TAPHSSEHTDM3x0.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE M3x0.5 ต๊าปสแตนเลส

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

TAPHSSEHTDM6x1.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE M6x1.0 ต๊าปสแตนเลส

ขายแล้ว 12 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

TAPHSSEHTDM4x0.75

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE M4x0.75 ต๊าปสแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

TAPHSSEHTDM4x0.7

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE M4x0.7 ต๊าปสแตนเลส

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

TAPHSSEHTDM2x0.4

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE M2x0.4 ต๊าปสแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

TAPHSSEHTDMM5x0.8

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE M5x0.8 ต๊าปสแตนเลส

ขายแล้ว 9 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

TAPHSSEHTD1/4BSW/NC

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE 1/4 เกลียว 20 (BSW/UNC) ต๊าปสแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿728 ฿728
 

 

TAPHSSEHTD5/16BSW/NC

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE 5/16 เกลียว 18 (BSW/UNC) ต๊าปสแตนเลส

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿770 ฿770
 

 

TAPHTDอย่างดีM16x1.5

ต๊าปเกลียวสแตนเลสตัวผู้ HAND TAPS M16x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿803 ฿803
 

 

TAPHTDอย่างดีM16x2.0

ต๊าปเกลียวสแตนเลสตัวผู้ HAND TAPS M16x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿803 ฿803
 

 

TAPHSSEHTDM8x1.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE M8x1.25 ต๊าปสแตนเลส

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿835 ฿835
 

 

TAPHSSEHTDMM10x1.25

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE M10x1.25 ต๊าปสแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿910 ฿910
 

 

TAPHSSEHTDM10x1.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE M10x1.5 ต๊าปสแตนเลส

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿910 ฿910
 

 

TAPHTDอย่างดีM18x1.5

ต๊าปเกลียวสแตนเลสตัวผู้ HAND TAPS M18x1.5

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿963 ฿963
 

 

TAPHSSEHTD3/8BSW/NC

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE 3/8 เกลียว 16 (BSW/UNC) ต๊าปสแตนเลส

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿1,049 ฿1,049
 

 

TAPHSSEHTDM2.5x0.45

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE M2.5x0.45 ต๊าปสแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,060 ฿1,060
 

 

TAPHTDอย่างดีM20x1.5

ต๊าปเกลียวสแตนเลสตัวผู้ HAND TAPS M20x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,070 ฿1,070
 

 

TAPHTDอย่างดีM20x2.5

ต๊าปเกลียวสแตนเลสตัวผู้ HAND TAPS M20x2.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,070 ฿1,070
 

 

TAPHSSEHTD7/16-14

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE 7/16" เกลียว 14 (BSW/NC) ต๊าปสแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,231 ฿1,231
 

 

TAPHSSEHTDM12x1.75

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE M12x1.75 ต๊าปสแตนเลส

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿1,338 ฿1,338
 

 

TAPHSSEHTD1/2BSW

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE 1/2 เกลียว 12 (BSW) ต๊าปสแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,339 ฿1,339
 

 

TAPHSSEHTDM14x2.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE M14x2.0 ต๊าปสแตนเลส

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿1,498 ฿1,498
 

 

TAPHTDอย่างดีM22x1.5

ต๊าปเกลียวสแตนเลสตัวผู้ HAND TAPS M22x1.5

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿1,498 ฿1,498
 

 

TAPHTDอย่างดีM22x2.5

ต๊าปเกลียวสแตนเลสตัวผู้ HAND TAPS M22x2.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,498 ฿1,498
 

 

TAPHTDอย่างดีM24x1.5

ต๊าปเกลียวสแตนเลสตัวผู้ HAND TAPS M24x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,926 ฿1,926
 

 

TAPHTDอย่างดีM24x3.0

ต๊าปเกลียวสแตนเลสตัวผู้ HAND TAPS M24x3.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,926 ฿1,926
 

 

TAPHSSEHTD5/8BSW

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE 5/8 เกลียว 11 (BSW/NC) ต๊าปสแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,350 ฿2,350
 

 

TAPHSSEHTDM16x2.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE M16x2.0 ต๊าปสแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,354 ฿2,354
 

 

TAPHTDอย่างดีM27x2.0

ต๊าปเกลียวสแตนเลสตัวผู้ HAND TAPS M27x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,675 ฿2,675
 

 

TAPHTDอย่างดีM27x3.0

ต๊าปเกลียวสแตนเลสตัวผู้ HAND TAPS M27x3.0

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿2,675 ฿2,675
 

 

TAPHSSEHTDM18x2.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE M18x2.5 ต๊าปสแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,782 ฿2,782
 

 

TAPHSSEHTDM20x2.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE M20x2.5 ต๊าปสแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,000 ฿3,000
 

 

TAPHTDอย่างดีM30x3.5

ต๊าปเกลียวสแตนเลสตัวผู้ HAND TAPS M30x3.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,210 ฿3,210
 

 

TAPHTDอย่างดีM30x1.5

ต๊าปเกลียวสแตนเลสตัวผู้ HAND TAPS M30x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,424 ฿3,424
 

 

TAPHTDอย่างดีM30x2.0

ต๊าปเกลียวสแตนเลสตัวผู้ HAND TAPS M30x2.0

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿3,531 ฿3,531
 

 

TAPHSSEHTDMM24x2.0

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSSE M24x2.0 ต๊าปสแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,852 ฿3,852
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้