ตลับลูกปืนเชิงมุม (Angular Contact Ball Bearings)

NACHI 7005CYDB (25-47-12)

Size: 25-47-12 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,177 ฿1,177
 

 

7310 (50-110-27)

Size:50-110-27 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿910 ฿910
 

 

7309 (45-100-25)

Size:45-100-25 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿803 ฿803
 

 

7308 (40-90-23)

Size:40-90-23 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

7307 (35-80-21)

Size: 35-80-21 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

7306 (30-72-19)

Size: 30-72-19 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

7305 (25-62-17)

Size: 25-62-17 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿482 ฿482
 

 

7304 (20-52-15)

Size: 20-52-15 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿354 ฿354
 

 

7303 (17-47-14)

Size: 17-47-14 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

7302 (15-42-13)

Size: 15-42-13 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

7301 (12-37-12)

Size: 12-37-12 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

KOYO 7002 15-32-9

Size: 15-32-9 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

FAG3210

Size: 50-90-30.2 ลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุมแบบสองแถว Double row angular contact ball bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,284 ฿1,284
 

 

FAG3208

Size: 40-80-30.2 ลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุมแบบสองแถว Double row angular contact ball bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,284 ฿1,284
 

 

NSK3208

Size: 40-80-30.2 ลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุมแบบสองแถว Double row angular contact ball bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,231 ฿1,231
 

 

SKF3206

Size: 30-62-23.8 ลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุมแบบสองแถว Double row angular contact ball bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,231 ฿1,231
 

 

SKF3203

Size: 17-40-17.5 ลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุมแบบสองแถว Double row angular contact ball bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,338 ฿1,338
 

 

FAG3202

Size: 15-35-15.9 ลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุมแบบสองแถว Double row angular contact ball bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

FAG3200

Size: 10-30-14 ลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุมแบบสองแถว Double row angular contact ball bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

FAG3308

Size: 40-90-36.5 ลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุมแบบสองแถว Double row angular contact ball bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,738 ฿1,738
 

 

FAG3305

Size: 25-62-25.4 ลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุมแบบสองแถว Double row angular contact ball bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿880 ฿880
 

 

FAG3304

Size: 20-52-22.2 ลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุมแบบสองแถว Double row angular contact ball bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿825 ฿825
 

 

SKF3304

Size: 20-52-22.2 ลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุมแบบสองแถว Double row angular contact ball bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,650 ฿1,650
 

 

FAG3302

Size: 15-42-19 ลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุมแบบสองแถว Double row angular contact ball bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿693 ฿693
 

 

SKF3302

Size: 15-42-19 ลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุมแบบสองแถว Double row angular contact ball bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,650 ฿1,650
 

 

KOYO 7207 (35-72-17)

Size: 35-72-17 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿550 ฿550
 

 

NTN 7205 (25-52-15)

Size: 25-52-15 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿385 ฿385
 

 

NSK 7019 (95-145-24)

Size: 95-145-24 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,520 ฿4,520
 

 

NACHI 7012 (60-95-18)

Size: 60-95-18 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,530 ฿2,530
 

 

KOYO 7012 (60-95-18)

Size: 60-95-18 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,320 ฿1,320
 

 

KOYO 7010 (50-80-16)

Size: 50-80-16 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿1,320 ฿1,320
 

 

KOYO 7011 (55-90-18)

Size: 55-90-18 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,210 ฿1,210
 

 

NACHI 7010 (50-80-16)

Size: 50-80-16 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,980 ฿1,980
 

 

NACHI 7009 (45-75-16)

Size: 45-75-16 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,760 ฿1,760
 

 

KOYO 7009 (45-75-16)

Size: 45-75-16 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,265 ฿1,265
 

 

NACHI 7008 (40-68-15)

Size:40-68-15 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,408 ฿1,408
 

 

NACHI 7007 (35-68-14)

Size:35-68-14 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,265 ฿1,265
 

 

KOYO 7005 (25-47-12)

Size: 25-47-12 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿473 ฿473
 

 

NACHI 7004 (20-42-12)

Size:20-42-12 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,100 ฿1,100
 

 

NSK 7004 (20-42-12)

Size:20-42-12 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿660 ฿660
 

 

NACHI 7003 (17-35-10)

Size:17-35-10 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,045 ฿1,045
 

 

KOYO 7001 (12-28-8)

Size:12-28-8 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿440 ฿440
 

 

NSK7002 (15-32-9)

Size:15-32-9 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿638 ฿638
 

 

NSK7001 (12-28-8)

Size:12-28-8 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿385 ฿385
 

 

NSK7000 (10-26-8)

Size:10-26-8 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿721 ฿721
 

 

NSK7310 (50-110-27)

Size:50-110-27 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,980 ฿1,980
 

 

NTN7310 (50-110-27)

Size:50-110-27 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,320 ฿1,320
 

 

NTN7309 (45-100-25)

Size:45-100-25 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,265 ฿1,265
 

 

NTN7308 (40-90-23)

Size:40-90-23 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,023 ฿1,023
 

 

KOYO7307 (35-80-21)

Size: 35-80-21 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿605 ฿605
 

 

FAG7307 (35-80-21)

Size: 35-80-21 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿880 ฿880
 

 

NSK7306 (30-72-19)

Size: 30-72-19 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,100 ฿1,100
 

 

NACHI7306 (30-72-19)

Size: 30-72-19 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿605 ฿605
 

 

NSK7305 (25-62-17)

Size: 25-62-17 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿990 ฿990
 

 

FAG7305 (25-62-17)

Size: 25-62-17 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,320 ฿1,320
 

 

KOYO7305 (25-62-17)

Size: 25-62-17 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿495 ฿495
 

 

KOYO7304 (20-52-15)

Size: 20-52-15 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿385 ฿385
 

 

KOYO7303 (17-47-14)

Size: 17-47-14 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿418 ฿418
 

 

KOYO7302 (15-42-13)

Size: 15-42-13 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿275 ฿275
 

 

NSK7301 (12-37-12)

Size: 12-37-12 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿440 ฿440
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้