ซีลวีแพ็คกิ้ง (Vee Packing Seal)

VeePackingSeal 102-122 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 102-122 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

VeePackingSeal 100-115 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 100-115 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

VeePackingSeal 95-120 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 95-120 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

VeePackingSeal 90-115 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 90-115 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

VeePackingSeal 90-110 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 90-110 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿236 ฿236
 

 

VeePackingSeal 90-105 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 90-105 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿236 ฿236
 

 

VeePackingSeal 80-95 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 80-95 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

VeePackingSeal 75-100 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 75-100 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

VeePackingSeal 75-95 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 75-95 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

VeePackingSeal 75-90 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 75-90 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

VeePackingSeal 70-95 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 70-95 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

VeePackingSeal 70-92 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 70-92 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

VeePackingSeal 70-90 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 70-90 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿375 ฿375
 

 

VeePackingSeal 72-92 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 72-92 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿192 ฿192
 

 

VeePackingSeal 60-75 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 60-75 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

VeePackingSeal 50-75 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 50-75 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

VeePackingSeal 41-68 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 41-68 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

VeePackingSeal 40-60 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 40-60 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

VeePackingSeal 40-55 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 40-55 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

VeePackingSeal 30-50 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 30-50 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

VeePackingSeal 65-85 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 65-85 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

VeePackingSeal 60-80 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 60-80 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

VeePackingSeal 55-75 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 55-75 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

VeePackingSeal 55-80 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 55-80 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

VeePackingSeal 50-70 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 50-70 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

VeePackingSeal 52-67 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 52-67 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

VeePackingSeal 50-65 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 50-65 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

VeePackingSeal 35-55 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 35-55 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

VeePackingSeal 32-47 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 32-47 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

VeePackingSeal 30-45 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 30-45 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

VeePackingSeal 24-45 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 24-45 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

VeePackingSeal 25-40 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 25-40 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

VeePackingSeal 22-38 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 22-38 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

VeePackingSeal20-35 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 20-35 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

VeePackingSeal65x76 แบบเป็นชุด ความสูง 25

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 40x65 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,590 ฿1,590
 

 

VeePackingSeal40x65 แบบเป็นชุด ความสูง 25

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 40x65 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,700 ฿2,700
 

 

VeePackingSeal75x95 แบบเป็นชุด ความสูง 25

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 75x100 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,325 ฿1,325
 

 

VeePackingSeal75x100 แบบเป็นชุด ความสูง 25

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 75x100 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,325 ฿1,325
 

 

VeePackingSeal68x90 แบบเป็นชุด ความสูง 25

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 68x90 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,325 ฿1,325
 

 

VeePackingSeal68x87 แบบเป็นชุด ความสูง 25

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 68x87 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,325 ฿1,325
 

 

VeePackingSeal80x100 แบบเป็นชุด ความสูง 25

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 80x100 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,590 ฿1,590
 

 

VeePackingSeal57x76 แบบเป็นชุด ความสูง 25

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 60x80 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

VeePackingSeal47x65 แบบเป็นชุด ความสูง 25

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 60x80 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿900 ฿900
 

 

VeePackingSeal60x80 แบบเป็นชุด ความสูง 25 7 ตัวชุด

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 60x80 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,498 ฿1,498
 

 

VeePackingSeal60x80 แบบเป็นชุด ความสูง 25

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 60x80 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

VeePackingSeal80x100 แบบเป็นชุด ความสูง 25

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 80x100 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿963 ฿963
 

 

VeePackingSeal85x110 แบบเป็นชุด ความสูง 25

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 85x110 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,889 ฿2,889
 

 

VeePackingSeal75x90 แบบเป็นชุด ความสูง 25

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 75x90 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿795 ฿795
 

 

VeePackingSeal63x76 ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 63x76 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿265 ฿265
 

 

VeePackingSeal63x76บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 63x76 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿265 ฿265
 

 

VeePackingSeal63x76 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 63x76 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

VeePackingSeal40x65บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 40x65 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

VeePackingSeal40x65 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 40x65 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

VeePackingSeal75x95บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 75x95 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿265 ฿265
 

 

VeePackingSeal75x95 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 75x95 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

VeePackingSeal75x95 ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 75x95 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿265 ฿265
 

 

VeePackingSeal75x100บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 75x100 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿265 ฿265
 

 

VeePackingSeal75x100 ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 75x100 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿265 ฿265
 

 

VeePackingSeal75x100

Vee Packing Seal - Pressure Ring 75x100 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

VeePackingSeal68x90บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 68x90 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿265 ฿265
 

 

VeePackingSeal68x90 ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 68x90 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿265 ฿265
 

 

VeePackingSeal63-83

Vee Packing Seal - Pressure Ring 63x83 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

VeePackingSeal68x90

Vee Packing Seal - Pressure Ring 68x90 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿172 ฿172
 

 

VeePackingSeal2

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 63x83 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿265 ฿265
 

 

VeePackingSeal68x87 ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 68x87 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿265 ฿265
 

 

VeePackingSeal68x87

Vee Packing Seal - Pressure Ring 68x87 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

VeePackingSeal68x87บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 68x87 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿265 ฿265
 

 

VeePackingSeal80x100 ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 80x100 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

VeePackingSeal160x185ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 160-185 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿470 ฿470
 

 

VeePackingSeal151x166 ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 151-166 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

VeePackingSeal151x166ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 151-166 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

VeePackingSeal151x166บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 151-166 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

VeePackingSeal150x180

Vee Packing Seal - Pressure Ring 150-180 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

VeePackingSeal150x175

Vee Packing Seal - Pressure Ring 150-175 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

VeePackingSeal140x155 ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 140-155 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

VeePackingSeal140x155

Vee Packing Seal - Pressure Ring 140-155 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

VeePackingSeal140x155บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 140-155 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

VeePackingSeal120x150

Vee Packing Seal - Pressure Ring 120-150 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿377 ฿377
 

 

VeePackingSeal112x130

Vee Packing Seal - Pressure Ring 112-130 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿377 ฿377
 

 

VeePackingSeal75x95

Vee Packing Seal - Pressure Ring 75-95 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

VeePackingSeal100x125 ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 100-125 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿377 ฿377
 

 

VeePackingSeal100x125

Vee Packing Seal - Pressure Ring 100-125 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿377 ฿377
 

 

VeePackingSeal100x125บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 100-125 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿377 ฿377
 

 

VeePackingSeal95x115 ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 95-115 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

VeePackingSeal95x115

Vee Packing Seal - Pressure Ring 95-115 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

VeePackingSeal95x115บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 95-115 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

VeePackingSeal85x110

Vee Packing Seal - Pressure Ring 85-110 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

VeePackingSeal80x115 ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 80-115 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

VeePackingSeal80x115

Vee Packing Seal - Pressure Ring 80-115 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

VeePackingSeal80x115บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 80-115 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

VeePackingSeal47x65 ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 47x65 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

VeePackingSeal47-65

Vee Packing Seal - Pressure Ring 47-65 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

VeePackingSeal47x65บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 47x65 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

VeePackingSeal83-100 ตัวล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Pressure Ring 83x100 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

VeePackingSeal83-100ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 83x100 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

VeePackingSeal85x110 ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 85x110 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

VeePackingSeal85x110บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 85x110 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

VeePackingSeal85x110 กลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 85x110 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

VeePackingSeal75x90 ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 75x90 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿265 ฿265
 

 

VeePackingSeal75x90 กลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 75x90 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿265 ฿265
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้