น็อตหัวหกเหลี่ยมดำ เกรด 12.9 (Carbon Steel Hex Bolt Gr 12.9)

BHB12.9-M30x3.5x60 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M30x3.5x60 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿270 ฿270
 

 

12.9BHBM8x100 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M8x100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿59 ฿59
 

 

12.9BHBM6x100 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M6x100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿38 ฿38
 

 

12.9BHBM16x150 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x150

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿142 ฿142
 

 

BHBM22x2.5x120เกรด12.9เกลียวไม่ตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M22x2.5x100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿192 ฿192
 

 

12.9BHBM10x1.0x100

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M10x1.0x100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

12.9BHBM10x1.0x80

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M10x1.0x80

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿77 ฿77
 

 

12.9BHBM12x45 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x45

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25 ฿25
 

 

12.9BHBM10x1.0x35

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M10x1.0x35

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

12.9BHBM10x1.0x30

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M10x1.0x30

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿30 ฿30
 

 

12.9BHBM10x1.0x25

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M10x1.0x25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿28 ฿28
 

 

12.9BHBM10x1.0x20

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M10x1.0x20

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿28 ฿28
 

 

BHBM16x1.5x120เกรด12.9เกลียวไม่ตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x1.5x120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿111 ฿111
 

 

12.9BHBM14x220 เกรด 12.9 แข็งพิเศษ เกลียวไม่ตลอด

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x220

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿264 ฿264
 

 

12.9BHBM10x100 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M10x100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿48 ฿48
 

 

12.9BHBM16x300 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x300

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿412 ฿412
 

 

12.9BHBM16x250 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x250

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿324 ฿324
 

 

BHB12.9-M48x5.0x100 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M48x5.0x100 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,497 ฿1,497
 

 

BHB12.9-M24x3.0x100 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x3.0x280 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿441 ฿441
 

 

10.9BHBM20x2.5x120เกรด12.9

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x2.5x120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿224 ฿224
 

 

12.9BHBM7x65

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M7x65

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

12.9BHBM16x60

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x60

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿110 ฿110
 

 

BHB12.9-M24x3.0x320 เกลียวไม่ตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x3.0x320 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿844 ฿844
 

 

BHB12.9-M24x3.0x300 เกลียวไม่ตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x3.0x300 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿797 ฿797
 

 

BHB12.9-M24x3.0x280 เกลียวไม่ตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x3.0x280 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿675 ฿675
 

 

BHB12.9-M24x3.0x250 เกลียวไม่ตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x3.0x250 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿574 ฿574
 

 

BHB12.9-M24x3.0x230 เกลียวไม่ตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x3.0x230 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿534 ฿534
 

 

BHB12.9-M24x3.0x220 เกลียวไม่ตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x3.0x220 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿507 ฿507
 

 

BHB12.9-M36x4.0x160 เกลียวไม่ตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M36x4.0x160 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,284 ฿1,284
 

 

BHB12.9-M36x4.0x180 เกลียวไม่ตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M36x4.0x180 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,338 ฿1,338
 

 

BHB12.9-M24x3.0x400 เกลียวไม่ตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x3.0x400 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,080 ฿1,080
 

 

BHB12.9-M24x3.0x450 เกลียวไม่ตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x3.0x450 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,452 ฿1,452
 

 

BHB12.9-M24x3.0x500 เกลียวไม่ตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x3.0x500 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,654 ฿1,654
 

 

BHB12.9-M24x3.0x200 เกลียวไม่ตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x3.0x200 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿507 ฿507
 

 

BHB12.9-M30x3.5x100 เกลียวไม่ตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M30x3.5x100 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿465 ฿465
 

 

BHB12.9-M30x3.5x90 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M30x3.5x90 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿432 ฿432
 

 

BHBM20x2.5x90 12.9 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x2.5x90

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

BHB12.9-M36x4.0x280 เกลียวไม่ตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M36x4.0x280 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,523 ฿2,523
 

 

BHB12.9-M30x3.5x120 เกลียวไม่ตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M30x3.5x120 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿396 ฿396
 

 

BHB12.9-M27x3.0x90 เกลียวไม่ตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M27x3.0x90 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿299 ฿299
 

 

BHB12.9-M24x3.0x80 เกลียวไม่ตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x3.0x80 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿278 ฿278
 

 

BHB12.9-M24x3.0x200

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x3.0x200 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿375 ฿375
 

 

BHB12.9-M24x3.0x180

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x3.0x180 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

BHBM20x2.5x7012.9

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x2.5x70

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿204 ฿204
 

 

BHBM20x2.5x6512.9

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x2.5x65

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿204 ฿204
 

 

BHBM20x2.5x6012.9

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x2.5x60

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿204 ฿204
 

 

12.9BHBM33x240

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M33x3.5x240

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿963 ฿963
 

 

12.9BHBM12x1.25x80

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.25x80

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

12.9BHBM12x1.25x60

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.25x60

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

12.9BHBM12x1.25x45

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.25x45

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿55 ฿55
 

 

12.9BHBM12x1.25x25

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.25x25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

12.9BHBM12x1.75x80JP

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.75x80

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿89 ฿89
 

 

12.9BHBM24x2.0x50

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x2.0x50

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿172 ฿172
 

 

BHB12.9-M12x1.75x65

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.75x65 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿81 ฿81
 

 

12.9BHBM42x120 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M42x120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,391 ฿1,391
 

 

12.9BHBM42x110 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M42x110

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,391 ฿1,391
 

 

12.9BHBM16x1.5x65

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x1.5x65

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

12.9BHBM8x30 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M8x30

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22 ฿22
 

 

12.9BHBM12x1.25x100

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.25x100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

12.9BHBM12x1.5x40

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.5x40 เกลียวตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

12.9BHBM12x1.5x35

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.5x35 เกลียวตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

12.9BHBM12x1.5x30

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.5x30 เกลียวตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

12.9BHBM12x1.5x25

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.5x25 เกลียวตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

12.9BHBM6x16

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M6x16

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11 ฿11
 

 

12.9BHBM6x20

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M6x20

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11 ฿11
 

 

12.9BHBM8x50 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M8x50

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿28 ฿28
 

 

12.9BHBM14x1.5x60 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x60

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿93 ฿93
 

 

12.9BHBM14x1.5x45 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x45

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿67 ฿67
 

 

12.9BHBM14x1.5x40 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x40

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64 ฿64
 

 

12.9BHBM12x25 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64 ฿64
 

 

10.9BHB M14x1.5x40

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x1.5x40 เกลียวตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

12.9BHBM10x70

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M10x70

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿50 ฿50
 

 

BHBM20x2.5x240

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x2.5x240

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿270 ฿270
 

 

12.9BHBM18x200 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x200

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿259 ฿259
 

 

12.9BHBM18x150 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x150

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿185 ฿185
 

 

BHBM16x80 12.9

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x80

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿135 ฿135
 

 

12.9BHBM14x1.5x100

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x1.5x100 เกลียวไม่ตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

12.9BHBM14x1.5x90

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x1.5x90 เกลียวไม่ตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿102 ฿102
 

 

12.9BHBM14x1.5x80

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x1.5x80 เกลียวไม่ตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿102 ฿102
 

 

12.9BHBM14x1.5x75

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x1.5x75 เกลียวไม่ตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿96 ฿96
 

 

12.9BHBM14x1.5x70

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x1.5x70 เกลียวไม่ตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿96 ฿96
 

 

12.9BHBM14x1.5x60

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x1.5x60 เกลียวไม่ตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

12.9BHBM14x1.5x50

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x1.5x50 เกลียวตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿82 ฿82
 

 

12.9BHBM14x1.5x45

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x1.5x45 เกลียวไม่ตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

12.9BHBM14x1.5x40

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x1.5x40 เกลียวตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

12.9BHBM12x1.5x150

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.5x150 เกลียวไม่ตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

12.9BHBM12x1.5x130

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.5x130 เกลียวไม่ตลอด

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿132 ฿132
 

 

12.9BHBM12x1.5x100

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.5x100 เกลียวไม่ตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

12.9BHBM12x1.5x60

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.5x50 เกลียวไม่ตลอด

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿59 ฿59
 

 

BHBM12x1.5x50

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.5x50 เกลียวตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

12.9BHBM10x1.25x40

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M10x1.25x40

ขายแล้ว 30 ชิ้น

฿38 ฿38
 

 

12.9BHBM10x1.25x25

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M10x1.25x25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿30 ฿30
 

 

12.9BHBM10x1.0x45

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M10x1.0x45

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿53 ฿53
 

 

12.9BHBM10x1.0x40

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M10x1.0x40

ขายแล้ว 21 ชิ้น

฿53 ฿53
 

 

12.9BHBM22x1.5x100เกรด12.9

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M22x1.5x100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

12.9BHBM18x1.5x80

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x1.5x80

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿240 ฿240
 

 

10.9BHBM20x1.5x120เกรด12.9

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x1.5x120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

10.9BHBM20x1.5x100เกรด12.9

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x1.5x100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿190 ฿190
 

 

10.9BHBM20x1.5x90เกรด12.9

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x1.5x90

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿190 ฿190
 

 

10.9BHBM20x1.5x80เกรด12.9

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x1.5x80

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿190 ฿190
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้