Brass Shim Width 0.4 mm

฿ 2,040 ฿ 2,040

Brass Shim Width 0.4 mm

฿ 2,040 ฿ 2,040

Brass Shim Width 0.4 mm

฿ 1,360 ฿ 1,360

Brass Shim Width 0.4 mm

฿ 680 ฿ 680

Brass Shim Width 0.15 mm

฿ 2,040 ฿ 2,040

Brass Shim Width 0.15 mm

฿ 1,360 ฿ 1,360

Brass Shim Width 0.15 mm

฿ 680 ฿ 680

Brass Shim Width 0.7 mm

฿ 2,000 ฿ 2,000

Brass Shim Width 0.7 mm

฿ 1,400 ฿ 1,400

Brass Shim Width 0.7 mm

฿ 700 ฿ 700

Stainless Shim Width 0.5 mm (สามารถตัดได้ถึงความยาว 5 เมตร) ราคาต่อ 1 เมตร

฿ 2,340 ฿ 2,340

Stainless Shim Width 0.5 mm

฿ 1,560 ฿ 1,560

Stainless Shim Width 0.5 mm

฿ 780 ฿ 780

Stainless Shim Width 0.4 mm (สามารถตัดได้ถึงความยาว 5 เมตร) ราคาต่อ 1 เมตร

฿ 2,340 ฿ 2,340

Stainless Shim Width 0.4 mm

฿ 1,560 ฿ 1,560

Stainless Shim Width 0.4 mm

฿ 780 ฿ 780

Stainless Shim Width 0.3 mm (สามารถตัดได้ถึงความยาว 5 เมตร) ราคาต่อ 1 เมตร

฿ 2,340 ฿ 2,340

Stainless Shim Width 0.3 mm

฿ 1,560 ฿ 1,560

Stainless Shim Width 0.3 mm

฿ 780 ฿ 780

Stainless Shim Width 0.2 mm (สามารถตัดได้ถึงความยาว 5 เมตร) ราคาต่อ 1 เมตร

฿ 2,340 ฿ 2,340

Stainless Shim Width 0.2 mm

฿ 1,560 ฿ 1,560

Stainless Shim Width 0.2 mm

฿ 780 ฿ 780

Stainless Shim Width 0.1 mm(สามารถตัดได้ถึงความยาว 5 เมตร) ราคาต่อ 1 เมตร

฿ 2,340 ฿ 2,340

Stainless Shim Width 0.1 mm

฿ 1,560 ฿ 1,560

Stainless Shim Width 0.1 mm

฿ 780 ฿ 780

Stainless Shim Width 0.09 mm (สามารถตัดได้ถึงความยาว 5 เมตร) ราคาต่อ 1 เมตร

฿ 2,340 ฿ 2,340

Stainless Shim Width 0.09 mm

฿ 1,560 ฿ 1,560

Stainless Shim Width 0.09 mm

฿ 780 ฿ 780

Stainless Shim Width 0.08 mm (สามารถตัดได้ถึงความยาว 5 เมตร) ราคาต่อ 1 เมตร

฿ 2,340 ฿ 2,340

Stainless Shim Width 0.08 mm

฿ 1,560 ฿ 1,560

Stainless Shim Width 0.08 mm

฿ 780 ฿ 780

Stainless Shim Width 0.07 mm (สามารถตัดได้ถึงความยาว 5 เมตร) ราคาต่อ 1 เมตร

฿ 2,340 ฿ 2,340

Stainless Shim Width 0.07 mm

฿ 1,560 ฿ 1,560

Stainless Shim Width 0.07 mm

฿ 780 ฿ 780

Stainless Shim Width 0.06 mm (สามารถตัดได้ถึงความยาว 5 เมตร) ราคาต่อ 1 เมตร

฿ 2,340 ฿ 2,340

Stainless Shim Width 0.06 mm

฿ 1,560 ฿ 1,560

Stainless Shim Width 0.06 mm

฿ 780 ฿ 780

Stainless Shim Width 0.05 mm (สามารถตัดได้ถึงความยาว 5 เมตร) ราคาต่อ 1 เมตร

฿ 2,340 ฿ 2,340

Stainless Shim Width 0.05 mm

฿ 1,560 ฿ 1,560

Stainless Shim Width 0.05 mm

฿ 780 ฿ 780