Brass Shim Width 0.015 mm

฿ 400 ฿ 400

Brass Shim Width 0.07 mm

฿ 400 ฿ 400

Brass Shim Width 0.03 mm

฿ 400 ฿ 400

Brass Shim Width 0.01 mm

฿ 400 ฿ 400

Brass Shim Width 0.6 mm

฿ 2,040 ฿ 2,040

Brass Shim Width 0.6 mm

฿ 1,360 ฿ 1,360

Brass Shim Width 0.6 mm

฿ 680 ฿ 680

Brass Shim Width 0.5 mm

฿ 1,950 ฿ 1,950

Brass Shim Width 1.0 mm

฿ 2,782 ฿ 2,782

Brass Shim Width 1.0 mm

฿ 1,960 ฿ 1,960

Brass Shim Width 1.0 mm

฿ 980 ฿ 980

Brass Shim Width 1.0 mm

฿ 1,712 ฿ 1,712

Brass Shim Width 1.0 mm

฿ 1,070 ฿ 1,070

Stainless Steel Shim Width 1.0 mm

฿ 2,646 ฿ 2,646

Stainless Steel Shim Width 1.0 mm

฿ 1,960 ฿ 1,960

Stainless Steel Shim Width 1.0 mm

฿ 980 ฿ 980

Stainless Steel Shim Width 1.0 mm

฿ 1,350 ฿ 1,350

Stainless Steel Shim Width 1.0 mm

฿ 900 ฿ 900

Brass Shim Width 0.6 mm

฿ 2,040 ฿ 2,040

Brass Shim Width 0.6 mm

฿ 2,040 ฿ 2,040

Brass Shim Width 0.6 mm

฿ 1,360 ฿ 1,360

Brass Shim Width 0.6 mm

฿ 780 ฿ 780

Brass Shim Width 0.5 mm

฿ 2,000 ฿ 2,000

Brass Shim Width 0.1 mm x 200

฿ 1,350 ฿ 1,350

Brass Shim Width 0.1 mm x 200

฿ 950 ฿ 950

Brass Shim Width 0.1 mm x 200

฿ 480 ฿ 480

Brass Shim Width 0.2 mm x 200

฿ 1,350 ฿ 1,350

Brass Shim Width 0.2 mm x 200

฿ 950 ฿ 950

Brass Shim Width 0.2 mm x 200

฿ 480 ฿ 480

Brass Shim Width 0.3 mm x 200

฿ 1,350 ฿ 1,350

Brass Shim Width 0.3 mm x 200

฿ 950 ฿ 950

Brass Shim Width 0.3 mm x 200

฿ 480 ฿ 480

Brass Shim Width 0.4 mm

฿ 2,040 ฿ 2,040

Brass Shim Width 0.4 mm

฿ 2,040 ฿ 2,040

Brass Shim Width 0.4 mm

฿ 1,360 ฿ 1,360

Brass Shim Width 0.4 mm

฿ 680 ฿ 680

Brass Shim Width 0.15 mm

฿ 1,350 ฿ 1,350

Brass Shim Width 0.15 mm

฿ 950 ฿ 950

Brass Shim Width 0.15 mm

฿ 480 ฿ 480

Brass Shim Width 0.7 mm

฿ 2,000 ฿ 2,000
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้