ลูกปืนตาเหลือก (Rod End)

New

SphericalPlainBearings GEEW15E ขนาด 15-26-9/15

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿133 ฿133
 

 

New

SphericalPlainBearings GEEW20E ขนาด 20-35-12/20

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿205 ฿205
 

 

New

SphericalPlainBearings GEEW45E-2RS ขนาด 45-68-25/45

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿695 ฿695
 

 

New

SphericalPlainBearings GEEW40E-2RS ขนาด 40-62-22/40

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿522 ฿522
 

 

New

SphericalPlainBearings GEEW35E-2RS ขนาด 35-55-20/35

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿452 ฿452
 

 

New

SphericalPlainBearings GEEW32E-2RS ขนาด 32-52-18/32

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿452 ฿452
 

 

New

SphericalPlainBearings GEEW30E ขนาด 30-47-18/30

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿292 ฿292
 

 

New

SphericalPlainBearings GEEW25E ขนาด 25-42-16/25

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿256 ฿256
 

 

New

SphericalPlainBearings GEEW17E ขนาด 17-30-10/17

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿190 ฿190
 

 

New

SphericalPlainBearings GEEW16E ขนาด 16-28-9/16

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿190 ฿190
 

 

New

SphericalPlainBearings GEEW12E ขนาด 12-22-7/12

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿122 ฿122
 

 

New

SphericalPlainBearings GEG30E-2RS/P5 ขนาด 30-55-20/32

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿549 ฿549
 

 

New

SphericalPlainBearings GE15E-2RS/P5 ขนาด 15-26-9/12

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿149 ฿149
 

 

New

SphericalPlainBearings GE35E-2RS/P5 ขนาด 35-55-20/25

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿354 ฿354
 

 

New

SphericalPlainBearings GEG35E-2RS/P5 ขนาด 35-62-22/35

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿752 ฿752
 

 

New

SphericalPlainBearings GEG25E-2RS/P5 ขนาด 25-47-18/28

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿462 ฿462
 

 

New

SphericalPlainBearings GE25E-2RS/P5 ขนาด 25-42-16/20

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿209 ฿209
 

 

New

SphericalPlainBearings GEG17E-2RS/P5 ขนาด 17-35-12/20

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿376 ฿376
 

 

New

SphericalPlainBearings GE17E-2RS/P5 ขนาด 17-30-10/14

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿155 ฿155
 

 

New

SphericalPlainBearings GE30E-2RS/P5 ขนาด 30-47-18/22

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿385.20 ฿385.20
 

 

New

SphericalPlainBearings GEG20ES-2RS/P5 ขนาด 20-42-16/25

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿399 ฿399
 

 

New

SphericalPlainBearings GEG15E-2RS ขนาด 15-26-11/16

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿278 ฿278
 

 

New

Rod End3/4"x16R

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,017 ฿1,017
 

 

New

SphericalPlainBearings 40-62-22/28

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿580 ฿580
 

 

New

Rod End16x2.5R

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿557 ฿557
 

 

New

Rod End 22x1.5L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,606 ฿1,606
 

 

New

Rod End 20x1.5L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,605 ฿1,605
 

 

New

Rod End 18x1.5L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,605 ฿1,605
 

 

New

RodEndsus16x2.0L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,177 ฿1,177
 

 

New

RodEndsus8x1.25L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

New

Rod End 12x1.75L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

New

Rod End 16x2.0R

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿1,391 ฿1,391
 

 

New

Rod End 8x1.25R

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

New

Rod End 10x1.5R

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿750 ฿750
 

 

New

Rod End 6x1.0R

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿236 ฿236
 

 

New

Rod End 6x1.0L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿270 ฿270
 

 

New

Rod End 8x1.25L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

New

Rod End3/8"x24L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿482 ฿482
 

 

New

Rod End3/8"x24R

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

New

Rod End1/4x28R

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

Rod End14x1.5L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿482 ฿482
 

 

New

Rod End14x1.5R

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿482 ฿482
 

 

New

Rod End8x1.25R

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

RodEnd8x1.25L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

RodEnd5x0.8L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

New

Rod End5x0.8L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿236 ฿236
 

 

New

Rod End5x0.8R

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿236 ฿236
 

 

New

Rod End6x1.0

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿236 ฿236
 

 

New

Rod End10x1.25L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

New

Rod End8x1.25L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

New

Rod End6x1.0L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

New

RodEnd10x1.5L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

New

Rod End10x1.5L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

New

Rod End12x1.25

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

New

Rod End12x1.25L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

New

Rod End12x1.75L

Pilloball rod end with female thread

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

New

SphericalPlainBearings 55-90-40/47

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,400 ฿1,400
 

 

New

SphericalPlainBearings 60-105-40/63

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,400 ฿1,400
 

 

New

SphericalPlainBearings 60-90-36/44

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,400 ฿1,400
 

 

New

SphericalPlainBearings 55-85-32/40

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿972 ฿972
 

 

New

SphericalPlainBearings 50-90-36/56

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,400 ฿1,400
 

 

New

SphericalPlainBearings 50-75-28/35

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿972 ฿972
 

 

New

SphericalPlainBearings 45-72-31/36

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,080 ฿1,080
 

 

New

SphericalPlainBearings 45-68-25/32

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿918 ฿918
 

 

New

SphericalPlainBearings 45-68-25/32

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿918 ฿918
 

 

New

SphericalPlainBearings45-68-25/32

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿918 ฿918
 

 

New

SphericalPlainBearings 40-62-22/28

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿626 ฿626
 

 

New

SphericalPlainBearings40-62-22/28

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿702 ฿702
 

 

New

SphericalPlainBearings40-62-28/33

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿702 ฿702
 

 

New

SphericalPlainBearings35-62-22/35

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿648 ฿648
 

 

New

SphericalPlainBearings35-55-26/30

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿540 ฿540
 

 

New

SphericalPlainBearings35-55-20/25

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿518 ฿518
 

 

New

SphericalPlainBearings30-50-23/27

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿464 ฿464
 

 

New

SphericalPlainBearings30-47-18/22

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿388 ฿388
 

 

New

SphericalPlainBearings25-47-18/28

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿410 ฿410
 

 

New

SphericalPlainBearings25-42-16/20

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿356 ฿356
 

 

New

SphericalPlainBearings20-42-16/25

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿410 ฿410
 

 

New

SphericalPlainBearings22-37-16/19

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿302 ฿302
 

 

New

SphericalPlainBearings20-35-12/16

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿302 ฿302
 

 

New

SphericalPlainBearings 20-32-14/16

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿302 ฿302
 

 

New

SphericalPlainBearings 18-42-16.5/23

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿540 ฿540
 

 

New

SphericalPlainBearings 18-35-16.5/23

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿540 ฿540
 

 

New

SphericalPlainBearings18-35-16.5/23

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿648 ฿648
 

 

New

SphericalPlainBearings18-33-16/20

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿540 ฿540
 

 

New

SphericalPlainBearings17-30-10/14

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿248 ฿248
 

 

New

SphericalPlainBearings18-42-17/23

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿810 ฿810
 

 

New

SphericalPlainBearings16-38-15/21

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿594 ฿594
 

 

New

SphericalPlainBearings15-26-9/12

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿248 ฿248
 

 

New

SphericalPlainBearings12-30-12/16

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

New

SphericalPlainBearings10-22-7/12

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿248 ฿248
 

 

New

SphericalPlainBearings8-16-5/8

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿313 ฿313
 

 

New

SphericalPlainBearings12-22-7/10

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿216 ฿216
 

 

New

SphericalPlainBearings10-19-6/9

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿248 ฿248
 

 

New

SphericalPlainBearings6-14-4

Radial Spherical Plain Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿313 ฿313
 

 

New

RodEndCN3/4UNF

Right-Handed, External-Threaded Rod End

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿906 ฿906
 

 

New

RodEndCN1/2UNF

Right-Handed, External-Threaded Rod End

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

New

RodEndCN1/2UNFL

Left-Handed, External-Threaded Rod End

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

New

RodEndCN5/8UNF

Right-Handed, External-Threaded Rod End

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

New

RodEndCN5/8UNFL

Left-Handed, External-Threaded Rod End

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

New

RodEndCNM30x2.0

Right-Handed, External-Threaded Rod End

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,140 ฿2,140
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้