หัวน็อตหมวก (Dome Hex Nut)

Coated Stainless, Dome Hex Nut 5/16" (BSW) เกลียว 12

฿ 30 ฿ 30

Coated Stainless, Dome Hex Nut 5/16" (BSW/UNC) เกลียว 18

฿ 16 ฿ 16

Coated Stainless, Dome Hex Nut 1/4" (BSW/UNC) เกลียว 20

฿ 11 ฿ 11

Coated Stainless, Dome Hex Nut 3/8" (BSW/UNC) เกลียว 16

฿ 22 ฿ 22

Coated Stainless, Dome Hex Nut M12x1.75

฿ 27 ฿ 27

Coated Stainless, Dome Hex Nut M10x1.5

฿ 20 ฿ 20

Coated Steel, Dome Hex Nut 3/8" (BSW/UNC) เกลียว 16

฿ 6 ฿ 6

Coated Steel, Dome Hex Nut 1/4" (BSW/UNC) เกลียว 20

฿ 4 ฿ 4

Coated Steel, Dome Hex Nut M12x1.75

฿ 11 ฿ 11

Coated Steel, Dome Hex Nut M12x1.5

฿ 9 ฿ 9

Coated Steel, Dome Hex Nut M10x1.25

฿ 6 ฿ 6

Coated Steel, Dome Hex Nut M10x1.5

฿ 6 ฿ 6

Coated Steel, Dome Hex Nut M8x1.25

฿ 4 ฿ 4

Coated Steel, Dome Hex Nut M6x1.0

฿ 3 ฿ 3

Coated Steel, Dome Hex Nut M5x0.8

฿ 2 ฿ 2

Coated Steel, Dome Hex Nut M4x0.7

฿ 1.50 ฿ 1.50

Coated Steel, Dome Hex Nut M3x0.5

฿ 1 ฿ 1