ดอกเจียรคาร์ไบด์ (Tungsten Carbide Rotary Burr/Grinder Bit)

New

CarbideBurrFUKA 6-E1220 12x20x6 แกน 6 mm

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿482 ฿482
 

 

New

CarbideBurrFUKA6-E1016 10x16x6 แกน 6 mm

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿354 ฿354
 

 

New

CarbideBurrFUKA6-F1225 12x25x6 แกน 6 mm

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿482 ฿482
 

 

New

CarbideBurrFUKA6-G1020 10x20x6 แกน 6 มิล

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿364 ฿364
 

 

New

CarbideBurrFUKA6-G0820 8x20x6 แกน 6 มิล

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

New

CarbideBurrFUKA 6-C0616 6x16x6 แกน 6 มิล

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

CarbideBurrFUKA 6-C1020 10x20x6 แกน 6 มิล

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿354 ฿354
 

 

New

CarbideBurrFUKA6-6-M1225 12x25x6 แกน 6 มิล

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿481 ฿481
 

 

New

CarbideBurrKuge 6-B0616 6x16x6 แกน 6 มิล

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

CarbideBurrKuge 6-B1625 16x25x6 แกน 6 มิล

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿749 ฿749
 

 

New

CarbideBurrKuge 6-B1225 12x25x6 แกน 6 มิล

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

New

CarbideBurrKuge6-B0820 8x20x6 แกน 6 มิล

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿289 ฿289
 

 

New

CarbideBurrFUKA6-M0618 6x18x6

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿289 ฿289
 

 

New

CarbideBurrFUKA6-M0820 8x20x6

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿289 ฿289
 

 

New

CarbideBurrFUKA 6-C0820 8x20x6 แกน 6 มิล

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿289 ฿289
 

 

New

CarbideBurrFUKA 6-C1225 12x25x6 แกน 6 มิล

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

New

CarbideBurrFUKA3-M0613 6x14x3

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿162 ฿162
 

 

New

CarbideBurrFUKA3-L0613 6x14x3

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿162 ฿162
 

 

New

CarbideBurrFUKA3-F0613F 6x13x3

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿162 ฿162
 

 

New

CarbideBurrFUKA3-F0513F 5x15x3

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿162 ฿162
 

 

New

CarbideBurrFUKA3-G0613 5x14x3 แกน 3 มิล

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿162 ฿162
 

 

New

CarbideBurrFUKA3-C0613 6x13x3 แกน 3 มิล

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿162 ฿162
 

 

New

CarbideBurrKuge3-B0613 6x14x3 แกน 3 มิล

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿162 ฿162
 

 

New

CarbideBurrKuge3-B0513 5x13x3 แกน 3 มิล

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿162 ฿162
 

 

New

CarbideBurrKugeM 3x16x3 แกน 3 มิล

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

CarbideBurrKugeE 3x6x3 แกน 3 มิล

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

CarbideBurrKugeE 6x10x3 แกน 3 มิล ยาวพิเศษ

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

New

CarbideBurrKugeE 6x10x3 แกน 3 มิล

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

CarbideBurrKugeG 6x13x3 แกน 3 มิล ยาวพิเศษ

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

New

CarbideBurrKugeG 6x13x3 แกน 3 มิล

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

CarbideBurrKugeB 6x13x3 แกน 3 มิล ยาวพิเศษ

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

New

CarbideBurrKugeB 6x13x3 แกน 3 มิล

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

CarbideBurrKugelL 6x13x3 แกน 3 มิลยาวพิเศษ

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

New

CarbideBurrKugelL 6x13x3 แกน 3 มิล

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

CarbideBurrKugelC 3x14x3 แกน 3 มิล

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

CarbideBurrKugelL 16x30x6

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

New

CarbideBurrKugelL 12x30x6

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

New

CarbideBurrKugelL 12x25x6

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

New

CarbideBurrKugelL 10x20x6

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

CarbideBurrKugelL 8x22x6

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

CarbideBurrKugelM 10x20x6

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿289 ฿289
 

 

New

CarbideBurrKugelM 8x20x6

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

New

CarbideBurrKugelF 16x25x6

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

New

CarbideBurrKugelF 12x25x6

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

New

CarbideBurrKugelC 12x20x6

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

New

CarbideBurrKugelC 10x20x6

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

CarbideBurrKugelC 8x18x6

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

CarbideBurrKugelE 12x20x6

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

New

CarbideBurrKugelE 16x25x6

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

New

CarbideBurrKugelG 16x25x6

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

New

CarbideBurrKugelG 8x20x6

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

CarbideBurrKugelD 10x9x6

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿246 ฿246
 

 

New

CarbideBurrKugelD 8x7x6

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿182 ฿182
 

 

New

CarbideBurrKugelB 16x25x6

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

New

CarbideBurrKugelB 10x20x6

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿353 ฿353
 

 

New

CarbideBurrKugelC 6x13x3 แกน 3 มิล

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

New

CarbideBurrKugelB 8x18x6

Tungsten Carbide Rotary Burr

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿235 ฿235
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้