น็อตหัวหกเหลี่ยมดำ เกรด 8.8 (Carbon Steel Hex Bolt Gr 8.8)

8.8BHB5/8-11 x 8

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 8.8 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" UNF 11

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

8.8BHB5/8-11 x 7

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 8.8 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" UNF 11

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

8.8BHB5/8-11 x 6

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 8.8 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" UNF 11

ขายแล้ว 28 ชิ้น

฿63 ฿63
 

 

BHBM10x1.25x50 8.8

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M10x1.25x50

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11 ฿11
 

 

BHBM20x1.5x160

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x1.5x160

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

8.8BHBM20x150

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x2.5x150

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿204 ฿204
 

 

8.8BHBM27x90

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M27x3.0x90

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
 

 

8.8BHBM27x75

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M27x3.0x75

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿118 ฿118
 

 

8.8BHBM27x65

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M27x3.0x65

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿118 ฿118
 

 

BHBM20x2.5x150เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x2.5x150

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

BHB M12x1.25x45

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.25x45 เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13 ฿13
 

 

8.8BHBM12x1.25x40

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.25x40

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22 ฿22
 

 

8.8BHB M6x100

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M6x100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿33 ฿33
 

 

8.8BHB M6x70

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M6x70

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17 ฿17
 

 

8.8BHBM16x2.0x45

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x2.0x45

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿43 ฿43
 

 

8.8BHBM16x2.0x200

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x2.0x200

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

8.8BHBM16x2.0x100

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x2.0x100

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿97 ฿97
 

 

8.8BHBM16x2.0x120

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x2.0x120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿96 ฿96
 

 

8.8BHBM16x2.0x70

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x2.0x70

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿59 ฿59
 

 

8.8BHBM16x2.0x65

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x2.0x65

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿49 ฿49
 

 

BHBM12x1.75x300

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.75x300

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

BHBM12x1.75x250

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.75x250

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

BHBM12x1.75x280

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.75x280

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

BHBM12x1.75x180

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.75x180

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

BHB5/8-18 x 10

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" UNC 11

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿67 ฿67
 

 

BHB 1"x6" BSW/NC8

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 1" (BSW/NC10) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿308 ฿308
 

 

BHB 1"x5" BSW/NC8

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 1" (BSW/NC10) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿308 ฿308
 

 

BHB 1"x4" BSW/NC8

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 1" (BSW/NC10) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿264 ฿264
 

 

BHB 1"x3.1/2" BSW/NC8

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 1" (BSW/NC10) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿264 ฿264
 

 

BHB 3/4"x6" BSW/NC10

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/4" (BSW/NC10) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿198 ฿198
 

 

BHB 3/4x5" BSW/NC10

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/4" (BSW/NC10) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿165 ฿165
 

 

BHB 3/4"x4" BSW/NC10

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/4" (BSW/NC10) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿143 ฿143
 

 

BHB 3/4"x3.1/2" BSW/NC10

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/4" (BSW/NC10) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿132 ฿132
 

 

BHB 3/4"x3" BSW/NC10

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/4" (BSW/NC10) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿110 ฿110
 

 

BHB 5/8"x6" BSW/NC11

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" (BSW/NC11) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿132 ฿132
 

 

BHB 5/8"x5" BSW/NC11

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" (BSW/NC11) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿110 ฿110
 

 

BHB 5/8"x4.1/2" BSW/NC11

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" (BSW/NC11) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿110 ฿110
 

 

BHB 5/8"x3.1/2" BSW/NC11

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" (BSW/NC11) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿77 ฿77
 

 

BHB 5/8"x3" BSW/NC114

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" (BSW/NC11) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿66 ฿66
 

 

BHB 5/8"x2.1/2" BSW/NC11

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" (BSW/NC11) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60 ฿60
 

 

BHBUNC 1.1/4x12

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 1.1/4" (UNC-7) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿418 ฿418
 

 

BHB1BSW/NC14

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 1" (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿308 ฿308
 

 

BHB1BSW/NC13

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 1" (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿275 ฿275
 

 

BHB1BSW/NC11

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 1" (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿198 ฿198
 

 

BHB7/8BSW/NC8

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 7/8" (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿105 ฿105
 

 

BHBBSW/NC3/4x14

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/4" (BSW/NC-10) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿176 ฿176
 

 

BHBBSW/NC3/4x12

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/4" (BSW/NC-10) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿93 ฿93
 

 

BHBBSW/NC3/4x10

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/4" (BSW/NC-10) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿82 ฿82
 

 

BHBBSW/NC3/4x9

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/4" (BSW/NC-10) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿77 ฿77
 

 

BHB5/8-18 x 14

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" UNC 11

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿83 ฿83
 

 

BHB5/8-18 x 13

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" UNC 11

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿76 ฿76
 

 

BHB5/8-18 x 12

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" UNC 11

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿67 ฿67
 

 

BHB5/8-18 x 11

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" UNC 11

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿67 ฿67
 

 

BHB5/8-18 x 9

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" UNC 11

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

8.8BHBM8x200

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M8x1.25x200

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿89 ฿89
 

 

8.8BHBM6x200

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M6x1.0x200

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿82 ฿82
 

 

BHBM18x2.5x120 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x2.5x120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

BHB1BSW/NC4"1/2

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 1" (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿139 ฿139
 

 

BHB1BSW/NC4

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 1" (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

BHB1BSW/NC5"

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 1" (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿145 ฿145
 

 

BHB1BSW/NC5"1/2

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 1" (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿157 ฿157
 

 

BHB1BSW/NC3"1/2

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 1" (BSW/NC)

ขายแล้ว 15 ชิ้น

฿112 ฿112
 

 

BHB1BSW/NC6

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 1" (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿169 ฿169
 

 

BHB1BSW/NC2"1/2

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 1" (BSW/NC8) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿94 ฿94
 

 

BHB1BSW/NC 3

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 1" (BSW/NC7) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿72 ฿72
 

 

BHBUNF9/16 x 4

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 9/16" (UNF-18) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿32 ฿32
 

 

BHBUNF9/16 x 3

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 9/16" (UNF-18) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

BHBUNF9/16 x 2

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 9/16" (UNF-18) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿24 ฿24
 

 

BHBUNF9/16 x 1.1/2

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 9/16" (UNF-18) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22 ฿22
 

 

BHBUNF9/16 x 1.1/4

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 9/16" (UNF-18) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿20 ฿20
 

 

BHBUNF5/8 x 5

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" (UNF-18) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿47 ฿47
 

 

BHBUNF5/8 x 3.1/2

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" (UNF-18) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 20 ชิ้น

฿43 ฿43
 

 

BHBUNF5/8 x 4.1/2

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" (UNF-18) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿47 ฿47
 

 

BHBUNF5/8 x 3

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" (UNF-18) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿37 ฿37
 

 

BHBUNF5/8 x 2.1/2

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" (UNF-18) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿32 ฿32
 

 

BHBUNF5/8 x 2

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" (UNF-18) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿32 ฿32
 

 

BHBUNF5/8 x 1.3/4

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" (UNF-18) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿30 ฿30
 

 

BHBUNF5/8 x 1.1/2

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" (UNF-18) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿30 ฿30
 

 

BHBUNF5/8 x 1.1/4

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" (UNF-18) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

BHBUNF1/2 x 6

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 1/2" (UNF-20) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿43 ฿43
 

 

BHBUNF1/2 x 5.1/2

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 1/2" (UNF-20) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿37 ฿37
 

 

BHBUNF1/2 x 4

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 1/2" (UNF-20) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿32 ฿32
 

 

BHBUNF1/2 x 3.1/2

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 1/2" (UNF-20) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿32 ฿32
 

 

BHBUNF1/2 x 3

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 1/2" (UNF-20) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿32 ฿32
 

 

BHBUNF1/2 x 2.1/2

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 1/2" (UNF-20) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿26 ฿26
 

 

BHBUNF1/2 x 2

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 1/2" (UNF-20) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22 ฿22
 

 

BHBUNF1/2 x 1.3/4

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 1/2" (UNF-20) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17 ฿17
 

 

BHBUNF1/2 x 1.1/2

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 1/2" (UNF-20) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17 ฿17
 

 

BHBUNF1/2 x 1.1/4

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 1/2" (UNF-20) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17 ฿17
 

 

BHBUNF1/2 x 1

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 1/2" (UNF-20) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14 ฿14
 

 

BHBUNF3/8 x 4

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/8" (UNF-24) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22 ฿22
 

 

BHBUNF3/8 x 3.1/2

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/8" (UNF-24) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿20 ฿20
 

 

BHBUNF3/8 x 2

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/8" (UNF-24) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿19 ฿19
 

 

BHBUNF3/8 x 1.3/4

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/8" (UNF-24) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17 ฿17
 

 

BHBUNF3/8 x 1.1/2

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/8" (UNF-24) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14 ฿14
 

 

BHBUNF3/8 x 1.1/4

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/8" (UNF-24) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12 ฿12
 

 

BHBUNF3/8 x 1

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/8" (UNF-24) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8 ฿8
 

 

BHBUNF3/8 x 3/4

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/8" (UNF-24) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8 ฿8
 

 

BHBUNF7/16 x 5

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 7/16" (UNF-20) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿39 ฿39
 

 

BHBUNF7/16 x 4.1/2

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 7/16" (UNF-20) เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿33 ฿33
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้