หัวน็อต

ULNSTLM16x1.5

U-Nut `Double Locking Nut M16 เกลียว 1.5 หัวน็อตล็อคกันคลายไส้สแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

ULNSTLM14x1.5

U-Nut `Double Locking Nut M14 เกลียว 1.5 หัวน็อตล็อคกันคลายไส้สแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

ULNSTLM24x3.0

U-Nut `Double Locking Nut M24 เกลียว 3.0 หัวน็อตล็อคกันคลายไส้สแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿252 ฿252
 

 

HexNutPipeThinSTL2"-11.5 NPT

Stainless Steel, Thin Hex Nut 2" เกลียว (NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿394 ฿394
 

 

HexNutPipeThinSTL1.1/2"-11.5 NPT

Stainless Steel, Thin Hex Nut 1.1/2" เกลียว (NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

HexNutPipeThinSTL1.1/4"-11.5 NPT

Stainless Steel, Thin Hex Nut 1.1/4" เกลียว (NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿210 ฿210
 

 

HexNutPipeThinSTL1"-11.5 NPT

Stainless Steel, Thin Hex Nut 1" เกลียว (NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿105 ฿105
 

 

HexNutPipeThinSTL3/4"-14NPT

Stainless Steel, Thin Hex Nut 3/4" เกลียว (NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿72 ฿72
 

 

HexNutPipeThinSTL1/2"-14NPT

Stainless Steel, Thin Hex Nut 1/2" เกลียว (NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60 ฿60
 

 

HexNutPipeThinSTL3/4"-11BSPT

Stainless Steel, Thin Hex Nut 3/4" เกลียว (BSPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

HexNutPipeThinSTL1.1/2"-11BSPF

Stainless Steel, Thin Hex Nut 1.1/2" เกลียว (BSPF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿276 ฿276
 

 

HexNutPipeThinSTL1"-11BSPF

Stainless Steel, Thin Hex Nut 1" เกลียว (BSPF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

HexNutPipeThinSTL3/4-14BSPF

Stainless Steel, Thin Hex Nut 3/4" เกลียว (BSPF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿90 ฿90
 

 

HexNutPipeThinSTL1/2-14BSPF

Stainless Steel, Thin Hex Nut 1/2" เกลียว (BSPF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

HexNutPipeThinSTL3/8-19BSPF

Stainless Steel, Thin Hex Nut 3/8" เกลียว (BSPF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64 ฿64
 

 

HexNutPipeThinSTL1/4-19BSPF

Stainless Steel, Thin Hex Nut 1/4" เกลียว (BSPF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿44 ฿44
 

 

HexNutPipeThinSTL1/8-28BSPF

Stainless Steel, Thin Hex Nut 1/8" เกลียว (BSPF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿36 ฿36
 

 

New

LN1/2"- 12 BSW

หัวน็อตกันคลาย (Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9 ฿9
 

 

HexNutSTL1NPT

Stainless Hex Nut 1" เกลียว (NPT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿144 ฿144
 

 

HexNutCarbonSteelM25x2.0

Carbon Steel Hex Nut M25x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

FlangeHexNut 5/16 BSW/NC

Flange Hex Nut Stainless 5/16" (BSW/NC) 18

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4 ฿4
 

 

HexNutM3.5x0.6

Yellow Zinc steel HexNut M3.5x0.6

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2 ฿2
 

 

หัวน็อตสาแหรกM14x1.5

หัวน็อตสาแหรก-หัวน็อตติดจานแบบสูง M14x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿36 ฿36
 

 

FlangeHexNut Carbon SteelM14x2.0

Flange Hex Nut Carbon Steel M14x2.0

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿26 ฿26
 

 

12.9HexNutCarbonSteel1M39x4.0 #59

12.9 Carbon Steel Hex Nut M39x4.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿240 ฿240
 

 

12.9HexNutCarbonSteelM36x4.0 #55

12.9 Carbon Steel Hex Nut M36x4.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿190 ฿190
 

 

12.9HexNutCarbonSteelMM24x3.0 #35

12.9 Carbon Steel Hex Nut M24x3.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

12.9HexNutCarbonSteelMM22x2.5 #33

12.9 Carbon Steel Hex Nut M22x2.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿44 ฿44
 

 

HexNutCarbonSteelM32x2.0

Carbon Steel Hex Nut M32x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿174 ฿174
 

 

12.9HexNutCarbonSteelM33x3.5 #50

12.9 Carbon Steel Hex Nut M33x3.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
 

 

12.9HexNutCarbonSteelM30x3.5 #45

12.9 Carbon Steel Hex Nut M30x3.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿121 ฿121
 

 

12.9HexNutCarbonSteelM27x3.0 #41

12.9 Carbon Steel Hex Nut M27x3.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

12.9HexNutCarbonSteelM18x2.5 #27

12.9 Carbon Steel Hex Nut M18x2.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿23 ฿23
 

 

12.9HexNutCarbonSteelMM20x2.5 #30

12.9 Carbon Steel Hex Nut M20x2.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿31 ฿31
 

 

12.9HexNutCarbonSteelM14x2.0 #21

12.9 Carbon Steel Hex Nut M14x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14 ฿14
 

 

12.9HexNutCarbonSteelMM16x2.0 #24

12.9 Carbon Steel Hex Nut M16x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16 ฿16
 

 

12.9HexNutCarbonSteelM12x1.75 #19

12.9 Carbon Steel Hex Nut M12x1.75

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿10 ฿10
 

 

12.9HexNutCarbonSteelM10x1.5 #16

12.9 Carbon Steel Hex Nut M10x1.5

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿8 ฿8
 

 

12.9HexNutCarbonSteelM8x1.25 #13

12.9 Carbon Steel Hex Nut M8x1.25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6 ฿6
 

 

12.9HexNutCarbonSteelM6x1.0#10

12.9 Carbon Steel Hex Nut M6x1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5 ฿5
 

 

HexNutSTL316M20x2.5

Stainless Hex Nut M20x2.5 (STAINLESS 316)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿102 ฿102
 

 

HexNutCarbonSteelM12x1.25#17

Carbon Steel Hex Nut M12x1.25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8 ฿8
 

 

HexNutSTL 1" เกลียว UNC-8

Stainless Hex Nut 1" เกลียว UNC-8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

New

LN1/2"- 20 UNF

หัวน็อตกันคลาย (Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8 ฿8
 

 

HexNutCarbonSteelM39x3.0

Carbon Steel Hex Nut M39x3.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿241 ฿241
 

 

ULNSTLM22x2.5

U-Nut `Double Locking Nut M22 เกลียว 2.5 หัวน็อตล็อคกันคลายไส้สแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

New

Left-Handed Threaded Hex Nut - Galvanized 1.1/4"-12 UNF

Left-Handed Threaded Hex Nut - Galvanized 1.1/2"- 12 UNF

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

Left-Handed Threaded Hex Nut - Galvanized 5/8"-8 UNF

Left-Handed Threaded Hex Nut - Galvanized 5/8"- 18 UNF

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿43 ฿43
 

 

New

Left-Handed Threaded Hex Nut - Galvanized 7/8"-9 BSW/NC

Left-Handed Threaded Hex Nut - Galvanized 7/8"- 9 BSW/NC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

New

Left-Handed Threaded Hex Nut - Galvanized 3/4"-10 BSW/NC

Left-Handed Threaded Hex Nut - Galvanized 3/4"- 10 BSW/NC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

New

Left-Handed Threaded Hex Nut - Galvanized 5/8"-11 BSW/NC

Left-Handed Threaded Hex Nut - Galvanized 5/8"- 11 BSW/NC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿43 ฿43
 

 

New

Left-Handed Threaded Hex Nut - Galvanized 1/2"-13 BSW/NC

Left-Handed Threaded Hex Nut - Galvanized 1/2"- 13 BSW/NC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

New

Left-Handed Threaded Hex Nut - Galvanized 3/8"-16 BSW/NC

Left-Handed Threaded Hex Nut - Galvanized 3/8"- 16 BSW/NC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18 ฿18
 

 

New

Left-Handed Threaded Hex Nut - Galvanized 1"-14 UNF

Left-Handed Threaded Hex Nut - Galvanized 1"- 14 UNF

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

New

Left-Handed Threaded Hex Nut - Galvanized 7/8"-14 UNF

Left-Handed Threaded Hex Nut - Galvanized 7/8"- 14 UNF

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

New

Left-Handed Threaded Hex Nut - Galvanized 3/4"-16 UNF

Left-Handed Threaded Hex Nut - Galvanized 3/4"- 16 UNF

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

New

Left-Handed Threaded Hex Nut - Galvanized 1/2"-20 UNF

Left-Handed Threaded Hex Nut - Galvanized 1/2"-20 UNF

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

New

Left-Handed Threaded Hex Nut - Galvanized 5/16"-24 UNF

Left-Handed Threaded Hex Nut - Galvanized 5/16"-24 UNF

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12 ฿12
 

 

New

Left-Handed Threaded Hex Nut - Galvanized 7/16"-20 UNF

Left-Handed Threaded Hex Nut - Galvanized 7/16"-20 UNF

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22 ฿22
 

 

New

Left-Handed Threaded Hex Nut - Galvanized 3/8"-24 UNF

Left-Handed Threaded Hex Nut - Galvanized 3/8"-24 UNF

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17 ฿17
 

 

HexNutWhiteZincSteelM12x1.75

White Zinc Steel Hex Nut M12x1.75

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6 ฿6
 

 

HexNutSTL5/32"BSW-32

Stainless Hex Nut 5/32" เกลียว BSW-32

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22 ฿22
 

 

HexNutSTL1/8BSW-40

Stainless Hex Nut 1/8" เกลียว BSW-40

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18 ฿18
 

 

HexNutSTL3/4UNF-16

Stainless Hex Nut 3/4" เกลียว UNF-16

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿48 ฿48
 

 

ULNSTLM12x1.25

U-Nut `Double Locking Nut M12 เกลียว 1.25 หัวน็อตล็อคกันคลายไส้สแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

ULNSTLM10x1.25

U-Nut `Double Locking Nut M10 เกลียว 1.25 หัวน็อตล็อคกันคลายไส้สแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿49 ฿49
 

 

HexNutSTLM24x2.0 สูงหัว17.5

Stainless Hex Nut M24x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

HexNutCarbonSteelM36x3.0

Carbon Steel Hex Nut M36x3.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

WhiteZincSteelHexNutM10x1.5

White Zinc Steel Hex Nut M10x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3 ฿3
 

 

New

LN7/16"- 20 UNF

หัวน็อตกันคลาย (Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11 ฿11
 

 

New

LN9/16"-12 BSW/NC

หัวน็อตกันคลาย (Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11 ฿11
 

 

New

LN5/8"- 18 UNF

หัวน็อตกันคลาย (Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿33 ฿33
 

 

New

LN7/16"-14 BSW/NC

หัวน็อตกันคลาย (Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9 ฿9
 

 

New

LN1/2"- 13 BSW/NC

หัวน็อตกันคลาย (Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9 ฿9
 

 

New

LN3/4"-16 UNF

หัวน็อตกันคลาย (Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22 ฿22
 

 

New

LN3/4"- 10 BSW/NC

หัวน็อตกันคลาย (Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17 ฿17
 

 

New

LN3/8"- 24 UNF

หัวน็อตกันคลาย (Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6 ฿6
 

 

New

LN3/8"- 16 BSW/NC

หัวน็อตกันคลาย (Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5 ฿5
 

 

New

LN1/4"- 28 UNF

หัวน็อตกันคลาย (Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3 ฿3
 

 

New

LN5/16"-18 BSW/NC

หัวน็อตกันคลาย (Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6 ฿6
 

 

New

LN1"เกลียว 12 UNF

หัวน็อตกันคลาย (Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿43 ฿43
 

 

New

LN1"- 8 BSW/NC

หัวน็อตกันคลาย (Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿43 ฿43
 

 

New

LN7/8"- 14 UNF

หัวน็อตกันคลาย (Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿33 ฿33
 

 

New

LN7/8"- 9 BSW/NC

หัวน็อตกันคลาย (Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿33 ฿33
 

 

LNSTL7/8"-9BSW/NC

หัวน็อตกันคลายสแตนเลส (Stainless Steel Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

LNSTL3/4"-10BSW/NC

หัวน็อตกันคลายสแตนเลส (Stainless Steel Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

LNSTL5/8"-11 BSW/NC

หัวน็อตกันคลายสแตนเลส (Stainless Steel Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿52 ฿52
 

 

LNSTL1/2"-12 BSW/NC

หัวน็อตกันคลายสแตนเลส (Stainless Steel Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

LNSTL1/2"-13 BSW/NC

หัวน็อตกันคลายสแตนเลส (Stainless Steel Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿22 ฿22
 

 

LNSTL3/8"-16 BSW/NC

หัวน็อตกันคลายสแตนเลส (Stainless Steel Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9 ฿9
 

 

LNSTL5/16"-18 BSW/NC

หัวน็อตกันคลายสแตนเลส (Stainless Steel Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7 ฿7
 

 

LNSTL1/4"-20 BSW/NC

หัวน็อตกันคลายสแตนเลส (Stainless Steel Nylon-Insert Lock Nut)

ขายแล้ว 25 ชิ้น

฿5 ฿5
 

 

HexNutSTLM17x1.5 รุ่นหัวบางพิเศษ

Stainless Hex Nut M17x1.5 รุ่นหัวบางพิเศษ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

HexNutSTLM15x1.5 รุ่นหัวบางพิเศษ

Stainless Hex Nut M15x1.5 รุ่นหัวบางพิเศษ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60 ฿60
 

 

HexNutSTLM13x1.5 รุ่นหัวบางพิเศษ

Stainless Hex Nut M13x1.5 รุ่นหัวบางพิเศษ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿52 ฿52
 

 

HexNutSTLM13x1.25 รุ่นหัวบางพิเศษ

Stainless Hex Nut M13x1.25 รุ่นหัวบางพิเศษ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿52 ฿52
 

 

HexNutSTLM12x0.75 รุ่นหัวบางพิเศษ

Stainless Hex Nut M12x0.75 รุ่นหัวบางพิเศษ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿47 ฿47
 

 

HexNutSTLM11x1.25 รุ่นหัวบางพิเศษ

Stainless Hex Nut M11x1.25 รุ่นหัวบางพิเศษ

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿32 ฿32
 

 

HexNutSTLM11x1.0 รุ่นหัวบางพิเศษ

Stainless Hex Nut M11x1.0 รุ่นหัวบางพิเศษ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿41 ฿41
 

 

HexNutSTLM10x0.75 รุ่นหัวบางพิเศษ

Stainless Hex Nut M10x0.75 รุ่นหัวบางพิเศษ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿36 ฿36
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้