เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส ABP (All Stainless Steel)

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส ABP 14-26 mm (All Stainless Steel) Stainless Steel Tube Belt/Clamp

฿ 43 ฿ 43

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส ABP 13-23 mm (All Stainless Steel) Stainless Steel Tube Belt/Clamp

฿ 37 ฿ 37

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส ABP 11-20 mm (All Stainless Steel) Stainless Steel Tube Belt/Clamp

฿ 32 ฿ 32

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส ABP 5.6-16 mm (All Stainless Steel) Stainless Steel Tube Belt/Clamp

฿ 27 ฿ 27

เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส ABP 12 mm (All Stainless Steel) Stainless Steel Tube Belt/Clamp

฿ 27 ฿ 27