ตลับลูกปืนเข็มเปลือย-ตลับลูกปืนกรงนก Needle Roller Bearing ขนาด 22x28x23

คุณสมบัติสินค้า:

ลูกปืนเข็มเปลือย ลูกปืนกรงนก (Needle Roller Bearing Cage Assembly)

Share

ตลับลูกปืนเข็มเปลือย-ตลับลูกปืนกรงนก Needle Roller Bearing Cage Assembly ขนาด 22x28x23

Specifications :


  • ขนาดของรูใน Inner Diameter (d) : 22 mm
  • ขนาดของวงนอก Outer Diameter (D) : 28  mm
  • ความหนา Width (B) : 23 mm
  • ชนิด (Type) : ตลับลูกปืนเข็มเปลือย Needle Roller Bearing and Cage Assembly