ลูกปืนตาเหลือกเหล็ก แบบเกลียวนอก (Right-Handed, External-Threaded Rod End)