น็อตหัวหกเหลี่ยมขาว (White Zinc Steel Hex Bolt)

BHB01/2x4-12

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว 1/2"x 4" เกลียว 12 (BSW)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14 ฿14
 

 

BHB03/4x4-10

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว 3/4"x 4" เกลียว 10 (BSW/UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿33 ฿33
 

 

BHB03/4x3-10

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว 3/4"x 3" เกลียว 10 (BSW/UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

BHB05/8x4-11

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว 5/8"x 2.1/2" เกลียว 11 (BSW/UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

BHB05/8x2.1/2-11

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว 5/8"x 2.1/2" เกลียว 11 (BSW/UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12 ฿12
 

 

BHB05/8x2-11

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว 5/8"x 2" เกลียว 11 (BSW/UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17 ฿17
 

 

BHB01/2x3-12

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว 1/2"x 3" เกลียว 12 (BSW)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9 ฿9
 

 

BHB01/2x2-12

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว 1/2"x 2" เกลียว 12 (BSW)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8 ฿8
 

 

BHB01/2x1.1/2-12

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว 1/2"x 1.1/2" เกลียว 12 (BSW)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6 ฿6
 

 

BHB03/8x4-16

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว 3/8"x 3" เกลียว 16 (BSW/UNC)

ขายแล้ว 50 ชิ้น

฿8 ฿8
 

 

BHB03/8x3-16

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว 3/8"x 3" เกลียว 16 (BSW/UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6 ฿6
 

 

BHB03/8x2-16

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว 3/8"x 2" เกลียว 16 (BSW/UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4 ฿4
 

 

BHB03/8x1.1/2-16

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว 3/8"x 1.1/2" เกลียว 16 (BSW/UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4 ฿4
 

 

BHB03/8x1-16

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว 3/8"x 1" เกลียว 16 (BSW/UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3.50 ฿3.50
 

 

BHB05/16x2-18

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว 5/16"x 2" เกลียว 18 (BSW/UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3 ฿3
 

 

BHB05/16x1.1/2-18

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว 5/16"x1.1/2" เกลียว 18 (BSW/UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3 ฿3
 

 

BHB05/16x1.1/4-18

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว 5/16"x1.1/4" เกลียว 18 (BSW/UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3 ฿3
 

 

BHB05/16x1-18

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว 5/16"x1" เกลียว 18 (BSW/UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3 ฿3
 

 

BHB01/4x1.1/2-20

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว 1/4"x1.1/2" เกลียว 20 (BSW/UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3 ฿3
 

 

BHB01/4x1.1/4-20

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว 1/4"x1.1/4" เกลียว 20 (BSW/UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3 ฿3
 

 

BHB01/4x1-20

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว 1/4"x1" เกลียว 20 (BSW/UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3 ฿3
 

 

BHBM5x0.8x50

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M5x0.8x50 (เบอร์8)

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿2.50 ฿2.50
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM5x0.8x45

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M5x0.8x45 (เบอร์8)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2 ฿2
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM5x0.8x30

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M5x0.8x30 (เบอร์8)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2 ฿2
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM5x0.8x25

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M5x0.8x25 (เบอร์8)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1.50 ฿1.50
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM5x0.8x20

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M5x0.8x20 (เบอร์8)

ขายแล้ว 60 ชิ้น

฿1 ฿1
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM5x0.8x10

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M5x0.8x10 (เบอร์8)

ขายแล้ว 30 ชิ้น

฿1 ฿1
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM6x1.0x100

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M6x1.0x100 (เบอร์10)

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿7 ฿7
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM6x1.0x90

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M6x1.0x90 (เบอร์10)

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿7 ฿7
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM6x1.0x85

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M6x1.0x85 (เบอร์10)

ขายแล้ว 300 ชิ้น

฿6 ฿6
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM6x1.0x80

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M6x1.0x80 (เบอร์10)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6 ฿6
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM6x1.0x70

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M6x1.0x70 (เบอร์10)

ขายแล้ว 201 ชิ้น

฿6 ฿6
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM6x1.0x65

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M6x1.0x65 (เบอร์10)

ขายแล้ว 100 ชิ้น

฿5 ฿5
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM6x1.0x60

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M6x1.0x60 (เบอร์10)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5 ฿5
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM6x1.0x50

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M6x1.0x50 (เบอร์10)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4 ฿4
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM6x1.0x45

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M6x1.0x45 (เบอร์10)

ขายแล้ว 100 ชิ้น

฿4 ฿4
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM6x1.0x10

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M6x1.0x10 (เบอร์10)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2.50 ฿2.50
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM8x1.25x100

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M8x1.25x100 (เบอร์10)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9.50 ฿9.50
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM8x1.25x90

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M8x1.25x90 (เบอร์10)

ขายแล้ว 15 ชิ้น

฿9.50 ฿9.50
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM8x1.25x80

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M8x1.25x80 (เบอร์10)

ขายแล้ว 32 ชิ้น

฿8.50 ฿8.50
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM8x1.25x75

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M8x1.25x75 (เบอร์10)

ขายแล้ว 36 ชิ้น

฿8.50 ฿8.50
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM8x1.25x70

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M8x1.25x70 (เบอร์10)

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿8 ฿8
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM8x1.25x60

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M8x1.25x60 (เบอร์10)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8 ฿8
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM8x1.25x55

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M8x1.25x55 (เบอร์10)

ขายแล้ว 20 ชิ้น

฿8 ฿8
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM8x1.25x50

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M8x1.25x50 (เบอร์10)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7 ฿7
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM10x1.25x100

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M10x1.25x100 (เบอร์14)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14 ฿14
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM10x1.25x90

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M10x1.25x90 (เบอร์14)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12 ฿12
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM10x1.25x75

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M10x1.25x75 (เบอร์14)

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿10 ฿10
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM10x1.25x70

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M10x1.25x70 (เบอร์14)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿10 ฿10
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM10x1.25x65

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M10x1.25x65 (เบอร์14)

ขายแล้ว 20 ชิ้น

฿8.50 ฿8.50
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM10x1.25x60

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M10x1.25x60 (เบอร์14)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8.50 ฿8.50
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM10x1.25x50

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M10x1.25x50 (เบอร์14)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8.50 ฿8.50
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM12x1.25x40

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M12x1.25x40 (เบอร์17)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿10 ฿10
 

 

BHBM12x1.25x30

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M12x1.25x30 (เบอร์17)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8 ฿8
 

 

BHBM12x1.25x25

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M12x1.25x25 (เบอร์17)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6 ฿6
 

 

BHBM10x1.25x45

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M10x1.25x45 (เบอร์14)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7 ฿7
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM10x1.25x40

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M10x1.25x40 (เบอร์14)

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿7 ฿7
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM10x1.25x35

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M10x1.25x35 (เบอร์14)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7 ฿7
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM10x1.25x30

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M10x1.25x30 (เบอร์14)

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿6 ฿6
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM10x1.25x25

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M10x1.25x25 (เบอร์14)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6 ฿6
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM10x1.25x20

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M10x1.25x20 (เบอร์14)

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿6 ฿6
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM8x1.25x45

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M8x1.25x45 (เบอร์10)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6 ฿6
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM8x1.25x40

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M8x1.25x40 (เบอร์10)

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿6 ฿6
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM8x1.25x35

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M8x1.25x35 (เบอร์12)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5 ฿5
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM8x1.25x30

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M8x1.25x30 (เบอร์10)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5 ฿5
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM8x1.25x25

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M8x1.25x25 (เบอร์10)

ขายแล้ว 710 ชิ้น

฿5 ฿5
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM8x1.25x20

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M8x1.25x20 (เบอร์10)

ขายแล้ว 130 ชิ้น

฿5 ฿5
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM8x1.25x15

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M8x1.25x15 (เบอร์10)

ขายแล้ว 100 ชิ้น

฿5 ฿5
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM6x1.0x40

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M6x1.0x40 (เบอร์10)

ขายแล้ว 150 ชิ้น

฿3 ฿3
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM6x1.0x35

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M6x1.0x35 (เบอร์10)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3 ฿3
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM6x1.0x30

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M6x1.0x30 (เบอร์10)

ขายแล้ว 15 ชิ้น

฿3 ฿3
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM6x1.0x25

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M6x1.0x25 (เบอร์10)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3 ฿3
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM6x1.0x20

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M6x1.0x20 (เบอร์10)

ขายแล้ว 24 ชิ้น

฿2 ฿2
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM6x1.0x15

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M6x1.0x15 (เบอร์10)

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿2 ฿2
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BHBM6x1.0x12

White Zinc Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมขาว M6x1.0x12 (เบอร์10)

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿2 ฿2
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้