ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม DIES

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M8x1.25 DIES TAP

฿ 125 ฿ 125

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M8x1.25 DIES TAP

฿ 128 ฿ 128

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M10x1.25 DIES TAP

฿ 193 ฿ 193

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M12x1.25 DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

฿ 193 ฿ 193

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M30x3.5 DIES TAP

฿ 748 ฿ 748

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M27x3.0 DIES TAP

฿ 748 ฿ 748

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M10x1.25 DIES TAP

฿ 135 ฿ 135

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M14x1.0 DIES TAP

฿ 749 ฿ 749

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M21x1.5 DIES TAP

฿ 1,018 ฿ 1,018

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M20x1.5 DIES TAP

฿ 589 ฿ 589

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M20x2.0 DIES TAP

฿ 642 ฿ 642

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M14x1.25 DIES TAP

฿ 193 ฿ 193

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M16x2.0 DIES TAP

฿ 193 ฿ 193

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M20x2.5 DIES TAP

฿ 535 ฿ 535

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M16x2.0 DIES TAP

฿ 535 ฿ 535

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M20x1.5 DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

฿ 193 ฿ 193

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M16x1.0 DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

฿ 321 ฿ 321

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M16x1.5 DIES TAP

฿ 193 ฿ 193

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M14x1.5 DIES TAP

฿ 193 ฿ 193

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M12x1.75 DIES TAP

฿ 193 ฿ 193

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M12x1.75 DIES TAP

฿ 535 ฿ 535

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M14x2.0 DIES TAP

฿ 535 ฿ 535

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M14x1.5 DIES TAP

฿ 535 ฿ 535

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M12x1.5 DIES TAP

฿ 535 ฿ 535

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M13x1.5 DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

฿ 214 ฿ 214

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M14x2.0 DIES TAP

฿ 193 ฿ 193

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M12x1.25 DIES TAP

฿ 193 ฿ 193

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M12x1.5 DIES TAP

฿ 193 ฿ 193

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M2.5x0.45 DIES TAP

฿ 406 ฿ 406

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M2x0.45 DIES TAP

฿ 406 ฿ 406

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M2x0.4 DIES TAP

฿ 406 ฿ 406

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M16x1.0 DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

฿ 321 ฿ 321

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M22x2.5 DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

฿ 365 ฿ 365

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M20x2.0 DIES TAP

฿ 865 ฿ 865

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M22x2.5 DIES TAP

฿ 865 ฿ 865

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M20x1.5 DIES TAP

฿ 1,015 ฿ 1,015

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M16x1.0 DIES TAP

฿ 805 ฿ 805

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M10x1.75 DIES TAP

฿ 500 ฿ 500

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M10x1.0 DIES TAP

฿ 406 ฿ 406

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M10x1.5 DIES TAP

฿ 125 ฿ 125

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M10x1.5 DIES TAP

฿ 585 ฿ 585

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M10x1.25 DIES TAP

฿ 500 ฿ 500

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M10x1.25 DIES TAP

฿ 128 ฿ 128

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M8x1.25 DIES TAP

฿ 125 ฿ 125

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M8x1.25 DIES TAP

฿ 380 ฿ 380

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M8x1.0 DIES TAP

฿ 380 ฿ 380

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M8x0.75 DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

฿ 480 ฿ 480

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M6x1.0 DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

฿ 130 ฿ 130

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M6x1.0 DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

฿ 385 ฿ 385

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M6x0.75 DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

฿ 380 ฿ 380

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M5x0.8 DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

฿ 125 ฿ 125

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M4x0.7 DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

฿ 380 ฿ 380

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M4x0.7 DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

฿ 300 ฿ 300

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M3x0.5 DIES ต๊าปตัวเมีย ต๊าปกลม

฿ 380 ฿ 380

ดายเกลียว-ลูกต๊าปกลม M3x0.5 DIES ต๊าปตัวเมีย

฿ 125 ฿ 125