หัวน็อตผ่า-หัวน็อตทรงปราสาท-ทรงมงกุฎ (Castle Hex Nut)

Castle Hex Nut ขนาด 1.1/2" เกลียว 12 เกลียวซ้าย

฿ 195 ฿ 195

Castle Hex Nut ขนาด 1.1/2" เกลียว 12

฿ 70 ฿ 70

Castle Hex Nut M10x1.25

฿ 7 ฿ 7

Castle Hex Nut ขนาด 2" เกลียว 4.5

฿ 150 ฿ 150

Castle Hex Nut ขนาด 1.1/2" เกลียว 10

฿ 70 ฿ 70

Castle Hex Nut ขนาด 1.1/2" เกลียว 6

฿ 64 ฿ 64

Castle Hex Nut ขนาด 1.3/4" เกลียว 12

฿ 70 ฿ 70

Castle Hex Nut ขนาด 1.3/4" เกลียว 5 (UNC)

฿ 86 ฿ 86

Castle Hex Nut ขนาด 1.3/4" เกลียว 10

฿ 64 ฿ 64

Castle Hex Nut ขนาด 1.1/8" เกลียว 12

฿ 48 ฿ 48

Castle Hex Nut ขนาด 1.1/4" เกลียว 12 (UNF)

฿ 50 ฿ 50

Castle Hex Nut ขนาด 1.1/4" เกลียว 7 (UNC)

฿ 48 ฿ 48

Castle Hex Nut ขนาด 3/4" เกลียว 10 (UNC)

฿ 16 ฿ 16

Castle Hex Nut ขนาด 3/4" เกลียว 16 (UNF)

฿ 16 ฿ 16

Castle Hex Nut ขนาด 7/8" เกลียว 14 (UNF)

฿ 22 ฿ 22

Castle Hex Nut ขนาด 7/8" เกลียว 9 (UNC)

฿ 22 ฿ 22

Castle Hex Nut ขนาด 1/2" เกลียว 20 (UNF)

฿ 9 ฿ 9

Castle Hex Nut ขนาด 5/8" เกลียว 18 (UNF)

฿ 12 ฿ 12

Castle Hex Nut ขนาด 5/8" เกลียว 11 (UNC)

฿ 12 ฿ 12

Castle Hex Nut ขนาด 1" เกลียว 8 (UNC)

฿ 32 ฿ 32

Castle Hex Nut ขนาด 1" เกลียว 12 (UNF)

฿ 32 ฿ 32

Castle Hex Nut M20x2.5

฿ 32 ฿ 32

Castle Hex Nut M24x1.5

฿ 58 ฿ 58

Castle Hex Nut M22x1.5

฿ 27 ฿ 27

Castle Hex Nut M20x1.5

฿ 22 ฿ 22

Castle Hex Nut M18x1.5

฿ 11 ฿ 11

Castle Hex Nut M16x1.5

฿ 11 ฿ 11

Castle Hex Nut M14x1.5

฿ 11 ฿ 11

Castle Hex Nut M12x1.5

฿ 9 ฿ 9

Castle Hex Nut M12x1.25

฿ 9 ฿ 9

Castle Hex Nut M12x1.25

฿ 9 ฿ 9

Castle Hex Nut M10x1.5

฿ 7 ฿ 7