ซีลวีแพ็คกิ้ง (Vee Packing Seal)

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 40x65 ( ID x OD )

฿ 1,590 ฿ 1,590

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 40x65 ( ID x OD )

฿ 2,700 ฿ 2,700

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 75x100 ( ID x OD )

฿ 1,325 ฿ 1,325

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 75x100 ( ID x OD )

฿ 1,325 ฿ 1,325

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 68x90 ( ID x OD )

฿ 1,325 ฿ 1,325

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 68x87 ( ID x OD )

฿ 1,325 ฿ 1,325

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 80x100 ( ID x OD )

฿ 1,590 ฿ 1,590

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 60x80 ( ID x OD )

฿ 428 ฿ 428

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 60x80 ( ID x OD )

฿ 900 ฿ 900

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 60x80 ( ID x OD )

฿ 1,498 ฿ 1,498

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 60x80 ( ID x OD )

฿ 642 ฿ 642

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 80x100 ( ID x OD )

฿ 963 ฿ 963

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 85x110 ( ID x OD )

฿ 2,889 ฿ 2,889

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 75x90 ( ID x OD )

฿ 795 ฿ 795

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 63x76 ( ID x OD )

฿ 265 ฿ 265

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 63x76 ( ID x OD )

฿ 265 ฿ 265

Vee Packing Seal - Pressure Ring 63x76 ( ID x OD )

฿ 265 ฿ 265

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 40x65 ( ID x OD )

฿ 180 ฿ 180

Vee Packing Seal - Pressure Ring 40x65 ( ID x OD )

฿ 180 ฿ 180

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 75x95 ( ID x OD )

฿ 265 ฿ 265

Vee Packing Seal - Pressure Ring 75x95 ( ID x OD )

฿ 265 ฿ 265

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 75x95 ( ID x OD )

฿ 265 ฿ 265

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 75x100 ( ID x OD )

฿ 265 ฿ 265

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 75x100 ( ID x OD )

฿ 265 ฿ 265

Vee Packing Seal - Pressure Ring 75x100 ( ID x OD )

฿ 265 ฿ 265

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 68x90 ( ID x OD )

฿ 265 ฿ 265

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 68x90 ( ID x OD )

฿ 265 ฿ 265

Vee Packing Seal - Pressure Ring 63x83 ( ID x OD )

฿ 265 ฿ 265

Vee Packing Seal - Pressure Ring 68x90 ( ID x OD )

฿ 265 ฿ 265

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 63x83 ( ID x OD )

฿ 265 ฿ 265

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 68x87 ( ID x OD )

฿ 265 ฿ 265

Vee Packing Seal - Pressure Ring 68x87 ( ID x OD )

฿ 265 ฿ 265

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 68x87 ( ID x OD )

฿ 265 ฿ 265

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 80x100 ( ID x OD )

฿ 321 ฿ 321

Vee Packing Seal - Pressure Ring 160-185 ( ID x OD )

฿ 470 ฿ 470

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 151-166 ( ID x OD )

฿ 428 ฿ 428

Vee Packing Seal - Pressure Ring 151-166 ( ID x OD )

฿ 428 ฿ 428

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 151-166 ( ID x OD )

฿ 428 ฿ 428

Vee Packing Seal - Pressure Ring 150-180 ( ID x OD )

฿ 428 ฿ 428

Vee Packing Seal - Pressure Ring 150-175 ( ID x OD )

฿ 428 ฿ 428

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 140-155 ( ID x OD )

฿ 428 ฿ 428

Vee Packing Seal - Pressure Ring 140-155 ( ID x OD )

฿ 428 ฿ 428

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 140-155 ( ID x OD )

฿ 428 ฿ 428

Vee Packing Seal - Pressure Ring 120-150 ( ID x OD )

฿ 377 ฿ 377

Vee Packing Seal - Pressure Ring 112-130 ( ID x OD )

฿ 377 ฿ 377

Vee Packing Seal - Pressure Ring 75-95 ( ID x OD )

฿ 265 ฿ 265

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 100-125 ( ID x OD )

฿ 377 ฿ 377

Vee Packing Seal - Pressure Ring 100-125 ( ID x OD )

฿ 377 ฿ 377

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 100-125 ( ID x OD )

฿ 377 ฿ 377

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 95-115 ( ID x OD )

฿ 321 ฿ 321

Vee Packing Seal - Pressure Ring 95-115 ( ID x OD )

฿ 321 ฿ 321

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 95-115 ( ID x OD )

฿ 321 ฿ 321

Vee Packing Seal - Pressure Ring 85-110 ( ID x OD )

฿ 321 ฿ 321

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 80-115 ( ID x OD )

฿ 321 ฿ 321

Vee Packing Seal - Pressure Ring 80-115 ( ID x OD )

฿ 321 ฿ 321

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 80-115 ( ID x OD )

฿ 321 ฿ 321

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 47x65 ( ID x OD )

฿ 180 ฿ 180

Vee Packing Seal - Pressure Ring 47-65 ( ID x OD )

฿ 180 ฿ 180

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 47x65 ( ID x OD )

฿ 180 ฿ 180

Vee Packing Seal - Pressure Ring 83x100 ( ID x OD )

฿ 321 ฿ 321

Vee Packing Seal - Pressure Ring 83x100 ( ID x OD )

฿ 321 ฿ 321

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 85x110 ( ID x OD )

฿ 321 ฿ 321

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 85x110 ( ID x OD )

฿ 321 ฿ 321

Vee Packing Seal - Pressure Ring 85x110 ( ID x OD )

฿ 321 ฿ 321

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 75x90 ( ID x OD )

฿ 265 ฿ 265

Vee Packing Seal - Pressure Ring 75x90 ( ID x OD )

฿ 265 ฿ 265

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 75x90 ( ID x OD )

฿ 265 ฿ 265

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 35-50 ( ID x OD )

฿ 160 ฿ 160

Vee Packing Seal - Pressure Ring 35-50 ( ID x OD )

฿ 160 ฿ 160

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 35-50 ( ID x OD )

฿ 160 ฿ 160

Vee Packing Seal - Pressure Ring 22-33 ( ID x OD )

฿ 160 ฿ 160

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 20-30 ( ID x OD )

฿ 160 ฿ 160

Vee Packing Seal - Pressure Ring 20-30 ( ID x OD )

฿ 160 ฿ 160

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 20-30 ( ID x OD )

฿ 160 ฿ 160

Vee Packing Seal - Pressure Ring 45-60 ( ID x OD )

฿ 180 ฿ 180

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 40-56 ( ID x OD )

฿ 180 ฿ 180

Vee Packing Seal - Pressure Ring 40-56 ( ID x OD )

฿ 180 ฿ 180

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 40-56 ( ID x OD )

฿ 180 ฿ 180

Vee Packing Seal - Pressure Ring 40-52 ( ID x OD )

฿ 180 ฿ 180

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 38-51 ( ID x OD )

฿ 160 ฿ 160

Vee Packing Seal - Pressure Ring 38-51 ( ID x OD )

฿ 160 ฿ 160

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 38-51 ( ID x OD )

฿ 160 ฿ 160

Vee Packing Seal - Pressure Ring 38-52 ( ID x OD )

฿ 160 ฿ 160

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 36-50 ( ID x OD )

฿ 160 ฿ 160

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 38-54 ( ID x OD )

฿ 160 ฿ 160

Vee Packing Seal - Pressure Ring 38-54 ( ID x OD )

฿ 160 ฿ 160

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 38-54 ( ID x OD )

฿ 160 ฿ 160

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 36-51 ( ID x OD )

฿ 160 ฿ 160

Vee Packing Seal - Pressure Ring 36-51 ( ID x OD )

฿ 160 ฿ 160

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 36-51 ( ID x OD )

฿ 160 ฿ 160

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 35-48 ( ID x OD )

฿ 160 ฿ 160

Vee Packing Seal - Pressure Ring 35-48 ( ID x OD )

฿ 160 ฿ 160

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 35-48 ( ID x OD )

฿ 160 ฿ 160

Vee Packing Seal - Pressure Ring 34-52 ( ID x OD )

฿ 160 ฿ 160

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 24-40 ( ID x OD )

฿ 160 ฿ 160

Vee Packing Seal - Pressure Ring 24-40 ( ID x OD )

฿ 160 ฿ 160

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 24-40 ( ID x OD )

฿ 160 ฿ 160

Vee Packing Seal - Pressure Ring 32-44 ( ID x OD )

฿ 160 ฿ 160

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 32-42 ( ID x OD )

฿ 160 ฿ 160

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 30-48 ( ID x OD )

฿ 160 ฿ 160
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้