เข็มขัดรัดท่อแบบเส้นลวด (Wire Stainless Steel Belt)

เข็มขัดรัดท่อรัดสาย ลวดคู่ High Quality Stainless Steel Wire Tube Belt/Clamp Size 21-26 mm

฿ 36 ฿ 36

เข็มขัดรัดท่อรัดสาย ลวดคู่ High Quality Stainless Steel Wire Tube Belt/Clamp Size 45-50 mm

฿ 54 ฿ 54

เข็มขัดรัดท่อรัดสาย ลวดคู่ High Quality Stainless Steel Wire Tube Belt/Clamp Size 42-46 mm

฿ 48 ฿ 48

เข็มขัดรัดท่อรัดสาย ลวดคู่ High Quality Stainless Steel Wire Tube Belt/Clamp Size 37-42 mm

฿ 48 ฿ 48

เข็มขัดรัดท่อรัดสาย ลวดคู่ High Quality Stainless Steel Wire Tube Belt/Clamp Size 34-38 mm

฿ 43 ฿ 43

เข็มขัดรัดท่อรัดสาย ลวดคู่ High Quality Stainless Steel Wire Tube Belt/Clamp Size 31-35 mm

฿ 43 ฿ 43

เข็มขัดรัดท่อรัดสาย ลวดคู่ High Quality Stainless Steel Wire Tube Belt/Clamp Size 28-32 mm

฿ 43 ฿ 43

เข็มขัดรัดท่อรัดสาย ลวดคู่ High Quality Stainless Steel Wire Tube Belt/Clamp Size 26-30 mm

฿ 38 ฿ 38

เข็มขัดรัดท่อรัดสาย ลวดคู่ High Quality Stainless Steel Wire Tube Belt/Clamp Size 19-22 mm

฿ 32 ฿ 32

เข็มขัดรัดท่อรัดสาย ลวดคู่ High Quality Stainless Steel Wire Tube Belt/Clamp Size 15-18 mm

฿ 27 ฿ 27

เข็มขัดรัดท่อรัดสาย ลวดคู่ High Quality Stainless Steel Wire Tube Belt/Clamp Size 11-14 mm

฿ 27 ฿ 27