ซีลวีแพ็คกิ้ง (Vee Packing Seal)

VeePackingSeal65x76 แบบเป็นชุด ความสูง 25

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 40x65 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,590 ฿1,590
 

 

VeePackingSeal40x65 แบบเป็นชุด ความสูง 25

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 40x65 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,700 ฿2,700
 

 

VeePackingSeal75x95 แบบเป็นชุด ความสูง 25

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 75x100 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,325 ฿1,325
 

 

VeePackingSeal75x100 แบบเป็นชุด ความสูง 25

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 75x100 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,325 ฿1,325
 

 

VeePackingSeal68x90 แบบเป็นชุด ความสูง 25

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 68x90 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,325 ฿1,325
 

 

VeePackingSeal68x87 แบบเป็นชุด ความสูง 25

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 68x87 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,325 ฿1,325
 

 

VeePackingSeal80x100 แบบเป็นชุด ความสูง 25

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 80x100 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,590 ฿1,590
 

 

VeePackingSeal57x76 แบบเป็นชุด ความสูง 25

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 60x80 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

VeePackingSeal47x65 แบบเป็นชุด ความสูง 25

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 60x80 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿900 ฿900
 

 

VeePackingSeal60x80 แบบเป็นชุด ความสูง 25 7 ตัวชุด

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 60x80 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,498 ฿1,498
 

 

VeePackingSeal60x80 แบบเป็นชุด ความสูง 25

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 60x80 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

VeePackingSeal80x100 แบบเป็นชุด ความสูง 25

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 80x100 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿963 ฿963
 

 

VeePackingSeal85x110 แบบเป็นชุด ความสูง 25

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 85x110 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,889 ฿2,889
 

 

VeePackingSeal75x90 แบบเป็นชุด ความสูง 25

Vee Packing Seal - Chevron Packing Seal Set 75x90 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿795 ฿795
 

 

VeePackingSeal63x76 ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 63x76 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿265 ฿265
 

 

VeePackingSeal63x76บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 63x76 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿265 ฿265
 

 

VeePackingSeal63x76 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 63x76 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿265 ฿265
 

 

VeePackingSeal40x65บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 40x65 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

VeePackingSeal40x65 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 40x65 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

VeePackingSeal75x95บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 75x95 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿265 ฿265
 

 

VeePackingSeal75x95 ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 75x95 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿265 ฿265
 

 

VeePackingSeal75x95 ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 75x95 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿265 ฿265
 

 

VeePackingSeal75x100บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 75x100 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿265 ฿265
 

 

VeePackingSeal75x100 ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 75x100 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿265 ฿265
 

 

VeePackingSeal75x100

Vee Packing Seal - Pressure Ring 75x100 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿265 ฿265
 

 

VeePackingSeal68x90บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 68x90 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿265 ฿265
 

 

VeePackingSeal68x90 ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 68x90 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿265 ฿265
 

 

VeePackingSeal63-83

Vee Packing Seal - Pressure Ring 63x83 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿265 ฿265
 

 

VeePackingSeal68x90

Vee Packing Seal - Pressure Ring 68x90 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿265 ฿265
 

 

VeePackingSeal2

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 63x83 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿265 ฿265
 

 

VeePackingSeal68x87 ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 68x87 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿265 ฿265
 

 

VeePackingSeal68x87

Vee Packing Seal - Pressure Ring 68x87 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿265 ฿265
 

 

VeePackingSeal68x87บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 68x87 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿265 ฿265
 

 

VeePackingSeal80x100 ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 80x100 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

VeePackingSeal160x185ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 160-185 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿470 ฿470
 

 

VeePackingSeal151x166 ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 151-166 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

VeePackingSeal151x166ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 151-166 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

VeePackingSeal151x166บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 151-166 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

VeePackingSeal150x180

Vee Packing Seal - Pressure Ring 150-180 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

VeePackingSeal150x175

Vee Packing Seal - Pressure Ring 150-175 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

VeePackingSeal140x155 ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 140-155 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

VeePackingSeal140x155

Vee Packing Seal - Pressure Ring 140-155 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

VeePackingSeal140x155บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 140-155 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

VeePackingSeal120x150

Vee Packing Seal - Pressure Ring 120-150 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿377 ฿377
 

 

VeePackingSeal112x130

Vee Packing Seal - Pressure Ring 112-130 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿377 ฿377
 

 

VeePackingSeal75x95

Vee Packing Seal - Pressure Ring 75-95 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿265 ฿265
 

 

VeePackingSeal100x125 ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 100-125 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿377 ฿377
 

 

VeePackingSeal100x125

Vee Packing Seal - Pressure Ring 100-125 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿377 ฿377
 

 

VeePackingSeal100x125บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 100-125 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿377 ฿377
 

 

VeePackingSeal95x115 ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 95-115 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

VeePackingSeal95x115

Vee Packing Seal - Pressure Ring 95-115 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

VeePackingSeal95x115บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 95-115 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

VeePackingSeal85x110

Vee Packing Seal - Pressure Ring 85-110 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

VeePackingSeal80x115 ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 80-115 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

VeePackingSeal80x115

Vee Packing Seal - Pressure Ring 80-115 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

VeePackingSeal80x115บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 80-115 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

VeePackingSeal47x65 ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 47x65 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

VeePackingSeal47-65

Vee Packing Seal - Pressure Ring 47-65 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

VeePackingSeal47x65บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 47x65 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

VeePackingSeal83-100 ตัวล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Pressure Ring 83x100 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

VeePackingSeal83-100ตัวกลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 83x100 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

VeePackingSeal85x110 ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 85x110 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

VeePackingSeal85x110บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 85x110 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

VeePackingSeal85x110 กลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 85x110 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

VeePackingSeal75x90 ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 75x90 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿265 ฿265
 

 

VeePackingSeal75x90 กลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 75x90 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿265 ฿265
 

 

VeePackingSeal75x90บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 75x90 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿265 ฿265
 

 

VeePackingSeal35x50ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 35-50 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

VeePackingSeal 35x50 กลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 35-50 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

VeePackingSeal35x50บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 35-50 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

VeePackingSeal 22x33 กลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 22-33 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

VeePackingSeal20x30ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 20-30 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

VeePackingSeal 20x30 กลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 20-30 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

VeePackingSeal20x30 บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 20-30 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

VeePackingSeal 45x60 กลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 45-60 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

VeePackingSeal40x56ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 40-56 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

VeePackingSeal 40x56 กลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 40-56 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

VeePackingSeal40x56 บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 40-56 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

VeePackingSeal 40x52 กลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 40-52 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

VeePackingSeal38x51ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 38-51 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

VeePackingSeal 38x51 กลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 38-51 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

VeePackingSeal38x51 บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 38-51 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

VeePackingSeal 38x52 กลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 38-52 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

VeePackingSeal36-50 บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 36-50 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

VeePackingSeal38x54ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 38-54 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

VeePackingSeal 38x54 กลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 38-54 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

VeePackingSeal38x54 บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 38-54 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

VeePackingSeal36x51ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 36-51 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

VeePackingSeal 36x51 กลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 36-51 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

VeePackingSeal36x51 บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 36-51 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

VeePackingSeal35x48 ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 35-48 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

VeePackingSeal 35x48 กลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 35-48 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

VeePackingSeal35x48 บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 35-48 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

VeePackingSeal 34x52 กลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 34-52 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

VeePackingSeal24x40 ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 24-40 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

VeePackingSeal 24x40กลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 24-40 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

VeePackingSeal24x40 บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 24-40 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

VeePackingSeal 32x44 กลางนูน

Vee Packing Seal - Pressure Ring 32-44 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

VeePackingSeal32x42 บนเรียบ

Vee Packing Seal - Female Adapter (Top) 32-42 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

VeePackingSeal30x48 ล่างเรียบ

Vee Packing Seal - Male Adapter (Bottom) 30-48 ( ID x OD )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้