หัวน็อตกันคลายไส้เหล็ก ยูล็อคนัท (Steel U Lock Nut)

U-Nut Double Locking Nut 1/2 เกลียว 12 (BSW) U Lock Nut หัวน็อตล็อคกันคลายไส้เหล็ก

฿ 37 ฿ 37

U-Nut Double Locking Nut 7/8 เกลียว 8 (BSW/NC) U Lock Nut หัวน็อตล็อคกันคลายไส้เหล็ก

฿ 192 ฿ 192

U-Nut Double Locking Nut 3/4 เกลียว 10 (BSW/NC) U Lock Nut หัวน็อตล็อคกันคลายไส้เหล็ก

฿ 90 ฿ 90

U-Nut Double Locking Nut M24 เกลียว 3.0 U Lock Nut หัวน็อตล็อคกันคลายไส้เหล็ก

฿ 129 ฿ 129

U-Nut Double Locking Nut M20 เกลียว 2.5 U Lock Nut หัวน็อตล็อคกันคลายไส้เหล็ก

฿ 40 ฿ 40

U-Nut Double Locking Nut M16 เกลียว 2.0 U Lock Nut หัวน็อตล็อคกันคลายไส้เหล็ก

฿ 29 ฿ 29

U-Nut Double Locking Nut M14 เกลียว 2.0 U Lock Nut หัวน็อตล็อคกันคลายไส้เหล็ก

฿ 26.50 ฿ 26.50

U-Nut Double Locking Nut M12 เกลียว 1.75 U Lock Nut หัวน็อตล็อคกันคลายไส้เหล็ก

฿ 12.80 ฿ 12.80

U-Nut Double Locking Nut M10 เกลียว 1.5 U Lock Nut หัวน็อตล็อคกันคลายไส้เหล็ก

฿ 10.50 ฿ 10.50

U-Nut Double Locking Nut M8 เกลียว 1.25 U Lock Nut หัวน็อตล็อคกันคลายไส้เหล็ก

฿ 6.50 ฿ 6.50

U-Nut Double Locking Nut M6 เกลียว 1.0 U Lock Nut หัวน็อตล็อคกันคลายไส้เหล็ก

฿ 5.50 ฿ 5.50

U-Nut Double Locking Nut M5 เกลียว 0.8 U Lock Nut หัวน็อตล็อคกันคลายไส้เหล็ก

฿ 5 ฿ 5