ลูกปืนตาเหลือกเหล็ก แบบเกลียวนอก (Left-Handed, External-Threaded Rod End)