿ 910

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51213Dimension ขนาด 65x100x27

฿ 963 ฿ 963

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51212Dimension ขนาด 60x95x26

฿ 803 ฿ 803

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51211Dimension ขนาด 25x90x25

฿ 461 ฿ 461

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing FAG เบอร์ No.51210Dimension ขนาด 50x78x22

฿ 696 ฿ 696

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51209Dimension ขนาด 45x73x20

฿ 461 ฿ 461

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51208Dimension ขนาด 40x68x19

฿ 375 ฿ 375

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51207Dimension ขนาด 35x62x18

฿ 375 ฿ 375

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51206Dimension ขนาด 30x52x16

฿ 375 ฿ 375

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51205Dimension ขนาด 25x47x15

฿ 236 ฿ 236

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51204Dimension ขนาด 20x40x14

฿ 214 ฿ 214

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51203Dimension ขนาด 17x35x12

฿ 182 ฿ 182

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51202Dimension ขนาด 15x32x12

฿ 161 ฿ 161

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51201Dimension ขนาด 12x28x11

฿ 150 ฿ 150

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6314 2Z/C3 (70-150-35) Size: 70x150x35 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 1,980 ฿ 1,980

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6314 2Z/C3 (70-150-35) Size: 70x150x35 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 2,547 ฿ 2,547

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6313 2Z/C3 (65-140-33) Size: 65x140x33 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 2,140 ฿ 2,140

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6313 2RS/C3 (65-140-33) Size: 65x140x33 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 1,605 ฿ 1,605

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6312 2Z/C3 (60-130-31) Size: 60x130x31 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 1,712 ฿ 1,712

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6309 2RS/C3 (45-100-25) Size: 45x100x25 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 856 ฿ 856

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6309 2Z/C3 (45-100-25) Size: 40x100x25 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 535 ฿ 535

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6309 2Z/C3 (45-100-25) Size: 45x100x25 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 496 ฿ 496

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF6308 2Z/C3 (40-90-23) Size: 40x90x23 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 514 ฿ 514

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6308 2Z/C3 (40-90-23) Size: 40x90x23 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 428 ฿ 428

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6308 2RS/C3 (40-90-23) Size: 40x90x23 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 568 ฿ 568

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6308 2RS/C3 (40-90-23) Size: 40x90x23 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 514 ฿ 514

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6307 2RS/C3 (35-80-21) Size: 35x80x21 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 338 ฿ 338

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6307 2Z/C3 (35-80-21) Size: 35x80x21 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 295 ฿ 295

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF6307 2Z/C3 (35-80-21) Size: 35x80x21 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 354 ฿ 354

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6307 2RS/C3 (35-80-21) Size: 35x80x21 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 128 ฿ 128

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6306 2Z/C3 (30-72-19) Size: 30x72x19 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 236 ฿ 236

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF6306 2Z/C3 (30-72-19) Size: 30x72x19 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 300 ฿ 300

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6306 2RS/C3 (30-72-19) Size: 30x72x19 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 268 ฿ 268

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6306 2RS/C3 (30-72-19) Size: 30x72x19 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 354 ฿ 354

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6305 2Z/C3 (25-62-17) Size: 25x62x17 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 182 ฿ 182

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6305 2RS/C3 (25-62-17) Size: 25x62x17 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 182 ฿ 182

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF6304 2Z/C3 (20-52-15) Size: 20x52x15 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 172 ฿ 172

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6305 2RS/C3 (25-62-17) Size: 25x62x17 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 247 ฿ 247

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6304 2RS/C3 (20-52-15) Size: 20x52x15 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 172 ฿ 172

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6304 2Z/C3 (20-52-15) Size: 20x52x15 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 150 ฿ 150

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6216 2Z/C3 (80-140-26) Size: 80x140x26 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 1,712 ฿ 1,712

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6216 2Z/C3 (80-140-26) Size: 80x140x26 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 2,568 ฿ 2,568

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6215 2Z/C3 (75-130-25) Size: 75x130x25 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 910 ฿ 910

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6215 2Z/C3 (75-130-25) Size: 75x130x25 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 1,498 ฿ 1,498

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6214 2RS/C3 (70-125-24) Size: 70x125x24 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 1,605 ฿ 1,605

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6214 2Z/C3 (70-125-24) Size: 70x125x24 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 1,338 ฿ 1,338

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6213 2RS/C3 (65-120-23) Size: 65x120x23 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 835 ฿ 835

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6212 2Z/C3 (60-110-22) Size: 60x110x20 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 963 ฿ 963

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6209 2RS/C3 (45-85-19) Size: 45x85x19 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 471 ฿ 471

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6209 2Z/C3 (45-85-19) Size: 45x85x19 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 407 ฿ 407

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6209 2RS/C3 (45-85-19) Size: 45x85x19 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 386 ฿ 386

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6209 2Z/C3 (45-85-19) Size: 45x85x19 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 354 ฿ 354

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6208 2Z/C3 (40-80-18) Size: 40x80x18 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 289 ฿ 289

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6208 2RS/C3 (40-80-18) Size: 40x80x18 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 386 ฿ 386

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6208 2Z/C3 (40-80-18) Size: 40x80x18 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 321 ฿ 321