ตลับลูกปืนเข็มหน่วยนิ้ว-หุน (Imperial Size, Needle Bearing)

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 9.52x15.87x 12.7

ลูกปืนเข็ม Size: 3/8"x5/8"x1/2" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿165 ฿165
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 2.1/8"x2.1/2"x1.1/2"

ลูกปืนเข็ม Size: 2.1/8"x2.1/2"x1.1/2" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿605 ฿605
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 2"x2.3/8"x1.3/4"

ลูกปืนเข็ม Size: 2"x2.3/8"x1.3/4" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿418 ฿418
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 1.3/16

ลูกปืนเข็ม Size: 1.3/16"x1.1/2"x1" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿253 ฿253
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 1.3/16"x1.1/2"x1"

ลูกปืนเข็ม Size: 1.3/16"x1.1/2"x1" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿220 ฿220
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 1.1/4"x1.3/4"x1.1/4"

ลูกปืนเข็ม Size: 1.1/4"x1.3/4"x1.1/4" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿330 ฿330
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 1"/1.1/4"x1.5/8"x1"

ลูกปืนเข็ม Size: 1"/1.1/4"x1.5/8"x1" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿473 ฿473
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 1.3/8"x1.7/8"x1"

ลูกปืนเข็ม Size: 1.3/8"x1.7/8"x1" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿363 ฿363
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 1.1/4

ลูกปืนเข็ม Size: 1.1/4"x1.5/8"x1.1/4" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿275 ฿275
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 1.1/4"x1.5/8"x3/4"

ลูกปืนเข็ม Size: 1.1/4"x1.5/8"x3/4" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿275 ฿275
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 1.1/4"x1.5/8"x1"

ลูกปืนเข็ม Size: 1.1/4"x1.5/8"x1" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿275 ฿275
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 1.1/2"x1.7/8"x1"

ลูกปืนเข็ม Size: 1.1/4"x1.1/2"x1" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿363 ฿363
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 1.1/8"x1.1/2"x1.1/4"

ลูกปืนเข็ม Size: 1.1/8"x1.1/2"x1.1/4" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿275 ฿275
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 1.1/2"/1.3/4"x2.5/16"x1.1/4"

ลูกปืนเข็ม Size: 1.1/2"/1.3/4"x2.5/16"x1.1/4" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿715 ฿715
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 28.57x34.92x47.62x31.75

ลูกปืนเข็ม Size: 1.1/8"x1.3/8"x1.7/8"x1.1/4" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿275 ฿275
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 47.62x57.15x25.4

ลูกปืนเข็ม Size: 1.7/8"x2.1/4"x1" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿253 ฿253
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 47.62x57.15x12.7

ลูกปืนเข็ม Size: 1.7/8"x2.1/4"x1/2" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿253 ฿253
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 49.21x41.27x12.7

ลูกปืนเข็ม Size: 1.5/16"x1.5/8"x1/2" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿242 ฿242
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 20.63x68.26x25.4

ลูกปืนเข็ม Size: 13/16"x1.1/16"x1" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 38.1x44.45x12.7

ลูกปืนเข็ม Size: 1.1/2"x1.3/4"x1/2" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿308 ฿308
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 38.1x47.62x18.57

ลูกปืนเข็ม Size: 1.1/2"x1.7/8"x5/8" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿308 ฿308
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 38.1x47.62x19.05

ลูกปืนเข็ม Size: 1.1/2"x1.7/8"x3/4" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿275 ฿275
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด15.87x20.63x23.81

ลูกปืนเข็ม Size: 5/8"x13/16"x15/16" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด9.52x15.87x15.87

ลูกปืนเข็ม Size: 3/8"x5/8"x5/8" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด6.35x11.11x7.93

ลูกปืนเข็ม Size: 1/4"x7/16"x5/16" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿110 ฿110
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด14.28x19.05x9.52

ลูกปืนเข็ม Size: 9/16"x3/4"x3/8" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด15.87x20.63x19.05

ลูกปืนเข็ม Size: 5/8"x13/16"x3/4" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด15.87x20.63x12.7

ลูกปืนเข็ม Size: 5/8"x13/16"x1/2" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด12.7x17.46x9.52

ลูกปืนเข็ม Size: 1/2"x11/16"x3/8" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด12.7x17.46x15.87

ลูกปืนเข็ม Size: 1/2"x11/16"x5/8" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด12.7x17.46x12.7

ลูกปืนเข็ม Size: 1/2"x11/16"x1/2" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 7.93x12.70x14.28

ลูกปืนเข็ม Size: 5/16"x1/2"x9/16" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 15.87x15.87x19.05

ลูกปืนเข็ม Size: 5/8"x5/8"x3/4" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 25.40x33.33x19.05

ลูกปืนเข็ม Size: 1"x1.5/16"x3/4" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 25.40x33.33x12.7

ลูกปืนเข็ม Size: 1"x1.5/16"x1/2" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 22.23x34.92x19.05

ลูกปืนเข็ม Size: 7/8"x1.3/8"x3/4" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 25.40x38.10x25.4

ลูกปืนเข็ม Size: 1"x1.1/2"x1" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 25.40x38.10x19.05

ลูกปืนเข็ม Size: 1"x1.1/2"x3/4" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 19.05x25.40x19.05

ลูกปืนเข็ม Size: 3/4"x1"x3/4" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿176 ฿176
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 19.05x25.40x15.87

ลูกปืนเข็ม Size: 3/4"x1"x5/8" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 19.05x25.40x12.7

ลูกปืนเข็ม Size: 19.05x25.40x12.7 Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 22.23x28.57x12.7

ลูกปืนเข็ม Size: 7/8"x1.1/8"x1/2" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 22.23x28.57x9.52

ลูกปืนเข็ม Size: 7/8"x1.1/8"x3/8" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 22.23x28.57x19.05

ลูกปืนเข็ม Size: 7/8"x1.1/8"x3/4" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 25.40x31.75x 31.7

ลูกปืนเข็ม Size: 1"x1.1/4"x1.1/4" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 25.40x31.75x 25.4

ลูกปืนเข็ม Size: 1"x1.1/4"x1" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 25.40x31.75x 19.05

ลูกปืนเข็ม Size: 1"x1.1/4"x3/4" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 25.400x31.750x 12.7

ลูกปืนเข็ม Size: 1"x1.1/4"x1/2" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 25.40x31.75x 9.5

ลูกปืนเข็ม Size: 1"x1.1/4"x3/8" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

Needle INK Bearing Imperial Size ขนาด 28.57x34.92x 25.4

ลูกปืนเข็ม Size: 1.1/8"x1.3/8"x1" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿165 ฿165
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 19.05x31.75x 25.4

ลูกปืนเข็ม Size: 3/4"x1.1/4"x1" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 28.57x41.27x 31.75

ลูกปืนเข็ม Size: 1.1/8"x1.5/8"x1.1/4" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 28.57x34.92x 19.05

ลูกปืนเข็ม Size: 1.1/8"x1.1/8"x3/4" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿172 ฿172
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 22.225x34.92x 25.4

ลูกปืนเข็ม Size: 7/8"x1.3/8"x1" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿308 ฿308
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 25.400x28.57x 19.05

ลูกปืนเข็ม Size: 1"x1.1/8"x3/4" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿143 ฿143
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 28.575x34.925x 25.4

ลูกปืนเข็ม Size: 1.1/8"x1.3/8"x3/4" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿220 ฿220
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 28.575x41.27x25.4

ลูกปืนเข็ม Size: 1.1/8"x1.5/18"x1" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿440 ฿440
 

 

Needle Bearing Imperial Size ขนาด 22.23x30.16x25.4

ลูกปืนเข็ม Size: 7/8"x1.3/16"x1" Needle Ball Bearings

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้