หัวน็อตดำแข็ง เกลียวมิล

Carbon Steel Hex Nut M30x1.5

฿ 65 ฿ 65

Carbon Steel Hex Nut M60x5.5

฿ 300 ฿ 300

Carbon Steel Hex Nut M42x4.5

฿ 128 ฿ 128

Carbon Steel Hex Nut M45x4.5

฿ 192 ฿ 192

Carbon Steel Hex Nut M39x4.0

฿ 107 ฿ 107

Carbon Steel Hex Nut M18x2.5

฿ 14 ฿ 14

Carbon Steel Hex Nut M48x5.0

฿ 134 ฿ 134

Carbon Steel Hex Nut M36x4.0

฿ 81 ฿ 81

Carbon Steel Hex Nut M33x3.5

฿ 64 ฿ 64

Carbon Steel Hex Nut M30x2.0

฿ 86 ฿ 86

Carbon Steel Hex Nut M30x3.5

฿ 66 ฿ 66

Carbon Steel Hex Nut M27x3.0

฿ 48 ฿ 48

Carbon Steel Hex Nut M24x3.0

฿ 28 ฿ 28

Carbon Steel Hex Nut M24x2.0

฿ 38 ฿ 38

Carbon Steel Hex Nut M24x1.5

฿ 28 ฿ 28

Carbon Steel Hex Nut M22x1.5

฿ 22 ฿ 22

Carbon Steel Hex Nut M22x2.5

฿ 17 ฿ 17

Carbon Steel Hex Nut M20x2.5

฿ 17 ฿ 17

Carbon Steel Hex Nut M20x1.5

฿ 22 ฿ 22

Carbon Steel Hex Nut M18x1.5

฿ 14 ฿ 14

Carbon Steel Hex Nut M8x1.0

฿ 4 ฿ 4

Carbon Steel Hex Nut M5x0.8

฿ 3 ฿ 3

Carbon Steel Hex Nut M4x0.7

฿ 3 ฿ 3

Carbon Steel Hex Nut M3x0.5

฿ 3 ฿ 3

Carbon Steel Hex Nut M16x2.0

฿ 8 ฿ 8

Carbon Steel Hex Nut M16x1.5

฿ 8 ฿ 8

Carbon Steel Hex Nut M14x2.0

฿ 7 ฿ 7

Carbon Steel Hex Nut M14x1.5

฿ 7 ฿ 7

Carbon Steel Hex Nut M12x1.75

฿ 4.50 ฿ 4.50

Carbon Steel Hex Nut M12x1.5

฿ 4.50 ฿ 4.50

Carbon Steel Hex Nut M12x1.25

฿ 4.50 ฿ 4.50

Carbon Steel Hex Nut M10x1.5

฿ 4 ฿ 4

Carbon Steel Hex Nut M10x1.25

฿ 4 ฿ 4

Carbon Steel Hex Nut M8x1.25

฿ 3 ฿ 3

Carbon Steel Hex Nut M6x1.0

฿ 2 ฿ 2

Carbon Steel Hex Nut M10x1.0

฿ 6 ฿ 6

Carbon Steel Hex Nut M7x1.0

฿ 5 ฿ 5