ดอกเจียรคาร์ไบด์ (Tungsten Carbide Rotary Burr/Grinder Bit)