ตลับลูกปืนนิ้ว

HW RLS14 44.45x95.25x20.63

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน HW RLS14 1.3/4"x3.3/4"x13/16" Size: ( 44.45 x95.25 x 20.63 mm) Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿550 ฿550
 

 

NACHI RLS12 38.1 x82.55 x 19.05

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน NACHI RLS12 1.1/2"x3.1/4"x3/4" Size: ( 38.1 x82.55 x 19.05 mm) Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿748 ฿748
 

 

GJP RLS18 57.15 x109.53 x 22.22

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน GJP RLS18 2.1/4"x4.5/16"x7/8" Size: ( 57.15 x109.53 x 22.22 mm) Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿770 ฿770
 

 

GJP RLS16 50.8x101.6 x 20.63

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน GJP RLS16 2"x4"x13/16" Size: (50.8 x101.6 x 20.63 mm) Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿550 ฿550
 

 

KOYO RMS14 44.45 x109.53 x 26.98

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน KOYO RMS14 1.3/4"x4.5/16"x1.1/16" Size: (44.45 x109.53 x 26.98 mm) Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿968 ฿968
 

 

KOYO RMS10 28.31.75 x79.37 x 22.22

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน KOYO RMS10 1.1/4"x3.1/8"x7/8" Size: (31.75 x79.37 x 22.22 mm) Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿550 ฿550
 

 

KOYO RMS9 28.57 x55.56 x 17.46

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน KOYO RMS9 1.1/8"x2.3/16"x11/16" Size: (28.57 x55.56 x 17.46 mm) Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿550 ฿550
 

 

GJP RMS5 15.87 x49.21 x 15.87

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน GJP RMS5 5/8"x1.15/16"x5/8" Size: (15.87 x49.21 x 15.87 mm) Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿198 ฿198
 

 

KOYO RLS5 15.87 x39.68 x 11.11

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน KOYO RLS5 5/8"x1.9/16"x7/16" Size: (15.87 x39.68 x 11.11 mm) Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿275 ฿275
 

 

KOYO EE8 22.22 x47.62 x 9.52

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน KOYO EE8 7/8"x1.7/8"x3/8" Size: (22.22 x47.62 x 9.52 mm) Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿473 ฿473
 

 

KOYO RLS10 31.75 x69.85 x 17.46

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน KOYO RLS10 1.1/4"x2.3/4"x11/16" Size: (31.75 x69.85 x 17.46 mm) Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿473 ฿473
 

 

NACHI RLS10 31.75 x69.85 x 17.46

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน NACHI RLS10 1.1/4"x2.3/4"x11/16" Size: (31.75 x69.85 x 17.46 mm) Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿418 ฿418
 

 

GJP RMS8 12.7 x63.5 x 19.05

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน GJP RMS8 1"x2.1/2"x3/4" Size: (12.7 x63.5 x 19.05 mm) Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿275 ฿275
 

 

FBJ 22.22 x47.62 x 9.52

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FBJ 7/8"x1.7/8"x3/8" Size: (22.22 x47.62 x 9.52 mm) Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿132 ฿132
 

 

KOYO RLS9 28.57x63.5x15.87

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน KOYO RLS9 1.1/8"x 2.1/2"x5/8" Size: (8.57x63.5x15.87 mm) Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿517 ฿517
 

 

GJP RLS8-2RS 25.4 x57.15 x 15.87

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน GJP RLS8-2RS 1"x2.1/4"x5/8" Size: (25.4 x57.15 x 15.87 mm) Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿220 ฿220
 

 

KOYO RMS7 22.22x57.5x17.46

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน KOYO RMS7 7/8"x 2.1/4"x11/16" Size: (22.22x57.5x17.46 mm) Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿517 ฿517
 

 

KOYO EE7 19.05x44.45x9.52

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน KOYO EE7 3/4"x 1.3/4"x3/8" Size: (19.05x50.8x9.52mm) Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿264 ฿264
 

 

KOYO RLS7 22.22x50.8x12.7

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน KOYO RLS7 7/8"x 2"x1/2" Size: (22.22x50.8x12.7 mm) Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿330 ฿330
 

 

GJP RLS8-ZZ 25.4x57.15x15.87

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน GJP RLS8-ZZ 1"x 2.1/4"x5/8" Size: (25.4x57.15x15.87 mm) Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿220 ฿220
 

 

IJK R12 19.05x41.27x11.11

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน IJK R12 3/4"x 1.5/8"x7/16" Size: (19.05x41.27x11.11 mm) Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿176 ฿176
 

 

NSK 7R12 19.05x41.27 x 7.93

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน NSK 7R12 3/4"x 1.5/8"x5/16" Size: (19.05x41.27 x7.93 mm) Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿176 ฿176
 

 

KOYO EE5 15.87x34.92 x 7.93

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน KOYO EE5 5/8"x1.3/8"x5/16" Size: (15.87x34.92 x 7.93 mm) Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿220 ฿220
 

 

GJP RLS6ZZ 19.05x47.62 x 14.28

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน GJP RLS6ZZ 3/4"x 1.7/8"x9/16" Size: (19.05x47.62 x 14.28 mm) Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿165 ฿165
 

 

GJP R16ZZ 25.4 x50.8 x 12.7

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน GJP R16ZZ 1"x 2"x1/2" Size: (25.4 x50.8 x 12.7 mm) Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿220 ฿220
 

 

GJP R10-2RS 12.7x31.75 x9.52

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน GJP R10-2RS 5/8"x1.3/8"x3/8" Size: (15.87 x34.92 x 9.52 mm) Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿143 ฿143
 

 

NSK 6201-08 ZZ 12.7x31.75 x9.52 mm

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน NSK 6201-08 ZZ 1/2"x1.1/4"x3/8" Size: (12.7 x32 x 10 mm) Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿165 ฿165
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้