ด้ามจับต๊าป (Tap Wrench)

Tap Wrench No.02 ด้ามจับต๊าป ด้ามต๊าปตัว T เยอรมัน Ritter ขนาด 4.6 - 8 mm

฿ 900 ฿ 900

Tap Wrench No.01 ด้ามจับต๊าป ด้ามต๊าปตัว T เยอรมัน Ritter ขนาด 2 - 5 mm

฿ 700 ฿ 700