เข็มขัดรัด-แคล้มป์รัด

BeltOrbitTorc11-16

Stainless Steel 430 ORBIT TORC Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส อย่างดี เกรด 430 Size 9.5-12 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿33 ฿33
 

 

BeltOrbitTorc9.5-12

Stainless Steel 430 ORBIT TORC Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส อย่างดี เกรด 430 Size 9.5-12 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

BeltOrbitTorc13-20

Stainless Steel 430 ORBIT TORC Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส อย่างดี เกรด 430 Size 13-20 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿33 ฿33
 

 

New

ClampSTLExhaust3.3/8

เข็มขัดรัดท่อไอเสียสแตนเลส-ปะกับรัดท่อไอเสียขนาด STL 3.3/8"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,284 ฿1,284
 

 

New

ClampSTLExhaust3.1/4

เข็มขัดรัดท่อไอเสียสแตนเลส-ปะกับรัดท่อไอเสียขนาด STL 3.1/4"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,070 ฿1,070
 

 

New

ClampSTLExhaust2.3/4

เข็มขัดรัดท่อไอเสียสแตนเลส-ปะกับรัดท่อไอเสียขนาด STL 2.3/4"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿963 ฿963
 

 

ClampSTLExhaust4.1/2

เข็มขัดรัดท่อไอเสียสแตนเลส-ปะกับรัดท่อไอเสียขนาด 4.1/2"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,498 ฿1,498
 

 

ClampSTLExhaust5"

เข็มขัดรัดท่อไอเสียสแตนเลส-ปะกับรัดท่อไอเสียขนาด 5"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,605 ฿1,605
 

 

New

ClampSTLExhaust2.1/2

เข็มขัดรัดท่อไอเสียสแตนเลส-ปะกับรัดท่อไอเสียขนาด STL 2.1/2"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

New

ClampSTLExhaust2"

เข็มขัดรัดท่อไอเสียสแตนเลส-ปะกับรัดท่อไอเสียขนาด STL 2"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿749 ฿749
 

 

BeltOrbitTorc 50-75

Stainless Steel 430 ORBIT TORC Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส อย่างดี เกรด 430 Size 50-75 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

BeltABA104-138

ABA Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อหัวฟ้า Size 104-138 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿95 ฿95
 

 

BeltOrbitTorc 70-90

Stainless Steel 430 ORBIT TORC Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส อย่างดี เกรด 430 Size 70-90 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿97 ฿97
 

 

BeltOrbitTorc 60-80

Stainless Steel 430 ORBIT TORC Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส อย่างดี เกรด 430 Size 60-80 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

BeltOrbitTorc 55-70

Stainless Steel 430 ORBIT TORC Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส อย่างดี เกรด 430 Size 55-70 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

BeltOrbitTorc 45-60

Stainless Steel 430 ORBIT TORC Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส อย่างดี เกรด 430 Size 45-60 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿74 ฿74
 

 

BeltOrbitTorc 30-40

Stainless Steel 430 ORBIT TORC Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส อย่างดี เกรด 430 Size 30-40 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿57 ฿57
 

 

BeltOrbitTorc 18-25

Stainless Steel 430 ORBIT TORC Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส อย่างดี เกรด 430 Size 18-25 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿57 ฿57
 

 

BeltOrbitTorc 16-22

Stainless Steel 430 ORBIT TORC Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส อย่างดี เกรด 430 Size 16-22 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿44 ฿44
 

 

BeltOrbitTorc 22-30

Stainless Steel 430 ORBIT TORC Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส อย่างดี เกรด 430 Size 22-30 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿57 ฿57
 

 

BeltOrbitTorc16-22

Stainless Steel 430 ORBIT TORC Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส อย่างดี เกรด 430 Size 16-22 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿30 ฿30
 

 

SSBelt86-91

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลสหน้ากว้าง 86-91 mm Stainless Steel Tube Belt/Clamp

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿142 ฿142
 

 

SSBelt80-85

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลสหน้ากว้าง 80-85 mm Stainless Steel Tube Belt/Clamp

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿139 ฿139
 

 

SSBelt60-63

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลสหน้ากว้าง 60-63 mm Stainless Steel Tube Belt/Clamp

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿118 ฿118
 

 

SSBelt56-59

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลสหน้ากว้าง 56-59 mm Stainless Steel Tube Belt/Clamp

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿115 ฿115
 

 

SSBelt40-43

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลสหน้ากว้าง 40-43 mm Stainless Steel Tube Belt/Clamp

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

SSBelt36-39

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลสหน้ากว้าง 36-39 mm Stainless Steel Tube Belt/Clamp

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

WireSSBeltNo.75

เข็มขัดรัดท่อรัดสาย ลวดคู่ High Quality Stainless Steel Wire Tube Belt/Clamp Size 70-75 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿59 ฿59
 

 

AllSTLBeltABPNo.26

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส ABP 14-26 mm (All Stainless Steel) Stainless Steel Tube Belt/Clamp

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿43 ฿43
 

 

AllSTLBeltABPNo.23

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส ABP 13-23 mm (All Stainless Steel) Stainless Steel Tube Belt/Clamp

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿37 ฿37
 

 

AllSTLBeltABPNo.20

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส ABP 11-20 mm (All Stainless Steel) Stainless Steel Tube Belt/Clamp

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿32 ฿32
 

 

AllSTLBeltABPNo.16

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส ABP 5.6-16 mm (All Stainless Steel) Stainless Steel Tube Belt/Clamp

ขายแล้ว 20 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

AllSTLBeltABPNo.12

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส ABP 12 mm (All Stainless Steel) Stainless Steel Tube Belt/Clamp

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

AllSTLBeltMGMNo.70

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส MGM 46-70 mm (All Stainless Steel) Stainless Steel Tube Belt/Clamp

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

AllSTLBeltMGMNo.64

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส MGM 40-64 mm (All Stainless Steel) Stainless Steel Tube Belt/Clamp

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿48 ฿48
 

 

AllSTLBeltMGMNo.32

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส MGM 17-32 mm (All Stainless Steel) Stainless Steel Tube Belt/Clamp

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿38 ฿38
 

 

AllSTLBeltMGMNo.311

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส MGM 238-311 mm (All Stainless Steel) Stainless Steel Tube Belt/Clamp

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

AllSTLBeltMGMNo.216

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส MGM 168-216 mm (All Stainless Steel) Stainless Steel Tube Belt/Clamp

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿139 ฿139
 

 

AllSTLBeltMGMNo.254

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส MGM 181-254 mm (All Stainless Steel) Stainless Steel Tube Belt/Clamp

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿139 ฿139
 

 

AllSTLBeltMGMNo.178

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส MGM 156-178 mm (All Stainless Steel) Stainless Steel Tube Belt/Clamp

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

AllSTLBeltMGMNo.165

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส MGM 143-165 mm (All Stainless Steel) Stainless Steel Tube Belt/Clamp

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿96 ฿96
 

 

AllSTLBeltMGMNo.152

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส MGM 130-152 mm (All Stainless Steel) Stainless Steel Tube Belt/Clamp

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿85 ฿85
 

 

AllSTLBeltMGMNo.140

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส MGM 117-140 mm (All Stainless Steel) Stainless Steel Tube Belt/Clamp

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

AllSTLBeltMGMNo.114

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส MGM 91-114 mm (All Stainless Steel) Stainless Steel Tube Belt/Clamp

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

AllSTLBeltMGMNo.108

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส MGM 84-108 mm (All Stainless Steel) Stainless Steel Tube Belt/Clamp

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

AllSTLBeltMGMNo.102

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส MGM 78-102 mm (All Stainless Steel) Stainless Steel Tube Belt/Clamp

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

AllSTLBeltMGMNo.95

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส MGM 71-95 mm (All Stainless Steel) Stainless Steel Tube Belt/Clamp

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

AllSTLBeltMGMNo.83

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส MGM 59-83 mm (All Stainless Steel) Stainless Steel Tube Belt/Clamp

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

AllSTLBeltMGMNo.76

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส MGM 52-76 mm (All Stainless Steel) Stainless Steel Tube Belt/Clamp

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿59 ฿59
 

 

AllSTLBeltMGMNo.57

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส MGM 33-57 mm (All Stainless Steel) Stainless Steel Tube Belt/Clamp

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿59 ฿59
 

 

AllSTLBeltMGMNo.51

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส MGM 27-51 mm (All Stainless Steel) Stainless Steel Tube Belt/Clamp

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

AllSTLBeltMGMNo.23

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส MGM 13-23 mm (All Stainless Steel) Stainless Steel Tube Belt/Clamp

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿38 ฿38
 

 

BeltTTTBC-100

เข็มขัดรัดสายยาง TTT ร่องเกลียวไม่ทะลุ BC-100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿48 ฿48
 

 

BeltTTTBC-12

เข็มขัดรัดสายยาง TTT ร่องเกลียวไม่ทะลุ BC-12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16 ฿16
 

 

BeltTTTBC-15

เข็มขัดรัดสายยาง TTT ร่องเกลียวไม่ทะลุ BC-15

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16 ฿16
 

 

WireSSBeltNo.70

เข็มขัดรัดท่อรัดสาย ลวดคู่ High Quality Stainless Steel Wire Tube Belt/Clamp Size 65-70 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60 ฿60
 

 

SSBeltToyoxNo.165

High Quality Stainless Steel Tube Belt/Clamp Toyox Size 135-165 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿139 ฿139
 

 

SSBeltToyoxNo.150

High Quality Stainless Steel Tube Belt/Clamp Toyox Size 120-150 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿139 ฿139
 

 

SSBeltToyoxNo.120

High Quality Stainless Steel Tube Belt/Clamp Toyox Size 105-120 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

SSBeltToyoxNo.110

High Quality Stainless Steel Tube Belt/Clamp Toyox Size 95-110 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿95 ฿95
 

 

WireSSBeltNo.120

เข็มขัดรัดท่อรัดสาย ลวดคู่ High Quality Stainless Steel Wire Tube Belt/Clamp Size 113-120 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿81 ฿81
 

 

WireSSBeltNo.110

เข็มขัดรัดท่อรัดสาย ลวดคู่ High Quality Stainless Steel Wire Tube Belt/Clamp Size 103-110 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

WireSSBeltNo.105

เข็มขัดรัดท่อรัดสาย ลวดคู่ High Quality Stainless Steel Wire Tube Belt/Clamp Size 98-105 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

WireSSBeltNo.95

เข็มขัดรัดท่อรัดสาย ลวดคู่ High Quality Stainless Steel Wire Tube Belt/Clamp Size 89-95 mm

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿64 ฿64
 

 

WireSSBeltNo.90

เข็มขัดรัดท่อรัดสาย ลวดคู่ High Quality Stainless Steel Wire Tube Belt/Clamp Size 84-90 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64 ฿64
 

 

WireSSBeltNo.85

เข็มขัดรัดท่อรัดสาย ลวดคู่ High Quality Stainless Steel Wire Tube Belt/Clamp Size 80-85 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿59 ฿59
 

 

WireSSBeltNo.80

เข็มขัดรัดท่อรัดสาย ลวดคู่ High Quality Stainless Steel Wire Tube Belt/Clamp Size 75-80 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿59 ฿59
 

 

WireSSBeltNo.65

เข็มขัดรัดท่อรัดสาย ลวดคู่ High Quality Stainless Steel Wire Tube Belt/Clamp Size 60-65 mm

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿59 ฿59
 

 

WireSSBeltNo.60

เข็มขัดรัดท่อรัดสาย ลวดคู่ High Quality Stainless Steel Wire Tube Belt/Clamp Size 55-60 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿59 ฿59
 

 

WireSSBeltNo.55

เข็มขัดรัดท่อรัดสาย ลวดคู่ High Quality Stainless Steel Wire Tube Belt/Clamp Size 50-55 mm

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

UBOLTแกนเล็กพิเศษ48mm

Stainless Steel, Non-Standard Size, Small Diameter U-Bolt

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿69 ฿69
 

 

UBOLTแกนเล็กพิเศษ45mm

Stainless Steel, Non-Standard Size, Small Diameter U-Bolt

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿69 ฿69
 

 

UBOLTแกนเล็กพิเศษ17mm

Stainless Steel, Non-Standard Size, Small Diameter U-Bolt

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿31 ฿31
 

 

UBOLTแกนเล็กพิเศษ15mm

Stainless Steel, Non-Standard Size, Small Diameter U-Bolt

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿31 ฿31
 

 

UBOLTแกนเล็กพิเศษ12mm

Stainless Steel, Non-Standard Size, Small Diameter U-Bolt

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿24 ฿24
 

 

DBE13-15

เข็มขัดรัดท่อรัดแบบย้ำมีหูสองข้าง Tube Belt/Clamp Size 13-15 mm

ขายแล้ว 55 ชิ้น

฿22 ฿22
 

 

DBE11-13

เข็มขัดรัดท่อรัดแบบย้ำมีหูสองข้าง Tube Belt/Clamp Size 11-13 mm

ขายแล้ว 100 ชิ้น

฿22 ฿22
 

 

DBE9-11

เข็มขัดรัดท่อรัดแบบย้ำมีหูสองข้าง Tube Belt/Clamp Size 9-11 mm

ขายแล้ว 50 ชิ้น

฿22 ฿22
 

 

New

SSBelt01

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส 113-121 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿88 ฿88
 

 

New

SSBelt01

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส 104-112 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿88 ฿88
 

 

New

SSBelt01

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส 86-91 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿83 ฿83
 

 

WireSSBeltNo.26

เข็มขัดรัดท่อรัดสาย ลวดคู่ High Quality Stainless Steel Wire Tube Belt/Clamp Size 21-26 mm

ขายแล้ว 12 ชิ้น

฿36 ฿36
 

 

WireSSBeltNo.50

เข็มขัดรัดท่อรัดสาย ลวดคู่ High Quality Stainless Steel Wire Tube Belt/Clamp Size 45-50 mm

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

WireSSBeltNo.46

เข็มขัดรัดท่อรัดสาย ลวดคู่ High Quality Stainless Steel Wire Tube Belt/Clamp Size 42-46 mm

ขายแล้ว 20 ชิ้น

฿48 ฿48
 

 

WireSSBeltNo.42

เข็มขัดรัดท่อรัดสาย ลวดคู่ High Quality Stainless Steel Wire Tube Belt/Clamp Size 37-42 mm

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿48 ฿48
 

 

WireSSBeltNo.38

เข็มขัดรัดท่อรัดสาย ลวดคู่ High Quality Stainless Steel Wire Tube Belt/Clamp Size 34-38 mm

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿43 ฿43
 

 

WireSSBeltNo.35

เข็มขัดรัดท่อรัดสาย ลวดคู่ High Quality Stainless Steel Wire Tube Belt/Clamp Size 31-35 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿43 ฿43
 

 

WireSSBeltNo.32

เข็มขัดรัดท่อรัดสาย ลวดคู่ High Quality Stainless Steel Wire Tube Belt/Clamp Size 28-32 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿43 ฿43
 

 

WireSSBeltNo.30

เข็มขัดรัดท่อรัดสาย ลวดคู่ High Quality Stainless Steel Wire Tube Belt/Clamp Size 26-30 mm

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿38 ฿38
 

 

WireSSBeltNo.22

เข็มขัดรัดท่อรัดสาย ลวดคู่ High Quality Stainless Steel Wire Tube Belt/Clamp Size 19-22 mm

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿32 ฿32
 

 

WireSSBeltNo.18

เข็มขัดรัดท่อรัดสาย ลวดคู่ High Quality Stainless Steel Wire Tube Belt/Clamp Size 15-18 mm

ขายแล้ว 28 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

WireSSBeltNo.14

เข็มขัดรัดท่อรัดสาย ลวดคู่ High Quality Stainless Steel Wire Tube Belt/Clamp Size 11-14 mm

ขายแล้ว 12 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

BeltABA58-75

ABA Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อหัวฟ้า Size 58-75 mm

ขายแล้ว 56 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

BeltABA44-56

ABA Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อหัวฟ้า Size 44-56 mm

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿64 ฿64
 

 

BeltABA32-44

ABA Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อหัวฟ้า Size 32-44 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64 ฿64
 

 

BeltABA15-24

ABA Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อหัวฟ้า Size 15-24 mm

ขายแล้ว 7 ชิ้น

฿42 ฿42
 

 

BeltABA19-28

ABA Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อหัวฟ้า Size 19-28 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿42 ฿42
 

 

BeltABA87-112

ABA Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อหัวฟ้า Size 87-112 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿96 ฿96
 

 

BeltABA77-95

ABA Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อหัวฟ้า Size 77-95 mm

ขายแล้ว 7 ชิ้น

฿90 ฿90
 

 

BeltABA68-85

ABA Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อหัวฟ้า Size 68-85 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿85 ฿85
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้