ลูกปืนเม็ดกลม

BG20SKF25.4

ลูกเหล็กกลม-ลูกบอลเหล็กกลม 1" (25.4 mm) (ราคาต่อลูก)

ขายแล้ว 18 ชิ้น

฿49 ฿49
 

 

New

BG20SKF38.1

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก 1.1/2" (38.1 mm) (ราคาต่อลูก)

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

BG20SKF31.75

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก 1.1/4" (31.75 mm) (ราคาต่อลูก)

ขายแล้ว 23 ชิ้น

฿97 ฿97
 

 

BG20SKF28.575

ลูกเหล็กกลม-ลูกบอลเหล็กกลม 1.1/8" (28.575 mm) (ราคาต่อลูก)

ขายแล้ว 46 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

BG20SKF44.45

ลูกเหล็กกลม-ลูกบอลเหล็กกลม 1.3/4" (44.45 mm) (ราคาต่อลูก)

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

New

BG20SKF11/32

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก 11/32" (8.731 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9 ฿9
 

 

New

BG20SKF50.8

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก 2" (50.8mm)

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

New

BG20SKF18.256

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก 23/32" (18.256mm)

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿40 ฿40
 

 

BG20SKF3.5

ลูกเหล็กกลม-ลูกบอลเหล็กกลม 3.5 mm (ราคาต่อลูก)

ขายแล้ว 195 ชิ้น

฿3 ฿3
 

 

BG20SKF19.05

ลูกเหล็กกลม-ลูกบอลเหล็กกลม 3/4" (19.05 mm) (ราคาต่อลูก)

ขายแล้ว 22 ชิ้น

฿40 ฿40
 

 

New

BG20DAISHO4.5

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก DAISHO G20 4.5 mm

ขายแล้ว 82 ชิ้น

฿5 ฿5
 

 

BG20SKF1/2-12.7

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก SKF G20 1/2" (12.7 mm)

ขายแล้ว 42 ชิ้น

฿17 ฿17
 

 

New

BG20SKF635

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก SKF G20 1/4" (6.35 mm)

ขายแล้ว 1823 ชิ้น

฿4 ฿4
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

BG20SKF3175

ลูกปืนเม็ดกลม SKF G20 1/8" (3.175 mm)

ขายแล้ว 476 ชิ้น

฿4 ฿4
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BG20SKF10

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก SKF G20 10 mm

ขายแล้ว 38 ชิ้น

฿8 ฿8
 

 

BG20SKF11

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก SKF G20 11 mm

ขายแล้ว 41 ชิ้น

฿12 ฿12
 

 

BG20SKF17.462

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก SKF G20 17.462 mm

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿45 ฿45
 

 

BG20SKF12

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก SKF G20 12 mm

ขายแล้ว 18 ชิ้น

฿14 ฿14
 

 

BG20SKF13

ลูกเหล็กกลม-ลูกบอลเหล็กกลม SKF G20 13 mm (ราคาต่อลูก)

ขายแล้ว 32 ชิ้น

฿18 ฿18
 

 

BG20SKF20.638

ลูกเหล็กกลม-ลูกบอลเหล็กกลม SKF G20 13/16" (20.638 mm) (ราคาต่อลูก)

ขายแล้ว 43 ชิ้น

฿49 ฿49
 

 

BG20SKF10.319

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก SKF G20 10.319 mm

ขายแล้ว 16 ชิ้น

฿10 ฿10
 

 

BG20SKF14

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก SKF G20 14 mm

ขายแล้ว 24 ชิ้น

฿24 ฿24
 

 

BG20SKF15

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก SKF G20 15 mm

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿29 ฿29
 

 

New

BG20SKF16

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก SKF G20 16 mm

ขายแล้ว 40 ชิ้น

฿40 ฿40
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

BG20SKF17

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก SKF G20 17 mm

ขายแล้ว 24 ชิ้น

฿40 ฿40
 

 

BG20SKF13.494

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก SKF G20 13.494 mm (ราคาต่อลูก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿30 ฿30
 

 

BG20SKF18

ลูกเหล็กกลม-ลูกบอลเหล็กกลม SKF G20 18 mm (ราคาต่อลูก)

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿37 ฿37
 

 

BG20SKF19

ลูกเหล็กกลม-ลูกบอลเหล็กกลม SKF G20 19 mm (ราคาต่อลูก)

ขายแล้ว 28 ชิ้น

฿37 ฿37
 

 

New

BG20SKF2.381

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก SKF G20 2.381 mm

ขายแล้ว 20 ชิ้น

฿4 ฿4
 

 

New

BG20SKF20

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก SKF G20 20.0 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿45 ฿45
 

 

New

BG20SKF21/32

ลูกบอลเหล็กกลม SKF G20 21/32" (16.668 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿40 ฿40
 

 

New

BG20SKF22

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก SKF G20 22 mm

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿50 ฿50
 

 

New

BG20SKF23

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก SKF G23 23.0 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿43 ฿43
 

 

New

BG20SKF3

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก SKF G20 3.0 mm

ขายแล้ว 112 ชิ้น

฿4 ฿4
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

BG20SKF3/16

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก SKF G20 3/16" (4.762 mm)

ขายแล้ว 292 ชิ้น

฿4 ฿4
 

 

BG20SKF9.525

ลูกเหล็กกลม-ลูกบอลเหล็กกลม SKF G20 3/8" (9.525 mm) (ราคาต่อลูก)

ขายแล้ว 165 ชิ้น

฿7 ฿7
 

 

BG20SKF30

ลูกเหล็กกลม-ลูกบอลเหล็กกลม SKF G20 30 mm (ราคาต่อลูก)

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿172 ฿172
 

 

New

BG20SKF4

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก SKF G20 4.0 mm

ขายแล้ว 535 ชิ้น

฿4 ฿4
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

BG20SKF5

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก SKF G20 5 mm

ขายแล้ว 82 ชิ้น

฿4 ฿4
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

BG20SKF5/16

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก SKF G20 5/16" (7.938 mm)

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿5 ฿5
 

 

New

BG20SKF5/32-3.969

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก SKF G20 5/32" (3.969 mm)

ขายแล้ว 96 ชิ้น

฿4 ฿4
 

 

BG20SKF15.875

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก SKF G20 15.875 mm

ขายแล้ว 61 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

New

BG20SKF6

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก SKF G20 6.0 mm

ขายแล้ว 13 ชิ้น

฿4 ฿4
 

 

BG20SKF7

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก SKF G20 7 mm

ขายแล้ว 71 ชิ้น

฿6 ฿6
 

 

BG20SKF11.112

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก SKF G20 11.112 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14 ฿14
 

 

New

BG20SKF7/32

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก SKF G20 7/32" (5.556 mm)

ขายแล้ว 61 ชิ้น

฿5 ฿5
 

 

New

BG20SKF22.225

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก SKF G20 7/8" (22.225 mm)

ขายแล้ว 7 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

BG20SKF8

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก SKF G20 8 mm

ขายแล้ว 88 ชิ้น

฿6 ฿6
 

 

New

BG20SKF9

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก SKF G20 9.0 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7 ฿7
 

 

BG20SKF14.2875

ลูกเหล็กกลม-ลูกบอลเหล็กกลม SKF G20 9/16" (14.2875 mm) (ราคาต่อลูก)

ขายแล้ว 12 ชิ้น

฿26 ฿26
 

 

BG20SKF9/32-7.144

ลูกบอลเหล็กกลม-ลูกเหล็ก SKF G20 9/32" (7.144 mm)

ขายแล้ว 130 ชิ้น

฿5 ฿5
 

 

New

BG1/2

ลูกบอลพลาสติกกลม 12.7 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

New

BG11

ลูกบอลพลาสติกกลม 11 mm

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

New

BG16

ลูกบอลพลาสติกกลม 16 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿90 ฿90
 

 

New

BG18

ลูกบอลพลาสติกกลม 18 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

New

BG20

ลูกบอลพลาสติกกลม 20 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

New

BG25

ลูกบอลพลาสติกกลม 25 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

New

BG3/8

ลูกบอลพลาสติกกลม 9.52 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿50 ฿50
 

 

New

BG9.5

ลูกบอลพลาสติกกลม 9.5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿50 ฿50
 

 

New

BG10.5

ลูกบอลพลาสติกกลม 10.5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60 ฿60
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้