Bolt

หลายๆครั้งในการเลือกเข็มขัดรัดท่อ ผู้ซื้อและผู้ขายจะสื่อสารกันไม่ตรงว่าจะเลือกเข็มขัดรัดเบอร์อะไรดี วิธีง่ายๆ ในการเลือกเข็มขัดรัดท่อก็คือ

A2-70 ก็คือ ตัวเลขมาตรฐานที่บอกถึงวัสดุที่ใช้ในการทำตัวน็อต หัวน็อต หรือ อุปกรณ์สลักภัณฑ์นั้นๆ และ รวมถึงบ่งบอกถึงความสามารถในการรับแรงด้วยเช่นกัน