หัวน็อต

Stainless Hex Nut M27x2.0

฿ 0 ฿ 0

Stainless Hex Nut M27x1.5

฿ 0 ฿ 0

Castle Hex Nut ขนาด 1.1/2" เกลียว 12 เกลียวซ้าย

฿ 195 ฿ 195

Castle Hex Nut ขนาด 1.1/2" เกลียว 12

฿ 70 ฿ 70

หัวน็อตกันคลาย (Nylon-Insert Lock Nut)

฿ 15 ฿ 15

Pronged Tee Nut, Stainless Steel T-Nut M10x1.5

฿ 27 ฿ 27

Pronged Tee Nut, Stainless Steel T-Nut M8x1.25

฿ 15 ฿ 15

Pronged Tee Nut, Stainless Steel T-Nut M6x1.0

฿ 10 ฿ 10

Pronged Tee Nut, Stainless Steel T-Nut M4x0.7

฿ 9 ฿ 9

Pronged Tee Nut, Coated Steel T-Nut M10x1.5

฿ 7 ฿ 7

Pronged Tee Nut, Coated Steel T-Nut M8x1.25

฿ 4 ฿ 4

Pronged Tee Nut, Coated Steel T-Nut M6x1.0

฿ 3 ฿ 3

Pronged Tee Nut, Coated Steel T-Nut M5x0.8

฿ 3 ฿ 3

Pronged Tee Nut, Coated Steel T-Nut M4x0.7

฿ 3 ฿ 3

Carbon Steel Hex Nut 7/8" UNC 9

฿ 22 ฿ 22

Carbon Steel Hex Nut 1" UNC 8

฿ 30 ฿ 30

Carbon Steel Hex Nut 1.1/4" UNC 7

฿ 59 ฿ 59

Carbon Steel Hex Nut 1.1/8" UNC 7

฿ 54 ฿ 54

Carbon Steel Hex Nut 1.1/2" UNC 6

฿ 81 ฿ 81

Carbon Steel Hex Nut 1.1/2" UNF 12

฿ 97 ฿ 97

Carbon Steel Hex Nut 1.1/4" UNF 12

฿ 81 ฿ 81

Carbon Steel Hex Nut 7/8" UNF 14

฿ 27 ฿ 27

Carbon Steel Hex Nut 9/16" UNF 18

฿ 7 ฿ 7

Carbon Steel Hex Nut 1" UNF 12

฿ 32 ฿ 32

Carbon Steel Hex Nut 5/8" UNF 18

฿ 8 ฿ 8

Carbon Steel Hex Nut 7/16" UNF 20

฿ 5 ฿ 5

Carbon Steel Hex Nut 1/2" UNF 20

฿ 6 ฿ 6

Carbon Steel Hex Nut 3/8" UNF 24

฿ 4 ฿ 4

Carbon Steel Hex Nut 5/16" UNF 24

฿ 3 ฿ 3

Carbon Steel Hex Nut 1/4" UNF 28

฿ 3 ฿ 3

Carbon Steel Hex Nut M60x5.5

฿ 300 ฿ 300

Carbon Steel Hex Nut M42x4.5

฿ 128 ฿ 128

Carbon Steel Hex Nut M45x4.5

฿ 192 ฿ 192

Carbon Steel Hex Nut M39x4.0

฿ 107 ฿ 107

Carbon Steel Hex Nut M18x2.5

฿ 14 ฿ 14

Carbon Steel Hex Nut M48x5.0

฿ 134 ฿ 134

Carbon Steel Hex Nut M36x4.0

฿ 81 ฿ 81

Carbon Steel Hex Nut M33x3.5

฿ 64 ฿ 64

Carbon Steel Hex Nut M30x2.0

฿ 86 ฿ 86

Carbon Steel Hex Nut M30x3.5

฿ 54 ฿ 54

Carbon Steel Hex Nut M27x3.0

฿ 48 ฿ 48

Carbon Steel Hex Nut M24x3.0

฿ 28 ฿ 28

Carbon Steel Hex Nut M24x2.0

฿ 38 ฿ 38

Carbon Steel Hex Nut M24x1.5

฿ 28 ฿ 28

Carbon Steel Hex Nut M22x1.5

฿ 22 ฿ 22

Carbon Steel Hex Nut M22x2.5

฿ 17 ฿ 17

Carbon Steel Hex Nut M20x2.5

฿ 17 ฿ 17

Carbon Steel Hex Nut M20x1.5

฿ 17 ฿ 17

Carbon Steel Hex Nut M18x1.5

฿ 14 ฿ 14

Carbon Steel Hex Nut M8x1.0

฿ 4 ฿ 4

Carbon Steel Hex Nut M5x0.8

฿ 3 ฿ 3

Carbon Steel Hex Nut M4x0.7

฿ 3 ฿ 3

Carbon Steel Hex Nut M3x0.5

฿ 3 ฿ 3

Stainless Hex Nut M8x0.75

฿ 21 ฿ 21

Stainless Hex Nut M6x0.75

฿ 16 ฿ 16

Stainless Hex Nut 1/2 เกลียว BSW-12

฿ 11 ฿ 11

Flange Hex Nut Steel 3/8" เกลียว 16

฿ 6 ฿ 6

Flange Hex Nut Steel M14x1.5

฿ 17 ฿ 17

Flange Hex Nut Steel M12x1.75

฿ 6 ฿ 6

Flange Hex Nut Steel M12x1.25

฿ 6 ฿ 6

Flange Hex Nut Steel M12x1.5

฿ 6 ฿ 6

Flange Hex Nut Steel M10x1.25

฿ 5 ฿ 5

Flange Hex Nut Steel M10x1.5

฿ 5 ฿ 5

Flange Hex Nut Steel M8x1.25

฿ 3 ฿ 3

Flange Hex Nut Steel M8x1.25

฿ 3 ฿ 3

Flange Hex Nut Steel M6x1.0

฿ 2 ฿ 2

Flange Hex Nut Steel M5x0.8

฿ 1 ฿ 1

Flange Hex Nut Steel M4x0.7

฿ 1 ฿ 1

Flange Hex Nut Steel M4x0.7

฿ 1 ฿ 1

Castle Hex Nut M10x1.25

฿ 7 ฿ 7

Stainless Hex Nut M8x1.25 (STAINLESS 316)

฿ 7 ฿ 7

Stainless Hex Nut M6x1.0 (STAINLESS 316)

฿ 4 ฿ 4

Coated Stainless, Dome Hex Nut 5/16" (BSW) เกลียว 12

฿ 30 ฿ 30

Coated Stainless, Dome Hex Nut 5/16" (BSW/UNC) เกลียว 18

฿ 16 ฿ 16

Coated Stainless, Dome Hex Nut 1/4" (BSW/UNC) เกลียว 20

฿ 11 ฿ 11

Coated Stainless, Dome Hex Nut 3/8" (BSW/UNC) เกลียว 16

฿ 22 ฿ 22

Coated Stainless, Dome Hex Nut M12x1.75

฿ 27 ฿ 27

Coated Stainless, Dome Hex Nut M10x1.5

฿ 20 ฿ 20

Left Handed Threaded Stainless Hex Nut M12x1.0

฿ 48 ฿ 48

Left Handed Threaded Stainless Hex Nut M10x1.0

฿ 37 ฿ 37