Chimcopper 0.2x300x1000

แผ่นชิมทองแดง Copper 0.2 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿790 ฿790
 

 

Chimcopper 0.3x300x1000

แผ่นชิมทองแดง Copper 0.3 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿893 ฿893
 

 

Chimcopper 0.5x300x1000

แผ่นชิมทองแดง Copper 0.5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,740 ฿2,740
 

 

Shimbrass0.5mmx30x300

Brass Shim Width 0.5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿115 ฿115
 

 

Shimbrass0.4mmx30x300

Brass Shim Width 0.4 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

Shimbrass0.3mmx30x300

Brass Shim Width 0.3 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿95 ฿95
 

 

Shimbrass0.2mmx30x300

Brass Shim Width 0.2 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿95 ฿95
 

 

Shimbrass0.1mmx30x300

Brass Shim Width 0.1 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿95 ฿95
 

 

Shimbrass1.0mmx30x300

Brass Shim Width 1.0 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿132 ฿132
 

 

ShimStainless0.03mmx1m

Stainless Shim Width 0.03 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,340 ฿2,340
 

 

ShimStainless0.02mmx200x1m

Stainless Shim Width 0.02 mm

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿2,040 ฿2,040
 

 

ShimStainless0.04mmx1m

Stainless Shim Width 0.04 mm ราคาต่อ 1 เมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,340 ฿2,340
 

 

ShimStainless0.15mmx1m

Stainless Shim Width 0.15 mm (สามารถตัดได้ถึงความยาว 100 เมตร) ราคาต่อ 1 เมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,340 ฿2,340
 

 

ShimStainless0.15mmx2ft

Stainless Shim Width 0.15 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,560 ฿1,560
 

 

ShimStainless0.15mmx1ft

Stainless Shim Width 0.15 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿780 ฿780
 

 

Shimbrass0.02mmx1ft

Brass Shim Width 0.02 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿400 ฿400
 

 

Shimbrass0.7mmx200x900

Brass Shim Width 0.7 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,000 ฿2,000
 

 

ShimStainless0.04mmx1ft

Stainless Shim Width 0.04 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿780 ฿780
 

 

ShimStainless0.03mmx1ft

Stainless Shim Width 0.03 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿780 ฿780
 

 

ShimStainless0.02mmx200x1ft

Stainless Shim Width 0.02 mm

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿680 ฿680
 

 

ShimStainless0.01mmx100x1ft

Stainless Shim Width 0.01 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿260 ฿260
 

 

Shimbrass0.05mmx300x1000

Brass Shim Width 0.05 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,500 ฿1,500
 

 

Shimbrass0.05mmx300x900

Brass Shim Width 0.05 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,500 ฿1,500
 

 

Shimbrass0.05mmx300x600

Brass Shim Width 0.05 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,140 ฿1,140
 

 

Shimbrass0.05mmx300x300

Brass Shim Width 0.05 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿570 ฿570
 

 

Shimbrass0.015mmx1ft

Brass Shim Width 0.015 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿400 ฿400
 

 

Shimbrass 0.07 mmx1ft

Brass Shim Width 0.07 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿400 ฿400
 

 

Shimbrass 0.03 mmx1ft

Brass Shim Width 0.03 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿400 ฿400
 

 

Shimbrass0.01mmx1ft

Brass Shim Width 0.01 mm

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿400 ฿400
 

 

Shimbrass0.6mmx200x1m

Brass Shim Width 0.6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,040 ฿2,040
 

 

Shimbrass0.6mmx200x2ft

Brass Shim Width 0.6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,360 ฿1,360
 

 

Shimbrass0.6mmx200x1ft

Brass Shim Width 0.6 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿680 ฿680
 

 

Shimbrass0.5mmx200x1m

Brass Shim Width 0.5 mm

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿1,950 ฿1,950
 

 

Shimbrass1.0mm 1.0x300x1000

Brass Shim Width 1.0 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿3,321 ฿3,321
 

 

Shimbrass1.0mm 1.0x300x600

Brass Shim Width 1.0 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,321 ฿3,321
 

 

Shimbrass1.0mm 1.0x300x300

Brass Shim Width 1.0 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,070 ฿1,070
 

 

Shimbrass1.0mm 1.0x200x1000

Brass Shim Width 1.0 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,200 ฿2,200
 

 

Shimbrass1.0mm 1.0x200x600

Brass Shim Width 1.0 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,470 ฿1,470
 

 

ShimStainless1.0mm 1.0x300x1000

Stainless Steel Shim Width 1.0 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿2,646 ฿2,646
 

 

ShimStainless1.0mm 1.0x300x600

Stainless Steel Shim Width 1.0 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,646 ฿2,646
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้