หัวน็อต

Flange Hex Nut Steel 3/8" เกลียว 16

฿ 6 ฿ 6

Flange Hex Nut Steel M14x1.5

฿ 17 ฿ 17

Flange Hex Nut Steel M12x1.75

฿ 6 ฿ 6

Flange Hex Nut Steel M12x1.25

฿ 6 ฿ 6

Flange Hex Nut Steel M12x1.5

฿ 6 ฿ 6

Flange Hex Nut Steel M10x1.25

฿ 5 ฿ 5

Flange Hex Nut Steel M10x1.5

฿ 5 ฿ 5

Flange Hex Nut Steel M8x1.25

฿ 3 ฿ 3

Flange Hex Nut Steel M8x1.25

฿ 3 ฿ 3

Flange Hex Nut Steel M6x1.0

฿ 2 ฿ 2

Flange Hex Nut Steel M5x0.8

฿ 1 ฿ 1

Flange Hex Nut Steel M4x0.7

฿ 1 ฿ 1

Flange Hex Nut Steel M4x0.7

฿ 1 ฿ 1

Castle Hex Nut M10x1.25

฿ 7 ฿ 7

Stainless Hex Nut M8x1.25 (STAINLESS 316)

฿ 7 ฿ 7

Stainless Hex Nut M6x1.0 (STAINLESS 316)

฿ 4 ฿ 4

Coated Stainless, Dome Hex Nut 5/16" (BSW) เกลียว 12

฿ 30 ฿ 30

Coated Stainless, Dome Hex Nut 5/16" (BSW/UNC) เกลียว 18

฿ 16 ฿ 16

Coated Stainless, Dome Hex Nut 1/4" (BSW/UNC) เกลียว 20

฿ 11 ฿ 11

Coated Stainless, Dome Hex Nut 3/8" (BSW/UNC) เกลียว 16

฿ 22 ฿ 22

Coated Stainless, Dome Hex Nut M12x1.75

฿ 27 ฿ 27

Coated Stainless, Dome Hex Nut M10x1.5

฿ 20 ฿ 20

Left Handed Threaded Stainless Hex Nut M12x1.0

฿ 48 ฿ 48

Left Handed Threaded Stainless Hex Nut M10x1.0

฿ 37 ฿ 37

Left Handed Threaded Stainless Hex Nut M8x1.0

฿ 22 ฿ 22

Left Handed Threaded Stainless Hex Nut M5x0.8

฿ 11 ฿ 11

Left Handed Threaded Stainless Hex Nut M4x0.7

฿ 11 ฿ 11

Left Handed Threaded Stainless Hex Nut M3x0.5

฿ 9 ฿ 9

Coated Steel, Dome Hex Nut 3/8" (BSW/UNC) เกลียว 16

฿ 6 ฿ 6

Coated Steel, Dome Hex Nut 3/8" (BSW/UNC) เกลียว 16

฿ 6 ฿ 6

Coated Steel, Dome Hex Nut 1/4" (BSW/UNC) เกลียว 20

฿ 4 ฿ 4

Coated Steel, Dome Hex Nut M12x1.75

฿ 11 ฿ 11

Coated Steel, Dome Hex Nut M12x1.5

฿ 9 ฿ 9

Coated Steel, Dome Hex Nut M10x1.25

฿ 6 ฿ 6

Coated Steel, Dome Hex Nut M10x1.5

฿ 6 ฿ 6

Coated Steel, Dome Hex Nut M8x1.25

฿ 4 ฿ 4

Coated Steel, Dome Hex Nut M6x1.0

฿ 3 ฿ 3

Coated Steel, Dome Hex Nut M5x0.8

฿ 2 ฿ 2

Coated Steel, Dome Hex Nut M4x0.7

฿ 1.50 ฿ 1.50

Coated Steel, Dome Hex Nut M3x0.5

฿ 1 ฿ 1

Castle Hex Nut ขนาด 2" เกลียว 4.5

฿ 150 ฿ 150

Castle Hex Nut ขนาด 1.1/2" เกลียว 10

฿ 70 ฿ 70

Castle Hex Nut ขนาด 1.1/2" เกลียว 6

฿ 64 ฿ 64

Castle Hex Nut ขนาด 1.3/4" เกลียว 12

฿ 70 ฿ 70

Castle Hex Nut ขนาด 1.3/4" เกลียว 5 (UNC)

฿ 86 ฿ 86

Castle Hex Nut ขนาด 1.3/4" เกลียว 10

฿ 64 ฿ 64

Castle Hex Nut ขนาด 1.1/8" เกลียว 12

฿ 48 ฿ 48

Castle Hex Nut ขนาด 1.1/4" เกลียว 12 (UNF)

฿ 50 ฿ 50

Castle Hex Nut ขนาด 1.1/4" เกลียว 7 (UNC)

฿ 48 ฿ 48

Castle Hex Nut ขนาด 3/4" เกลียว 10 (UNC)

฿ 16 ฿ 16

Castle Hex Nut ขนาด 3/4" เกลียว 16 (UNF)

฿ 16 ฿ 16

Castle Hex Nut ขนาด 7/8" เกลียว 14 (UNF)

฿ 22 ฿ 22

Castle Hex Nut ขนาด 7/8" เกลียว 9 (UNC)

฿ 22 ฿ 22

Castle Hex Nut ขนาด 1/2" เกลียว 20 (UNF)

฿ 9 ฿ 9

Castle Hex Nut ขนาด 5/8" เกลียว 18 (UNF)

฿ 12 ฿ 12

Castle Hex Nut ขนาด 5/8" เกลียว 11 (UNC)

฿ 12 ฿ 12

Castle Hex Nut ขนาด 1" เกลียว 8 (UNC)

฿ 32 ฿ 32

Castle Hex Nut ขนาด 1" เกลียว 12 (UNF)

฿ 32 ฿ 32

Castle Hex Nut M20x2.5

฿ 27 ฿ 27

Castle Hex Nut M24x1.5

฿ 32 ฿ 32

Castle Hex Nut M22x1.5

฿ 27 ฿ 27

Castle Hex Nut M20x1.5

฿ 22 ฿ 22

Castle Hex Nut M18x1.5

฿ 11 ฿ 11

Castle Hex Nut M16x1.5

฿ 11 ฿ 11

Castle Hex Nut M14x1.5

฿ 11 ฿ 11

Castle Hex Nut M12x1.5

฿ 9 ฿ 9

Castle Hex Nut M12x1.25

฿ 9 ฿ 9

Castle Hex Nut M12x1.25

฿ 9 ฿ 9

Castle Hex Nut M10x1.5

฿ 7 ฿ 7

Stainless Hex Nut M22x1.0

฿ 115 ฿ 115

Stainless Hex Nut M20x1.0

฿ 104 ฿ 104

Stainless Hex Nut M18x1.0

฿ 80 ฿ 80

Stainless Hex Nut M16x1.25

฿ 63 ฿ 63

Stainless Hex Nut M14x1.25

฿ 52 ฿ 52

Yellow Zinc steel HexNut M22x1.5

฿ 32 ฿ 32

Yellow Zinc steel HexNut M20x1.5

฿ 27 ฿ 27

Yellow Zinc steel HexNut M22x1.0

฿ 27 ฿ 27

White Zinc steel HexNut M22x1.0

฿ 70 ฿ 70

White Zinc steel HexNut M20x1.0

฿ 59 ฿ 59

White Zinc steel HexNut M14x1.0

฿ 43 ฿ 43

Stainless Hex Nut M24x2.0

฿ 107 ฿ 107