ตลับลูกปืนเตเปอร์ (Tapered Roller Bearings) เบอร์ No. 320xx

ตลับลูกปืนเตเปอร์ Single Row Tapered Roller Bearing Koyo เบอร์ No. 32012 Dimension ขนาด 60x95x23

฿ 514 ฿ 514

ตลับลูกปืนเตเปอร์ Single Row Tapered Roller Bearing Koyo เบอร์ No. 32010 Dimension ขนาด 50x80x20

฿ 407 ฿ 407

ตลับลูกปืนเตเปอร์ Single Row Tapered Roller Bearing Koyo เบอร์ No. 32008 Dimension ขนาด 40x68x19

฿ 321 ฿ 321

ตลับลูกปืนเตเปอร์ Single Row Tapered Roller Bearing Koyo เบอร์ No. 32009 Dimension ขนาด 45x75x20

฿ 407 ฿ 407

ตลับลูกปืนเตเปอร์ Single Row Tapered Roller Bearing SKF เบอร์ No. 32008 Dimension ขนาด 40x68x19

฿ 535 ฿ 535

ตลับลูกปืนเตเปอร์ Single Row Tapered Roller Bearing NTN เบอร์ No. 32007 Dimension ขนาด 35x62x18

฿ 300 ฿ 300

ตลับลูกปืนเตเปอร์ Single Row Tapered Roller Bearing Koyo เบอร์ No. 32009 Dimension ขนาด 45x75x20

฿ 268 ฿ 268

ตลับลูกปืนเตเปอร์ Single Row Tapered Roller Bearing Koyo เบอร์ No. 32007 Dimension ขนาด 35x62x18

฿ 268 ฿ 268

ตลับลูกปืนเตเปอร์ Single Row Tapered Roller Bearing Koyo เบอร์ No. 32005 Dimension ขนาด 25x47x15

฿ 193 ฿ 193

ตลับลูกปืนเตเปอร์ Single Row Tapered Roller Bearing Koyo เบอร์ No. 32004 Dimension ขนาด 20x42x15

฿ 161 ฿ 161