ตลับลูกปืนเม็ดกลม (Deep Groove Ball Bearings) เบอร์ No. 60XX

FAG60042RSC3(20-42-12)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6004 2RS/C3 (20-42-12) Size: 20x42x12 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿126 ฿126
 

 

SKF60042ZC3(20-42-12)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6004 2Z/C3 (20-42-12) Size: 20x42x12 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿124 ฿124
 

 

FAG60042ZC3(20-42-12)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6004 2Z/C3 (20-42-12) Size: 20x42x12 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿118 ฿118
 

 

FAG62012RSC3(12-32-10)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6201 2RS/C3 (12-32-10) Size: 12x32x10 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿81 ฿81
 

 

FAG60162RSC3(80-125-22)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6016 2RS/C3 (80-125-12) Size: 80x125x12 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,177 ฿1,177
 

 

SKF60152RSC3(75-115-20)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6015 2RS/C3 (75-115-20) Size: 75x115x20 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,605 ฿1,605
 

 

SKF60142RSC3(70-110-20)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6014 2RS/C3 (70-110-20) Size: 70x110x20 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,391 ฿1,391
 

 

SKF60142ZC3(70-110-18)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6014 2Z/C3 (70-110-20) Size: 70x110x20 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,231 ฿1,231
 

 

SKF60132RSC3(65-100-18)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6013 2RS/C3 (65-100-18) Size: 65x100x18 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,070 ฿1,070
 

 

SKF60132ZC3(65-100-18)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6013 2Z/C3 (65-100-18) Size: 65x100x18 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿996 ฿996
 

 

SKF60122RSC3(60-95-18)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6010 2RS/C3 (60-95-18) Size: 60x95x18 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,017 ฿1,017
 

 

SKF60122ZC3(60-95-18)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6012 2Z/C3 (60-95-18) Size: 60x95x18 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

SKF60112RSC3(55-90-18)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6011 2RS/C3 (55-90-18) Size: 55x90x18 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿781 ฿781
 

 

FAG60112ZC3(55-90-18)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6011 2Z/C3 (55-90-18) Size: 55x90x18 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿471 ฿471
 

 

FAG60102ZC3(50-80-16)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6010 2Z/C3 (50-80-16) Size: 50x80x16 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿471 ฿471
 

 

SKF60102ZC3(50-80-16)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6010 2Z/C3 (50-80-16) Size: 50x80x16 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

SKF60092ZC3(45-75-16)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6009 2Z/C3 (45-75-16) Size: 45x75x16 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿450 ฿450
 

 

SKF60102RSC3(50-80-16)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6010 2RS/C3 (50-80-16) Size: 50x80x16 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿621 ฿621
 

 

FAG60092ZC3(45-75-16)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6009 2Z/C3 (45-75-16) Size: 45x75x16 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿364 ฿364
 

 

SKF60092RSC3(45-75-16)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6009 2RS/C3 (45-75-16) Size: 45x75x16 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

FAG60082ZC3(40-68-15)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6008 2Z/C3 (40-68-15) Size: 40x68x15 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿295 ฿295
 

 

SKF60082ZC3(40-68-15)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6008 2Z/C3 (40-68-15) Size: 40x68x15 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

FAG60082RSC3(40-68-15)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6008 2RS/C3 (40-68-15) Size: 40x68x15 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿316 ฿316
 

 

SKF60082RSC3(40-68-15)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6008 2RS/C3 (40-68-15) Size: 40x68x15 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

SKF60072ZC3(33-62-14)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6007 2Z/C3 (33-62-14) Size: 33x62x14 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

FAG60072ZC3(33-62-14)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6003 2Z/C3 (33-62-14) Size: 33x62x14 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿225 ฿225
 

 

FAG60072RSC3(33-62-14)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6007 2RS/C3 (33-62-14) Size: 33x62x14 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

SKF60072RSC3(35-62-14)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6007 2RS/C3 (35-62-14) Size: 35x62x14 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

FAG60062ZC3(30-55-13)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6006 2Z/C3 (30-55-13) Size: 30x55x13 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿156 ฿156
 

 

SKF60062ZC3(30-55-13)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6006 2Z/C3 (30-55-13) Size: 30x55x13 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

SKF60062RSC3(30-55-13)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6006 2RS/C3 (30-55-13) Size: 30x55x13 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿247 ฿247
 

 

FAG60052ZC3(25-47-12)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6005 2Z/C3 (25-47-12) Size: 25x47x12 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿118 ฿118
 

 

FAG60052RSC3(25-47-12)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6005 2RS/C3 (25-47-12) Size: 25x47x12 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

SKF60052RSC3(25-47-12)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6005 2RS/C3 (25-47-12) Size: 25x47x12 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

SKF60052ZC3(25-47-12)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6001 2Z/C3 (25-47-12) Size: 25x47x12 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

SKF60032ZC3(17-35-10)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6003 2Z/C3 (17-35-10) Size: 17x35x10 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿118 ฿118
 

 

FAG60032RSC3(17-35-10)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6003 2RS/C3 (17-35-10) Size: 17x35x10 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

FAG60052ZC3(17-35-10)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6003 2Z/C3 (17-35-10) Size: 17x35x10 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿97 ฿97
 

 

SKF60032RSC3(17-35-10)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6003 2RS/C3 (17-35-10) Size: 17x35x10 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

FAG60022ZC3(15-32-9)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6002 2Z/C3 (15-32-9) Size: 12x28x8 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿97 ฿97
 

 

SKF60022ZC3(15-32-9)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6002 2Z/C3 (15-32-9) Size: 15x32x9 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

SKF60002RSC3(15-32-9)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6002 2RS/C3 (15-32-9) Size: 10x26x8 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

SKF60012ZC3(12-28-8)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6001 2Z/C3 (12-28-8) Size: 12x28x8 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿102 ฿102
 

 

FAG60012RSC3(12-28-8)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6001 2RS/C3 (12-28-8) Size: 12x28x8 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿97 ฿97
 

 

FAG60002ZC3(10-26-8)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6000 2Z/C3 (10-26-8) Size: 10x26x8 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿81 ฿81
 

 

SKF60012RSC3(12-28-8)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6001 2RS/C3 (12-28-8) Size: 12x28x8 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿118 ฿118
 

 

SKF60002RSC3(10-26-8)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6000 2RS/C3 (10-26-8) Size: 10x26x8 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

FAG60012ZC3(12-28-8)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6001 2Z/C3 (12-28-8) Size: 12x28x8 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

FAG60002RSC3(10-26-8)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6000 2RS/C3 (10-26-8) Size: 10x26x8 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿97 ฿97
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้