หัวน็อตดำแข็ง เกลียวหุน-นิ้ว (Imperial Carbon Steel Hex Nut)

Carbon Steel Hex Nut 1/2" - 12

฿ 6 ฿ 6

Carbon Steel Hex Nut 1/2" - 13

฿ 5 ฿ 5

Carbon Steel Hex Nut 1/4" - 20

฿ 1.30 ฿ 1.30

Carbon Steel Hex Nut 3/4" - 10

฿ 13 ฿ 13

Carbon Steel Hex Nut 3/8" - 16

฿ 3 ฿ 3

Carbon Steel Hex Nut 5/16" - 18

฿ 2.50 ฿ 2.50

Carbon Steel Hex Nut 5/8" - 11

฿ 8 ฿ 8

Carbon Steel Hex Nut 7/16" - 14

฿ 5 ฿ 5

Carbon Steel Hex Nut 9/16" - 12

฿ 7 ฿ 7