แหวนรอง-แผ่นชิม-แหวนอีแปะแข็ง (Washer Width)

แหวนรองขนาดความหนา 1 mm Shim Plate, 1 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 35 ฿ 35

แหวนรองขนาดความหนา 1 mm Shim Plate, 1 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 35 ฿ 35

แหวนรองขนาดความหนา 4 mm Shim Plate, 4 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 0 ฿ 0

แหวนรองขนาดความหนา 3 mm Shim Plate, 3 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 0 ฿ 0

แหวนรองขนาดความหนา 3.5 mm Shim Plate, 3.5 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 0 ฿ 0

แหวนรองขนาดความหนา 3 mm Shim Plate, 3 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 0 ฿ 0

แหวนรองขนาดความหนา 3 mm Shim Plate, 3 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 0 ฿ 0

แหวนรองขนาดความหนา 4 mm Shim Plate, 4 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 0 ฿ 0

แหวนรองขนาดความหนา 1 mm Shim Plate, 1 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 107 ฿ 107

แหวนรองขนาดความหนา 1 mm Shim Plate, 1 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 728 ฿ 728

แหวนรองขนาดความหนา 1 mm Shim Plate, 1 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 728 ฿ 728

แหวนรองขนาดความหนา 1 mm Shim Plate, 1 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 580 ฿ 580

แหวนรองขนาดความหนา 1 mm Shim Plate, 1 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 354 ฿ 354

แหวนรองขนาดความหนา 1 mm Shim Plate, 1 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 354 ฿ 354

แหวนรองขนาดความหนา 1 mm Shim Plate, 1 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 268 ฿ 268

แหวนรองขนาดความหนา 1 mm Shim Plate, 1 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 268 ฿ 268

แหวนรองขนาดความหนา 1 mm Shim Plate, 1 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 268 ฿ 268

แหวนรองขนาดความหนา 6 mm Shim Plate, 6 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 268 ฿ 268

แหวนรองขนาดความหนา 1 mm Shim Plate, 1 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 134 ฿ 134

แหวนรองขนาดความหนา 1 mm Shim Plate, 1 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 225 ฿ 225

แหวนรองขนาดความหนา 1 mm Shim Plate, 1 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 128 ฿ 128

แหวนรองขนาดความหนา 5 mm Shim Plate, 5 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 300 ฿ 300

แหวนรองขนาดความหนา 1 mm Shim Plate, 1 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 107 ฿ 107

แหวนรองขนาดความหนา 1 mm Shim Plate, 1 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 86 ฿ 86

แหวนรองขนาดความหนา 4 mm Shim Plate, 4 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 300 ฿ 300

แหวนรองขนาดความหนา 1 mm Shim Plate, 1 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 80 ฿ 80

แหวนรองขนาดความหนา 1 mm Shim Plate, 1 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 70 ฿ 70

แหวนรองขนาดความหนา 1 mm Shim Plate, 1 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 64 ฿ 64

แหวนรองขนาดความหนา 1 mm Shim Plate, 1 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 57 ฿ 57

แหวนรองขนาดความหนา 1 mm Shim Plate, 1 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 48 ฿ 48

แหวนรองขนาดความหนา 1 mm Shim Plate, 1 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 54 ฿ 54

แหวนรองขนาดความหนา 3 mm Shim Plate, 3 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 32 ฿ 32

แหวนรองขนาดความหนา 3 mm Shim Plate, 3 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 27 ฿ 27

แหวนรองขนาดความหนา 1 mm Shim Plate, 1 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 35 ฿ 35

แหวนรองขนาดความหนา 1 mm Shim Plate, 1 mm Width Washer, Bearing Washer

฿ 27 ฿ 27