ต๊าปเกลียว-ต๊าปซ่อมเกลียว-ดอกสว่าน (Tap and Hole Making Accessories)

อุปกรณ์สแตนเลส ข้อรัด ห่วงเกี่ยว ตะขอ อุปกรณ์ล็อค

วัสดุ/แท่ง/สลัก/แผ่นชิม (Materials)

หัวน็อต-น็อตตัวเมีย (Nuts)

หัวน็อตดำแข็ง เกลียวนิ้วหุน 3/16-2"
(Hex Nut Carbon Steel - Imperial)

ตลับลูกปืน-อุปกรณ์ลูกปืน

วัสดุยาง ยางแท่นเครื่อง ลูกยางโอริง แผ่นยาง

หมวดหมู่แหวนรองแหวน แหวนกันคลายชนิดต่างๆ (Washers)

เครื่องมือ-อุปกรณ์ (Tools)