ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก (Thrust Ball Bearing) 511xx

NACHI51115

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51115 Dimension ขนาด 75x100x19

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

NACHI 0-12

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก หน่วยนิ้ว-หุน Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.0-16 Dimension ขนาด ( 1.17/32" x 2.25/64" x 23/32" )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

HW 0-16

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก หน่วยนิ้ว-หุน Thrust Ball Bearing HW เบอร์ No.0-16 Dimension ขนาด ( 1.31/32" x 2.15/16" x 31/40" )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿308 ฿308
 

 

NACHI 0-13

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก หน่วยนิ้ว-หุน Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.0-13 Dimension ขนาด ( 1.5/8" x 2.15/32" x 3/4" )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿461 ฿461
 

 

NACHI0-15

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก หน่วยนิ้ว-หุน Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.0-11 Dimension ขนาด ( 1.7/8" x 2.14/32" x 23/32" )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿461 ฿461
 

 

NSK0-4

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก หน่วยนิ้ว-หุน Thrust Ball Bearing NSK เบอร์ No.0-5 Dimension ขนาด ( 1/2" x 1.1/14" x 5/8" )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

NACHI 0-14

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก หน่วยนิ้ว-หุน Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.0-14 Dimension ขนาด ( 1.5/8" x 2.11/16" x 3/4" )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

NACHI 0-11

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก หน่วยนิ้ว-หุน Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.0-11 Dimension ขนาด ( 1.3/8" x 2.7/32" x 23/32" )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿461 ฿461
 

 

NACHI 0-10

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก หน่วยนิ้ว-หุน Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.0-10 Dimension ขนาด ( 1.1/4" x 2.3/32" x 23/32" )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

NACHI 0-9

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก หน่วยนิ้ว-หุน Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.0-9 Dimension ขนาด ( 1.1/8" x 1.29/32" x 5/8" )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿386 ฿386
 

 

NACHI 0-7

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก หน่วยนิ้ว-หุน Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.0-7 Dimension ขนาด ( 7/8" x 1.21/32" x 5/8" )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿354 ฿354
 

 

NACHI 0-6

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก หน่วยนิ้ว-หุน Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.0-6 Dimension ขนาด ( 3/4" x 1.17/32" x 5/8" )

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿354 ฿354
 

 

NACHI 0-5

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก หน่วยนิ้ว-หุน Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.0-5 Dimension ขนาด ( 5/8" x 1.7/16" x 5/8" )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

NACHI0-8

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก หน่วยนิ้ว-หุน Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.0-8 Dimension ขนาด ( 1" x 1.25/32" x 5/8" )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿386 ฿386
 

 

NSK51118

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NSK เบอร์ No.51118 Dimension ขนาด 90x120x22

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,321 ฿1,321
 

 

NTN51117

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NTN เบอร์ No.51117Dimension ขนาด 85x110x19

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,016 ฿1,016
 

 

KOYO51116

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing KOYO เบอร์ No.51116Dimension ขนาด 80x105x19

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿781 ฿781
 

 

FAG51115

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing FAG เบอร์ No. 51115 Dimension ขนาด 75x100x19

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

BPJ51115

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing BPJ เบอร์ No. 51115 Dimension ขนาด 75x100x19

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿802 ฿802
 

 

BPJ51113

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing BPJ เบอร์ No. 51113 Dimension ขนาด 65x90x18

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

BPJ51112

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing BPJ เบอร์ No. 51112 Dimension ขนาด 60x85x17

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

FAG51106

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing FAG เบอร์ No. 51106 Dimension ขนาด 30x47x11

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿299 ฿299
 

 

NACHI51118

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51118 Dimension ขนาด 90x120x22

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,321 ฿1,321
 

 

NACHI51117

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51117 Dimension ขนาด 85x110x19

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,048 ฿1,048
 

 

NACHI51116

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51116 Dimension ขนาด 80x105x19

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿802 ฿802
 

 

NACHI51114

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51114 Dimension ขนาด 70x95x18

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

NACHI51113

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51113 Dimension ขนาด 65x90x18

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

NACHI51111

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51111 Dimension ขนาด 55x78x16

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿374 ฿374
 

 

NACHI51110

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51110 Dimension ขนาด 50x70x14

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

NACHI51109

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51109 Dimension ขนาด 45x65x14

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿267 ฿267
 

 

NACHI51108

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51108 Dimension ขนาด 40x60x13

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿289 ฿289
 

 

NACHI51107

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51107 Dimension ขนาด 35x52x12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿275 ฿275
 

 

NACHI51105

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51105 Dimension ขนาด 25x42x11

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

NACHI51104

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51104 Dimension ขนาด 20x35x10

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿192 ฿192
 

 

NACHI51103

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51103 Dimension ขนาด 17x30x9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

NACHI51102

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51102 Dimension ขนาด 15x28x9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿204 ฿204
 

 

NACHI51101

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51101 Dimension ขนาด 12x26x9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

NACHI51100

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51100 Dimension ขนาด 10x24x9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿139 ฿139
 

 

NACHI51308

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51308Dimension ขนาด 40x78x26

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

NACHI51200

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51200 Dimension ขนาด 10x26x11

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้