ต๊าปเกลียวตัวผู้ เกลียวหุน-นิ้ว

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1"-14

฿ 3,300 ฿ 3,300

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1"-14

฿ 1,870 ฿ 1,870

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 5/16 เกลียว 32 (UNEF) ญี่ปุ่น

฿ 1,006 ฿ 1,006

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.1/2" เกลียว 12

฿ 2,000 ฿ 2,000

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 3/4" NPT เกลียว 14

฿ 1,712 ฿ 1,712

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 2"-11

฿ 9,091 ฿ 9,091

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 3/4" BSPT เกลียว 14

฿ 1,712 ฿ 1,712

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 7/8" เกลียว 14 (UNF)

฿ 605 ฿ 605

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Perfect 7/8" BSW/NC Pitch 9

฿ 506 ฿ 506

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HTD 7/8" BSW/NC Pitch 9

฿ 1,540 ฿ 1,540

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 7/8" BSW/NC Pitch 9

฿ 495 ฿ 495

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS SKS2 3/8 เกลียว 32 (UNEF)

฿ 856 ฿ 856

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 5/16 เกลียว 22 (BSF)

฿ 407 ฿ 407

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPSHTD 3/8 เกลียว 16 (BSW/NC) ญี่ปุ่น

฿ 407 ฿ 407

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1" NPT เกลียว 11.5

฿ 2,640 ฿ 2,640

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1. 1/8" เกลียว 7 (BSW/UNC)

฿ 1,320 ฿ 1,320

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPSHTD 1/4 เกลียว 28 (UNF) ญี่ปุ่น

฿ 268 ฿ 268

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 1/4 เกลียว 28 (UNF)

฿ 107 ฿ 107

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1"1/4-11

฿ 3,852 ฿ 3,852

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1"1/2-11

฿ 4,815 ฿ 4,815

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS FUKA 3/8" เกลียว 18 (NPT)

฿ 696 ฿ 696

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS FUKA 1/4" เกลียว 18 (NPT)

฿ 514 ฿ 514

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS FUKA 1/8" เกลียว 27 (NPT)

฿ 407 ฿ 407

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS FUKA 1/2" เกลียว 12 (BSW)

฿ 535 ฿ 535

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS FUKA 1/2" เกลียว 13 (UNC)

฿ 535 ฿ 535

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 7/16 เกลียว 14 (BSW/NC) (รุ่นงานหนัก)

฿ 300 ฿ 300

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 5/16 เกลียว 18 (BSW/NC) รุ่นงานหนัก

฿ 267 ฿ 267

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.3/8" เกลียว 8

฿ 2,675 ฿ 2,675

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.3/16" เกลียว 8

฿ 1,391 ฿ 1,391

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.1/16" เกลียว 8

฿ 1,391 ฿ 1,391

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 7/64" เกลียว 48 (7/64" = 2.778 mm)

฿ 407 ฿ 407

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 5/32" เกลียว 36 (5/32 = 3.968 mm)

฿ 407 ฿ 407

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 3/32" เกลียว 56 (3/32 = 2.381 mm)

฿ 407 ฿ 407

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 5/64" เกลียว 64 (5/64" = 1.984 mm)

฿ 407 ฿ 407

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 3/16" เกลียว 32 (3/16 = 4.762 mm)

฿ 428 ฿ 428

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 3/16" เกลียว 24 (3/16 = 4.762 mm)

฿ 407 ฿ 407

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 5/32" เกลียว 32 (9/64" = 3.96 mm)

฿ 407 ฿ 407

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 9/64" เกลียว 40 (9/64" = 3.57 mm)

฿ 407 ฿ 407

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 9/64" เกลียว 32 (9/64" = 3.57 mm)

฿ 407 ฿ 407

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 1/8" เกลียว 40 (1/8 = 3.175 mm)

฿ 407 ฿ 407

KEIBA TAP 3 Pieces/Box ใช้กับน็อต 7/64 เกลียว 40 (7/64 = 2.77 mm)

฿ 407 ฿ 407

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KUGEL 1" เกลียว 8 (BSW)

฿ 770 ฿ 770

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 3/8 เกลียว 20 (BSF)

฿ 449 ฿ 449

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 3/8 เกลียว 26 (BRASS)

฿ 642 ฿ 642

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 5/16 เกลียว 26 (BRASS)

฿ 610 ฿ 610

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1/4 เกลียว 26 (BRASS)

฿ 321 ฿ 321

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 1/2 เกลียว 14 (BSP)

฿ 321 ฿ 321

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 1/4 เกลียว 18 (NPT)

฿ 268 ฿ 268

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 3/8 เกลียว 16 (BSW)

฿ 128 ฿ 128

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 7/16 เกลียว 14 (BSW)

฿ 139 ฿ 139

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 5/16 เกลียว 18 (BSW)

฿ 107 ฿ 107

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1/4 เกลียว 32 (UNEF) ญี่ปุ่น

฿ 706 ฿ 706

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1/2" BSPF เกลียว 14

฿ 910 ฿ 910

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 3/8" BSPF เกลียว 19

฿ 642 ฿ 642

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1/4" BSPF เกลียว 19

฿ 535 ฿ 535

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1" BSPF เกลียว 11

฿ 2,354 ฿ 2,354

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1" BSPT เกลียว 11

฿ 2,568 ฿ 2,568

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 3/4" BSPF เกลียว 14

฿ 1,391 ฿ 1,391

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1/2" NPT เกลียว 14

฿ 1,284 ฿ 1,284

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 3/8" NPT เกลียว 18

฿ 1,049 ฿ 1,049

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1/4" NPT เกลียว 18

฿ 906 ฿ 906

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1/8" BSPF เกลียว 28

฿ 375 ฿ 375

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KEIBA 1/8" NPT เกลียว 27

฿ 696 ฿ 696

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.5/8" เกลียว 8

฿ 4,280 ฿ 4,280

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.3/4" เกลียว 8

฿ 4,066 ฿ 4,066

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/2" UNC เกลียว 13

฿ 165 ฿ 165

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 1/2 เกลียว 20 (UNF)

฿ 190 ฿ 190

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 3/16 เกลียว 32 (NF) ญี่ปุ่น

฿ 246 ฿ 246

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.1/8 เกลียว 8

฿ 1,712 ฿ 1,712

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.1/4 เกลียว 8

฿ 2,200 ฿ 2,200

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.1/2 เกลียว 8

฿ 2,568 ฿ 2,568

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 3/8" UNF Pitch 24

฿ 128 ฿ 128

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/4" BSPF เกลียว 19

฿ 225 ฿ 225

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 7/16 เกลียว 20 (UNF)

฿ 170 ฿ 170

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS WARRIOR 1/2 เกลียว 14 (BSPF)

฿ 815 ฿ 815

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 9/16" BSW/NC เกลียว 12

฿ 220 ฿ 220

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1.1/4" เกลียว 11 (BSP)

฿ 2,050 ฿ 2,050
สินค้าหมด

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1" เกลียว 11 (BSPF)

฿ 1,712 ฿ 1,712

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1" เกลียว 11.5 (NPT)

฿ 1,750 ฿ 1,750

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS WARRIOR 1" เกลียว 12 (UNF)

฿ 2,050 ฿ 2,050

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1" เกลียว 8 (BSW/UNC)

฿ 680 ฿ 680

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 1" เกลียว 12 (UNF)

฿ 750 ฿ 750

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS KANSEI 3/4 เกลียว 14 (BSPT)

฿ 850 ฿ 850

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS APEX 3/4 เกลียว 16 (UNF)

฿ 482 ฿ 482

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 3/4 เกลียว 10 (BSW/UNC)

฿ 350 ฿ 350

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPSHTD 7/8 เกลียว 14 (UNF) ญี่ปุ่น

฿ 1,391 ฿ 1,391

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1/2เกลียว 26 (BRASS) ญี่ปุ่น

฿ 1,280 ฿ 1,280

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS WARRIOR 1/2 เกลียว 14 (NPT)

฿ 1,150 ฿ 1,150

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1/2 เกลียว 14 (BSPT)

฿ 990 ฿ 990

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 7/16 เกลียว 28 (UNEF) ญี่ปุ่น

฿ 1,250 ฿ 1,250

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPSHTD 3/8 เกลียว 18 (NPT) ญี่ปุ่น

฿ 860 ฿ 860

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HTD 5/32 เกลียว 32 (BSW/UNC) ญี่ปุ่น

฿ 210 ฿ 210

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS WARRIOR 1/8 เกลียว 27 (NPT)

฿ 510 ฿ 510

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/8 เกลียว 27 (NPT)

฿ 160 ฿ 160

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS HTD 3/16 เกลียว 24 (BSW/UNC) ญี่ปุ่น

฿ 236 ฿ 236

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS Kugel 1/2" เกลียว 20 UNF

฿ 165 ฿ 165

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1-1/2" เกลียว 12 UNF

฿ 3,990 ฿ 3,990

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1-3/8" เกลียว 12 UNF

฿ 2,950 ฿ 2,950

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1-1/4" เกลียว 12 UNF

฿ 2,623 ฿ 2,623

ต๊าปเกลียวตัวผู้ HAND TAPS 1-1/8" เกลียว 12 UNF

฿ 1,819 ฿ 1,819
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้