ข้อต่อตรง เกลียวแป๊ป x เกลียวมิล - เกลียวใน x เกลียวใน (Female x Female, Metric to Pipe Thread Fitting, Adapter)

New
New
New
New
New
New
New
New