ตาราง การทนของยาง NBR EPDM SBR ต่อวัตถุ ของเหลว และสารเคมีต่างๆ

Last updated: 2021-02-04  |  1155 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ตาราง การทนของยาง NBR EPDM SBR ต่อวัตถุ ของเหลว และสารเคมีต่างๆ

ตาราง การทนของยาง NBR EPDM SBR ต่อวัตถุ ของเหลว และสารเคมีต่างๆ
อ้างอิงจาก Trelleborg Engineered Systems (Sweden)