เข็มขัดรัดท่อหัวฟ้า ABA สวีเดน ABA Nova Aluzink S20

ABA Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อหัวฟ้า Size 58-75 mm

฿ 70 ฿ 70

ABA Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อหัวฟ้า Size 44-56 mm

฿ 64 ฿ 64

ABA Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อหัวฟ้า Size 32-44 mm

฿ 64 ฿ 64

ABA Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อหัวฟ้า Size 15-24 mm

฿ 42 ฿ 42

ABA Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อหัวฟ้า Size 19-28 mm

฿ 42 ฿ 42

ABA Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อหัวฟ้า Size 87-112 mm

฿ 96 ฿ 96

ABA Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อหัวฟ้า Size 77-95 mm

฿ 90 ฿ 90

ABA Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อหัวฟ้า Size 68-85 mm

฿ 85 ฿ 85

ABA Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อหัวฟ้า Size 50-65 mm

฿ 69 ฿ 69

ABA Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อหัวฟ้า Size 38-50 mm

฿ 64 ฿ 64

ABA Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อหัวฟ้า Size 26-38 mm

฿ 53 ฿ 53

ABA Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อหัวฟ้า Size 22-32 mm

฿ 42 ฿ 42

ABA Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อหัวฟ้า Size 13-20 mm

฿ 37 ฿ 37

ABA Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อหัวฟ้า Size 11-17 mm

฿ 37 ฿ 37

ABA Hose Belt/Clamp เข็มขัดรัดท่อหัวฟ้า Size 8-14 mm

฿ 37 ฿ 37