ดอกสว่านเจาะสแตนเลส-เหล็กแข็ง (HSSCo)

DYG 8x220x300

ดอกสว่าน เจาะสแตนเลส - เหล็กแข็ง HSSCo 8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,145 ฿1,145
 

 

DYG 8x113x165

ดอกสว่าน เจาะสแตนเลส - เหล็กแข็ง HSSCo 8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

New

DSTLFUKAHSSCo5/32"mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿43 ฿43
 

 

New

DSTLFUKAHSSCo3/16"mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿50 ฿50
 

 

New

DSTLFUKAHSSCo12.0mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿275 ฿275
 

 

New

DSTLFUKAHSSCo11.0mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿286 ฿286
 

 

New

DSTLFUKAHSSCo10.0mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿187 ฿187
 

 

New

DSTLFUKAHSSCo9.5mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿165 ฿165
 

 

New

DSTLFUKAHSSCo9.0mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿154 ฿154
 

 

New

DSTLFUKAHSSCo8.0mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿110 ฿110
 

 

New

DSTLFUKAHSSCo7.0mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿88 ฿88
 

 

New

DSTLFUKAHSSCo5.2mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

New

DSTLFUKAHSSCo5.0mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿66 ฿66
 

 

New

DSTLFUKAHSSCo6.5mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

New

DSTLFUKAHSSCo4.5mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿50 ฿50
 

 

New

DSTLFUKAHSSCo4.0mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿43 ฿43
 

 

New

DSTLFUKAHSSCo3.5mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿38 ฿38
 

 

New

DSTLFUKAHSSCo2.5mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿33 ฿33
 

 

New

DSTLFUKAHSSCo2.0mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿33 ฿33
 

 

New

DSTLHSSCo1.8mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿82 ฿82
 

 

New

DSTLHSSCo1.7mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿82 ฿82
 

 

New

DSTLHSSCo1.6mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿82 ฿82
 

 

New

DSTLHSSCo1.4mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿82 ฿82
 

 

New

DSTLHSSCo1.3mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿82 ฿82
 

 

New

DSTLHSSCo1.2mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿82 ฿82
 

 

New

DSTLHSSCo13.0mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,049 ฿1,049
 

 

New

DSTLHSSCo12.5mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿883 ฿883
 

 

New

DSTLHSSCo12.0mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿749 ฿749
 

 

New

DSTLHSSCo11.5mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿749 ฿749
 

 

New

DSTLHSSCo11.0mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

New

DSTLHSSCo10.0mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿503 ฿503
 

 

New

DSTLHSSCo9.5mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿417 ฿417
 

 

New

DSTLHSSCo9.2mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿487 ฿487
 

 

New

DSTLHSSCo9.0mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿418 ฿418
 

 

New

DSTLHSSCo8.5mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿349 ฿349
 

 

New

DSTLHSSCo8.0mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿349 ฿349
 

 

New

DSTLHSSCo7.5mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿278 ฿278
 

 

New

DSTLHSSCo7.0mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿240 ฿240
 

 

New

DSTLHSSCo6.5mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿190 ฿190
 

 

New

DSTLHSSCo6.0mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 20 ชิ้น

฿177 ฿177
 

 

New

DSTLHSSCo5.5mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿152 ฿152
 

 

New

DSTLHSSCo5.0mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 27 ชิ้น

฿127 ฿127
 

 

New

DSTLHSSCo4.5mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿127 ฿127
 

 

New

DSTLHSSCo4.0mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 41 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

New

DSTLHSSCo3.8mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿114 ฿114
 

 

New

DSTLHSSCo3.5mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿95 ฿95
 

 

New

DSTLHSSCo3.2mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 14 ชิ้น

฿95 ฿95
 

 

New

DSTLHSSCo3.0mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿83 ฿83
 

 

New

DSTLHSSCo2.8mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿83 ฿83
 

 

New

DSTLHSSCo2.5mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 19 ชิ้น

฿83 ฿83
 

 

New

DSTLHSSCo2.0mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 7 ชิ้น

฿83 ฿83
 

 

New

DSTLHSSCo1.9mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿82 ฿82
 

 

New

DSTLHSSCo1.5mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿82 ฿82
 

 

New

DSTLHSSCo1.0mm

High Speed Steel + Cobalt + Titanium Nitride For Stainless and Hardened Steel Drilling

ขายแล้ว 19 ชิ้น

฿82 ฿82
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้