ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก (Thrust Bearing)

NACHI51115

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51115 Dimension ขนาด 75x100x19

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

NACHI2909

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.2909 Dimension ขนาด 45-68-16

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿495 ฿495
 

 

NACHI2908

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.2908 Dimension ขนาด 40-60-16

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿363 ฿363
 

 

NACHI2907

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.2907 Dimension ขนาด 35-55-16

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿352 ฿352
 

 

NACHI2906

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.2906 Dimension ขนาด 30-50-14

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿330 ฿330
 

 

NACHI2905

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.2905 Dimension ขนาด 25-45-14

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿330 ฿330
 

 

NACHI2904

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.2904 Dimension ขนาด 20-37-12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿275 ฿275
 

 

NACHI2903

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.2903 Dimension ขนาด 18-35-12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

NACHI2901

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.2901 Dimension ขนาด 12-28-12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

NACHI 0-12

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก หน่วยนิ้ว-หุน Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.0-16 Dimension ขนาด ( 1.17/32" x 2.25/64" x 23/32" )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

HW 0-16

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก หน่วยนิ้ว-หุน Thrust Ball Bearing HW เบอร์ No.0-16 Dimension ขนาด ( 1.31/32" x 2.15/16" x 31/40" )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿308 ฿308
 

 

NACHI 0-13

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก หน่วยนิ้ว-หุน Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.0-13 Dimension ขนาด ( 1.5/8" x 2.15/32" x 3/4" )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿461 ฿461
 

 

NACHI0-15

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก หน่วยนิ้ว-หุน Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.0-11 Dimension ขนาด ( 1.7/8" x 2.14/32" x 23/32" )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿461 ฿461
 

 

NSK0-4

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก หน่วยนิ้ว-หุน Thrust Ball Bearing NSK เบอร์ No.0-5 Dimension ขนาด ( 1/2" x 1.1/14" x 5/8" )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

NACHI 0-14

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก หน่วยนิ้ว-หุน Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.0-14 Dimension ขนาด ( 1.5/8" x 2.11/16" x 3/4" )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

NACHI 0-11

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก หน่วยนิ้ว-หุน Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.0-11 Dimension ขนาด ( 1.3/8" x 2.7/32" x 23/32" )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿461 ฿461
 

 

NACHI 0-10

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก หน่วยนิ้ว-หุน Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.0-10 Dimension ขนาด ( 1.1/4" x 2.3/32" x 23/32" )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

NACHI 0-9

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก หน่วยนิ้ว-หุน Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.0-9 Dimension ขนาด ( 1.1/8" x 1.29/32" x 5/8" )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿386 ฿386
 

 

NACHI 0-7

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก หน่วยนิ้ว-หุน Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.0-7 Dimension ขนาด ( 7/8" x 1.21/32" x 5/8" )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿354 ฿354
 

 

NACHI 0-6

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก หน่วยนิ้ว-หุน Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.0-6 Dimension ขนาด ( 3/4" x 1.17/32" x 5/8" )

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿354 ฿354
 

 

NACHI 0-5

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก หน่วยนิ้ว-หุน Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.0-5 Dimension ขนาด ( 5/8" x 1.7/16" x 5/8" )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

NACHI0-8

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก หน่วยนิ้ว-หุน Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.0-8 Dimension ขนาด ( 1" x 1.25/32" x 5/8" )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿386 ฿386
 

 

NSK51410

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NSK เบอร์ No.51410 Dimension ขนาด 50x110x43

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,250 ฿1,250
 

 

NSK51409

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NSK เบอร์ No.51409 Dimension ขนาด 45x100x39

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,100 ฿1,100
 

 

KOYO51408

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing KOYO เบอร์ No.51408Dimension ขนาด 40x90x36

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,045 ฿1,045
 

 

NSK51407

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NSK เบอร์ No.51407 Dimension ขนาด 35x80x32

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿980 ฿980
 

 

KONLON51406

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing KONLON เบอร์ No.51406 Dimension ขนาด 30x70x28

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿770 ฿770
 

 

NACHI51405

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51405 Dimension ขนาด 25x60x24

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿748 ฿748
 

 

KONLON51405

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing KONLON เบอร์ No.51405 Dimension ขนาด 25x60x24

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿680 ฿680
 

 

NSK51118

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NSK เบอร์ No.51118 Dimension ขนาด 90x120x22

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,321 ฿1,321
 

 

NTN51117

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NTN เบอร์ No.51117Dimension ขนาด 85x110x19

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,016 ฿1,016
 

 

KOYO51116

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing KOYO เบอร์ No.51116Dimension ขนาด 80x105x19

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿781 ฿781
 

 

FAG51115

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing FAG เบอร์ No. 51115 Dimension ขนาด 75x100x19

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

BPJ51115

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing BPJ เบอร์ No. 51115 Dimension ขนาด 75x100x19

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿802 ฿802
 

 

BPJ51113

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing BPJ เบอร์ No. 51113 Dimension ขนาด 65x90x18

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

BPJ51112

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing BPJ เบอร์ No. 51112 Dimension ขนาด 60x85x17

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

FAG51106

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing FAG เบอร์ No. 51106 Dimension ขนาด 30x47x11

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿299 ฿299
 

 

NACHI51118

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51118 Dimension ขนาด 90x120x22

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,321 ฿1,321
 

 

NACHI51117

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51117 Dimension ขนาด 85x110x19

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,048 ฿1,048
 

 

NACHI51116

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51116 Dimension ขนาด 80x105x19

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿802 ฿802
 

 

NACHI51114

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51114 Dimension ขนาด 70x95x18

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

NACHI51113

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51113 Dimension ขนาด 65x90x18

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

NACHI51111

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51111 Dimension ขนาด 55x78x16

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿374 ฿374
 

 

NACHI51110

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51110 Dimension ขนาด 50x70x14

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

NACHI51109

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51109 Dimension ขนาด 45x65x14

ขายแล้ว 7 ชิ้น

฿267 ฿267
 

 

NACHI51108

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51108 Dimension ขนาด 40x60x13

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿289 ฿289
 

 

NACHI51107

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51107 Dimension ขนาด 35x52x12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿275 ฿275
 

 

NACHI51105

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51105 Dimension ขนาด 25x42x11

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

NACHI51104

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51104 Dimension ขนาด 20x35x10

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿192 ฿192
 

 

NACHI51103

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51103 Dimension ขนาด 17x30x9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

NACHI51102

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51102 Dimension ขนาด 15x28x9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿204 ฿204
 

 

NACHI51101

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51101 Dimension ขนาด 12x26x9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

NACHI51100

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51100 Dimension ขนาด 10x24x9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿139 ฿139
 

 

NACHI51305

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51305Dimension ขนาด 25x52x18

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

HW51320

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing HW เบอร์ No.51320Dimension ขนาด 100x170x55

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,605 ฿1,605
 

 

NACHI51317

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51317Dimension ขนาด 85x150x49

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,338 ฿1,338
 

 

KOYO51317

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing KOYO เบอร์ No.51317Dimension ขนาด 85x150x49

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,568 ฿2,568
 

 

KOYO51316

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing KOYO เบอร์ No.51316Dimension ขนาด 80x140x44

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,568 ฿2,568
 

 

NACHI51315

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51315Dimension ขนาด 75x135x44

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,338 ฿1,338
 

 

ZLZ51314

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing ZLZเบอร์ No.51312Dimension ขนาด 70x125x40

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,391 ฿1,391
 

 

NACHI51312

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51312Dimension ขนาด 60x110x35

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,338 ฿1,338
 

 

KOYO51312

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing SKFเบอร์ No.51312Dimension ขนาด 60x110x35

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,391 ฿1,391
 

 

KOYO51311

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing KOYO เบอร์ No.51311Dimension ขนาด 55x105x35

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,391 ฿1,391
 

 

HW51310

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing HW เบอร์ No.51310Dimension ขนาด 50x95x31

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

GJP51309

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing GJP เบอร์ No.51309Dimension ขนาด45x85x28

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

KOYO51307

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing KOYO เบอร์ No.51307Dimension ขนาด 35x68x24

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿482 ฿482
 

 

NACHI51309

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51309Dimension ขนาด 45x85x28

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿942 ฿942
 

 

NACHI51308

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51308Dimension ขนาด 40x78x26

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

NACHI51306

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51306Dimension ขนาด 30x60x21

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

KOYO51305

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing KOYO เบอร์ No.51305 Dimension ขนาด 28x52x18

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

NSK51304

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NSK เบอร์ No.51304 Dimension ขนาด 28x52x18

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

HW51222

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball BearingHW เบอร์ No.51220Dimension ขนาด 110x160x38

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿507 ฿507
 

 

HW51220

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball BearingHW เบอร์ No.51220Dimension ขนาด 100x150x38

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿507 ฿507
 

 

KOYO51218

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing KOYO เบอร์ No.51218Dimension ขนาด 90x135x35

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿507 ฿507
 

 

HW51217

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball BearingHW เบอร์ No.51217Dimension ขนาด 85x125x31

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

NACHI51216

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51216Dimension ขนาด 80x115x28

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿963 ฿963
 

 

NACHI51215

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51215Dimension ขนาด 75x110x27

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿963 ฿963
 

 

NACHI51214

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51214Dimension ขนาด 70x105x27

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿910 ฿910
 

 

NACHI51213

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51213Dimension ขนาด 65x100x27

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿963 ฿963
 

 

NACHI51212

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51212Dimension ขนาด 60x95x26

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿803 ฿803
 

 

NACHI51211

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51211Dimension ขนาด 25x90x25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

FAG51210

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing FAG เบอร์ No.51210Dimension ขนาด 50x78x22

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

NACHI51209

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51209Dimension ขนาด 45x73x20

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿461 ฿461
 

 

NACHI51208

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51208Dimension ขนาด 40x68x19

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿375 ฿375
 

 

NACHI51207

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51207Dimension ขนาด 35x62x18

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿375 ฿375
 

 

NACHI51206

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51206Dimension ขนาด 30x52x16

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿375 ฿375
 

 

NACHI51205

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51205Dimension ขนาด 25x47x15

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿236 ฿236
 

 

NACHI51204

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51204Dimension ขนาด 20x40x14

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿267.50 ฿267.50
 

 

NACHI51203

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51203Dimension ขนาด 17x35x12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿182 ฿182
 

 

NACHI51202

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51202Dimension ขนาด 15x32x12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

NACHI51201

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No.51201Dimension ขนาด 12x28x11

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

NACHI51200

ตลับลูกปืนรับน้ำหนัก Thrust Ball Bearing NACHI เบอร์ No. 51200 Dimension ขนาด 10x26x11

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้