ลูกปืนตาเหลือกสแตนเลส แบบเกลียวนอก (Right-Handed,Stainless Steel, External-Threaded Rod End)