ต๊าปเกลียวตัวผู้ เกลียวหุน-นิ้ว

TAPSKC1.1/8-7 UNS

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.1/8" เกลียว 8 UNS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,280 ฿4,280
 

 

TAPKANSEI1.3/8-12 UNF

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.3/8" เกลียว 12 UNF

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,210 ฿3,210
 

 

TAPKANSEI1.1/4-7 BSW

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS1.1/4" เกลียว 7 BSW

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,568 ฿2,568
 

 

TAP1.1/4"-12

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HSS 1.1/4" เกลียว 12 (UNF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,354 ฿2,354
 

 

TAP1.1/16"-18

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.1/16" เกลียว 18 (UNEF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,354 ฿2,354
 

 

TAP1.5/8"-8

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.5/8" เกลียว 8 (BSF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,280 ฿4,280
 

 

TAPFUKA1"-11.5 NPT

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS FUKA 1" เกลียว 11.5 (NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,568 ฿2,568
 

 

TAPHSS 2.1/2"UNC4

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 2.1/2" เกลียว 4 (UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7,704 ฿7,704
 

 

TAPPERFECT1/4"-19 BSPT

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS PERFECT 1/4" เกลียว 19 (BSPT)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

TAPFUKA1"-11 BSPF

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS FUKA 1" เกลียว 11 (BSPF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,354 ฿2,354
 

 

TAPPERFECT3/8"-19 BSPT

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS PERFECT 3/8" เกลียว 19 (BSPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

TAPPERFECT1/4"-19 BSPF

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS PERFECT 1/4" เกลียว 19 (BSPF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

TAPFUKA1/4"-19 BSPF

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS FUKA 1/4" เกลียว 19 (BSPF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

TAPHSS 1.1/8"UNC8

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.1/8" เกลียว 8 (UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,675 ฿2,675
 

 

TAPHSS 1.1/4"UNC8

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.1/4" เกลียว 8 (UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,675 ฿2,675
 

 

TAPHSS 1.3/8"UNC8

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.3/8" เกลียว 8 (UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,675 ฿2,675
 

 

TAPFUKA1/2"-14 NPT

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS FUKA 1/2" เกลียว 14 (NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿963 ฿963
 

 

TAP PERFECT3/4BSPT-14

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS PERFECT 3/4 เกลียว 14 (BSPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

TAPHSS 1.1/16"x12

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.1/16" เกลียว 12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,354 ฿2,354
 

 

TAPHSS 1.5/16"x12

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.5/16" เกลียว 12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,568 ฿2,568
 

 

TAPHSS 1.7/8"x12

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.7/8" เกลียว 12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,564 ฿3,564
 

 

TAPHSS 1.7/8"x18

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.7/8" เกลียว 18

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,670 ฿3,670
 

 

TAPHSS 1.5/8"x12

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.5/8" เกลียว 12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,970 ฿2,970
 

 

TAPHSSNPT1.1/2x11.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.1/2 NPT 11.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,996 ฿2,996
 

 

TAPHSSNPT1.1/4x11.5

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.1/4 NPT 11.5

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿2,140 ฿2,140
 

 

TAPPerfect 1/8 - 28

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Perfect 1/8 เกลียว 28 (BSPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

TAPEXTRA7/8BSP14

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS EXTRA 7/8" เกลียว 14 (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

TAPEXTRA5/8BSP14

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS EXTRA 5/8" เกลียว 14 (BSP)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

PERFECT2

ต๊าปเกลียวตัวผู้ PERFECT 2" BSPF เกลียว 11

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5,350 ฿5,350
 

 

TAPHSS2"-4.5 BSW

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 2"- 4.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TAPS1.3/8" เกลียว 6

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.3/8" เกลียว 6

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TAPAPEX9/16 UNF-18

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 9/16" เกลียว 18 (UNF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

TAP2"-8

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 2" เกลียว 8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,708 ฿4,708
 

 

TAP1.3/4"-8

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.3/4" เกลียว 8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,906 ฿3,906
 

 

TAP1/16"-28

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1/16" เกลียว 28

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿503 ฿503
 

 

TAPPHOENIX1.1/4"BSW7

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS PHOENIX 1. 1/4" เกลียว 7 (BSW/UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,200 ฿2,200
 

 

TAP1.1/2BSW6

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1. 1/2" เกลียว 6 (BSW/UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7,480 ฿7,480
 

 

TAPXTREMEX1.1/2BSW6

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS XTREME 1. 1/2" เกลียว 6 (BSW/UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,850 ฿3,850
 

 

TAPSKC1"-14 UNF

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1"-14

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,300 ฿3,300
 

 

TAPHSSM1"-14 UNS

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1"-14

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,870 ฿1,870
 

 

TAPKEIBA5/16 เกลียว 32 (UNEF) ญี่ปุ่น

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 5/16 เกลียว 32 (UNEF) ญี่ปุ่น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,006 ฿1,006
 

 

TAP1.1/2-12

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.1/2" เกลียว 12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,000 ฿2,000
 

 

TAPKeiba3/4NPT14

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 3/4" NPT เกลียว 14

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,712 ฿1,712
 

 

TAPHSSM2

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 2"-11

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,095 ฿9,095
 

 

TAPKeiba3/4BSPT14

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 3/4" BSPT เกลียว 14

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,712 ฿1,712
 

 

TAPAPEX7/8 UNF-14

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 7/8" เกลียว 14 (UNF)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿605 ฿605
 

 

TAPPERFECT7/8BSW-9

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Perfect 7/8" BSW/NC Pitch 9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿506 ฿506
 

 

TAPHTD7/8BSW-9

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HTD 7/8" BSW/NC Pitch 9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,540 ฿1,540
 

 

TAPAPEX7/8BSW-9

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 7/8" BSW/NC Pitch 9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿495 ฿495
 

 

TAPSKS2 3/8BSF32

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS SKS2 3/8 เกลียว 32 (UNEF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

TAPKEIBA5/16BSF22

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 5/16 เกลียว 22 (BSF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

TAPHTD3/8 เกลียว 16 BSW/NC

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPSHTD 3/8 เกลียว 16 (BSW/NC) ญี่ปุ่น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

TAPKeiba1NPT

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1" NPT เกลียว 11.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,640 ฿2,640
 

 

TAPPHOENIX1.1/8

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS PHOENIX 1. 1/8" เกลียว 7 (BSW/UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,320 ฿1,320
 

 

TAPHTD1/4 เกลียว 28 UNF

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPSHTD 1/4 เกลียว 28 (UNF) ญี่ปุ่น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

TAPAPEX1/4 UNF-28

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 1/4 เกลียว 28 (UNF)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

TAPHSSM1.1/4-11 BSPF

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1"1/4-11

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,120 ฿4,120
 

 

TAPHSSM1

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1"1/2-11

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,815 ฿4,815
 

 

TAPFUKA3/8NPT18

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS FUKA 3/8" เกลียว 18 (NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿749 ฿749
 

 

TAPFUKA1/4NPT18

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS FUKA 1/4" เกลียว 18 (NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿514 ฿514
 

 

TAPFUKA1/8NPT27

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS FUKA 1/8" เกลียว 27 (NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

TAPFUKA1/2-12

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS FUKA 1/2" เกลียว 12 (BSW)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

TAPFUKA1/2-13

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS FUKA 1/2" เกลียว 13 (UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿591 ฿591
 

 

TAPดอกต๊าปเกลียว 3 ตัวชุด Kugel 7/16 เกลียว 14 (BSW/NC)

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 7/16 เกลียว 14 (BSW/NC) (รุ่นงานหนัก)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

TAPดอกต๊าปเกลียว 3 ตัวชุด Kugel 5/16 เกลียว 18 (BSW/NC) รุ่นงานหนัก

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 5/16 เกลียว 18 (BSW/NC) รุ่นงานหนัก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿267 ฿267
 

 

TAP1.3/8-8

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.3/8" เกลียว 8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,675 ฿2,675
 

 

TAP1.3/16-8

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.3/16" เกลียว 8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,391 ฿1,391
 

 

TAP1.1/16-8

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.1/16" เกลียว 8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,391 ฿1,391
 

 

TAPKEIBANo.4-48

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 7/64" เกลียว 48 (7/64" = 2.778 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

TAPKEIBANo.8-36

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 5/32" เกลียว 36 (5/32 = 3.968 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

TAPKEIBANo.3-56

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 3/32" เกลียว 56 (3/32 = 2.381 mm)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

TAPKEIBANo.2-64

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 5/64" เกลียว 64 (5/64" = 1.984 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

TAPKEIBANo.10-32

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 3/16" เกลียว 32 (3/16 = 4.762 mm)

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

TAPKEIBANo.10-24

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 3/16" เกลียว 24 (3/16 = 4.762 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

TAPKEIBANo.8-32

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 5/32" เกลียว 32 (9/64" = 3.96 mm)

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

TAPKEIBANo.6-40

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 9/64" เกลียว 40 (9/64" = 3.57 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

TAPKEIBANo.6-32

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 9/64" เกลียว 32 (9/64" = 3.57 mm)

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

TAPKEIBANo.5-40

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 1/8" เกลียว 40 (1/8 = 3.175 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

TAPKEIBANo.4-40

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 7/64 เกลียว 40 (7/64 = 2.77 mm)

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

TAPKUGEL1 BSW-8

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KUGEL 1" เกลียว 8 (BSW)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿770 ฿770
 

 

TAPKEIBA3/8BSF20

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 3/8 เกลียว 20 (BSF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿449 ฿449
 

 

TAPKEIBA3/8BRASS26

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 3/8 เกลียว 26 (BRASS)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

TAPKEIBA5/16BRASS26

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 5/16 เกลียว 26 (BRASS)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿610 ฿610
 

 

TAPKEIBA1/4BRASS26

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1/4 เกลียว 26 (BRASS)

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

TAPAPEX1/2BSP14

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 1/2 เกลียว 14 (BSP)

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

TAPAPEX1/4NPT18

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 1/4 เกลียว 18 (NPT)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

TAPPerfect 3/8 เกลียว 16 (BSW)

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 3/8 เกลียว 16 (BSW)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

TAPPerfect 7/16 เกลียว 14 (BSW)

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 7/16 เกลียว 14 (BSW)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿139 ฿139
 

 

TAPPerfect 5/16 เกลียว 18 (BSW)

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 5/16 เกลียว 18 (BSW)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

TAPKEIBA1/4 เกลียว 32 (UNEF) ญี่ปุ่น

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1/4 เกลียว 32 (UNEF) ญี่ปุ่น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿730 ฿730
 

 

TAPKeiba1/2BSPF14

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1/2" BSPF เกลียว 14

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿953 ฿953
 

 

TAPKeiba3/8BSPF19

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 3/8" BSPF เกลียว 19

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

TAPKeiba1/4BSPF19

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1/4" BSPF เกลียว 19

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

TAPKeiba1BSPF11

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1" BSPF เกลียว 11

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿2,568 ฿2,568
 

 

TAPKeiba1BSPT11

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1" BSPT เกลียว 11

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,568 ฿2,568
 

 

TAPKeiba3/4BSPF14

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 3/4" BSPF เกลียว 14

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,391 ฿1,391
 

 

TAPKeiba1/2NPT14

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1/2" NPT เกลียว 14

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿1,284 ฿1,284
 

 

TAPKeiba3/8NPT18

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 3/8" NPT เกลียว 18

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,049 ฿1,049
 

 

TAPKeiba 1/4NPT18

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1/4" NPT เกลียว 18

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿910 ฿910
 

 

TAPKeiba1/8BSPF28

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1/8" BSPF เกลียว 28

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿482 ฿482
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้