หัวน็อต

New

WhitePlasticHexNut M16x2.0

White Plastic Nylon Hexagon Hex Nut M16x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿20 ฿20
 

 

New

WhitePlasticHexNut M12x1.75

White Plastic Nylon Hexagon Hex Nut M12x1.75

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11 ฿11
 

 

New

WhitePlasticHexNut M10x1.5

White Plastic Nylon Hexagon Hex Nut M10x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6 ฿6
 

 

New

WhitePlasticHexNut M6x1.0

White Plastic Nylon Hexagon Hex Nut M6x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4 ฿4
 

 

New

WhitePlasticHexNut M4x0.7

White Plastic Nylon Hexagon Hex Nut M4x0.7

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4 ฿4
 

 

U-Nut With Flange, Galvanized M16x2.0

U-Nut With Flange, Galvanized M16x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿72 ฿72
 

 

U-Nut With Flange, Galvanized M14x2.0

U-Nut With Flange, Galvanized M14x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60 ฿60
 

 

10.9LN20x2.5

หัวน็อตกันคลาย (Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿59 ฿59
 

 

DomeHexNutStainlessM14x2.0

Coated Stainless, Dome Hex Nut M14x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

FlangeHexNut Carbon SteelM18x1.5 เกรด 10

Flange Hex Nut Carbon Steel M18x1.5 เกรด 10

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

FlangeHexNut Carbon SteelM14x1.5 เกรด 10

Flange Hex Nut Carbon Steel M14x1.5 เกรด 10

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿47 ฿47
 

 

FlangeHexNut Carbon SteelM12x1.25 เกรด 10

Flange Hex Nut Carbon Steel M12x1.25 เกรด 10

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

FlangeHexNut Carbon SteelM20x2.5 เกรด 10

Flange Hex Nut Carbon Steel M20x2.5 เกรด 10

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿95 ฿95
 

 

FlangeHexNut Carbon SteelM16x1.5 เกรด 10

Flange Hex Nut Carbon Steel M16x1.5 เกรด 10

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

FlangeHexNut Carbon SteelM20x1.5 เกรด 10

Flange Hex Nut Carbon Steel M20x1.5 เกรด 10

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿121 ฿121
 

 

FlangeHexNut Carbon SteelM18x2.5 เกรด 10

Flange Hex Nut Carbon Steel M18x2.5 เกรด 10

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿69 ฿69
 

 

FlangeHexNut Carbon SteelM8x1.25 เกรด 10

Flange Hex Nut Carbon Steel M8x1.25 เกรด 10

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12 ฿12
 

 

FlangeHexNut Carbon SteelM6x1.0 เกรด 10

Flange Hex Nut Carbon Steel M6x1.0 เกรด 10

ขายแล้ว 30 ชิ้น

฿6 ฿6
 

 

10.9 lengthenedHexNutCarbonSteelM12x1.75 #19 รุ่นหัวน็อตยาว

10.9 Carbon Steel Hex Nut M12x1.75 (หัวน็อตเบอร์ 19 สูง 17 mm) เกรด 10.9 รุ่นหัวน็อตยาว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22 ฿22
 

 

HexNutSTL316 5/8'' เกลียว 11

Stainless Hex Nut 316 ขนาด 5/8'' เกลียว 11 (BSW/UNC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿40 ฿40
 

 

12.9HexNutCarbonSteelM5x0.8

Carbon Steel Hex Nut M5x0.8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5 ฿5
 

 

1CastleNutM24x1.5

Castle Hex Nut M24x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿58 ฿58
 

 

12.9HexNutCarbonSteelMM45x3.0 #68

12.9 Carbon Steel Hex Nut M45x3.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿370 ฿370
 

 

12.9HexNutCarbonSteelMM27x1.5 #41

12.9 Carbon Steel Hex Nut M27x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

12.9HexNutCarbonSteelMM20x1.5 #30

12.9 Carbon Steel Hex Nut M20x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿47 ฿47
 

 

LNSTL1/2"-20 UNF

หัวน็อตกันคลายสแตนเลส (Stainless Steel Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿41 ฿41
 

 

LNSTL3/8"-24 UNF

หัวน็อตกันคลายสแตนเลส (Stainless Steel Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18 ฿18
 

 

LNSTL5/16"-24 UNF

หัวน็อตกันคลายสแตนเลส (Stainless Steel Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12 ฿12
 

 

LNSTL1/4"-28 UNF

หัวน็อตกันคลายสแตนเลส (Stainless Steel Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿10 ฿10
 

 

LNSTL7/16"-14BSW/NC

หัวน็อตกันคลายสแตนเลส (Stainless Steel Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿23 ฿23
 

 

LNSTL30x3.5

หัวน็อตกันคลายสแตนเลส (Stainless Steel Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿347 ฿347
 

 

LNSTL20x1.5

หัวน็อตกันคลายสแตนเลส (Stainless Steel Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿144 ฿144
 

 

LNSTL18x1.5

หัวน็อตกันคลายสแตนเลส (Stainless Steel Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿124 ฿124
 

 

LNSTL16x1.5

หัวน็อตกันคลายสแตนเลส (Stainless Steel Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿59 ฿59
 

 

LNSTL14x1.5

หัวน็อตกันคลายสแตนเลส (Stainless Steel Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿48 ฿48
 

 

LNSTL12x1.5

หัวน็อตกันคลายสแตนเลส (Stainless Steel Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

LNSTL12x1.25

หัวน็อตกันคลายสแตนเลส (Stainless Steel Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

LNSTL12x1.0

หัวน็อตกันคลายสแตนเลส (Stainless Steel Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿33 ฿33
 

 

LNSTL10x1.25

หัวน็อตกันคลายสแตนเลส (Stainless Steel Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18 ฿18
 

 

LNSTL10x1.0

หัวน็อตกันคลายสแตนเลส (Stainless Steel Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18 ฿18
 

 

LNSTL8x1.0

หัวน็อตกันคลายสแตนเลส (Stainless Steel Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9 ฿9
 

 

LNSTL8x0.75

หัวน็อตกันคลายสแตนเลส (Stainless Steel Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿10 ฿10
 

 

LNSTL6x0.75

หัวน็อตกันคลายสแตนเลส (Stainless Steel Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿10 ฿10
 

 

12.9HexNutCarbonSteelM42x4.5 #64

12.9 Carbon Steel Hex Nut M42x4.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿423 ฿423
 

 

12.9HexNutCarbonSteelM42x3.0 #64

12.9 Carbon Steel Hex Nut M42x3.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿294 ฿294
 

 

12.9HexNutCarbonSteelM10x1.0 #16

12.9 Carbon Steel Hex Nut M10x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14 ฿14
 

 

12.9HexNutCarbonSteelM8x1.0 #13

12.9 Carbon Steel Hex Nut M8x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿10 ฿10
 

 

12.9HexNutCarbonSteelM10x1.25 #16

12.9 Carbon Steel Hex Nut M10x1.25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14 ฿14
 

 

12.9HexNutCarbonSteelM14x1.5 #21

12.9 Carbon Steel Hex Nut M14x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

12.9HexNutCarbonSteelMM16x1.5 #24

12.9 Carbon Steel Hex Nut M16x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿29 ฿29
 

 

12.9HexNutCarbonSteelM18x1.5 #27

12.9 Carbon Steel Hex Nut M18x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿44 ฿44
 

 

12.9HexNutCarbonSteelMM24x1.5 #35

12.9 Carbon Steel Hex Nut M24x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿72 ฿72
 

 

12.9HexNutCarbonSteelM12x1.5 #18

12.9 Carbon Steel Hex Nut M12x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17 ฿17
 

 

12.9HexNutCarbonSteelM12x1.25 #18

12.9 Carbon Steel Hex Nut M12x1.25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17 ฿17
 

 

12.9HexNutCarbonSteelM30x1.5 #45

12.9 Carbon Steel Hex Nut M30x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

12.9HexNutCarbonSteelM27x2.0 #41

12.9 Carbon Steel Hex Nut M27x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

12.9HexNutCarbonSteelMM22x1.5 #33

12.9 Carbon Steel Hex Nut M22x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿62 ฿62
 

 

12.9HexNutCarbonSteelM48x3.0 #74

12.9 Carbon Steel Hex Nut M48x3.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿452 ฿452
 

 

12.9HexNutCarbonSteelM33x3.0 #49

12.9 Carbon Steel Hex Nut M33x3.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿234 ฿234
 

 

HexNutSTL316M30x3.5

Stainless Hex Nut M30x3.5 (STAINLESS 316)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿259 ฿259
 

 

10.9 lengthenedHexNutCarbonSteelM18x2.5 #27 รุ่นหัวน็อตยาว

10.9 Carbon Steel Hex Nut M18x2.5 (หัวน็อตเบอร์ 27 สูง 27 mm) เกรด 10.9 รุ่นหัวน็อตยาว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿59 ฿59
 

 

10.9HexNutCarbonSteel1M20x2.0 #30

10.9 Carbon Steel Hex Nut M20x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿37 ฿37
 

 

FlangeHexNut Carbon SteelM16x2.0 เกรด 10

Flange Hex Nut Carbon Steel M16x2.0 เกรด 10

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿44 ฿44
 

 

FlangeHexNut Carbon SteelM12x1.75 เกรด 10

Flange Hex Nut Carbon Steel M12x1.75 เกรด 10

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22 ฿22
 

 

FlangeHexNut Carbon SteelM10x1.5 เกรด 10

Flange Hex Nut Carbon Steel M10x1.5 เกรด 10

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13 ฿13
 

 

FlangeHexNut Carbon SteelM10x1.25 เกรด 10

Flange Hex Nut Carbon Steel M10x1.25 เกรด 10

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿21 ฿21
 

 

HexNutSTLM10x1.0 รุ่นหัวบาง 5 mm

Stainless Hex Nut M10x1.0 รุ่นหัวบาง 5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

CageNutM5

Stainless Steel Cage Nut M5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11 ฿11
 

 

10.9Left Handed Threaded HexNutCarbonSteelM30x3.5

10.9 Left Handed Threaded Carbon Steel Hex Nut M30x3.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿123 ฿123
 

 

10.9Left Handed Threaded HexNutCarbonSteelM30x3.0

10.9 Left Handed Threaded Carbon Steel Hex Nut M30x3.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

10.9Left Handed Threaded HexNutCarbonSteelM30x1.5

10.9 Left Handed Threaded Carbon Steel Hex Nut M30x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

10.9Left Handed Threaded HexNutCarbonSteelM27x3.0

10.9 Left Handed Threaded Carbon Steel Hex Nut M27x3.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿114 ฿114
 

 

10.9Left Handed Threaded HexNutCarbonSteelM27x2.0

10.9 Left Handed Threaded Carbon Steel Hex Nut M27x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

10.9Left Handed Threaded HexNutCarbonSteelM27x1.5

10.9 Left Handed Threaded Carbon Steel Hex Nut M27x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿184 ฿184
 

 

10.9Left Handed Threaded HexNutCarbonSteelM24x3.0

10.9 Left Handed Threaded Carbon Steel Hex Nut M24x3.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

10.9Left Handed Threaded HexNutCarbonSteelM24x2.0

10.9 Left Handed Threaded Carbon Steel Hex Nut M24x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿172 ฿172
 

 

10.9Left Handed Threaded HexNutCarbonSteelM24x1.5

10.9 Left Handed Threaded Carbon Steel Hex Nut M24x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿147 ฿147
 

 

10.9Left Handed Threaded HexNutCarbonSteelM22x2.5

10.9 Left Handed Threaded Carbon Steel Hex Nut M22x2.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿61 ฿61
 

 

10.9Left Handed Threaded HexNutCarbonSteelM22x1.5

10.9 Left Handed Threaded Carbon Steel Hex Nut M22x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

10.9Left Handed Threaded HexNutCarbonSteelM20x2.5

10.9 Left Handed Threaded Carbon Steel Hex Nut M20x2.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿53 ฿53
 

 

10.9Left Handed Threaded HexNutCarbonSteelM20x1.5

10.9 Left Handed Threaded Carbon Steel Hex Nut M20x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿74 ฿74
 

 

10.9Left Handed Threaded HexNutCarbonSteelM18x2.5

10.9 Left Handed Threaded Carbon Steel Hex Nut M18x2.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿46 ฿46
 

 

10.9Left Handed Threaded HexNutCarbonSteelM18x1.5

10.9 Left Handed Threaded Carbon Steel Hex Nut M18x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿74 ฿74
 

 

10.9Left Handed Threaded HexNutCarbonSteelM16x2.0

10.9 Left Handed Threaded Carbon Steel Hex Nut M16x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿31 ฿31
 

 

DomeHexNutStainlessM36x4.0

Coated Stainless, Dome Hex Nut M36x4.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿844 ฿844
 

 

ULNSTLM16x1.5

U-Nut `Double Locking Nut M16 เกลียว 1.5 หัวน็อตล็อคกันคลายไส้สแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

ULNSTLM14x1.5

U-Nut `Double Locking Nut M14 เกลียว 1.5 หัวน็อตล็อคกันคลายไส้สแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

ULNSTLM24x3.0

U-Nut `Double Locking Nut M24 เกลียว 3.0 หัวน็อตล็อคกันคลายไส้สแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿252 ฿252
 

 

HexNutPipeThinSTL2"-11.5 NPT

Stainless Steel, Thin Hex Nut 2" เกลียว (NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿394 ฿394
 

 

HexNutPipeThinSTL1.1/2"-11.5 NPT

Stainless Steel, Thin Hex Nut 1.1/2" เกลียว (NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

HexNutPipeThinSTL1.1/4"-11.5 NPT

Stainless Steel, Thin Hex Nut 1.1/4" เกลียว (NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿210 ฿210
 

 

HexNutPipeThinSTL1"-11.5 NPT

Stainless Steel, Thin Hex Nut 1" เกลียว (NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿105 ฿105
 

 

HexNutPipeThinSTL3/4"-14NPT

Stainless Steel, Thin Hex Nut 3/4" เกลียว (NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿72 ฿72
 

 

HexNutPipeThinSTL1/2"-14NPT

Stainless Steel, Thin Hex Nut 1/2" เกลียว (NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60 ฿60
 

 

HexNutPipeThinSTL3/4"-11BSPT

Stainless Steel, Thin Hex Nut 3/4" เกลียว (BSPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

HexNutPipeThinSTL1.1/2"-11BSPF

Stainless Steel, Thin Hex Nut 1.1/2" เกลียว (BSPF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿276 ฿276
 

 

HexNutPipeThinSTL1"-11BSPF

Stainless Steel, Thin Hex Nut 1" เกลียว (BSPF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

HexNutPipeThinSTL3/4-14BSPF

Stainless Steel, Thin Hex Nut 3/4" เกลียว (BSPF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿90 ฿90
 

 

HexNutPipeThinSTL1/2-14BSPF

Stainless Steel, Thin Hex Nut 1/2" เกลียว (BSPF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

HexNutPipeThinSTL3/8-19BSPF

Stainless Steel, Thin Hex Nut 3/8" เกลียว (BSPF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64 ฿64
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้