น็อตหัวหกเหลี่ยมดำ เกรด 12.9 (Carbon Steel Hex Bolt Gr 12.9)

12.9BHBM42x120 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M42x120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,391 ฿1,391
 

 

12.9BHBM42x110 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M42x110

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,391 ฿1,391
 

 

12.9BHBM16x1.5x65

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x1.5x65

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

12.9BHBM8x30 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M8x30

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22 ฿22
 

 

12.9BHBM12x1.25x100

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.25x100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

12.9BHBM12x1.5x40

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.5x40 เกลียวตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

12.9BHBM12x1.5x35

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.5x35 เกลียวตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

12.9BHBM12x1.5x30

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.5x30 เกลียวตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

12.9BHBM12x1.5x25

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.5x25 เกลียวตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

12.9BHBM6x16

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M6x16

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11 ฿11
 

 

12.9BHBM6x20

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M6x20

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11 ฿11
 

 

12.9BHBM8x50 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M8x50

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿28 ฿28
 

 

12.9BHBM14x1.5x60 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x60

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿93 ฿93
 

 

12.9BHBM14x1.5x45 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x45

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿67 ฿67
 

 

12.9BHBM14x1.5x40 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x40

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64 ฿64
 

 

12.9BHBM12x25 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64 ฿64
 

 

10.9BHB M14x1.5x40

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x1.5x40 เกลียวตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

12.9BHBM10x70

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M10x70

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿47 ฿47
 

 

BHBM20x2.5x240

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x2.5x240

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿270 ฿270
 

 

12.9BHBM18x200 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x200

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿259 ฿259
 

 

12.9BHBM18x150 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x150

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿185 ฿185
 

 

BHBM16x80 12.9

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x80

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿112 ฿112
 

 

12.9BHBM14x1.5x100

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x1.5x100 เกลียวไม่ตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

12.9BHBM14x1.5x90

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x1.5x90 เกลียวไม่ตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿102 ฿102
 

 

12.9BHBM14x1.5x80

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x1.5x80 เกลียวไม่ตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿102 ฿102
 

 

12.9BHBM14x1.5x75

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x1.5x75 เกลียวไม่ตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿96 ฿96
 

 

12.9BHBM14x1.5x70

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x1.5x70 เกลียวไม่ตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿96 ฿96
 

 

12.9BHBM14x1.5x60

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x1.5x60 เกลียวไม่ตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

12.9BHBM14x1.5x50

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x1.5x50 เกลียวตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿82 ฿82
 

 

12.9BHBM14x1.5x45

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x1.5x45 เกลียวไม่ตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

12.9BHBM14x1.5x40

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x1.5x40 เกลียวตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

12.9BHBM12x1.5x150

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.5x150 เกลียวไม่ตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

12.9BHBM12x1.5x130

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.5x130 เกลียวไม่ตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿132 ฿132
 

 

12.9BHBM12x1.5x100

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.5x100 เกลียวไม่ตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

12.9BHBM12x1.5x60

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.5x50 เกลียวไม่ตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿59 ฿59
 

 

BHBM12x1.5x50

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.5x50 เกลียวตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

12.9BHBM10x1.25x40

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M10x1.25x40

ขายแล้ว 30 ชิ้น

฿38 ฿38
 

 

12.9BHBM10x1.25x25

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M10x1.25x25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿30 ฿30
 

 

12.9BHBM10x1.0x45

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M10x1.0x45

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿53 ฿53
 

 

12.9BHBM10x1.0x40

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M10x1.0x40

ขายแล้ว 21 ชิ้น

฿53 ฿53
 

 

12.9BHBM22x1.5x100เกรด12.9

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M22x1.5x100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

12.9BHBM18x1.5x80

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x1.5x80

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿240 ฿240
 

 

10.9BHBM20x1.5x120เกรด12.9

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x1.5x120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

10.9BHBM20x1.5x100เกรด12.9

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x1.5x100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿190 ฿190
 

 

10.9BHBM20x1.5x90เกรด12.9

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x1.5x90

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿190 ฿190
 

 

10.9BHBM20x1.5x80เกรด12.9

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x1.5x80

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿190 ฿190
 

 

10.9BHBM20x1.5x75เกรด12.9

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x1.5x75

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿190 ฿190
 

 

10.9BHBM20x1.5x50เกรด12.9

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x1.5x50

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿132 ฿132
 

 

12.9BHBM18x1.5x100

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x1.5x100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

12.9BHBM18x1.5x65

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x1.5x65

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

12.9BHBM18x1.5x80เกรด12.9

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x1.5x80

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿132 ฿132
 

 

12.9BHBM18x1.5x65เกรด12.9

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x1.5x65

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿132 ฿132
 

 

12.9BHBM18x1.5x60เกรด12.9

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x1.5x60

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿110 ฿110
 

 

12.9BHBM18x1.5x55เกรด12.9

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x1.5x55

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿105 ฿105
 

 

BHBM16x1.5x100เกรด12.9เกลียวไม่ตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x1.5x90

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿152 ฿152
 

 

BHBM16x1.5x90เกรด12.9เกลียวไม่ตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x1.5x90

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿132 ฿132
 

 

BHBM16x1.5x80เกรด12.9เกลียวไม่ตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x1.5x80

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿132 ฿132
 

 

BHBM16x1.5x75เกรด12.9

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x1.5x75

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿110 ฿110
 

 

BHBM16x1.5x80เกรด12.9

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x1.5x80

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿158 ฿158
 

 

BHBM16x1.5x60เกรด12.9

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x1.5x60

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

BHBM16x1.5x50เกรด12.9

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x1.5x50

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿117 ฿117
 

 

BHBM16x1.5x45เกรด12.9

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x1.5x30

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

12.9BHBM18x100 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

12.9BHBM18x90 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x90

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿224 ฿224
 

 

12.9BHBM18x80 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x80

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿165 ฿165
 

 

12.9BHBM18x65 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x65

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿165 ฿165
 

 

12.9BHBM12x40

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x40

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64 ฿64
 

 

12.9BHBM10x1.0x90

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M10x1.0x90

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿96 ฿96
 

 

12.9BHBM10x1.0x70

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M10x1.0x70

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64 ฿64
 

 

12.9BHBM10x1.0x60

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M10x1.0x60

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

12.9BHBM10x1.0x50

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M10x1.0x50

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿48 ฿48
 

 

12.9BHB3/4-10 x 5

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/4" BSW/NC 10

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿280 ฿280
 

 

12.9BHB5/8-11 x 3.1/2

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" BSW/NC 11

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

12.9BHBM18x120

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿177 ฿177
 

 

12.9BHBM18x110

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x110

ขายแล้ว 17 ชิ้น

฿171 ฿171
 

 

12.9BHBM18x100

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿166 ฿166
 

 

12.9BHBM18x90

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x90

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

12.9BHBM18x80

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x80

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿155 ฿155
 

 

12.9BHBM18x75

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x75

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

12.9BHBM18x70

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x70

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿145 ฿145
 

 

12.9BHBM18x65

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x65

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

12.9BHBM18x60

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x60

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

12.9BHBM18x55

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x55

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿118 ฿118
 

 

12.9BHBM18x50

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x50

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿102 ฿102
 

 

12.9BHBM18x45

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x45

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿91 ฿91
 

 

12.9BHBM18x40

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x40

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

12.9BHBM14x140

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x140

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿197 ฿197
 

 

12.9BHBM14x120

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

12.9BHBM14x110

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x110

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

12.9BHBM14x100

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿135 ฿135
 

 

12.9BHBM14x90

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x90

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿118 ฿118
 

 

12.9BHBM14x80

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x80

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

12.9BHBM14x75

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x75

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿102 ฿102
 

 

12.9BHBM14x70

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x70

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿96 ฿96
 

 

12.9BHBM14x65

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x65

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿91 ฿91
 

 

12.9BHBM14x60

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x60

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿85 ฿85
 

 

12.9BHBM14x55

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x55

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

12.9BHBM14x50

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x50

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

12.9BHBM14x45

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x45

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64 ฿64
 

 

12.9BHBM14x40

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x40

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้